Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Немченко Сергій Геннадійович

доцент кафедри менеджменту та адміністрування

кандидат педагогічних наук, доцент

Наукометрика

ORCID iD

0000000295657245

Google Scholar

Submyx4AAAAJ

Researcher iD

F48152019

Scopus iD

ResearchGate iD

Sergiy_Nemchenko

Біографія

Народився в 1960 році в м. Бердянськ Запорізької області.

Закінчив Бердянський державний педагогічний інститут («Загально-технічні дисципліни та праця», 1982 р.), Мелітопольський державний педагогічний інститут («Географія», 1991 р.).

Немченко Сергій Геннадійович працює у Бердянському державному педагогічному університеті з 2001 року по 2006 рік на посаді завідуючого центром підвищення кваліфікації та перекваліфікації , з 2004 року по 2006 рік на посаді старшого викладача кафедри педагогіки, з 2006 року на посаді старшого викладача кафедри педагогіки вищої школи та управління освітніми закладами.

У 2006 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Педагогічна корекція девіантної поведінки”. З 2008 р. працює на посаді доцента кафедри педагогіки вищої школи та управління навчальним закладом Бердянського державного педагогічного університету.

З 2012 року працює на посаді доцента кафедри педагогіки вищої школи, управління навчальним закладом та методики викладання суспільствознавчих дисциплін соціально-гуманітарного факультету Бердянського державного педагогічного університету.

 

Монографії, навчальні посібники

  1. Управління навчальним закладом: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/С.Г.Немченко, О.Б. Голік, О.А. Кривилова, О.В.Лебідь.Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 516 с.
  2. Педагогіка вищої школи: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/С.Г.Немченко, О.Б. Голік, О.В.Лебідь.Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2014. – 534 с.
  3. Управління освітою: рефлексивний підхід. Колективна монографія / Сергій Немченко, Олександр Голік, Ольга Старокожко, Марк Елькін, Ірина Шумілова, Ксенія Тільчарова, Павло Кошелєв, Василь Крижко / За заг. ред. проф. В. В. Крижка. – Бердянськ, Видавець Ткачук О. В., 2016.

Статті в іноземних наукових фахових виданнях

1.Концепція спрямованої самоорганізації магістранта – майбутнього керівника навчального закладу/ Science and Education a New. Pedagogy and Psychology/Editor-in-chief dr.Xenia Vamos.—Vol.9.2013.—Budapest, 2013.—188 p.—P. 97-102

 

2.Впровадження ідей синергетики у процес підготовки майбутніх керівників загальноосвітнього навчального закладу до рефлексивного управління// Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, Budapest : I (7), Issue : 14. – 2013. – P. 165–169.

3.Подготовка будущего руководителя учебного заведения к одному из видов рефлексивного управления – стратегическому управлению магистратуре педагогического университета// European Applied Sciences, Stuttgart (Germany). – № 11 (November). – 2013. – Volume 1. – P. 73–75.

4.The role of reflection in activity// Harvard Journal of Fundamental and Applied Studies, 2015, No.1. (7) (January-June).Volume VIII. “Harvard University Press”, 2015. –  p.383-389

  1. Periodization of the process of formation and development of the system of training of leaders of general educational institutions // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, Budapest : IІІ (24), Issue 48. – 2015. – P. 15–18

Матеріали міжнародних науковопрактичних конференцій

1.Синергетические основы рефлексивного управления общеобразовательным учебным заведением/ Материалы II международной научно-практической конференции”Topical areas of fundamental and applied resersh II” (10-11 октября 2013 г.- Москва) —Vol.2—sps Academic— USA,SC, North Charleston, 2013.—277p.—40 -47 p.

2.Подготовка будущего руководителя учебного заведения к одному из видов рефлексивного управления – стратегическому управлению магистратуре педагогического университета // European Applied Sciences, Stuttgart (Germany). – № 11 (November). – 2013. – Volume 1. – P. 73–75.

3.Using the synergy of ideas in the preparation of the future head of the institution to the strategic management in a master’s degree program of pedagogical university// Global Science and Innovation : materials of the I International Scientific Conference, Vol. II,  Chicago, December 17-18th, 2013 / publishing office Accent Graphics communications – Chicago – USA. –  2013. – P. 283–286.

4.Peculiarities of training of educational institutions directors to reflexive control in conditions of master’s programme// European Science and Technology : materials of the VI international research and practice conference, Vol. II, Munich, December 27th – 28th, 2013 / publishing office Vela Verlag

Waldkraiburg – Munhin – Germany. –  2013. – P. 45–48.

  1. Процес рефлексивного управління загальноосвітньою школою// Наука ХХI століття: відповіді на виклики сучасності: Збірник статей І Міжнар.наук.-практ.конф.,м.Бухарест, 17 травня 2013р.­- в ІІІ ч.—Ч.ІІІ.-Бухарест,2013.—277с.–63-67 с.

 

6.Подготовка будущего руководителя учебного заведения к рефлексивному управлению/ Материалы международной научно-практической конференции  ”Fundamental and applied sciences today” (25-26 июля 2013 г.—Москва)— sps Academic — Vol.2.— USA,SC, North Charleston, 2013.—277p.—77-82 p.

Управління освітою:  рефлексивний    підхід:  колект.    моногр. /    за    заг. ред. проф. В. В. Крижка. – Бердянськ, Видавець Ткачук О. В., 2016. – 608 с.

Друкується за рішенням Вченої ради Бердянського державного педагогічного університету (протокол      7 від 24.12.2015)

В монографії досліджується парадигма рефлексивного управління загальноосвітнім навчальним закладом та університетом. Управління освітою розглянуто з позицій історіографічного підходу. Визначено проблемне поле державного та галузевого управління освітою.

Монографія містить багато авторських матеріалів та авторське бачення шляхів запровадження рефлексивного підходу до управління освітою.

Розрахована на науковців, аспірантів, магістрантів та керівників установ освіти.