Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Іванова Наталя Сергіївна

Доцент

кандидат політичних наук

Подяка Міністерства освіти і науки України 2018 р.
Почесна грамота управління освіти і науки ЗОДА, 2011 р.
Наукометрика

Google Scholar

Researcher iD

G-2419-2019

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Народилась 25 жовтня 1981 року в м. Мелітополь Запорізької області.

З 1999 – по 2004 рр.навчалась в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на філософському факультеті спеціальність «Політологія».

З вересня 2004 – по листопад 2005 рр.працювала старшим викладачем кафедри філософії та соціології в Бердянському державному педагогічному університеті.

З листопада 2005 – листопад 2008 рр навчалась в аспірантурі Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна на філософському факультеті (кафедра політології).

З 2008-2011 рік працювала старшим викладачем кафедри філософії та соціології в Бердянському державному педагогічному університеті.

5 червня 2009 року захистила дисертацію в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна на тему: «Мас-медіа в демократизаційних процесах перехідного суспільства (на прикладі українських і російських парламентських виборчих кампаній)».

З 2011-2015 рік – працювала старшим викладачем кафедри політології та правознавства в Бердянському державному педагогічному університеті.

З 2018 по теперішній працює на кафедрі правознавства в Бердянському державному педагогічному університеті на посаді доцента.

Напрям наукової діяльності: засоби масової комунікації та мас-медіа у політичних процесах.

У різні роки викладала такі дисципліни:

 • Політологія
 • Історія політичних та правових вчень
 • Конституційне право України та зарубіжних країн
 • Конституційне право зарубіжних країн
 • Юридична конфліктологія

 

Email: natush@ukr.net

Наукові публікації

2012 рік

 1. Іванова Н.С. Вплив засобів масової інформації на свободу вибору особистості / Н.С. Іванова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: „Питання політології”. – Харків, 2012. – № 1013. – С. 60–64.
 2. Іванова Н.С. Особливості трансформації виборчої системи України в умовах демократизації / Н.С. Іванова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: „Питання політології”. – Харків, 2012. – № 1031. – С. 58–65.
 3. Іванова Н.С. Вплив мас-медіа на державотворення сучасного українського суспільства // Матеріали Бердянської сесії І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Придніпровські соціально-гуманітарні читання». (м. Бердянськ, 22 вересня 2012): у 5-ти частинах. – Д.: ТОВ «Інновація», 2012. – ч. 1. – С. 9 – 11.
 4. Іванова Н.С. Інформаційна безпека в умовах сучасного розвитку державності // Матеріали І Всеукраїнської наукової конференції «Права людини перед викликами ХХІ століття». Випуск V. Бердянськ, 10 грудня 2012 – Луганськ: Вид-во «Ноулідж», 2013. – С. 109 – 116.

2017 рік

 1. Іванова Н.С. Публічна дипломатія як важливий елемент зовнішньої політики держави / Н.С. Іванова // «Азовські правові читання – 2017» : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Бердянськ, 28-29 квітня 2017 р. – Бердянськ: ТОВ «Модем-1», 2017. – 47-52с.
 2. Іванова Н.С. Публічна дипломатія як ефективний механізм зовнішньої політики держави / Н.С. Іванова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія: «Питання політології». – Харків, 2017. – Випуск 32. – С. 121-126.

2018 рік

 1. Іванова Н.С. Адаптація українського законодавства в умовах євроінтеграції / Н.С. Іванова // «Азовські правові читання – 2018» : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Бердянськ, 17-18 травня 2018 р. – Бердянськ: ТОВ «Модем-1», 2018. – С. 49-52.
 2. Іванова Н.С. Державне право зарубіжних країн // Правознавство: Навч. посіб. для студентів педагогічних спеціальностей / [Колектив авторів] / За ред. Д.В. Каменського, В.О. Мирошниченко. – К.: Центр учбової літератури, 2018. – 288с. – С.45-73.

2019 рік:

 1. Іванова Н.С. Електронна демократія як інструмент громадянського контролю / Н.С. Іванова // «Азовські правові читання – 2019» : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Бердянськ, 17-18 травня 2019 р. – Бердянськ: ТОВ «Модем-1», 2019. – С. 39-43.
 2. Іванова Н.С. Проблеми інтеграції мігрантів в республіці Кіпр на сучасному етапі Н.С. Іванова // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: «Історія. Політологія». – Маріуполь, 2019. – Випуск 24. – С. 252-260.