Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Ліпич Іван Іванович

доцент кафедри історії та філософії

кандидат філософських наук

Наукометрика

ORCID iD

Google Scholar

Researcher iD

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Народився 10 червня1959 р. у Волинській області Камінь-Каширський район с. Черче.

У 1986 закінчив філософський факультет Київського державного університету.

У грудні 2008 року захистив кандидатську дисертацію з філософії.

Тема дисертації: “Екологічна діяльність як складова соціокультурного процесу”.

Викладає такі дисципліни:  соціологія, основи демократії, філософія глобальних проблем сучасності, логіка.

 

Публікації

1992

Специфика екологической деятельности в социоприродном процессе. “Природа. Людина. Етнос”. Збірник статей науково-теоретичної конференції. – Луцьк, 1992. – 286 с.
Социальная обусловленность взаимодействия общества и природы “Изменяющийся мир и проблемы гуманитарного образования в высшей школе”. Сборник статей научно-практической конференции. – Бердянск, 1992. – 186 с.

1993

Філософські проблеми глобальної екології “Динамічний світ і проблеми гуманітаризації вищої школи”. Збірник статей науково-практичної конференції. – Бердянськ, 1993. – 236 с.
Екологічна проблема: шляхи вирішення “Екологія – наука моделювання”. Збірник статей науково-теоретичної конференції. – К., КДУ, 1993. – 286 с.

1994

Екологія та політика України: соціологічний аспект. “Філософія екології”. Збірник статей науково-теоретичної конференції. – Ужгород, 1994. – 346 с.
Актуальні проблеми соціоекології. Збірник наукових праць БДПІ. – Вісник кафедр соціально-гуманітарних наук. – Бердянськ, 1994. – 130 с.

1996

Еколого-етичні аспекти сучасного природокористування. “Філософська думка”, 1996, №3

1998

Освіта та виховання в системі екологічних знань. Вісник Харківського університету. – №400/5, 1998.
Політичні аспекти екологічної проблематики України Вісник Харківського університету. – №4000/5, 1998.

2000

Концепція інвайронменталізму в соціоекології Вісник Харківського університету. – №465,2000.

2001

Освіта та екологія “Философские проблемы гуманитаризации высшего образования”. Сборник статей по материалах 1-й научно-практической конференции.- Сумы-Бердянск, 2001. – 276 с.
Екологія: проблеми та процеси сучасного розвитку України

“Ідеологія державотворення і суспільствознавча наука”. Збірник статей науково-практичної конференції. – Запоріжжя,2001. – 244 с.

2002

Екологічна освіта в системі вищої школи.

“Философские проблемы гуманитаризации высшего образования”. Сборник статей по материалах 2-й научно-практической конференции. – Сумы-Бердянск, 2002. – 267 с.

2003

Діяльнісний аспект в соціоекології.

“Философские проблемы гуманитаризации высшего образования”. Сборник статей по материалах 3-й научно-практической конференции. – Сумы – Бердянск, 2003. – 204 с.

2004

“Релігія і екологічна криза” “Гуманізація вищої освіти : філософські виміри”. Збірка статей за матеріалами IY Міжнародної науково-практичної конференції – Суми – Бердянськ, 2004. – 276 с.

2005

Політико-правові аспекти екологічної діяльності

Збірник статей духовно-світської наукової конференції “Постсучасність: проблеми духовної свободи особистості” м. Бердянськ, БІП, 2005р. с.
Релігійні аспекти екологічної проблематики Збірник статей Всеукраїнської науково-практичної конференції “Гуманізація вищої освіти: філософські виміри” м. Бердянськ, 2005р. 88 с.
Україна XXI століття: реалії та перспективи Збірник статей Всеукраїнської науково-теоретичної конференції “Методологія соціального пізнання: здобутки й проблеми”, м. Запоріжжя, 2005 р. с.

2006

Політико-правові аспекти екологічної проблематики Постсучасність: проблеми духовної свободи особистості: Монографія / За ред. канд. філос. наук О. О. Сердюк. – Донецьк: ТОВ “Юго-Восток, Лтд”, 2006. – С. 79-82

2007

Специфіка діяльнісного підходу в соціоекології: зміст культура. Ціннісно-смисловий універсум людини / За ред. канд. філос. наук О. О. Сердюк. – Донецьк: ТОВ “Юго-Восток, Лтд”, 2007. – С. 160-169

 2009 р.

Ліпич І.І. Концептуальні засади тендерної політики. Ліпич І.І. // За матеріалами Міжвузівської наукової конференції «Права людини у контексті Загальної декларації прав людини». Матеріали міжвузівської наукової конференції 10 грудня 2009 року/ за ред.к.і.н.,проф. Папанової В.А.., к..іст.н., доц.. Захарченко Т.К. – Бердянськ –Донецьк: Норд –Прес, 2009.

Ліпич І.І. Моделювання державної політики щодо релігійних інституцій. І.І. Ліпич// Політологічний вісник. – К.: Київський національний університет, 2010. – №48., с.136-142.

