Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Як отримати дублікат документа про освіту

Дублікати документа про вищу освіту та додатка до нього виготовляються у разі:

1) втрати, викрадення, знищення тощо документа;

2) пошкодження документа, що призвело до порушення цілісності інформації;

3) неможливості встановити додаткову інформацію про первинний документ про вищу освіту, що необхідна для його підготовки до міжнародного обігу, проставлення апостиля та/або легалізації, через втрату, знищення чи недоступність архівів;

4) наявності помилок у документі;

5) зміни (корекції) статевої належності особи, на ім’я якої було видано документ;

6) невідповідності документа зразку, встановленому на дату його видачі;

7) неотримання особою документа протягом одного року з дати видачі, вказаної в документі;

8) неотримання особою документа у вищому навчальному закладі, що реорганізується шляхом приєднання, злиття чи ліквідації.

У дублікатах документа про вищу освіту та додатка до нього відтворюється вся інформація про документ про вищу освіту, що містилась у первинному документі про вищу освіту. У дублікаті документа про вищу освіту та додатка до нього, що виготовляється відповідно до підпунктів 3 – 6, відтворюється оновлена інформація.

Дублікати документа про вищу освіту та додатка до нього виготовляються та видаються за письмовою заявою особи, на ім’я якої було видано документ про вищу освіту, що подається нею особисто або через уповноваженого представника до вищого навчального закладу (відокремленого структурного підрозділу), що видав документ про освіту. Якщо вищий навчальний заклад, що видав документ, реорганізовано шляхом приєднання, злиття чи ліквідації, заява подається його правонаступнику.

У разі відсутності правонаступника вищого навчального закладу та у випадку, коли вищий навчальний заклад не проводить освітню діяльність (анульовано ліцензію на здійснення освітньої діяльності, вищий навчальний заклад не переміщений з тимчасово окупованої території України або з населеного пункту, визначеного Переліком населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, наведеним у додатку 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2014 року N 1085-р (у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 02 грудня 2015 року N 1276-р)), заява подається до Міністерства освіти і науки України, яке визначає вищий навчальний заклад, що видає особі дублікат документа про вищу освіту та додаток до нього.

У дублікаті додатка до документа про вищу освіту відтворюється інформація, отримана з таких одного або декількох джерел:

  • архів вищого навчального закладу;
  • ЄДЕБО;
  • залікова книжка, у якій міститься інформація про виконання особою освітньої програми вищого навчального закладу та проходження атестації;
  • засвідчена в установленому порядку копія первинного додатка до документа про вищу освіту, дублікат якого замовляється;
  • офіційний лист відповідного компетентного органу, у якому підтверджено факт проставлення штампа “Apostille” або вчинення консульської легалізації, та у разі наявності – копії первинного додатка до документа про вищу освіту, дублікат якого замовляється.

У разі неможливості отримання інформації у додатку до документа про освіту проставляється примітка “Інформація недоступна у зв’язку з …”.

У правому верхньому куті дублікатів документа про вищу освіту та додатка до нього, виготовлених згідно з підпунктами 1 – 6, вищим навчальним закладом (відокремленим структурним підрозділом) проставляється відмітка “Дублікат/Duplicate”.

Дублікати документа про вищу освіту та додатка до нього виготовляються за формою (зразком), чинною на дату видачі дубліката.

У дублікатах документа про вищу освіту та додатка до нього відтворюється найменування, яке мав вищий навчальний заклад на дату закінчення його випускником. При цьому дублікат документа про вищу освіту підписується керівником або іншою уповноваженою особою та скріплюється печаткою вищого навчального закладу, який створив (сформував) Замовлення, із зазначенням дати підпису.

Дублікату документа про вищу освіту присвоюється в ЄДЕБО новий реєстраційний номер документа про вищу освіту.

Виготовлення та видача дублікатів документів про вищу освіту та додатків до них здійснюються вищим навчальним закладом (відокремленим структурним підрозділом) протягом двадцяти календарних днів з дати отримання заяви від особи, на ім’я якої було видано документ про вищу освіту.

Інформація про видачу дублікатів документів про вищу освіту вноситься вищим навчальним закладом (відокремленим структурним підрозділом) до журналу реєстрації виданих документів про вищу освіту.

Додаток до диплома європейського зразка може видаватися за бажанням випускникам вищих навчальних закладів, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, спеціаліста, магістра, з метою надання інформації, необхідної для об’єктивної оцінки кваліфікації (ступеня) вищої освіти, здобутої особою, яка отримала документ про вищу освіту та додаток до нього до запровадження додатка до диплома європейського зразка, за умови наявності у вищого навчального закладу (його відокремленого структурного підрозділу) необхідної для цього інформації.

 

Заява про виготовлення дубліката документа про вищу освіту та/або додатку до нього.

 

Зверніть увагу!

До заяви додаються:

Копія документа, що посвідчує особу;

Копія ідентифікаційного коду;

У разі зміни імені, прізвища, по батькові надається документ, що підтверджує їх зміну;

У разі замовлення дубліката відповідно до підпунктів 2 – 6 до заяви додатково додається оригінал документа, дублікат якого необхідно виготовити;

У разі замовлення дубліката відповідно до підпункту 1 до заяви додатково додається документ, що підтверджує відповідну подію (оголошення в газеті про втрату, довідка про факт звернення до правоохоронних органів, акт про пожежу тощо);

У разі подання заяви представником надається Довіреність оформлена в установленому законом порядку;

У разі замовлення дубліката відповідно до підпунктів 1-3, 7-8 до заяви додатково додається квитанція про оплату послуги.

Вартість виготовлення дубліката документа про освіту складає 33,96 грн. Плата здійснюється за наступними реквізитами:

 

РОЗРАХУНКОВИЙ РАХУНОК UA858201720313231002201010702

БАНК ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

МФО 820172

ОТРИМУВАЧ БДПУ

ОКПО  02125220

Призначення платежу: за дублікат, ПІБ