Історія факультету

Факультет дошкільної, спеціальної та соціальної освіти


    Інститут (до 2010 року - факультет) було засновано у Запорізькому державному педагогічному інституті у 1960 році. У 1985 р. у зв’язку із реорганізацією Запорізького державного педагогічного інституту в університеті було прийнято рішення про переведення кількох (як тоді вважалося, «неуніверситетських») факультетів до інших ВНЗ Запорізької області. Згідно з наказом Міністерства освіти УРСР з 1 вересня факультет розпочав новий навчальний рік у Бердянському державному педагогічному інституті, де отримав назву «Факультет дошкільного виховання».

    Не всі викладачі з різних причин переїхали до Бердянська, однак усі залишилися в професії й сьогодні є відомими педагогами та науковцями. Так, кафедру педагогіки у Ніжинському державному педагогічному університеті очолює кандидат педагогічних наук, професор Є.І. Коваленко. Один з перших в Україні факультет соціальної педагогіки і психології відкрила доктор педагогічних наук, професор Л.І. Міщик. Завідує кафедрою дошкільної та початкової освіти Північно-Східного державного університету в (м. Магадан) доктор педагогічних наук А.М. Фролова. На посадах доцентів працюють у Запорізькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти Г.І. Григоренко та Л.В. Батліна.

    Значних зусиль до розв’язання проблем факультету, зокрема кадрових, доклала Катерина Йосипівна Щербакова, яка на той час працювала проректором БДПІ. На заклик авторитетного вченого і педагога відгукнулися колишні випускники (Ю.М. Косенко, Н.А. Кот, Л.П. Гайдаржийська, О.П. Литвин, О.П. Тельчарова, Л.В. Разнатовська) з різних куточків країни, бо кожен з них вважав за велику честь працювати на благо рідного факультету:

Першим деканом було призначено кандидата філософських наук, доцента Куцоконя Миколу Павловича, його заступником – кандидата педагогічних наук, доцента Галайду Симу Дмитрівну.

До складу факультету ввійшли дві кафедри:

image003.JPGдошкільної педагогіки і психології, очолювана кандидатом психологічних наук, доцентом В.Б.Галіциним, де працювали доценти С.Д. Галайда, Л.П. Бондаренко, старші викладачі Г.П. Бондаренко, Ю.М. Косенко, О.П. Тельчарова, Л.В. Разнатовська, О.П. Литвин, асистенти Л.П. Гайдаржийська, І.Г. Улюкаєва; В.А. Михайлова, В.А. Ляпунова;

теорії та методики дошкільного виховання під керівництвом кандидата педагогічних наук, професора В.П. Котляра, до якої входили професор К.Й. Щербакова, старші викладачі Л.В. Макаренко, Н.Г. Липська, Н.А. Кот, асистенти Г.В. Чулкова, О.Г. Брежнєва, Л.І. Казанцева, Т.Г. Рубан.

З 1986 р. факультет очолювала кандидат педагогічних наук, доцент Алла Якимівна Зрожевська, з ім’ям якої пов'язаний його подальший розвиток, успіхи та досягнення.

За 29 років викладацький склад значно змінився, але багато хто працює й нині. За цей час викладачами було захищено 28 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидатів педагогічних та психологічних наук:

Зрожевська Алла Якимівна. Формування зв’язного описового мовлення в середній групі дитячого садка (1987, Москва. – Науково-дослідний інститут дошкільного виховання АПН СРСР. Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Ф.О. Сохін).

Косенко Юлія Миколаївна. Формування творчої активності старших дошкільників в іграх за сюжетами літературних творів (1990, Науково-дослідний інститут педагогіки УССР. Науковий керівник – канд. пед. наук, проф. К.Й. Щербакова).

Улюкаєва Ірина Гереївна. Становлення і розвиток дошкільної педагогічної освіти в Україні (1905–1941 рр.) (1993, Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. Науковий керівник – доктор пед. наук, проф. В.К. Майборода).

Казанцева Лариса Іванівна. Українська народна казка як засіб розвитку зв’язного монологічного мовлення в дітей старшого дошкільного віку (1994, Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського. Науковий керівник – доктор пед. наук, проф., академік АПН України А.М. Богуш).

Чулкова Ганна Валентинівна. Методика навчання діалогічного мовлення дітей дошкільного віку (1994, Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського. Науковий керівник – доктор пед. наук, проф., академік АПН України А.М. Богуш).

Кот Надія Андріївна. Виховання вольових якостей у дітей 4–6 років засобами фізичної культури (1995, Київ. – Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. Науковий керівник – доктор пед. наук, проф., член-кореспондент АПН України Е.С. Вільчковський).

