Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Баханов Костянтин Олексійович

Доктор педагогічних наук, професор

Нагрудний знак «Відмінник народної освіти УРСР» (1991 р.)
Нагрудний знак «Відмінник освіти України» (1998 р.)
Нагрудний знак «Петро Могила» (2006 р.)
Грамота Міністерства освіти України (1999 р.)
Грамота Міністерства освіти і науки України, Запорізької обласної державної адміністрації (2005 р.)
Медаллю Академії педагогічних наук України «Ушинський К.Д.» (2010 р.) за особистий вагомий внесок у розвиток шкільної та вищої історичної і педагогічної науки України, підготовку висококваліфікованих спеціалістів
Наукометрика
Google Scholar

i1GEye0AAAAJ

Researcher iD

G-6282-2019

Scopus iD
ResearchGate iD

Біографія

Народився 8 лютого 1960 року у м. Мединь Калузької області.

У 1983 р. закінчив Дніпропетровський державний університет, історичний факультет.

Тема кандидатської дисертації: «Лабораторно-практичні роботи з гуманітарних предметів як засіб розвитку пізнавальної активності старшокласників» (1993 р.).

Тема докторської дисертації: “Теоретико-методичні засади трансформації сучасної шкільної історичної освіти” (2007 р.).

Нагороджений нагрудними знаками: «Відмінник народної освіти УРСР» (1991 р.), «Відмінник освіти України» (1998 р.), «Петро Могила» (2006 р.); грамотами Міністерства освіти України (1999 р.), Міністерства освіти і науки України, Запорізької обласної державної адміністрації (2005 р.); медаллю Академії педагогічних наук України «Ушинський К.Д.» (2010 р.) за особистий вагомий внесок у розвиток шкільної та вищої історичної і педагогічної науки України, підготовку висококваліфікованих спеціалістів.

З 2017 року працює на посаді професора кафедри правознавства гуманітарно-економічного факультету Бердянського державного педагогічного університету.

Керівництво аспірантами. Баханов К.О. є науковим керівником дисертаційних досліджень Барнінець О.В. «Ігри як засіб формування предметних умінь учнів 7-8 класів у навчанні історії» (2014); Гриценко А.П. «Формування у старшикласників уміння використовувати інформаційні ресурси у процесі навчання всесвітньої історії» (2015) та ін.

Докторські дисертаційні дослідження.

Під керівництвом К. Баханова захистили докторські дисертації О. Гуренко «Теоретичні і методичні засади полікультурної освіти майбутніх соціальних педагогів» (2015), Н.Вєнцева «Розвиток вищої історичної педагогічної освіти України у першій половині ХХ століття»; кандидатські дисертації Н. Вєнцева «Дискусія як засіб мотивації навчальної діяльності учнів 7-8 класів на уроках історії», В. Нищета «Метод проектів як засіб формування життєвих компетентностей старшокласників в процесі навчання українознавчих предметів», Д. Десятов «Методика використання пізнавальних завдань із застосуванням наочності у навчанні історії Стародавнього світу», В. Мирошниченко «Методика застосування проектної технології у процесі навчання історії в 10-му класі», А. Федчиняк «Методичні засади вивчення історії повсякденності в 8-9 класах загальноосвітніх шкіл», О. Мокрогуз «Методика застосування мультимедійних презентацій у навчанні історії старшокласників», О. Барнінець «Ігри як засіб формування предметних умінь  учнів7–8 класів у навчанні історії», А. Гриценко «Формування у старшокласників умінь використовувати інформаційні ресурси у процесі навчання всесвітньої історії».

У різні роки викладав такі дисципліни:

  • Методологія правових досліджень
    ● Основи наукових досліджень
    ●  Історія держави і права України
    ●  Моніторинг якості освіти
    ●  Людина політика і право

 

Email: k_bahanov@i.ua