Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Авдєєва Олена Сергіївна

доцент кафедри історії та філософії

кандидат історичних наук

Наукометрика

Google Scholar

Researcher iD

G-3173-2019

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Народилася 21 листопада 1982 року (м. Макіївка, Донецька обл.).

У 2005 р. закінчила з відзнакою Бердянський державний педагогічний університет за спеціальністю “Педагогіка та методика середньої освіти. Історія” та здобула ступінь магістра і кваліфікацію викладача історії вищого навчального закладу.

У 2011 році закінчила аспірантуру  Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю “Історія України”.

У 2002-2004 рр. – вчитель історії загальноосвітньої школи № 20 (м. Бердянськ).

У 2004-2006 рр. – викладач гуманітарних дисциплін ВСП “Бердянський технікум харчової промисловості” Таврійської державної агротехнічної академії.

У 2005-2006 рр. – асистент кафедри історії України Бердянського державного педагогічного університету.

З 2006 р. обіймає посаду старшого викладача кафедри історії України БДПУ (з 2016 р. – кафедра історії та філософії).

З 2015 р. – заступник декана з навчально-методичної роботи соціально-гуманітарного факультету Бердянського державного педагогічного університету. (з 2016 р.- гуманітарно-економічний факультет).

У червні 2016 р. захистила кандидатську дисертацією на тему «Міжконфесійні відносини у Північному Приазов’ї (кінець XVIII – початок ХХ ст.)» (науковий керівник – І.І. Лиман.)

Авторка 20 наукових публікацій з історії Південної України. Прийняла участь у більш ніж 30 міжнародних та всеукраїнських конференціях.

Сфера наукових інтересів – історія Церкви, міжконфесійні відносини, історична регіоналістика, етно-конфесійна історія.

Викладає дисципліни – «Історія України», «Історія української культури», «Історична географія», «Джерелознавство» тощо.

E-mail: lennitsa@i.ua

Основні наукові праці:

 • Любанська О. С. Старообрядці та етнокультурні процеси на півдні України (кінець XVIII – ХІХ ст.) / О. С. Любанська // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя : Просвіта, 2007. – Вип. ХХІ. – С. 46–49. (фахове видання)
 • Любанська О. С. Релігійна приналежність селянства Північного Приазов’я (кінець XVIII – ХІХ ст.) / О. С. Любанська // Український селянин. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. – Вип. 11. – С. 168–171. (фахове видання)
 • Любанська О. С. Політика офіційної Церкви щодо духоборів, молокан та скопців Північного Приазов’я (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.) / О. С. Любанська // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. – Львів : Логос, 2008. – Кн. І. – С. 441–446.
 • Любанська О. С. Особливості виникнення та функціонування протестантської спільноти у Запорізькому краї у ХІХ ст. / О. С. Любанська // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя : Просвіта, 2009. – Вип. ХХV. – С. 175–178. (фахове видання)
 • Любанська О.С. Особливості релігійної структури німецькомовної спільноти Запорізького краю у ХІХ ст. / О.С. Любанська // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – Київ, 2009. – Т. 18. – С. 133-143. (фахове видання)
 • Авдєєва О. С. Офіційна церква по відношенню до сектантів Північного Приазов’я (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.) / О. С. Авдєєва // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – Випуск XXVIII. – С. 49–51. (фахове видання)
 • Авдєєва О. С. Конфесійна структура населення Північного Приазов’я наприкінці ХІХ ст. (за матеріалами Першого всезагального перепису населення Російської імперії 1897 року) / О. С. Авдєєва // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – К., 2011. – Т. 23. – С. 189–196. (фахове видання)
 • Авдеева Е. С. Особенности формирования конфессионального состава христианского населения Северного Приазовья (конец XVIII – ХІХ вв.) / Е. С. Авдеева // Сборник научных статей молодых ученых, специалистов и аспирантов. – Невинномысск : НГГТИ, 2011. – С. 233–239.
 • Авдєєва О. С. Етнічна структура населення Північного Приазов’я наприкінці ХІХ ст. (за матеріалами Першого всезагального перепису населення російської імперії 1897 року) / О. С. Авдєєва // Гуржіївські історичні читання. – Черкаси : вид. Чабаненко Ю. А., 2013. – Вип. 6. – С. 191–193. (фахове видання)
 • Авдеева Е. Культура религиозной толерантности в Северном Приазовье в XIX в. / Е. Авдеева // Материалы Международной научно-практической конференции (Махачкала, 25 декабря 2013 г.). – Махачкала, 2013. – С. 55–60.
 • Авдеева Е. С. Еврейская община в контексте межконфессиональных отношений в Северном Приазовье (последняя четверть XVIII – XIX вв.) / Е. С. Авдеева // Актуальные вопросы общественных наук : социология, политология, философия, история. – Новосибирск : Изд. “СибАК”, 2013. – № 11 (31). – С. 74–81. (база РИНЦ)
 • Авдєєва О. С. Вплив колонізаторської політики Російської імперії на формування релігійної структури Північного Приазов’я (остання чверть XVIII – ХІХ ст.) / О. С. Авдєєва // Сборник научных трудов SWorld. – Иваново : Маркова АД, 2013. – Вып. 4. – Т. 48. – С. 68–72. (база РИНЦ)
 • Авдєєва О. С. Конфесійно-змішані родини у Північному Приазов’ї (остання чверть XVIII – початок ХХ ст.) / О. С. Авдєєва // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя : ЗНУ, 2015. – Вип. 44. – С. 40–47 (фахове видання, база Index Copernicus).
 • Авдєєва О.С. Конфесійно-змішані родини у Північному Приазов’ї (остання чверть XVIII – початок ХХ ст.) / О.С. Авдєєва // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя, 2016. – Вип. 44. – С. 40 – 47.
 •  Avdieieva O. Missionary activity of the Orthodox Church in the Northern Azov (the end of the 18th – the beginning of the 20th century) / Social sciences: development prospects in countries of Europe at the beginning of the third millennium: Collective monograph. Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”. 2018. P. 1-21.
 • Авдєєва О. Актуалізація кордонів Північного Приазов’я в історичній ретроспективі (кінець XVIII – початок ХХ ст.) / Modern educational space: the transformation of national models in terms of integration: Conference Proceedings, October 26, 2018. Leipzig: Baltija Publishing. P. 49-52.

Публікації про О.С. Авдєєву:

 • Авдєєва Олена Сергіївна // Наукова школа професора А.В. Бойка: персоналії та доробок / Упорядники: Ігор Лиман, Вікторія Константінова. – Запоріжжя, 2011. – С. 315-317.
 • Константінова В. Авдєєва Олена Сергіївна // Дослідники історії Південної України: біобібліографічний довідник / упоряд. Ігор Лиман. – Київ, 2016. – Том 2. – С. 14-17.