Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Від смішного до великого: феномен комічного в літературі та культурі

Акулова Н.Ю.  Кінофарс у літературній проекції: роман Івліна Во .Decline and fall.

Алатея М.М.  Типология комического в Short stories Грэма Грина

Атрошенко Г.І.  .Ведмежа мова викладання.: .смішна книга. В. Нестайка та В. Харченка для дітей

Бабійчук Т.В.  Сатиричний жанр у сучасній українській літературі: Житомирщина (поема «Блазенія» Василя Дацюка)

Богданець С.В.  Харчові образи як засоби творення комічного (на матеріалі текстів українського бароко)

Богданова М.І. Поетика повсякденного простору в новелі Івана Франка «Сойчине крило»

Бондаренко Л.Г.  Підготовка студентів-філологів до вивчення гумористичних та сатиричних творів у новій українській школі

Бородіца С.В.  Жанрова своєрідність сатиричного роману .Містер і місіс Ю-ко в країні укрів. М. Матіос

Брадзіхіна А.В.  Адметнасці вывучэння бурлескна-травесційнай літаратуры ў сярэдняй школе

Вавринюк Т.І.  Мовні засоби комічного в романі Ю. Андруховича «Московіада»

Васильєва К.П.  Сміхова культура Олекси Різниківа (на матеріалі збірок .Сміх на гаку., .Сміх на гаку-2.)

Верескун О.А.  Над чим сміємося: часопросторові виміри сміхової комунікації

Волік Н.А.  Сатирический пафос как признак жанровой модификации од Г.Р. Державина

Горбач Н.В.  Іронічний контекст детективу Н. Доляк .Шикарне життя в Вупперталі.

Гросевич Т.В.  Комічне в повістях Анатолія Дімарова

Дацер К.С.  Прояви постмодерністської іронії в романі «Маг» Джона Фаулза

Дворянчикова С.Є.  Амбівалентна семантика комічного в контекстах із поетонімами

Девдюк І. В.  Гротескно-фарсова образність роману Олдоса Гакслі .Жовтий Кром.

Динниченко Т.А.  Прийоми пародіювання в соті А. Жіда «Підвалини Ватикану»

Євмененко О.В.  Місце гумористичного фентезі в сучасній читацькій культурі

Ємець О.В.  Англійська гумористична поезія: стилістичний і перекладознавчий аспекти

Жиленко І.Р.  «Веселе у сумному» Клима Поліщука і «смішне у страшному» Аркадія Аверченка: міжлітературний діалог

Журавльова С.С.  Гетьман Іван Самойлович у візії барокових поетів: перетворення з ідеального керманича на об‘єкт політичного пасквіля

Журавська О.В. Моделі формування ірреального хронотопа химерного роману

Закальська Я.А. Народна сміхова культура як елемент мілітарного фольклору

Зелік О.А. Театральний фейлетон Олега Вергеліса: жанрові особливості

Землянська А.В. Твір О. Ірванця .Харків 1938. як пародія на шпигунський роман

Ільїнська Н.І. Мифопоэтика и прагматика советского анекдота

Кицак Л.В. Природа сміху в детективному жанрі (на прикладі українських детективів)

Кобилко Н.А. Гумор як джерело «химерності» української літератури другої половини ХХ століття

Ковпік С.І. Скетч як форма емоційного пізнання

Козлов Р.А. Катарсис пекельного болю (сміхове орнаментування автобіографічної повісті Шайло Гарріса .Сталева воля.)

Колінько О.П. Іронія як засіб моделювання світу в сучасній українській і російській новелі

Коноваленко Т.В. Комічне в магічно-реалістичній та химерній прозі

Корівчак Л.Д.  Сповідування моральних ідей нації в сатиричних віршах М.Чернявського

Коркішко В.О. Пастішизація як засіб організації художнього тексту (на матеріалі п‘єси Б. Акуніна .Гамлет.)

Корнєєва Л.Л. К сути категорий комического и трагического на примере повести Николая Гоголя «Старосветские помещики»

Кравченко Я.П. Іронія як стратегія заперечення ідеології статі в романі О.де Бальзака «Стара діва»

Ленок М.І. Агрегація іронії в романі Павла Вольвача .Хрещатик-плаза.

