Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Марченко Катерина Валентинівна

кандидат економічних наук, доцент

Наукометрика

ORCID iD

Google Scholar

Researcher iD

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

02 липня 1979 р.

У 2001 році закінчила Азовський регіональний інститут управління при Запорізькому державному університеті й одержала диплом за спеціальністю «Менеджер зовнішньоекономічної діяльності»

У 2002 році почала працювати у Бердянському державному педагогічному університеті на посаді асистента кафедри економіки та менеджменту.

Отримавши гранд від уряду США, в рамках програми «Community connection program», успішно пройшла стажування та навчання в Kettering University, що підтверджується відповідним дипломом від 13.02.2003р.

У 2003 році була зарахована до аспірантури Донецького національного університету (кафедра міжнародної економіки)  з відривом від виробництва.

У 2006 році  закінчила навчання в аспірантурі і в тому ж році була прийнята на посаду старшого викладача кафедри менеджменту та правового забезпечення господарської діяльності Бердянського державного педагогічного університету.

У період з 2007р. по 2010 р. поєднувала роботу на кафедрі з практичною діяльністю, працюючи директором товариства з обмеженою відповідальністю «Інформаційна група «Про100» за сумісництвом.

У 2010 році рішенням спеціалізованої вченої ради Донецького національного університету на підставі прилюдного захисту дисертації «Регулювання діяльності транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації економіки», мені було присуджено науковий ступень кандидата економічних наук зі спеціальності світове господарство і міжнародні економічні відносини. Диплом кандидата наук, видано згідно рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 30 березня 2011 року.

17.11.2011 року переведена на посаду доцента кафедри  менеджменту та правового забезпечення господарської діяльності тимчасово, до обрання за конкурсом.

З 01.09.2012 р.  працюю на посаді доцента кафедри економіки підприємства та економічної теорії Бердянського державного педагогічного університету.

В різні роки викладала такі дисципліни: економіка та організація інноваційної діяльності, міжнародна економіка, міжнародні економічні відносини, методологія наукових досліджень, управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства.

Викладацьку діяльність успішно поєдную з активною громадською та законотворчою діяльністю, як депутат Бердянської міської ради та голова однієї з профільних комісій я є автором та ініціатором багатьох поправок до проектів рішень та самих проектів рішень, зокрема це стосується рішень Бердянської міської ради «Про міський бюджет на 2012 рік», «Про міський бюджет на 2013 рік», «Про міський бюджет на 2014 рік».

З 2018 року працює на посаді доцента кафедри економіки, підприємництва та фінансів.

 

Список наукових праць

  1. Марченко К. В. Недоліки та шляхи покращення митного контролю в Україні // Матер. доп. учасників Всеукр. наук-практ. конф. «Форми і способи забезпечення сталого розвитку приморських територій»/ відпов. ред. Ґудзь М.В. – Бердянськ БДПУ, 2012. – С.223 -226
  2. Марченко К. В. Регіональний фактор розвитку зовнішньої торгівлі України після створення ЗВТ з ЄС // монографія: Сучасні проблеми прогнозування соціально-економічних процесів: концепції, моделі, прикладні аспекти / за ред. О. І. Черняка, П. В. Захарченка. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2012. – 564 с./ С. 539-550
  3. Марченко К. В. Зміна ролі транснаціональних корпорацій у посткризовій економіці (на прикладі країн Центральної та Східної Європи) / Економіка. Фінанси. Право. – 2013 – №11/2 – С. 13-20 Фахове видання
  4. Марченко К. В. Регулювання розвитку ТНК: посткризові імперативи і стратегіі / Європейські перспективи. – 2013 – №13 – С. 200- 208 Фахове видання
  5. Марченко К. В. Основні напрями державного регулювання діяльності ТНК на території України / Агросвіт. – 2014 – №11 – С. 59 – 67 Фахове видання