Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Навчання

Графік індивідуальних консультацій викладачів зі студентами

Перелік навчальних дисциплін кафедри:

 1. Адміністративний менеджмент
 2. Вивчення історичних постатей на уроках історії
 3. Вища освіта і Європейський освітній простір
 4. Географія туристичних центрів України
 5. Державна освітня політика
 6. Державне та регіональне управління
 7. Державне управління освітою
 8. Екскурсознавство
 9. Етика бізнесу
 10. Інноваційний менеджмент
 11. Інфраструктура туристичного ринку
 12. Історія розвитку світового туризму
 13. Комунікативний менеджмент
 14. Корпоративна соціальна відповідальність
 15. Корпоративне управління в Україні
 16. Краєзнавчий туризм
 17. Країнознавство
 18. Кроскультурний менеджмент
 19. Курортологія
 20. Маркетинг
 21. Маркетинг на ринку освітніх послуг
 22. Менеджмент
 23. Менеджмент в освіті
 24. Менеджмент готельного сервісу
 25. Менеджмент організацій
 26. Менеджмент туризму
 27. Методологія наукового дослідження
 28. Міжнародний діловий етикет
 29. Міжнародний менеджмент
 30. Міжнародний туризм
 31. Операційний менеджмент
 32. Організація санаторно-курортних послуг
 33. Організація та управління підприємствами готельного, курортного та туристичного сервісу.
 34. Організація турів та транс турів
 35. Освітологія
 36. Основи туризмознавства
 37. Основи управлінського консультування
 38. Офісний менеджмент
 39. Педагогіка вищої школи
 40. Педагогічне краєзнавство
 41. Провідництво в освіті
 42. Регіональне управління
 43. Реклама в туризмі
 44. Самоменеджмент
 45. Синергетика в освіті
 46. Стандартизація та сертифікація
 47. Стратегічне управління підприємствами
 48. Сучасні освітні парадигми
 49. Сучасні освітні тренди
 50. Сучасні управлінські технології
 51. Творчий потенціал керівника освітнього закладу
 52. Теорія організації
 53. Теорія провідництва в освіті
 54. Техніка і технологія галузі
 55. Туристична картографія
 56. Управління змінами
 57. Управління персоналом
 58. Управління інноваціями
 59. Управління навчальним закладом
 60. Управління персоналом
 61. Управління проектами
 62. Управління та ділове адміністрування в галузі
 63. Управління якістю
 64. Управлінська культура
 65. Управлінські рішення на підприємствах готельного, курортного та туристичного сервісу