Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Каменський Дмитро Васильович

Завідувач кафедри правознавства

кандидат юридичних наук, доцент

Подяка Міністерства освіти і науки України 2018 р.
Почесна грамота департаменту освіти і науки ЗОДА, 2015 р.
Подяка міського голови, 2017 р.
Наукометрика

ORCID iD

Google Scholar

Researcher iD

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Дмитро Васильович Каменський народився 14 квітня 1983 р. у м. Тбілісі (Грузія).

В 2004 році закінчив з відзнакою Запорізький гуманітарний університет здобувши кваліфікацію спеціаліст права.

У 2009 р. закінчив юридичний факультет Джорджтаунського університету (м. Вашингтон, США), одержавши ступінь магістра з податкового права.

У 2010 р. захистив кандидатську дисертацію в Академії адвокатури України (м. Київ), здобувши ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Тема дисертації: «Кримінальна відповідальність за податкові злочини за федеральним законодавством США».

У 2013 р. одержав диплом магістра за спеціальністю «Адміністративний менеджмент» в Класичному приватному університеті (м. Запоріжжя).

У 2014 р. присвоєне вчене звання доцента кафедри кримінального права.

 

Основні етапи науково-педагогічної діяльності:

2004-2008 р.р. – асистент кафедри кримінального права Азовського регіонального інституту управління;

2009-2011 р.р. – старший викладач кафедри галузевих юридичних дисциплін АРІУ ЗНТУ;

2009-2014 р.р. – науковий співробітник науково-дослідної лабораторії актуальних проблем кримінального законодавства України та кримінолого-соціологічних досліджень Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка;

З 2007 р. – координатор Центру міжнародних правових досліджень (м. Зальцбург, Австрія) в Україні;

З 2014 р. – доцент кафедри правознавства Бердянського державного педагогічного університету.

 

У різні роки викладав такі дисципліни:

 • Економічна злочинність в Україні та США
  ● Проблеми протидії економічній злочинності
  ●  Кримінальне право
  ●  Кримінальний процес
  ●  Злочини у сфері господарської діяльності

Email: dm.kamensky@gmail.com

 

Наукові публікації

2015 рік

 1. Дудоров О.О., Каменський Д.В. У пошуках оптимальної назви розділу VII Особливої частини Кримінального кодексу України / О.О. Дудоров, Д.В. Каменський // Юридичний науковий електронний журнал. – 2015. – № 2. – С. 176–186. [Електронний ресурс]. – Режим доступу
 2. Каменський Д.В. Порівняльно-правовий аналіз кримінального права України та федерального кримінального права США в частині призначення покарань за економічні злочини / Д.В. Каменський // Юридичний науковий електронний журнал. – 2015. – № 4. – С. 227–231. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.lsej.org.ua/4_2015/61.pdf.
 3. Каменський Д.В. Криміналізація окремих порушень у сфері економіки США: обгрунтована чи помилкова? // Порівняльно-аналітичне право. – 2015. – № 3. – С. 187–191. [Електронний ресурс]. – Режим доступу
 4. Каменський Д.В. Поштове шахрайство як нетиповий економічний злочин за федеральним законодавством США: історія, особливості тлумачення та протидії / Д.В. Каменський // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2015. – Серія Право. Вип. 35. Ч. ІІ. Т. 3. – С. 79–84.
 5. Каменський Д.В. Комерційна таємниця під охороною кримінального закону України та США: порівняльний аналіз / Д.В. Каменський // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – 2015. – № 1 (69). – С. 85–107.
 6. Письменський Є.О., Каменський Д.В. Регуляторні злочини та принцип винної відповідальності за кримінальним законодавством США / Є.О. Письменський, Д.В. Каменський // Вісник Асоціації кримінального права України. – 2015. – № 2. – С. 71–88 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу.
 7. Дудоров О.О., Каменський Д.В. Кримінальна відповідальність американських корпорацій за економічні злочини: від витоків до сьогодення  / О.О. Дудоров, Д.В. Каменський // Право і громадянське суспільство. – 2015. – № 2. – С. 103–145 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу.
 8. Dudorov O., Kamensky D. On the Name of Chapter VII the Special Part of the Criminal Code of Ukraine / O. Dudorov, D. Kamensky // Вісник кримінального судочинства. – 2015. – № 4. –С. 122–129
 9. Ellen Podgor & Dmitriy Kamensky,Here Is Your $547 Million Check From Swiss Santa. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу 

