Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Макарова Ірина Антонівна

кандидат економічних наук

Наукометрика

ORCID iD

Google Scholar

Researcher iD

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Випускниця Львівського торгово – економічний інституту (1990р.) за спеціальністю: «Товарознавство і організація торгівлі непрод. товарами»,

Присвоєна кваліфікація спеціаліста – Товарознавець вищої кваліфікації;

Львівський центр науково-технічної та економічної інформації (1998р.) Спеціальність «Економіка в торгівлі».

Захистила кандидатську дисертацією за темою: «Організаційно-економічні засади забезпечення екологізації розвитку продовольчих ринків (на прикладі ринку молока та молочної продукції)». Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

В різні роки викладала такі дисципліни: Товарознавство, Техніка виконання торгівельних операцій підприємства, Економіка освіти, Кон’юнктура товарного ринку, Методологія наукового дослідження, Теорія господарства, Управління товарними запасами.

З 2018 року працює на посаді старшого викладача кафедри економіки, підприємництва та фінансів.

 

Список наукових праць

  1. Макарова І. А. Формування ринку екологічних послуг в форматі розвитку «зеленої» економіки / монографія / Формування ринку екологічних послуг в форматі розвитку «зеленої» економіки / За науковою редакцією Т.П. Галушкіної. – Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень – Саки: ПП «Підприємство Фєнікс», 2012. – у друці
  2. Макарова І.А. Формування у майбутніх економістів знань про валютний ринок та біржові валютні операції у процесі професійної підготовки / Матеріали доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Форми та способи забезпечення сталого розвитку приморських територій», 31 травня – 2 червня 2012 р., м. Бердянськ / Відпов. Ред.. Гудзь М.В. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – С.176-181
  3. Макарова І.А. Метафізика дискурсивного мислення в економіці / Матеріали науково-практичної конференції «Економічний університет: метафізика пізнання» 25 квітня 2012 р., м. Бердянськ / Відпов. Ред.. Саєнко Г.В. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – С.102-105
  4. Макарова І.А. «Зелене» оподаткування в умовах розвитку «зеленої» економіки /І. А. Макарова, Тельчарова К./ Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року. – Том 3. Природничі науки. – Бердянськ: БДПУ, 2012. – 268 с.
  5. Макарова І.А. Екологізація напрямів розвитку регіональних продовольчих ринків як основа інвестиційної привабливості регіону /І. А. Макарова, Оробей В./ Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року. – Том 3. Природничі науки. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – 275с.