Макаренко Ліля Василівна. Педагогічні умови формування театралізованої діяльності в дітей старшого дошкільного віку (1994, Московський державний відкритий педагогічний інститут. Науковий керівник – доктор пед. наук, проф. Н.Ф. Виноградова).

Захарова Вікторія Леонідівна. Навчання як умова активізації творчості в образотворчій діяльності дошкільників (1995, Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського. Науковий керівник – канд. пед. наук, проф. В.П. Котляр).

Ляпунова Валентина Анатоліївна. Лінгводидактичні засади індивідуалізації та диференціації навчання дітей дошкільного віку української мови (1995, Одеса. – Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського. Науковий керівник – доктор пед. наук, проф., академік АПН України А.М. Богуш).

Гайдаржийська Любов Петрівна. Формування елементів математичних уявлень у дітей старшого дошкільного віку (1996, Інститут педагогіки АПН України. Науковий керівник – канд. пед. наук, проф. К.Й. Щербакова).

Бєлавіна Тетяна Іванівна. Психологічні особливості міжособистісного сприймання в групах дівчаток-підлітків в умовах навчально-виховних закладів різного ступеня закритості (1996, Харківський університет внутрішніх справ України. Науковий керівник – доктор пед. наук, проф. В.О. Тюріна).

Брежнєва Олена Геннадіївна. Формування пізнавальної активності старших дошкільників у процесі навчання елементів математики (1997, Інститут педагогіки АПН України. Науковий керівник – канд. пед. наук, проф. К.Й. Щербакова).

Ревуцька Олена Володимирівна. Збагачення лексичного запасу молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення в процесі засвоєння словотворчих засобів (2003, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова. Науковий керівник – доктор пед. наук, проф. М.К. Шеремет);

Гуренко Ольга Іванівна. Формування етнокультурної компетентності студентів педагогічного університету в умовах поліетнічного середовища (2005, Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. Науковий керівник – канд. пед. наук, проф. Г.В. Бурма).

Мартиненко Олена Володимирівна. Педагогічні умови формування хореографічних умінь дітей 5–6 років у дошкільних закладах (2005, Київ. Інститут проблем виховання АПН України. Науковий керівник – доктор пед. наук, проф., член-кореспондент АПН України Е.С. Вільчковський).

Зайцева Лариса Іванівна. Формування елементарної математичної компетентності в дітей старшого дошкільного віку (2005, Інститут проблем виховання АПН України. Науковий керівник – канд. пед. наук, проф. К.Й. Щербакова).

Захарова Наталя Миколаївна. Соціальна адаптація старших дошкільників засобами ігрової діяльності (2007, Інститут проблем виховання АПН України. Науковий керівник – канд. пед. наук, ст. наук. співробітник Т.І. Науменко).

Омеляненко Алла Володимирівна. Навчання дітей старшого дошкільного віку складати розповіді-роздуми (2008, Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського. Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. А.Я. Зрожевська).

Мішечкіна Марина Євгеніївна. Виховання впевненості в собі у дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку (2009, Київ. Інститут проблем виховання АПН України. Науковий керівник – доктор психол. наук, проф. О.Л. Кононко).

Єськова Тетяна Леонідівна. Виховання працелюбності дітей дошкільного віку на заняттях з ручної праці (1917–1941 рр.) (2010, Луганський Національний університет ім. Тараса Шевченка. Науковий керівник – канд. пед. наук, проф. К.Й. Щербакова).

Бухало Олена Леонідівна. Формування емоційної культури молодших школярів у процесі психолого-педагогічної взаємодії (2011, Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. Науковий керівник – доктор пед. наук, проф. В.М. Гриньова).

Сизко Ганна Іванівна. Психологічні особливості розвитку гуманного ставлення до людей з фізичними вадами у майбутніх педагогів (2012, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. Науковий керівник – канд. психол. наук, доцент В.Л. Зливків).

Лопатіна Ганна Олександрівна. Методика навчання діалогічного мовлення дітей молодшого дошкільного віку.(2012, Луганський національний педагогічний університет ім. Тараса Шевченка. Науковий керівник – доктор пед. наук, проф. Н.В. Гавриш.

Лепетченко Марина Вікторівна. Формування здатності до творчого самовираження у дошкільників із порушенням мовлення у процесі інсценування казки. (2012, Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. Науковий керівник – доктор пед. наук, проф. М.К.Шеремет).

Петровська Катерина Володимирівна. Формування суспільно-нормативної поведінки учнівської молоді в творчих неформальних об’єднань (2013, Слов’янський державний педагогічний університет. Науковий керівник – доктор пед. наук, проф. Г.В. Локарєва).

