Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Несторенко Тетяна Петрівна

кандидат економічних наук, доцент, visiting profesor

Наукометрика

ORCID iD

0000000182946235

Google Scholar

pgGwIUYAAAAJ

Researcher iD

E75992019

Scopus iD

57197810762

ResearchGate iD

Tetyana_Nestorenko

Біографія

Закінчила Харківський інженерно-економічний інститут (сучасна назва – Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця) за спеціальністю «Організація механізованої обробки економічної інформації». Присвоєна кваліфікація спеціаліста – інженер-економіст.

В 1997 р. рішенням спеціалізованої вченої ради Харківського державного економічного університету на підставі прилюдного захисту дисертації на тему «Оптимізація економічних відносин промислових підприємств та природної монополії» (1997 р.) присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.03.02 «Економіко-математичні моделі і методи».

Рішенням Атестаційної колегії МОН України присуджено вчене звання доцента (2004 р.).

Після захисту кандидатської дисертації Т.П.Несторенко опублікувала 2 статті у журналах, що індексується у НМБД Scopus, 3 статті в виданнях, що індексуються в НМБД Web of Science,  26 статей у фахових виданнях, 25 статей у інших виданнях, в тому числі і в зарубіжних виданнях (Польща, Словаччина, Чехія, Литва, Білорусь, Іспанія, Росія, Казахстан). Брала участь в понад 75 міжнародних та всеукраїнських конференціях. Співавтор п’ятнадцяти колективних монографій, що видано як в Україні, так і за кордоном. Редактор 10 колективних монографій.

Член програмної ради журналу Zarządzania Innowacyjnego w Gospodarce i Biznesie (Польща).

Член програмних/організаційних комітетів щорічних Міжнародних наукових конференцій:

Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development (Opole, Polska) – з 2012 р.;

Modern Problems of Management: Economics, Education, Health Care and Pharmacy Development (Opole, Polska) – з 2013 р.;

Modern Problems of Improve Living Standards in a Globalized World, інтернет-конференція (спільний проект Вищої школи управління і адміністрації в Ополє (Польща) та Бердянського державного педагогічного університету й Донбаського державного педагогічного університету (Україна) – проводиться з 2016 р.

Співредактор щорічного збірника наукових статей Vzdelávanie a spoločnosť (Прешовський університет в Прешові, Словаччина) та «Освіта і суспільство» (Бердянський державний педагогічний університет, Україна), що видаються з 2016 р.

Під керівництвом Несторенко Т.П. за останні роки понад 35 студентів підготували доповіді та виступили на міжнародних конференціях (Польща, Словаччина) з результатами проведених досліджень.

За 2013-2018 рр. пройшла науково-педагогічне стажування в Економічному університеті в Братиславі (кафедра економічної теорії); у Вищій школі управління і адміністрації в Ополє (економічний факультет); у Вищій технічній школі в Катовіце; Ягелонському університеті (кафедра географії).

В рамках науково-педагогічного стажування в 2015-2016 н.р. в Економічному університеті в Братиславі читала курс «Макроекономіка» для студентів магістратури в літньому семестрі (англійською мовою).

З 2016 р. – член International Public Relations Center, Української асоціації дослідників освіти.

За активну участі у міжнародній діяльності, за плідну науково-педагогічну діяльність неодноразово нагороджувалася грамотами Ректора Бердянського державного педагогічного університету, Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації.

Коло наукових інтересів – Економічна теорія, Просторова економіка (Нова економічна географія).

З 2018 р. – працює доцентом на кафедрі економіки, підприємництва та фінансів БДПУ.

Список наукових праць

 1. Zeng, S., Nestorenko, O., Nestorenko, T., Morkūnas, M., Volkov, A., Baležentis, T., & Zhang, C. (2019). EOQ for perishable goods: modification of Wilson’s model for food retailers. Technological and Economic Development of Economy, 25(6), 1413-1432. https://doi.org/10.3846/tede.2019.11330 (Web of Science, Scopus)
  2. Nestorenko O., Peliova J., Nestorenko T. Economic and mathematical models of inventory management with deficit and with proportional to waiting time the penal sanctions // Knowledge and skills for sustainable development: The role of Economics, Business, Management and Related Disciplines. EDAMBA-2017 Conference Proceedings of International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. 4-6 April 2017, University of Economics in Bratislava. pp.351-359, ISBN 978-80-225-4429-0 https://edamba.euba.sk/www_write/files/archive/edamba2017proceedings.pdf (Web of Science)
  3. Nestorenko T. The Future Salary of Alumni as a Factor of Youth Migration // Open Science and Open Innovation: Opportunities for Economics, Business, Management and Related Disciplines. EDAMBA-2016. Conference Proceedings of International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. 10-12 April 2016, 280-287, University of Economics in Bratislava.
  ISBN 978-80-225-4261-6, https://edamba.euba.sk/wp-content/uploads/2017/01/edamba2016proceedings.pdf (Web of Science)
  4. Nestorenko T., Dubrovina N., Peliova J. Local Economic Impact of Domestic and International Students: Case of University of Economics in Bratislava // In: European Financial Systems 2016. Proceedings of the 13th International Scientific Conference, Brno: Masaryk University, 2016, pp. 496-501. ISBN 978-80-210-8308-0, or ISBN 978-80-210-8309-7, http://is.muni.cz/do/econ/sborniky/2016/EFS2016-Proceedings_final_September_19_final.pdf (Web of Science)
  5. Nestorenko T. Future salary in the choice of university (case of Ukraine and Slovakia) // International Relations 2015. Current issues of world economy and politics.University of Economics in Bratislava, Faculty of International Relations, 2015. Conference proceedings 16th International Scientific Conference, Smolenice Castle, 3th – 4th December 2015, Publishing Ekonóm, 742 p. – p.530-538. ISBN 978-80-225-4219-7. https://fmv.euba.sk/www_write/files/dokumenty/veda-vyskum/konferencie/zborniky/Zbornik_Smolenice_2015.pdf (Web of Science)
  6. Ostenda A., Wierzbik-Strońska M., Nestorenko T., Ivanchuk V. Ukrainians in Poland: legal, economic and social aspects (case of Silesian province) // 18. medzinárodna vedecka konferencia Medzinárodné vzťahy 2017: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky.  Smolenice, 30. november – 1. december 2017https://fmv.euba.sk/www_write/files/veda-vyskum/konferencia-smolenice/2017/Medzin%C3%A1rodn%C3%A9_vz%C5%A5ahy_2017_aktu%C3%A1lne_ot%C3%A1zky_svetovej_ekonomiky_a_politiky.pdf (Web of Science)