Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Вєнцева Надія Олександрівна

доцент кафедри менеджменту та адміністрування

доктор педагогічних наук, доцент

Грамота Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток наукової сфери та з нагоди Дня науки (2010 р.)
Грамоти Бердянського державного педагогічного університету за активну наукову роботу, публікацію статей та посібника (2005 р) та за найкращі показники в рейтингу наукової діяльності БДПУ (2008 р.)
Грамота Міністерства освіти та науки України (2010 р.)
Відмінник освіти України (2015 р.)
Наукометрика

ORCID iD

0000000219947187

Google Scholar

VoJumysAAAAJ

Researcher iD

N-6300-2019

Scopus iD

ResearchGate iD

Nadiia_Vientseva

Біографія

Народилась в місті Бердянську 24 лютого 1976 року. В 1993 році поступила до Бердянського педагогічного інституту на факультет “Підготовки вчителів початкових класів”, якій закінчила з відзнакою у 1997 році.

З 1997 по 2002 рік працювала в ЗОШ № 5 м. Бердянська вчителем історії. В 2001 році поступила в Бердянський державний педагогічний університет на соціально – гуманітарний факультет, який закінчила з відзнакою у 2003 році та отримала кваліфікацію вчителя історії та українознавства.

З 2001 року працює в Бердянському державному педагогічному університеті на кафедрі педагогіки.

В 2005 році поступила до аспірантури, яку достроково закінчила в лютому 2007 року в зв’язку з захистом кандидатської дисертації на тему: Дискусія як засіб мотивації навчальної діяльності учнів 7-8 класів на уроках історії (13.00.02 – теорія та методика навчання історії). В жовтні 2007 року отримала посаду доцента кафедри всесвітньої історії та методики навчання історії.

У 2009 р. присвоєно звання доцента кафедри методики навчання історії. З 2010 року працює на кафедрі історії України соціально-гуманітарного факультету Бердянського державного педагогічного університету. З 2012 року працює доцентом кафедри педагогіки вищої школи, управління навчальним закладом та методики викладання суспільствознавчих дисциплін соціально-гуманітарного факультету Бердянського державного педагогічного університету.3 2017 року працює доцентом кафедри менеджменту та адміністрування.

Нагороджена почесною грамотою Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток наукової сфери та з нагоди Дня науки (2010 р.), грамотами Бердянського державного педагогічного університету за активну наукову роботу, публікацію статей та посібника (2005 р) та за найкращі показники в рейтингу наукової діяльності БДПУ (2008 р.), Грамота Міністерства освіти та науки України (2010 р.), Відмінник освіти України (2015 р.)

З 2012 року працювала над докторською дисертацією на тему: «Розвиток вищої історичної педагогічної освіти України в першій половині ХХ століття», яку захистила в 2017р. (спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки)

З 2017 року доцент кафедри менеджменту та адміністрування гуманітарно-економічного факультету

Була експертом для здійснення експертизи проектів підручників для закладів загальної середньої освіти (шифр 5066). Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.02. 2018 року № 176 «Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти» та Комісії з відбору експертів для здійснення експертизи електронних версій проектів підручників (протокол № 2 від 02 березня 2018 року).

Приймала участь у постійно діючому методологічному семінарі «Освітній менеджмент» для педагогічних працівників м. Бердянська та Бердянського району (2015-2020 н.р.)

Проводить наукове консультування постійно діючого  при кафедрі менеджменту та адміністрування Бердянського державного педагогічного університету методичний семінар «Соціальна відповідальність менеджменту освітнього та економічного простору» для керівників закладів освіти м.Бердянська та Бердянського району

З 2019 року професор кафедри менеджменту та адміністрування гуманітарно-економічного факультету

Дисципліни, що викладає: основи наукового дослідження, сучасні управлінські технології, історія розвитку світового туризму, маркетинг на ринку освітніх послуг

 

Наукові публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

Vientseva N.METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF POLY-ARTISTIC EDUCATION OF A PERSON IN INTEGRATED EDUCATION SYSTEM / Vientseva  N., A.Omelchenco, V.Grigoryeva, O. Sokolova // Tarih Kultur Sanat Arastirmalari Dergisi – Journal of History Culture and Art Research. – Karabuk : Karabuk  University, Vol. 8, № 1, March 2019. – P.128-135.

Vientseva N. DISCUSSION AS A FORM OF EDUCATION IN MODERN UNIVERSITIES / N. Vientseva, A. Omelchenco // Pedagogy. Bulgarian Journal оf Educational Research аnd Practice. – Sofia: Az-buki National Publishing House, 2020. Vol. 92. № 4. Р. 578-586

 

Монографії:

 1. Вєнцева Н.О. Розвиток вищої історичної освіти в Україні в 1917-1920 рр.: [монографія] / Н.О. Вєнцева / за заг. ред. К. Баханова. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О.В., 2014.– 144 с.
 2. Вєнцева Н.О. Вища історична педагогічна освіта України в першій половині ХХ століття: історичний аспект: [монографія] / Н. О. Вєнцева / за ред. К. Баханова. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О.В., 2016.– 320 с.
 3. Вєнцева Н. О. Iнтеграція в освіті як чинник сталого розвитку суспільства / EDUCATION FOR ACHIEVINGSUSTAINABLE DEVELOPMENT [Monograph]. Katowice : Katowice School of Technology, 2020. 342 р., (Р.7-12)

 

Статті у фахових виданнях:

