Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Шумілова Ірина Федорівна

доцент кафедри менеджменту та адміністрування

доктор педагогічних наук, доцент

Почесна грамота Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2015)
Подяка МОН України (2017)
Наукометрика

Google Scholar

Researcher iD

Scopus iD

0000

ResearchGate iD

vLnP5DJNQSVJaCA

Освіта

У 1993 році закінчила Бердянський державний педагогічний інститут ім. П.Д. Осипенко– учитель початкових класів, спеціальність педагогіка і методика початкового навчання.

У 2001 р. закінчила аспірантуру на кафедрі педагогіки Бердянського державного педагогічного університету (денна форма навчання).

У 2013 році закінчила докторантура на кафедрі історії педагогіки та порівняльної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (денна форма навчання).

Захищені дисертації:

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Розвиток земських шкіл Приазов’я другої половини ХІХ – початку ХХ століття»; спеціальність 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»; Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук на тему: «Теоретичні і методичні основи формування загальнокультурної компетентності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей»; спеціальність 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти»; Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

З 1994 року працює в Бердянському державного педагогічного інституту імені П. Д. Осипенко. З 2008 – доцент кафедри педагогіки.  З 2017 року працює доцентом на кафедрі менеджменту та адміністрування.

Стаж науково-педагогічної діяльності у БДПУ 26 років.

Нагороди: Почесна грамота Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2015), Подяка МОН України (2017), Подяка мера (2019).

З 2020 року – член постійної спеціалізованої Вченої Ради ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. Спеціалізована вчена рада Д 64.053.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій з галузей науки та за науковими спеціальностями 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» і 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти».

Напрям наукових досліджень: державне управління, педагогічне краєзнавство, загальнокультурна компетентність та загальна культура менеджера освіти, вчителя, учня.

Викладає навчальні дисципліни:

«Соціальна відповідальність управління освітою»;

«Методологія наукових досліджень»;

«Теорія провідництва в освіті».

Науково-дослідна діяльність:

Автор понад 60 наукових публікацій, з яких є монографії, навчальні посібники, методичні рекомендації, статті у фахових вітчизняних та закордонних виданнях.

Монографії

 1. Провідництво в освіті. Від ідеї до вічності : колективна монографія / В.В. Крижко та ін. За заг. ред.проф. І. Богданова. Передмова акад. НАПН України В. Андрущенка. – К. : Освіта України, 2017. С.С. 318–349.
 2. Генеза провідництва в освіті : колективна монографія / В.В. Крижко та ін. За ред. проф. І. Богданова. К.: Освіта України, 2020. С.С. 100–116, 319–350

Статті у вітчизняних і закордонних виданнях

 1. Shumilova I., Sherstneva I., Kudelina O. General cultural dominant traning futire manager of education. European humanities studies. State and Society. Poland/ № 1/2020. P. 41-53
 2. Шумілова І.Ф. Загальнокультурна компетентність – фактор розвитку персоналу освітньої установи. Scientific Journal VIRTUS. 24 May С. 134-136
 3. Shumilova I., Sherstneva I., Apshai M., Stepaniuk K. Organizational and Economic Instruments of Management and Development of Competitiveness Emerging sources sitation International Journal of Disaster Recovery and Business Continuity. Vol. 11. № 01/2020. Р. 1644-1550
 4. Шумілова І.Ф. Загальнокультурна компетентність педагога – важливий напрямок ідеї провідництва в освіті. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. Вип. 2. Бердянськ : БДПУ, 2018. С. 208-215.
 5. Shumilova I., Zolotukhina S., Zelenska L., Sherstneva I. Public administration in the educationaol space of the Northern Azov region during the period of 1864-1918 years. International Journal of Psychosocial Rehabilitional, Vol. 24, Issue 08, 2020. Р. 13502-13513
 6. Організаційно-педагогічна діяльність М.О. Корфа у збереженні національної палітри північноприазовської земської школи. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2018. Вип. 58–59 (111–112). С. 41-51.
 7. Учительські з’їзди – форми підвищення професійного рівня земського вчителя. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. [редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2017. Вип. 56–57 (109–110). С. 38-45.
 8. Professional Competence of Future Engineers in the Process of Training of Computer Science Disciplines. Technology. Resources. Rezekne, Latvia Proceedings of the 12th International Scientific and Practical Conference. Volume II. 2019. Р. 228-232
 9. Shumilova I., Zolotukhina S., Apshay V., Shetelia N. General Cultural Curriculum Vitae: Philosophical, Pedagogical, Psychological Aspects. Journal of Critical Reviews. 2020. 7(14). Р. 2739-2745