2010 р.

Місцеве самоврядування в сучасній Україні: пошуки ефективної моделі// Політологічний вісник. – К.: Київський національний університет.2010. – №47., с.216-222.

«Моделювання державної політики щодо релігійних інституцій» .// Політологічний вісник. – К.: Київський національний університет.2010. – №48., с.73-78.

Політико-правові засади ЗМІ у виборчих процесах /Всеукраїнська науково-практична конференція «Ціннісний вимір політичної діяльності. Теорія і практика розвитку сучасного українського суспільства», Херсон, 2010

Концептуальні засади гендерної політики / «Права людини у контексті Загальної декларації прав людини». Матеріали міжвузівської наукової конференції 10 грудня 2009 року/ за ред.к.і.н.,проф.. Папанової В.А.., к..іст.н., доц.. Захарченко Т.К. – Бердянськ – Донецьк: Норд –Прес, 2010. – с.102-107

2011 р.

Екологічна проблематика в контексті діяльнісного  підходу / політологічний вісник. Зб-к наук.праць. – К.: «ІНТАС», 2011.-Вип.51.- с. 120-124

Соціокультурні виміри екологічної діяльності/ Гуманістичний вісник Запорізької державної інженерної академії: Збірник наукових праць/ Випуск 44.Гол.ред.В.Г.Воронкова. – Запоріжжя, ЗДІА,2011. – с.93-97

Екологічна освіта та виховання в сучасному культурологічному дискурсі/ Соціальні технології. Актуальні проблеми теорії та практики/ Зб.наукових праць. Випуск 49. – Запоріжжя 2011. – с. 276-283

2012

Методологічний зміст поняття «життєсвіт» в контексті політичних досліджень// Політологічний вісник. 3б-к наук. праць. – К.: «ІНТАС», 2012. – Вип. 60. – 496 с.

Моделювання державної політики щодо релігійних інституцій// Матеріали ІV міжвузівської наукової конференції «Права людини в контексті Загальної декларації прав людини».- Бердянськ-Донецьк.- 2012, С. 29-34.

Виборча система України: переваги та недоліки// ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 26-28 квітня 2012 року. Збірник наукових праць/ Редколегія: Ю.М. Бардачов – голова, В.Ф. Цвих, Ф.Г. Семенченко та ін. – Херсон: вид-во «Олді-плюс», 2012 – 258 с.

2013

Методологічний зміст поняття «життєсвіт» в контексті політологічних досліджень// Політологічний вісник. Київ 2013.

Соціологія права в системі суспільствознавчих наук// ІІ Всеукраїнська наукова конференція «Права людини перед викликами ХХІ століття, Бердянськ 2013

Україна ХХІ століття: реалії та перспективи// ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Ціннісний вимір політичної діяльності: політичні реалії та ілюзії в сучасному українському суспільстві. Херсон 2013.

Екологічна політика в системі глобальної екологічної кризи.// ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 7 квітня 2014 року. Збірник наукових праць/ Редколегія: Ю.М. Бардачов – голова, В.Ф. Цвих, Ф.Г. Семенченко та ін. – Херсон: вид-во «Олді-плюс», 2014 – 258

Соціологія права в системі суспільствознавчих дисциплін// ІІ Всеукраїнська наукова конференція «Права людини перед викликами ХХІ століття»,Бердянськ 2014.

Міграція та міграційні процеси в сучасній Україні// Політологічний вісник. – К.: Київський національний університет.2014. – №47., с.216-222.

2016

Підручник:

  1. Ліпич І.І. Історія політичної думки в Україні / І.І. Ліпич // Політологія: Підручник / за заг. ред. В.Ф.Цвиха, О.В.Батрименка та ін. – Київ, 2010. – C. 197-217.

Статті у фахових виданнях:

  1. Ліпич І.І. Методологічний зміст поняття «життєсвіт» в контексті політологічних досліджень / І.І. Ліпич // Політологічний вісник. – 2013. – №62 – С.55-65.
  2. Ліпич І.І. Міграція та міграційні процеси в сучасній Україні / І.І. Ліпич // Політологічний вісник. – 2014. – №47., С.216-222.
  3. Ліпич І.І. Сучасні концепції влади: аналітичний огляд / І.І. Ліпич // Політологічний вісник. – 2015. – №65. – С.38-44.
  4. Ліпич І.І. Основні засади філософського осмислення управління освітою / І.І. Ліпич // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії- 2015. – №54. – С.46-51.

Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій:

6.VI Міжнародна науково-практична конференція «Ціннісний вимір політичної діяльності: західно-східний вектор сучасної української політики».-19-23 листопада 2015 року. – м. Херсон.

Матеріали вітчизняних науково-практичних конференцій:

7.Україна ХХІ століття: реалії та перспективи // ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Ціннісний вимір політичної діяльності: політичні реалії та ілюзії в сучасному українському суспільстві. Херсон 2013.

8.ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція Херсонський національний технічний університет (7 квітня 2014 року)