Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Вєнцева Надія Олександрівна

доцент кафедри менеджменту та адміністрування

доктор педагогічних наук, доцент

Грамота Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток наукової сфери та з нагоди Дня науки (2010 р.)
Грамоти Бердянського державного педагогічного університету за активну наукову роботу, публікацію статей та посібника (2005 р) та за найкращі показники в рейтингу наукової діяльності БДПУ (2008 р.)
Грамота Міністерства освіти та науки України (2010 р.)
Відмінник освіти України (2015 р.)
Наукометрика

ORCID iD

0000000219947187

Google Scholar

VoJumysAAAAJ

Researcher iD

N-6300-2019

Scopus iD

ResearchGate iD

Nadiia_Vientseva

Біографія

Народилась в місті Бердянську 24 лютого 1976 року. В 1993 році поступила до Бердянського педагогічного інституту на факультет “Підготовки вчителів початкових класів”, якій закінчила з відзнакою у 1997 році.

З 1997 по 2002 рік працювала в ЗОШ № 5 м. Бердянська вчителем історії. В 2001 році поступила в Бердянський державний педагогічний університет на соціально – гуманітарний факультет, який закінчила з відзнакою у 2003 році та отримала кваліфікацію вчителя історії та українознавства.

З 2001 року працює в Бердянському державному педагогічному університеті на кафедрі педагогіки.

В 2005 році поступила до аспірантури, яку достроково закінчила в лютому 2007 року в зв’язку з захистом кандидатської дисертації на тему: Дискусія як засіб мотивації навчальної діяльності учнів 7-8 класів на уроках історії (13.00.02 – теорія та методика навчання історії). В жовтні 2007 року отримала посаду доцента кафедри всесвітньої історії та методики навчання історії.

У 2009 р. присвоєно звання доцента кафедри методики навчання історії. З 2010 року працює на кафедрі історії України соціально-гуманітарного факультету Бердянського державного педагогічного університету. З 2012 року працює доцентом кафедри педагогіки вищої школи, управління навчальним закладом та методики викладання суспільствознавчих дисциплін соціально-гуманітарного факультету Бердянського державного педагогічного університету.3 2017 року працює доцентом кафедри менеджменту та адміністрування.

Нагороджена почесною грамотою Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток наукової сфери та з нагоди Дня науки (2010 р.), грамотами Бердянського державного педагогічного університету за активну наукову роботу, публікацію статей та посібника (2005 р) та за найкращі показники в рейтингу наукової діяльності БДПУ (2008 р.), Грамота Міністерства освіти та науки України (2010 р.), Відмінник освіти України (2015 р.)

З 2012 року працювала над докторською дисертацією на тему: «Розвиток вищої історичної педагогічної освіти України в першій половині ХХ століття», яку захистила в 2017р. (спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки)

 

Монографії:

 1. Вєнцева Н.О. Розвиток вищої історичної освіти в Україні в 1917-1920 рр.: [монографія] / Н.О. Вєнцева / за заг. ред. К. Баханова. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О.В., 2014.– 144 с.
 2. Вєнцева Н.О. Вища історична педагогічна освіта України в першій половині ХХ століття: історичний аспект: [монографія] / Н. О. Вєнцева / за ред. К. Баханова. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О.В., 2016.– 320 с.

Статті у фахових виданнях:

 1. Вєнцева Н. О. Впровадження нових форм навчання при підготовці вчителів історії в педагогічних вишах України в 40-50 роках ХХ століття / Н. О. Вєнцева // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. – Мелітополь : Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2013. – № 1(10). – С. 148–153.
 2. Вєнцева Н. О. Особливості впровадження нових форм та методів навчання в педагогічних вишах України в 1905–1917-х роках / Н. О. Вєнцева // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О.  Сухомлинського : зб. наук. пр. Серія : Педагогічні науки. – Миколаїв :
  МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2013. – Випуск 1.41 (93). – Т. 2. – С. 19–24.
 3. Вєнцева Н. О. Реформування системи вищої педагогічної освіти України в 40–50 роках ХХ століття / Н. О. Вєнцева // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2013. – № 1. – С. 56–63.
 4. Вєнцева Н. О. Реорганізація вищої педагогічної школи України в 1917–1918рр. / Н. О. Вєнцева // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2013. –№ 2. – С. 15–20.
 5. Вєнцева Н. О. Особливості організації вищої педагогічної школи України на поч. ХХ ст. / Н. О. Вєнцева // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол. :
  Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 33(86). – С. 17–24.
 6. Вєнцева Н. О. Особливості реформування вищої педагогічної освіти України в 1930–1940 рр. / Н. О. Вєнцева // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2013. – № 6 (32). – С. 21–30.
 7. Вєнцева Н. О. Особливості державного регулювання системи вищої педагогічної історичної освіти за часів директорії УНР / Н. О. Вєнцева // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології.– Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – № 8 (42). – С. 59–68.
 8. Вєнцева Н. О. Особливості реорганізації структури вищої педагогічної освіти України в післявоєнний період / Н. О. Вєнцева // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології.– Суми : СумДПУ імені
  А. С. Макаренка, 2014. – № 1 (35). – С. 47–56.
 9. Вєнцева Н. О. Практична складова професійно-педагогічної освіти студента-історика в Україні в 1917–1920 рр. / Н. О. Вєнцева // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки : зб.наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – Вип. 3. – С. 43–50.
 10. Вєнцева Н. О. Реформування вищої педагогічної школи України в 50-х рр. ХХст. / Н. О. Вєнцева // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – Вип. 1. – С. 26–33.
 11. Вєнцева Н. О. Роль Інститутів народної освіти України в підготовці майбутніх вчителів історії в 1920–1930 рр. / Н. О. Вєнцева // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології.– Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – № 2 (46). – С. 85–93.
 12. Вєнцева Н. О. Особливості впровадження нових форм та методів навчання в учительських інститутах України в 1907–1917-х роках / Н. О. Вєнцева // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2015. – Вип. – С. 29–35.
 13. Вєнцева Н. О. Особливості функціонування системи вищої педагогічної освіти України в 1905–1917 рр. / Н. О. Вєнцева // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2015. – Вип. 3.– С. 47– 53.
 14. Вєнцева Н. О. Практична складова професійної підготовки майбутніх учителів історії в 1905–1917 рр. / Н. О. Вєнцева // Virtus : Scientific – Journal / Canada. Montreal : Editonin – in Chif M. A. Zhurba. – 2016. – № 10. – P. 82–85.
 15. Вєнцева Н. О. Формування змісту вищої історичної педагогічної освіти на поч. ХХ ст. / Н. О. Вєнцева // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – Вип. 2. – С. 11–15.