Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Наука

Кафедра працює над розробкою теми «Соціальна відповідальність менеджменту освітнього та економічного простору».

В 2017 році співробітниками кафедри було захищено докторські десертації: Шумілова І.Ф. «Теоретичні і методичні основи формування загальнокультурної компетентності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей», Вєнцева Н.О.  «Розвиток вищої історичної педагогічної освіти України в першій половині ХХ століття».

Доцент Немченко С.Г. підготував до захисту докторську дисертацію «Теоретичні і методичні засади підготовки керівника загальноосвітнього навчального закладу до рефлексивного управління у педагогічних університетах».

Доцент Старокожко О.М. оволодіває докторською програмою та працює над темою «Формування готовності майбутніх учителів до удосконалення професійного рівня в умовах безперервної освіти».

Доцент Леміш К.М. здійснює дослідженя за темою «Розвиток просторових курортно-туристичних територій: теорія і практика активізації». Результати наукових досліджень представлено у понад 65 наукових та науково-методичних працях, серед яких 8 монографій, 1 навчальний посібник, 25 статей, 12 методичних праць.

Доцент Токаренко О.І. здійснює дослідження за темою «Інноваційні механізми сталого розвитку економіки превентивної медицини».

Визначено теми методичних семінарів кафедри на 2017-2018 н.р. :

«Інноваційні методи у навчальному процесі»; «Особливості викладання дисципліни «Стратегічне управління»; «Дистанційне навчання: переваги та недоліки».

Визначено теми наукових семінарів кафедри на 2017-2018 н.р. :

«Феномен провідництва в соціальному управлінні», «Методологічні аспекти дослідження розвитку економіки курортно-туристичних територій», «Соціальна відповідальність в управлінні освітою», «Управління туристичним іміджем курортної території».

Видано міжвузівську колективну монографію «Провідництво в освіті: від ідеї до вічності».