Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Навчання

Графік індивідуальних консультацій викладачів зі студентами

Графік відкритих занять

 

Кафедра здійснює  підготовку студентів з галузі знань:

Перший ступінь вищої освіти (бакалаврат):

05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 051 Економіка.

Академічна кваліфікація: бакалавр з економіки.

Професійна кваліфікація: економіст.

07 Управління та адміністрування, спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування.

Академічна кваліфікація: бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування.

Професійна кваліфікація: економіст, фахівець з фінансів та банківської справи.

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Академічна кваліфікація: бакалавр з економіки.

Професійна кваліфікація: фахівець в галузі підприємництва та торгівлі.

 

Другий ступінь вищої освіти (магістратура):

05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 051 Економіка.

Академічна кваліфікація: магістр з економіки.

Професійна кваліфікація: економіст.

07 Управління та адміністрування, спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування.

Академічна кваліфікація: магістр з фінансів, банківської справи та страхування.

Професійна кваліфікація: економіст, професіонал в галузі фінансів та банківської справи.

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Академічна кваліфікація: магістр з економіки.

Професійна кваліфікація: фахівець в галузі підприємництва та торгівлі.

 

Третій рівень, доктор філософії з економіки (аспірантура):

Спеціальність 051 Економіка

Спеціалізація: Національна економіка

 

Дисципліни які  викладаються:

PR-технології у підприємстві

Аналіз банківської діяльності;

Аналіз господарської діяльності підприємств ГКТС

Аналіз інвестиційних проектів;

Антикризова політика

Антикризова політика підприємства

Аудит;

Бухгалтерський облік;

Бюджетна система;

Глобальна економіка

Економіка галузевих ринків

Економіка підприємства

Економіка праці та соціально-трудові відносини

Економіка та організація інноваційної діяльності

Економічна діагностика

Економічна компаративістика

Економічна теорія

Економічна теорія: мікро- та макроекономіка

Економічне обґрунтування інвестиційних рішень

Економічне управління підприємством

Економічний аналіз

Інституційна економіка

Інтелектуальний бізнес

Історія економіки та економічної думки

Кон’юктура товарного ринку

Конкурентоспроможність підприємства

Контролінг

Логістика

Макроаналіз

Макроекономіка

Макроекономічні показники та оподаткування діяльності підприємства

Методологія наукового дослідження

Міжнародна економіка

Міжнародна торгівля в контексті національних підприємств

Міжнародні стратегії економічного розвитку

Мікроекономіка

Мікроекономічний аналіз

Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків

Організація виробництва

Організація підприємницької діяльності

Основи економічної безпеки

Основи наукових досліджень

Основи підприємництва

Оцінка господарського комплексу у підприємництві

Оцінка ефективності діяльності підприємства

Оцінка ефективності підприємства

Підприємництво в сфері послуг

Підприємництво у глобальному просторі

Планування і контроль на підприємстві

Податкова система;

Потенціал і розвиток підприємства

Прогнозування підприємницької діяльності

Проектний аналіз

Регіональна економіка

Світове господарство та міжнародні економічні відносини

Системи технологій промисловості

Соціальна відповідальність

Соціальне підприємництво

Стандартизація та сертифікація продукції

Стратегія підприємства

Товарно-інноваційна політика підприємства

Управління витратами

Управління проектами

Управління товарними запасами

Фінанси підприємств;

Фінанси;

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання;

Фінансовий аналіз

Фінансовий менеджмент