 1. Вєнцева Н. О. Впровадження нових форм навчання при підготовці вчителів історії в педагогічних вишах України в 40-50 роках ХХ століття / Н. О. Вєнцева // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. – Мелітополь : Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2013. – № 1(10). – С. 148–153.
 2. Вєнцева Н. О. Особливості впровадження нових форм та методів навчання в педагогічних вишах України в 1905–1917-х роках / Н. О. Вєнцева // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О.  Сухомлинського : зб. наук. пр. Серія : Педагогічні науки. – Миколаїв :
  МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2013. – Випуск 1.41 (93). – Т. 2. – С. 19–24.
 3. Вєнцева Н. О. Реформування системи вищої педагогічної освіти України в 40–50 роках ХХ століття / Н. О. Вєнцева // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2013. – № 1. – С. 56–63.
 4. Вєнцева Н. О. Реорганізація вищої педагогічної школи України в 1917–1918рр. / Н. О. Вєнцева // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2013. –№ 2. – С. 15–20.
 5. Вєнцева Н. О. Особливості організації вищої педагогічної школи України на поч. ХХ ст. / Н. О. Вєнцева // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол. :
  Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 33(86). – С. 17–24.
 6. Вєнцева Н. О. Особливості реформування вищої педагогічної освіти України в 1930–1940 рр. / Н. О. Вєнцева // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2013. – № 6 (32). – С. 21–30.
 7. Вєнцева Н. О. Особливості державного регулювання системи вищої педагогічної історичної освіти за часів директорії УНР / Н. О. Вєнцева // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології.– Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – № 8 (42). – С. 59–68.
 8. Вєнцева Н. О. Особливості реорганізації структури вищої педагогічної освіти України в післявоєнний період / Н. О. Вєнцева // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології.– Суми : СумДПУ імені
  А. С. Макаренка, 2014. – № 1 (35). – С. 47–56.
 9. Вєнцева Н. О. Практична складова професійно-педагогічної освіти студента-історика в Україні в 1917–1920 рр. / Н. О. Вєнцева // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки : зб.наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – Вип. 3. – С. 43–50.
 10. Вєнцева Н. О. Реформування вищої педагогічної школи України в 50-х рр. ХХст. / Н. О. Вєнцева // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – Вип. 1. – С. 26–33.
 11. Вєнцева Н. О. Роль Інститутів народної освіти України в підготовці майбутніх вчителів історії в 1920–1930 рр. / Н. О. Вєнцева // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології.– Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – № 2 (46). – С. 85–93.
 12. Вєнцева Н. О. Особливості впровадження нових форм та методів навчання в учительських інститутах України в 1907–1917-х роках / Н. О. Вєнцева // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2015. – Вип. – С. 29–35.
 13. Вєнцева Н. О. Особливості функціонування системи вищої педагогічної освіти України в 1905–1917 рр. / Н. О. Вєнцева // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2015. – Вип. 3.– С. 47– 53.
 14. Вєнцева Н. О. Практична складова професійної підготовки майбутніх учителів історії в 1905–1917 рр. / Н. О. Вєнцева // Virtus : Scientific – Journal / Canada. Montreal : Editonin – in Chif M. A. Zhurba. – 2016. – № 10. – P. 82–85.
 15. Вєнцева Н. О. Формування змісту вищої історичної педагогічної освіти на поч. ХХ ст. / Н. О. Вєнцева // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – Вип. 2. – С. 11–15
 16. Вєнцева Н. О. Формування змісту вищої історичної педагогічної освіти на поч. ХХ ст. / Н.О. Вєнцева //  Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки: зб. наук. пр. – Вип.2. – Бердянськ : БДПУ., 2016. – С.11-15
 17. Вєнцева Н. О., Федчиняк А.О. Aктуалізація досвіду вищої історичної педагогічної освіти України 20-30 рр. ХХ століття в сучасних умовах. / Н.О. Вєнцева, А.О. Федчиняк // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип.2. – Бердянськ : БДПУ., 2017. – С.11-17
 18. Вєнцева Н. О. Поняття система як педагогічна категорія / Н.О. Вєнцева // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип.3. – Бердянськ : БДПУ., 2018. – С. 5-17
 19. “Вєнцева Н. О. Інституційний розвиток вищої педагогічної освіти України в 1917-1919 рр. / Н.О. Вєнцева // Економічний вісник Запорізького національного технічного університету. Науковий журнал – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – № 1. – С. 5-10
 20. Вєнцева Н. О. Місія педагогічної деонтології у вихованні української еліти на початку ХХ ст. / Н.О. Вєнцева // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип.2. – Бердянськ : БДПУ., 2018. – С.52-59
 21. Вєнцева Н. О. Державно-громадське управління освітою за часів Центральної Ради / Н.О. Вєнцева // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип.1. – Бердянськ : БДПУ., 2020. – С.21-20

 

Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування

 1. Вєнцева Н. О. Практичні аспекти організації ігрової діяльності учнів на уроках історії / Автор-упорядник К.О. Баханов. – Х.: Вид . група « Основа», 2013 – 96 с. (Б-ка журн. «Історія і правознавство». Вип. 11 (119) (С. 26-44)
 2. Вєнцева Н. О. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з курсу «Інноваційні технології в освіті» для магістрантів спеціальності 180.10020 Управління навчальними закладами / Н. О. Вєнцева. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – 21 с.
 3. . Вєнцева Н. О. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з курсу «Інноваційні технології в освіті» для магістрантів спеціальності 073 «Менеджмент» / Н. О. Вєнцева. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – 25 с
 4. Вєнцева Н.О. Методичні рекомендації з підготовки та оформлення курсових та магістерських кваліфікаційних робіт (для студентів денної та заочної форми навчання Бердянського державного педагогічного університету спеціальностей 073 Менеджмент (ОПП «Управління закладом освіти») та 011 Освітні, педагогічні науки (ОПП «Управління закладом освіти») / укладачі Н. О. Вєнцева, О. М. Старокожко. Бердянськ. БДПУ, 2019. 44 с.