Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Наука

Тематичний план науково-дослідної роботи кафедри менеджменту та адміністрування на 2020 рік

 

Кафедра працює над розробкою теми «Соціальна відповідальність менеджменту освітнього та економічного простору».

В 2017 році співробітниками кафедри було захищено докторські десертації: Шумілова І.Ф. «Теоретичні і методичні основи формування загальнокультурної компетентності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей», Вєнцева Н.О.  «Розвиток вищої історичної педагогічної освіти України в першій половині ХХ століття».

Доцент Немченко С.Г. підготував до захисту докторську дисертацію «Теоретичні і методичні засади підготовки керівника загальноосвітнього навчального закладу до рефлексивного управління у педагогічних університетах».

Доцент Старокожко О.М. оволодіває докторською програмою та працює над темою «Формування готовності майбутніх учителів до удосконалення професійного рівня в умовах безперервної освіти».

Доцент Леміш К.М. здійснює дослідженя за темою «Розвиток просторових курортно-туристичних територій: теорія і практика активізації». Результати наукових досліджень представлено у понад 65 наукових та науково-методичних працях, серед яких 8 монографій, 1 навчальний посібник, 25 статей, 12 методичних праць.

Доцент Токаренко О.І. здійснює дослідження за темою «Інноваційні механізми сталого розвитку економіки превентивної медицини».

Визначено теми наукових семінарів кафедри на 2020-2021 н.р. :

«Технології сучасної дистанційної освіти», «Сучасні тенденції адміністрування», «Соціальні коди провідництва в Україні», «Сучасна управлінська думка: нові підходи та парадигми», «Адаптивне управління Новою українською школою: ціннісні орієнтири».

Видано міжвузівську колективну монографію «Провідництво в освіті: від ідеї до вічності».

У 2019 році видано колективну монографію «Генеза провідництва в освіті»