Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Сидорченко Тетяна Федорівна

кандидат економічних наук, доцент

Наукометрика

ORCID iD

0000000291575023

Google Scholar

Vu38wtIAAAAJ&

Researcher iD

E59652019

Scopus iD

0000

ResearchGate iD

Біографія

19.04.1972

Освіта:

Державний університет «Львівська політехніка». – Теплогазопостачання, вентиляція та охорона повітряного басейну за кваліфікацією інженер – будівельник – 1994 р.

Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки Державного університету «Львівська політехніка». – Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності підприємства за кваліфікацією менеджер – 1996 р.

Інституті регіональних досліджень НАН України. – Аспірантура «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка»  – 1998 р.

Диплом кандидата економічних наук – Рішення  ВАК України – 2005р.

Атестат доцента – Рішення  Атестаційної колегії при  Міністерстві освіти і науки України – 2010 р.

Рух за посадою у БДПУ:

 1. Старший викладач кафедри економіки підприємства: 2005р. – 2006р.
 2. Доцент кафедри економіки підприємства: 2006 р. – 2007р.
 3. Доцент кафедри менеджменту та правового забезпечення господарської діяльності: 2007р. –– 2011р.
 4. Завідувач кафедри менеджменту та правового забезпечення господарської діяльності: 2007р. – 2010р.
 5. Доцент кафедри економіки підприємства: з 2011р.
 6. Завідувач кафедри економіки підприємства та економічної теорії: 2014 – 2016 рр.
 7. З 2018 року працює на посаді доцента кафедри економіки, підприємництва та фінансів.

У різні роки викладала такі дисципліни: Макроекономіка, Системи технологій промисловості, Планування та прогнозування діяльності підприємства, Управління витратами, Управління проектами, Інституціональна економіка.

 

Список наукових праць

 1. Сидорченко Т. Ф. Особливості формування  земельно-майнового комплексу держави Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, Одеса 22/2016 с. 39-43
 2. Сидорченко Т. Ф. Дослідження земельно-майнових відносин: концепції, пріоритети Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії №1-1(07) 2017 с.46-52
 3. Сидорченко Т. Ф., Светенко Д. Г. Шляхи підвищення прибутковості підприємств в умовах кризи Електронне наукове фахове видання Мукачівського державного університету «Економіка та суспільство» випуск № 9, 2017 с.632-635
 4. Сидорченко Т. Ф. Індустріальний парк як шлях розвитку земельно-майнових відносин Соціально-економічні проблеми просторового розвитку: [ колективна монографія за заг. Редакцією В. Дучмала, Т. П. Несторенко.] – Бердянськ Видавець Ткачук О. В. – 2015.- 344с.: С.96-103

5. Сидорченко Т. Ф. Актуальні проблеми ефективності використання потенціалу економіки країни: матеріали  Міжнародн