Сизоненко Ірина Геннадіївна. Правова соціалізація дітей-сиріт підліткового віку у загальноосвітніх школі-інтернаті (2013, Слов’янський державний педагогічний університет. Науковий керівник – доктор пед. наук, проф. І.М.Ковчина).

Сербова Ольга Вікторівна. Психологічні чинники економічної соціалізації дітей з обмеженими фізичними можливостями. ( 2014, НДІ психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. Науковий керівник – доктор психол. наук, проф. Н.Ю. Волянюк.

Захист докторської дисертації:

Зайцева Лариса Іванівна. Теоретико-методичні засади науково-практичного оволодіння старших дошкільників об’єктами природно-предметного довкілля (2013, НДІ проблем виховання НАПН України. Науковий консультант: доктор психол. наук, професор, дійсний член НАПН України І.Д.Бех).

image005.JPGimage005.JPGФакультет став стартовим майданчиком успішної наукової та педагогічної діяльності для багатьох викладачів різних років. Нині наші колеги працюють в інших ВНЗ та НДІ України і Росії: Ю.М. Косенко – канд. пед. наук, професор, проректор з навчальної роботи Маріупольського державного гуманітарного університету; О.Г. Брежнєва, О.Л. Бухало – канд. пед. наук, доценти кафедри цього ж вищого навчального закладу; В.А. Ляпунова – канд. пед. наук, доцент, керівник навчального відділу Мелітопольського державного педагогічного університету; Т.І. Бєлавіна – канд. пед. наук, ст. науковий співробітник Інституту соціальної і політичної психології АПН України; Т.Г. Рубан – канд. пед. наук, ст. науковий співробітник Московського НДІ дошкільної освіти ім. О.В. Запорожця; Г.В. Чулкова – канд. пед. наук, доцент, заступник директора педагогічного коледжу Волгоградського державного педагогічного університету; М.В. Лепетченко – доцент кафедри логопедії Інституту корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова.

Колектив факультету завжди оперативно й ефективно реагує на зміни, що відбуваються в соціально-економічному житті країни та на прогресивні тенденції розвитку освіти. Так, одними з перших в Україні ми розпочали підготовку фахівців дошкільної освіти з додатковими спеціалізаціями:

-   у 1990 р. – «Музика»;

-   у 1992 р. – «Мова і література» (іноземна), «Практична психологія»;

З 2000 року на факультеті дошкільного виховання започатковується підготовка фахівців з нових педагогічних напрямів: «Соціальна педагогіка», «Дефектологія. Логопедія», «Хореографія». Частина викладачів переорієнтовує наукові інтереси в галузь соціальної педагогіки та логопедії, розробляє нові навчальні курси з підготовки спеціалістів цих профілів. У 2004 році відбувається докорінна реорганізація: факультет перейменовується на соціально-педагогічний, відкриваються випускові кафедри дошкільної освіти, соціальної педагогіки, логопедії.

     В останні роки орієнтиром здійснюваних перетворень були принципи і положення Болонської конвенції, стандарти кредитно-модульної системи. 

З 2002 року розпочато підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр».

   За роки існування факультетом підготовлено близько 15 тисяч фахівців освіти, які працюють керівниками дошкільних закладів; обласних, міських та районних відділів освіти; викладачами фахових дисциплін педагогічних училищ і коледжів; практичними психологами, соціальними педагогами та логопедами.

Ми пишаємося своїми випускниками!
image011.jpg
Зустріч через 20 років. Випускники першого «бердянського» набору факультету

Рішенням Вченої ради університетувід 4 червня 2010 року на базі соціально-педагогічного факультету створено

Інститут соціально-педагогічної та корекційної освіти.

     У 2010 році ІСПКО відсвяткував своє 50-річчя. Ювілей зібрав гостей з усіх куточків України. Нас приїхали привітати доктор пед. наук, професор, академік НАПН України А.М. Богуш; доктор пед. наук, професор, член-кореспондент НАПН України Е.С.Вільчковський; доктор психол. наук, професор, зав. лабораторією дошкільного дитинства НДІ психології ім. Г.С. Костюка НАПН України Т.О.Пироженко; доктор пед. наук, професор, зав. кафедрою дошкільної та початкової освіти Луганського національного педагогічного університету ім. Тараса Шевченка Н.В. Гавриш; доктор пед. наук, професор, проректор з наукової роботи Запорізького Інституту післядипломної освіти К.Л. Крутій; заступник директора з наукової роботи Інституту дитини Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, доцент І.О. Луценко; канд. психол. наук, ст. науковий співробітник лабораторії дошкільного дитинства НДІ психології ім. Г.С. Костюка НАПН України С. О. Ладивір та багато інших.

