Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Немченко Сергій Геннадійович

доцент кафедри менеджменту та адміністрування

кандидат педагогічних наук, доцент

Наукометрика

ORCID iD

0000000295657245

Google Scholar

Submyx4AAAAJ

Researcher iD

F48152019

Scopus iD

ResearchGate iD

Sergiy_Nemchenko

Біографія

У 1990 – 1994 рр.  – директор СШ№1.

У 1995 – 1997 – директор вечірньої загальноосвітньої школи №1.

У 2001 – директор Бердянської філії  Запорізького інституту післядипломної педагогічної освіти.

2001 –2002 – завідуючий центром перепідготовки та підвищення кваліфікації – Бердянський педагогічний інститут.

02.09.2002 – 18.09.2006 – завідуючий центром перепідготовки та підвищення кваліфікації – Бердянський державний педагогічний університет.

з 2004 року по 2006 рік на посаді старшого викладача кафедри педагогіки, з 2006 року на посаді старшого викладача кафедри педагогіки вищої школи та управління освітніми закладами.

 

У 2006 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Педагогічна корекція девіантної поведінки”.

 

З 2008 р. працює на посаді доцента кафедри педагогіки вищої школи та управління навчальним закладом Бердянського державного педагогічного університету.

 

2012 – 2017роки працює на посаді доцента кафедри педагогіки вищої школи, управління навчальним закладом та методики викладання суспільствознавчих дисциплін соціально-гуманітарного факультету Бердянського державного педагогічного університету.
З 2017 року працює на кафедрі менеджменту та адміністрування гуманітарно-економічного факультету.

Дисципліни, що викладає: управління закладом освіти, педагогіка вищої школи, вищі освіта і Європейський освітній простір, фьючерні освітні управлінські технології.

Публікацій у наукових виданнях, включених до переліку фахових видань України

  1. Немченко С.Г. Сутність механізму процесу рефлексії та його структура / С.Г. Немченко // Молодь і ринок. – 2015. – № 1 (120). – С. 63–67
  2. Немченко С.Г Ретроспективний аналіз першого періоду становлення системи професійної підготовки керівників навчальними закладами (організаційно-номенклатурний (1917-1930 рр.)) / С.Г. Немченко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету.Педагогічні науки: зб. наук. пр.–Вип.1.–Бердянськ, БДПУ, 2015.¬– С.173-179.
  3. Немченко С.Г Ретроспективний аналіз третього періоду становлення системи професійної підготовки керівників навчальними закладами (регламентно-контролюючий (1960-1990 рр.)) / С. Г. Немченко // Молодь і ринок. – 2015. – № 3 (122). – С. 77–84.
  4. Nemchenko S. G. Periodization of the process of formation and development of the system of training of leaders of general educational institutions / S. G. Nemchenko // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, Budapest : IІІ (24), Issue 48. – 2015. – P. 15–18
  5. Nemchenko Sergiy, Golik O. Scribing” as a method of training of a general educational institution`s future leader to reflexive management Journal Association 1901 “SEPIKE”, Edition 16, Poitiers (France), Frankfurt (Germany), Los Angeles (U.S.) den 31.03.2017, p.- 51-59
  6. Немченко С.Г Ідея провідництва в управлінні вищою освітою [Текст] / І. Богданов, С. Лисаков, С. Немченко, В. Крижко // Вища освіта України. – 2018. – № 1. – С. 11-20.

Виданий підручник чи навчальний посібник або монографії

  1. Немченко С.Г Педагогіка вищої школи: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / С.Г.Немченко, О.Б. Голік, О.В.Лебідь. — Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2014. – 534 с.
  2. Немченко С.Г. Теоретичні і методичні засади підготовки керівника загальноосвітнього навчального закладу до рефлексивного управління у педагогічних університетах: монографія / С.Г.Немченко – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В.,2017, – 408 с.
  3. Немченко С.Г Управління освітою: рефлексивний підхід : Колективна монографія / Сергій Немченко, Олександр Голік, Ольга Старокожко, Марк Елькін, Ірина Шумілова, Ксенія Тільчарова, Павло Кошелєв, Василь Крижко / За заг. ред. проф. В. В. Крижка. – Бердянськ, Видавець Ткачук О. В., 2016. – 467c.
  4. Немченко С.Г. Рефлексивна культура : монографія / С.Г. Немченко, О.Б. Голік – Riga LAP Lamberg Academic Publishing,2018 – 200 c.

Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня:

Дисертація на здобуття науковго ступеня кандидата педагоічних наук Лебідь О.В. «Формування професійної культури майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу в умовах магістратури», спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, Спеціалізована вчена рада К 18.092.01, БДПУ – Бердянськ, 2012