2016рік

 1. Kamensky D. White Collar Overcriminalization in the United States: What Went Wrong? // Вісник Асоціації кримінального права України. – 2016. – № 1. – С. 339–362. [Електронний ресурс]. – Режим доступу
 2. Письменський Є.О., Каменський Д.В.Принцип суворої відповідальності та його реалізація у кримінальному праві США // Актуальні питання кримінального права, кримінального процесу та криміналістики (на вшанування пам’яті Ганса ґросса) : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 29 січня 2016 р.). – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016.– С. 47–48.
 3. Каменський Д.В. Порівняльно-правові дослідження в галузі кримінального права: погляд американських вчених / Д.В. Каменський // Право, держава та громадянське суспільство в умовах системних реформ у процесі євроінтеграції: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпропетровськ, 1-2 квітня 2016 р. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський гуманітарний університет, 2016. – С. 119-123.
 4. Каменський Д.В. Деякі особливості бланкетного способу викладення кримінально-правових заборон у сфері економіки США / Д.В. Каменський // Новітні кримінально-правові дослідження – 2016 : збірник наукових праць / відп. ред. д-р юрид. наук, проф. О. В. Козаченко. – Миколаїв : Іліон, 2016. – С. 70–73.
 5. Каменський Д.В. Еволюція наукових підходів до визначення терміну «білокомірцевий злочин» в американській доктрині / Д.В. Каменський // Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (19 трав. 2016 р., м. Харків, Україна) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України ; Ун-т Англія Раскін ; Праз. ін-т дослідж. з питань безпеки (PSSI) ; Чес. кримінол. т-во ; Харків. міськ. осередок гром. орг. «Всеукр. асоц. кримін. права». – Харків : ХНУВС, 2016. – С. 61–62.
 6. Каменський Д.В. Компаративістське дослідження кримінально-правової охорони економічних відносин: який у цьому сенс? / Д.В. Каменський // Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти : матер. Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 26 травн. 2016 р.) ; упоряд. д.ю.н., доц. Є.О. Письменський. – Миколаїв : Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 72–76.
 7. Каменський Д.В. До питання визначення суспільної небезпечності господарських злочинів / Д.В. Каменський // Соціальна функція кримінального права: проблеми наукового забезпечення, законотворення та правозастосування : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 12–13 жовт. 2016 р. / редкол.: В.Я. Тацій (голов. Ред.), В.І. Борисов (заст. голов ред.) та ін. – Х. : Право, 2016. – С. 358 – 362.
 8. Каменський Д.В. До питання про визначення ознак суспільної небезпеки злочинів у сфері ринкової економіки / Д.В. Каменський // Протидія злочинності: теорія та практика: матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 жовтня 2016 року). – К.: Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 267–272.
 9. Каменський Д.В. Інститут пробації в контексті протидії економічній злочинності: досвід США і перспективи для України / Д.В. Каменський // Актуальні проблеми прав людини, яка перебуває в конфлікті зі законом, крізь призму правових реформ : зб. матеріалів міжнар. практ.-конф. (Київ, 2 груд. 2016 р.). ‒ Київ : Ін-т крим.-викон. служби, 2016. ‒ С. 383–386.
 10. Dmitriy Kamensky, Introducing Corporate Criminal Liability in Ukraine: Terra Incognita, 46 Stetson L. Rev. __ (forthcoming 2017).
 11. Dmitriy Kamensky, Introducing Corporate Criminal Liability in Ukraine: Terra Incognita, White Collar Crime EJournal, Vol. 10, № 9; Mar 8, 2016 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу
 12. Dmitriy Kamensky, American Peanuts v. Ukrainian Cigarettes: Dangers of White-Collar Overcriminalization and Undercriminalization, 35 Miss. C. L . Rev. 148 (2016). (Also White Collar Crime Ejournal: http://papers.ssrn.com/sol3/JELJOUR_Results.cfm?form_name=journalbrowse&journal_id=944159).

2017 рік

 1. Каменський Д.В. Кримінальна відповідальність за порушення конкурентного законодавства в Україні та Сполучених Штатах Америки: деякі спостереження / Д.В. Каменський // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». – 2017. – Том XIX. – С. 152–160.
 2. Дудоров О. О., Каменський Д. В. Кримінально-правова оцінка заволодіння чужим майном шляхом застосування до потерпілого шкідливих для здоров’я людини речовин: про що свідчить досвід США? // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – 2017. – № 4. – С. 68–81.

2018 рік

 1. Правознавство: Навч. посіб. для студентів педагогічних спеціальностей / К.Б. Дудорова, Н.С. Іванова, Д.В. Каменський, Т.П. Макаренко, Г.М. Линник, В.О. Мирошниченко, А.О. Федчиняк, Ю.М. Фролов / За ред. к.ю.н., доц. Каменського Д.В. – К.: Центр учбової літератури, 2018. – 282с.
 2. E. Sullivan; D. Kamensky; J.D. Makholm “Gas Wars in UkraineIllustrate Europe’s Vulnerability to Russian Energy Dominance”TDM 7 (2018)
 3. Каменський Д.В. Федеральний акт «RICO»: американський прагматизм проти організованої економічної злочинності / «Азовські правові читання – 2018»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Бердянськ, 17-18 травня 2018 р. – Бердянськ: ТОВ «Модем-1», 2018. – С. 157–163.

2019 рік:

 

 1. Каменський Д.В. Чи може економічний ризик бути підставою звільнення від кримінальної відповідальності? // «Азовські правові читання»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м.Бердянськ, 17-18 травня 2019 р. – Бердянськ: ТОВ «Модем-1»,  – С. 91–95.
 2. Каменський Д.В. Концептуальні ознаки економічної злочинності в Україні та США: у пошуках спільного та відмінного. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Правові проблеми сучасності: теорія та практика», 28 березня 2019 р., Маріуполь: ДонДУУ, 2019. С. 10–15.
 3. Dudorov O.O., Kamensky D.V. Criminal liability for corruption offenses in Ukraine: some latest developments // The institutionalisation of public relations in the fight against corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine) : Collective monograph. Volume 1. Tallinn: Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2019. 432 p. (P. 247–272).