 

     ІСПКО сьогодні – це потужний підрозділ БДПУ, який впевнено крокує в майбутнє. У нас гідна історія, прекрасні традиції, які ми плекаємо і примножуємо. Для нас якість і високі стандарти освіти – передусім. У центрі нашої уваги – студент, випускник-професіонал. З такими орієнтирами для колективу відкриваються широкі і світлі горизонти. Ми віримо у перспективне майбутнє!

Новини

Всі записи за рік: 2017

Ми – у колонах святкової ходи

Сьогодні зранку з нагоди Дня державного прапора України керівники, викладачі та студенти університету разом із  представниками органів місцевого самоврядування, трудових колективів підприємств, установ, організацій, учасників і ветеранів АТО, волонтерів, громадськості міста взяли участь у святковій…

Міжнародна співпраця вчених-болгаристів

У Департаменті інформації та вчителів при Софійському університеті ім. Святого Климента Охридського відбулися курси з кваліфікації педагогічних кадрів та лінгвістичної практики. Доцент кафедри української мови та славістики БДПУ Світлана Корнієнко з 3 по 16 серпня мала…

Повернувшись із передової…

Університетські «нашоатлантівці» на чолі з невтомною Анеттою Омельченко знову були в гостях у хлопців на передовій. Перш за все, захисникам не вистачає маскувальних сіток і для них – це дуже великий скарб у зоні АТО.…

Наші – в Тернополі

9 серпня 2017 року в Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулася презентація тритомника «Наші Атланти…» редактора газети БДПУ «Університетське Слово» Степана Гериліва, де йдеться про діяльність волонтерської організації Бердянського державного педагогічного університету. Степан Миколайович від…

Подія, гідна МУЖНОСТІ і ПОВАГИ

8 серпня ц. р. медаллю «ПАТРІОТ УКРАЇНИ» було нагороджено ОЛЮ ЛУКАНЬ, – цю дивовижну дівчину, в якої функціонально нема ніг, але яка міцніше стоїть на своїй землі, ніж інші ходячі… Вона молиться і вишиває бісером…

Навчальна телестудія для підготовки журналістів

У четвер, 3 серпня 2017 року, між Бердянським державним педагогічним університетом та Фондом розвитку ЗМІ Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні було підписано угоду щодо реалізації на базі кафедри соціальних комунікацій факультету філології та соціальних…

Шановна Ірино Яківно!

Шановна Ірино Яківно! Вітаємо Вас із Днем народження! Ваша наукова, педагогічна, методична і громадська діяльність на благо нашого університету викликає глибоку повагу. Ви проявили себе як досвідчений і авторитетний керівник, маєте глибокі різносторонні знання, величезну…

Неймовірний «коктейль» з академічних знань…

23-29 липня ц. р. проходила Літня школа Verba Magistri, організована Українським науково-дослідним та освітнім центром вивчення Голодомору «HREC in Ukraine» за сприяння Міністерства освіти і науки України, у місті Чорноморську. З усіх куточків України зібралися…

Місія доброти

Не відаю, як кому, а мені завжди приємно дарувати зворушливі  хвилини інколи зовсім незнайомим людям, особливо тим, хто цього потребує вже тепер, коли годі сподіватися на допомогу й опіку держави… В принципі, для цього й…

Наш черговий фронтовий вантаж

Минулого тижня університетські «нашоатлантівці» на чолі з невтомною Анеттою Омельченко знову побували в зоні бойових дій. Анетта Іванівна ділиться враженнями: «Цього разу ми побували в трьох підрозділах і бачили усю картину отого нещасного"перемир'я". Насправді війна…

Довгий шлях педагога

З нагоди 80-річного ювілею професора Чулкової Людмили Опанасівни 20 липня 2017 року – це справді знакова дата для Бердянського державного педагогічного університету. У цей день святкує свій 80-річний ювілей доктор педагогічних наук, професор кафедри іноземних…

Новинна грамотність у Познані

Майже тиждень у період з 9 по 14 липня 2017 року мені пощастило провести в мальовничому місті Познані, що знаходиться у центрі західної частини Польщі. Мета поїздки – навчання та освіта в Університеті Адама Міцкевича…


Оголошення!

Заявка-пропозиція

УВАГА!

КОНКУРС на заміщення посад

3d Архітектурна екскурсія

Конкурс із гендерних досліджень

Темпус 4

Erasmus+

Події


Національна дитяча гаряча лінія

Національна гаряча лінія