Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Кафедра менеджменту та адміністрування

Кафедра педагогіки вищої школи, управління,навчальним закладом – навчально-науковий підрозділ соціально-гуманітарного факультету Бердянського державного педагогічного університету. Кафедру створено 18 вересня 2006 року, відповідно до вимог Великої Хартії Університетів, яку Україна підписала у 2005 році. Очолив кафедру кандидат педагогічних наук, професор В.В.Крижко. До складу увійшли: кандидат педагогічних наук Г.В. Кашкарьов, старший викладач О.Б. Голік, старший викладач С.Г. Немченко, асистент В.І. Паскар, асистент О.М. Старокожко.

З 2006 по 2012 рік захищено п’ять дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук  (Немченко С.Г.- 2006 р., Голік О.Б. – 2007р., Паскар В.І.-2010р., Старокожко О.М. – 2011р, Лебідь О. В. – 2012р.).

За роки функціонування кафедри була успішно здійснена робота щодо впровадження у навчально-виховний процес основ управлінської діяльності, реалізовано ряд аксіологічних проектів, комплексних досліджень з організації управління освітніми закладами, формування загальнокультурної компетентності майбутніх керівників. Значною подією у житті кафедри було відкриття у 2006 р. магістратури «Управління навчальним закладом».

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 

Згідно навчального плану за Болонською декларацією створені робочі програми з усіх навчальних дисциплін. Видано методичні рекомендації з підготовки і захисту атестаційної магістерської роботи для магістрантів зі спеціальності 073 – Менеджмент, методичні рекомендації до навчальної дисципліни “Основи системного підходу до прийняття рішень” для магістрантів, тези лекцій з курсу “Педагогіка вищої школи для магістрантів зі спеціальності 073 – Менеджмент, тези лекцій з курсу “Вища освіта та Болонський процес, тези лекцій з курсу “Організація та управління навчально-виховним процесом у ВНЗ”, програма з науково-виробничого стажування для магістрантів зі спеціальності 073 – Менеджмент.

 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

  • В 2016 році працівниками кафедри було видано колективні монографії «Вища освіта та Європейський освітній простір» та «Управління освітою: рефлексивний підхід».
  • Вєнцева Н. О. видала монографії «Розвиток вищої історичної педагогічної освіти в України в 1917-1920 рр.» та «Вища історична педагогічна освіта України в І половині ХХ століття: історичний аспект».
  • Шумілова І. Ф. видала  монографію
  • Старокожко О. М. видала  монографію «Технологічний підхід до формування готовності майбутніх учителів до удосконалення професійного рівня».

Відповідно до плану роботи кафедри щорічно відбувається не менше 4 засідань методологічного семінару з актуальних проблем правління освітою.

Комплексна тема кафедри: Управління освітою: рефлексивний підхід

Керівник – Немченко С. Г.

Виконавці – викладачі кафедри

Впродовж 2016 року зусилля працівників кафедри були інтегровані на виконання комплексної теми «Управління освітою: рефлексивний підхід». Проведено наукове дослідження за результатами якого підготовлено та видано колективну монографію «Управління освітою: рефлексивний підхід» (автори: В. В. Крижко, С.Г. Немченко, О.М. Старокожко, М.В. Елькін, І.Ф. Шумілова, К.О. Тільчарова, П.А. Кошелев, О. Б. Голік). В основу  монографії покладено наукові дослідження доцента Немченко С. Г. з проблеми «Підготовка майбутніх керівників загальноосвітнього навчального закладу до рефлексивного управління в умовах магістратури».

В 2014-2016 рр. підготовлено до захисту та захищено дисертаційні дослідження:

  • Барнінець Олена Володимирівна «Гра як засіб формування предметних умінь учнів 7-8- класів у навчанні історії»
  • Гриценко Андрій Петрович «Формування  у старшокласників вмінь використання інформаційних ресурсів у процесі навчання всесвітньої історії»
  • Мурзіна Олена Анатоліївна «Формування професійних-ціннісних орієнтацій майбутніх юристів в процесі фахової підготовки»

 

ВИКЛАДАЧАМИ КАФЕДРИ ВИДАНІ ТАКІ НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ ІЗ ГРИФОМ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ:

Плідна наукова й дослідницька робота колективу знайшла свій вияв в публікації науково-популярних статей, методичних розробок та інших матеріалів на допомогу студентам, учителям, вихователям, керівникам освітньої галузі. Над темами кандидатських дисертацій працюють всі молоді викладачі та аспіранти кафедри, наукові праці публікуються науково-метричних виданнях.

Кафедра активно співпрацює з педагогічними та учнівськими колективами шкіл, гімназій та ліцеїв. Дана співпраця забезпечує, з одного боку, проведення магістерського стажування, а з іншого – надає працівникам шкіл, ліцеїв методичні та організаційні поради. Спільно з представниками гімназій та ліцеїв студенти та керівники розробляють проекти навчальних та виховних програм.

Співробітники кафедри забезпечують викладання базових педагогічних та управлінських дисциплін, а саме: «Теорія та історія педагогіки», «Педагогіка вищої школи», «Методологія та методи науково-педагогічних досліджень», «Основи педагогічної майстерності», «Управління навчальним закладом», «Управління персоналом навчального закладу», «Організація та управління навчальним процесом у вищому навчальному закладі», «Менеджмент в освіті», «Маркетинг на ринку освітніх послуг» та ін.

За цей період захищено понад 300 магістерських робіт. Під керівництвом викладачів кафедри було опубліковано близько 40 статей магістрантів. Сьогодні колективом кафедри проводиться широка і різноманітна робота, скерована на розвиток управлінської науки в галузі вищої та загальної освіти.

Традиційно на кафедрі проводяться теоретичні, методологічні та методичні семінари з актуальних питань управління та розвитку вищої освіти.

16 серпня 2012 році у зв’язку з необхідністю оптимізації кадрового складу соціально-гуманітарного факультету кафедру педагогіки вищої школи та управління навчальним закладом перейменовано на кафедру педагогіки вищої школи, управління навчальним закладом та методики викладання суспільствознавчих дисциплін. Кафедра збагатилася визнаним вченим, доктором педагогічних наук, професором К.О. Бахановим, кандидатом педагогічних наук, доцентом Н.О. Вєнцевою, кандидатом педагогічних наук, доцентом В.О. Мирошниченко.

Кафедра розташовується на першому
поверсі навчального корпусу №1 БДПУ (Шмідта, 4, аудиторія 124).
Тел. (06153) 3-51-58.
E-mail: kvs.60@mail.ru