Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Крижко Василь Васильович

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування

кандидат педагогічних наук, професор

Наукометрика

ORCID iD

Google Scholar

Researcher iD

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Крижко Василь Васильович 1952 року народження.

Освіта вища – Мелітопольський державний педагогічний інститут (1973 рік)

З 1973 р. працював учителем географії та біології в Остріківській середній школі Токмацького району, з 1974 р. – заступником директора школи з навчально-виховної роботи. У 1975 р. обійняв посаду директора Новенської середньої школи. З 1977 р. працював директором Чернігівської середньої школи Чернігівського району, завідуючим кабінетом географії Запорізького обласного інституту удосконалення кваліфікації вчителів, з 1982 р. – завідуючим кабінетом школознавства і курсової перепідготовки. У 1984 р. був призначений на посаду директора цього інституту.

Василь Васильович був нагороджений знаком “Відмінник народної освіти”.

У 1994 р. захистив кандидатську дисертацію “Організаційно-педагогічної умови підвищення ефективності діяльності керівника школи нового типу” і отримав учену ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

У 2000 р. був призначений на посаду ректора, з утворенням на базі Запорізького обласного інституту удосконалення кваліфікації вчителів, Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

З 2001 р. працює на посаді ректора Бердянського державного педагогічного інституту, з 2002 р. по 2010 рік – Бердянського державного педагогічного університету.

У 2006 р. отримав вчене звання професора.

З 2012 року очолює кафедру педагогіки вищої школи, управління навчальним закладом та методики викладання суспільствознавчих дисциплін соціально-гуманітарного факультету Бердянського державного педагогічного університету.

З 2017 р. – завідувач кафедри менеджменту та адміністрування гуманітарно-економічного факультету Бердянського державного педагогічного університету.

Здійснює керівництво аспірантами, консультує докторські програми, опонує кандидатські та дисертації.

Керує всеукраїнським проектом «Енциклопедія вищої освіти».

Досліджує проблеми: аксіологічний потенціал державного управління освіти; менеджмент в освіті; провідництво в освіті.

Монографії, навчальні посібники

 1. Навчальний посібник: Вища освіта та Європейський освітній простір / Василь Крижко, Марк Елькін, Ольга Старокожко, Ксенія Тільчарова, Ольга Грицайова. – Бердянськ, Видавець Ткачук О.В., 2015. – 448с., С.-274-376. (Тема 8, 9,10).
 2. Управління освітою: рефлексивний підхід: колект. Монограф. / за заг. ред. Проф. В.В. Крижка. – Бердянськ, Видавець Ткачук О.В., 2016. – 608с. (Розділ 1,3,4,5,8)

Статті в іноземних наукових фахових виданнях

 1. Системний підхід до управління університетом. Сборник научнихтрудов Sworld. – Выпуск 3. Том 19. – Иваново: МАРКОВА АД, 2013 – С.73-80.
 2. Эмерджентные стратеги в управлении университетом.// Create Space 4900 LaCross Road, North Charleston, SC, USA 29406 2013.

Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій

 1. Міжнародна науково-практична конференція „Тенденції розвитку вищої освіти в Україні: європейський вектор” – Ялта: РВНЗ КГУ, 2011.
 2. Международная научно-практическая конференция „Совершенствование системы образования как фактор обеспечения безопасности и развития страны”. – Москва: РАО Московский психолого-социальный университет, 2012.
 3. V Міжнародна науково-практична конференція “Антропологічні виміри науки й освіти: досягнення та перспективи” (Мелітополь, 2012).
 4. ІІ Международная научно-практическая конференция (Москва 2013 г.).
 5. Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Технології формування педагогічного професіоналізму майбутніх учителів», яка проходила з 27 по 28 лютого 2014 року. (м. Мелітополь)
 6. УІІІ Міжнародна науково-практична конференція: «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології» (2-4 листопада 2014 р. м. Кіровоград).
 7. ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології» (21-23 жовтня 2015 р. Київ-Камʼянець-Подільський).

Керівництво аспірантами

 1. Шаменкова Тетяна Валеріївна – денна форма з 01.12.2011 р. по 30.11.2015 р. (спеціальність 13.00.04‑ теорія та методика професійної освіти); науковий керівник – Крижко Василь Васильович
 2. Кошелєв Павло Анатолійович ‑ заочна форма навчання (контрактна основа) з 01.12.2011 р. по 30.11.2015 р. (спеціальність 13.00.04‑ теорія та методика професійної освіти); науковий керівник – Крижко Василь Васильович
 3. Бурцева Тетяна Миколаївна – заочна форма навчання (контрактна основа) з 01.12.2011 р. по 30.11.2015 р. (спеціальність 13.00.01‑ загальна педагогіка та історія педагогіки); науковий керівник – Крижко Василь Васильович
 4. Шевченко Альона Ігорівна – заочна форма навчання (контрактна основа) з 01.12.2011 р. по 30.11.2015 р. (спеціальність 13.00.04‑ теорія та методика професійної освіти); науковий керівник – Крижко Василь Васильович
 5. Грицайова Ольга Сергіївна ‑ заочна форма навчання з 01.12.2011 р. по 30.11.2015 р. (спеціальність 13.00.01‑ загальна педагогіка та історія педагогіки); науковий керівник – Крижко Василь Васильович