Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

 Швачко Вікторія Анатоліївна

старший викладач

Наукометрика

ORCID iD

0000000252418113

Google Scholar

vdTPJ8kAAAAJ

Researcher iD

E77822019

Scopus iD

ResearchGate iD

Victoria_Shvachko

Біографія

Народилася 17 березня 1975 року у м. Ростов на Дону. У 1995 році закінчила  Бердянський машинобудівний коледж, спеціальність «Обробка металів різанням на верстатах і автоматичних лініях»; 1996 р., Бердянський машинобудівний коледж, спеціальність «Облік і аудит»; 2003 р., Азовський регіональний інститут управління при Запорізькому державному університеті, спеціальність «Менеджмент організацій», спеціалізація «Менеджмент торгівлі та громадського харчування».

У 2006 році здобула освітній рівень магістра за спеціальністю «Менеджмент організацій», спеціалізація «Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу», Академія управління та інформаційних технологій «АРІУ».

У 2012 році підвищено кваліфікацію у Полтавському університет економіки і торгівлі, Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів з курсу «Методика викладання дисциплін у вищій школі».

У різні роки викладала такі дисципліни: Основи туризмознавства, Туристична картографія, Міжнародний туризм, Маркетинг, Реклама та стимулювання збуту, Організація екскурсійної діяльності, Теорія рекреалогії та бальнеологія, Курортологія.

З 2017 року: Економіка і організація інноваційної діяльності, Економіка праці в організації, Основи економічної безпеки, Економічна компаративістика, Оцінка ефективності підприємства, Проектний аналіз.

Коло наукових інтересів: розвиток міжнародного туризму в умовах глобалізації; підвищення ефективності використання туристсько-рекреаційного потенціалу України; актуальні проблеми розвитку туризму в Україні. Професійна підготовка майбутніх фахівців туристичної галузі; формування професійної компетентності фахівців з туризму; формування комунікативних здібностей майбутніх спеціалістів галузі туризму.

Напрям наукових досліджень: Формування концепції маркетингового управління туристичною організацією.

З 2018 року працює на посаді старшого викладача кафедри економіки, підприємництва та фінансів.

Підвищення кваліфікації

 1. Університет менеджменту освіти НАПН України, м. Київ,

Інститут менеджменту і психології, кафедра економіки підприємства та менеджменту.

Тема: «Вдосконалення професійних навичок і компетенції з методики викладання дисциплін економічного спрямування у вищій школі», 01.11.2018 р.-30.04.2019 р.

 1. Полтавський університет економіки і торгівлі. Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів. Свідоцтво про підвищення кваліфікації: 12 СПК № 939059. Тема: «Методика викладання дисциплін у вищій школі», 04.12.2012 р.

Список наукових праць

 1. Швачко В.А.  Особливості становлення та розвитку курортної-рекреаційно-туристичної сфери в Україні. / В.А.Швачко, О.І.Токаренко / Стаття Монографія / За ред. О.І.Черняка, П.В.Захарченка. – Бердянськ. – 2018.
  2.  Швачко В.А. Методологічні основи розробки та реалізації антикризової програми підприємства / К.М.Леміш, В.А.Швачко // Теоретичні, науково-методичні та прикладні засади ефективності функціонування і розвитку підприємств : [колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. А.А. Жигіря]. – Бердянськ: БДПУ, 2016. – С. 197-223.
  3. Швачко В.А. Підходи до оцінювання та забезпечення ефективності організації на прикладі санаторно-курортних підприємств / В.А.Швачко, О.І.Токаренко // Молодий вчений. – 2014. – № 12 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/
  участь у конференціях і семінарах
  1. Швачко В.А. Особливості інноваційного розвитку в Україні на засадах кластерного підходу /  К.О.Бровко, В.А.Швачко // Матеріали ХХХVI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 36. – 698 с. – С. 21-24.
  2. Швачко В.А. Негативні аспекти в’їзного туризму в Україні. / В.А.Швачко, К.О.Єрьоменко // Сучасні проблеми управління: економіка, освіта, охорона здоров’я і фармація: [матеріали міжнародної науково-практичної конференції]; Ополе, Польща, 11-14 листопада. – 2016 р. – С. 25-27.
  3. Швачко В.А. Складові елементи SPA-культури підприємств курортної рекреаційно-туристичної сфери в Україні / В.А. Швачко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції.  «Євроінтеграція економіки України: виклики та рішення» // Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2015р. – 264 с. – С. 28-31.