Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Захарченко Павло Васильович

академік Академії економічних наук України, доктор економічних наук, професор

Наукометрика

ORCID iD

000000015025797X

Google Scholar

52yBG54AAAAJ

Researcher iD

E76982019

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Захарченко Павло Васильович (26.05.1957, м. Бердянськ Запорізької обл.) – доктор економічних наук (2011), професор (2013), завідувач кафедри економіки та фінансів.

У 1979 році закінчив факультету електронних обчислювальних машин Харківського інституту радіоелектроніки (Харківський національний університет радіоелектроніки) за спеціальністю «Прикладна математика».  З 1979 р. по 1982 р. аспірант Харківського інституту радіоелектроніки за спеціальністю «Математична кібернетика та теорія інформації». У 2007 р. закінчив Азовський регіональний інститут управління при Запорізькому державному університеті, спеціальність – менеджмент організацій, кваліфікація: менеджер-економіст. В 2005 р. пройшов стажировку в Middlesex Community Colledge (USA) и отримав міжнародний диплом викладача з дистанційної освіти.

З 1982 р. працював у Сумському національному аграрному університеті на посадах доцента та заступника завідувача кафедри кібернетики та інформатики. З 2000 р. по 2012 рік очолював кафедру «Економічної кібернетики» Азовського регіонального інституту управління (АРІУ). З 2012 р. працює у Бердянському державному педагогічному університеті завідувачем кафедри економічної кібернетики і фінансів (з 2016 р. – кафедри фінансів і кредиту).

У 1982 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Математичні моделі семантики природної мови та їх технічні застосування»  (науковий керівник – д.т.н., проф. М.Ф. Бондаренко), а в 1985 р. отримав диплом доцента по кафедрі автоматизованої обробки економічної інформації. У 2011 р.  захистив докторську дисертацію на тему «Моделі економіки курортно-рекреаційних систем» (науковий консультант – д.е.н., проф. О.І. Черняк), а у 2013 отримав диплом професора по кафедрі економічної кібернетики та фінансів.  Обраний академіком Академії економічних наук України (2012).

Обраний першим від України членом міжнародної асоціації по моделюванню хаотичних процесів Chaotic Modeling and Simulation (2015 р.), співголова секції теорії хаосу в економіці, є членом міжнародної асоціації ISAT (international Society for the Advancement of Science and Technology), член 2 спеціалізованих рад із захисту докторських дисертацій у Київському національному університеті ім.Тараса Шевченко та Класичному приватному університеті (м. Запоріжжя).

Областю наукових інтересів є застосування методів і моделей нелінійної динаміки, теорії хаосу та катастроф для розв’язання складних економічних проблем. За багаторічну плідну працю, високий рівень професійної майстерності, вагомий особистий внесок у навчання і виховання студентської молоді нагороджений 2 Почесними грамотами Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації, Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

Під керівництвом Захарченко П.В. сформована наукова школа «Економіко-математичне моделювання в курортно-рекреаційній економіці»», захищено 2 кандидатських дисертації. Результати наукових досліджень представлено у понад 210 наукових та науково-методичних працях, серед яких 24 монографії, 4 підручника та навчальних посібника, 86 статей, 27 методичних праць.

З 2018 року працює на посаді професора кафедри економіки, підприємництва та фінансів.

Список наукових праць

1.Захарченко П.В. Фінансовий аналіз: посібник / П.В. Захарченко, М.П. Гриценко, Н.П. – Мелітополь : ВД ММР, 2018. – 224 с.
2. Захарченко П.В. Прикладні аспекти прогнозування розвитку економіки України: монографія / П.В. Захарченко, О.І. Черняк. – Мелітополь : ВД ММР, 2018. – 432 с.                                                                                                                                                   3. Захарченко П.В. Нова траєкторія розвитку національної економіки: фінансові та прикладні аспекти: монографія  / П.В. Захарченко, О.В. Покатаєва – Запоріжжя : КПУ, 2017. – 452 с.
4. Захарченко П.В. Модель інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку курортно-рекреаційного комплексу / П.В. Захарченко. – Інвестиції: практика та досвід. Наук.-практ. журнал. Випуск № 7. – Київ: ТОВ «ДКС ЦЕНТР», 2018. – С. 21-32.
5.Zakharchenko P. Вehavior resort-recreation system in the conditions of innovative and market changeability – European Journal Of Economics And Management Volume 1, Issue 2. – Brno, 2016. P.