Ляшенко О.А. Особливості жіночої іронії/самоіронії у творчості С. Йовенко (гендерно-філософський аспект)

Мельник Н.Г. Сучасний український анекдот про москалів: динаміка традиції

Мі тракова О.О.  Гра з персонажем чи гра читачем? Постмодерний міф у творі Дж. Фаулза .Маг.

Михилев А.Д. Юмористический детектив Сан-Антонио как жанровая разновидность романа

Музикіна С.В. Философско-иронический контекст повести М. Аромштам .Когда отдыхают ангелы.

Назаренко І.В. Мовна гра у системі мовно-стилістичних засобів вираження комічного

Назаренко Н.І. Гумор і сатира в романах М. Спарк та О. Чорногуза

Невярович Н.Ю. Прием металепсиса в поэтике современной гротескной прозы: компаративный аспект

Немченко Г. В. Жанрова природа комічного у п’єсах “Дячиха” Т. Сулими та “Торгівля жемчугами” Г. Цеглинського

Немченко І. В.Жанр комічної мініатюри в поетичному доробку Петра Ребра

Нестерук С.М.Маркери ідентичності у графічному романі Арта Шпігельмана «Маus»

Новик О.П.Складна простота барокового комічного у книзі Ганса Якоба Гріммельсгаузена «Сімпліцій Сімпліциссімус»

Нюкало О.В. Ознайомлення учнів з творами письменників-гумористів запорізького краю в процесі позакласної роботи

Овчаренко Т.С. Юмор и урбанистика: города «смеха» (Габрово и Одесса)

Павлик Н.В. Лінгвостильові механізми творення комічного в епістолярній спадщині Остапа Вишні

Прокопович Л.В Литературная пародия как форма художественной коммуникации

Пушкарь О.П.  Смешанная языковая игра как средство создания комических характеров в повести С.Д. Довлатова «Иностранка»

Романенко О.В. Іронічна деміфологізація хронотопу в постмодерній поезії

Романенко Л.В. Специфіка українських гумористичних творів для дітей

Росінська О.А. Іронічна деміфологізація хронотопу в постмодерній поезії

Рябченко М.М. Елементи комічного в сучасній українській антиутопії

Семененко Л.М. Сатира Олександра Олеся в контексті сьогодення

Семенец А.В. Феминистский юмор и гротескные образы как средства деконструкции патриархального дискурса в романах А. Картер

Семків Р.В. Теорії комічного в контексті постколоніальних студій (А. Берґсон, М. Бахтін, В. Пропп)

Скорина Л.В. Специфіка гоголівського інтертексту в сатиричній прозі Костя Гордієнка 20-х років ХХ ст.

Слижук О.А. Жанрові параметри повісті Я. Стельмаха .Голодний, злий і дуже небезпечний.

Смольницька О. О Відтворення прийомів чорного гумору в українському перекладі: на прикладі вірша Джонатана Свіфта «Death and Daphne»

Соколовська Ю. С. Політичний гумор від Ірен Роздобудько (на матеріалі дилогії «Оленіада»)

Титаренко Е.А. Комическое в метатекстуальном художественно- гносеологическом проекте В. Пелевина

Трофименко Т.М.  Перверзії гумору в сучасній українській літературі: чи вміють наші письменники сміятись?

Федоренко В.В.  Розуміння категорій сміху та комічного в філософії

Федько О.Ю. Функціонування народної сміхової культури у романі Л. Горлача .Мамай.

Чернюк С.Л. Політичний гумор .лівих. письменників-журналістів: .Перець., .Szpilki. й .Стършел.

Чорній А.Л.  Комічний феномен у подоланні протиріч

Чорній Р.П. Інтерпретативний потенціал іронії в романі Кетрін Стокетт «Прислуга»

Шабаль К.С. Гротескний політичний бал-маскарад у романі .Мандрівки до Аберфайлю. Романа Іваничука

Шама І. М.  Сюжетный комизм в английской поэзии нонсенса

Школа В.М. Комедія та її жанрові різновиди у творчості українських драматургів 20–30-х рр. ХХ ст.

Вірченко Т. І.Художні домінанти трагікомедій В. Діброви

Вашків Л. П. Жанр віршової гуморески у творчій практиці Степана Руданського

Вещикова О. С.  .#Конотоп земля легенд. Руслана Горового: наративні стратегії творення комічного

Нюкало О. В. Ознайомлення учнів з творами письменників-гумористів Запорізького краю в процесі позакласної роботи