Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

ГЕФ

Інформаційний листок для випускників

гуманітарно-економічного факультету з зазначенням кваліфікацій і переліком посад

Випускники освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямами підготовки:

 • «Історія» отримують кваліфікацію Вчитель історії.
 • «Правознавство» отримують кваліфікацію Бакалавр права.
 • «Менеджмент» отримують кваліфікацію Бакалавр з менеджменту, менеджер-адміністратор;
 • «Фінанси і кредит» отримують кваліфікацію Бакалавр з фінансів;
 •  «Економіка підприємства» отримують кваліфікацію Бакалавр з економіки підприємства;
 • «Менеджмент організацій і адміністрування» отримують кваліфікацію Менеджер-адміністратор;
 • «Економічна кібернетика» отримають кваліфікацію Бакалавр з економічної кібернетики.

Випускники освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст за напрямами підготовки:

 • «Історія» отримують кваліфікацію Вчитель історії.
 • «Правознавство» отримують кваліфікацію Вчитель правознавства.
 • «Економіка підприємства» отримують кваліфікацію Спеціаліст з економіки підприємства.
 • «Менеджмент і адміністрування», спеціалізація: Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу отримують кваліфікацію Спеціаліст з менеджменту і адміністрування, менеджер (управлінець) організацій.
 • «Економіка і підприємництво» за напрямом: Фінанси і кредит отримують кваліфікацію Спеціаліст з фінансів.

Випускники освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за напрямами підготовки:

 • «Історія» отримують кваліфікацію Історик. Викладач історії.
 • «Управління навчальними закладами» отримують кваліфікацію Керівник навчального закладу.
 •  «Економічна кібернетика» отримують кваліфікацію Магістр з економічної кібернетики.
 • «Менеджмент організацій і адміністрування» отримують кваліфікацію Магістр з менеджменту організацій і адміністрування. Менеджер (управлінець) організацій.
 •  «Економіка підприємства» отримують кваліфікацію Магістр з економіки підприємства.
 • «Менеджмент і адміністрування», спеціалізація: Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу  отримують кваліфікацію Магістр з менеджменту організацій і адміністрування, менеджер (управлінець) організацій.
 • «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності отримують кваліфікацію Магістр з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, менеджер (управлінець) із зовнішньоекономічної діяльності.

Випускники факультету по закінченню навчання мають змогу працювати у сферах виробництва або освіти на посадах:

 • Вчитель історії у загальноосвітніх школах І-ІІ рівня акредитації, ліцеях, коледжах;
 • Вчитель правознавства;
 • Вчитель історії;
 • Керівник навчального закладу (загальноосвітні школи, ліцеї, гімназії, навчальні заклади I-IV рівнів акредитації).
 • Інструктор-методист з туризму, менеджер (управитель) з туризму, менеджер (управитель) у готельному господарстві, менеджер (управитель) з персоналу, постачання чи збуту, організатор подорожей (екскурсій), інспектор з туризму, агент з організації туризму, менеджер (управитель) в готелях та інших засобах розміщення.
 • Фахівець фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів, служб контролінгу підприємств, керівник малих підприємств, інспектор податкової служби, молоді фахівці в галузі фінансів і торгівлі, дилери, брокери, банківський службовець, фахівець фінансових установ: Пенсійний фонд, страхові організації, фінансові управління держадміністрації, контрольно-ревізійні управління, інспекція по контролю за цінами.
 • Викладач в професійно-технічній освіті, економічних дисциплін, професіонали в галузі економіки, аудита, бухобліку, праці і зайнятості, маркетингу, ефективності підприємництва і раціоналізації виробництва
 • Професіонали в галузі економіки, аудита, бухобліку, праці і зайнятості, маркетингу, ефективності підприємництва і раціоналізації виробництва, фахівці з фінансово-економічної безпеки
 • Заступник директора філіалу, директор-розпорядник, заступник начальника філіалу, керуючий (менеджер) готельним господарством, керуючий (менеджер) підприємством, заступник завідувача агентства з іноземного туризму, корпусу готелю, філіалу готелю, підприємства громадського харчування. Начальник виробництва (на підприємстві харчування), Керуючий готелем (пансіонатом, кемпінгом тощо).
 • Керуючий рестораном (кафе, їдальнею тощо). Директор (керівник) малого підприємства у сфері освіти, культури і т. ін. Менеджер (управитель) з туризму, менеджер (управитель) у готельному господарстві, менеджер (управитель) з персоналу, постачання чи збуту, викладач вищого навчального закладу, викладач професійного навчально-виховного закладу.

Економіст, фінансист, ревізор, аудитор, економіст-аналітик, плановик, банківський службовець.