Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Важлива інформація щодо мобільності студентів та співробітників Erasmus

Академічна мобільність

Триває конкурсний відбір за проектами академічної мобільності в рамках програми Еразмус+ (КА107).

Конкурсний відбір проводиться в рамках реалізації проекту двосторонньої академічної мобільності між Бердянським державним педагогічним університетом та Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (Польща) на 2018-2020 рр. за програмою Еразмус+ (КА107).

Вимоги до науково-педагогічних працівників, які бажають взяти участь у конкурсі:

1) володіти іноземною мовою на рівні не нижчому ніж той, що вимагається відповідним ЗВО-партнером і зазначений у міжуніверситетському договорі про реалізацію програми Еразмус+;

2) мати план викладання/стажування;

3) подати: мотиваційний лист; CV; документи, що підтверджують рівень володіння іноземною мовою; план викладання/стажування.

Кожен кандидат формує пакет документів та подає в електронному (bdpumv@ukr.net) та паперовому (ауд. 146) вигляді до відділу міжнародних зв’язків до 6.05.2019.

 

Міжнародний відділ

 


Академічний календар

1 семестр – 1 вересня / близько 30 грудня

2-й семестр – 1 лютого / близько 30 червня

 

Курс української мови

Студентам та викладачам буде запропоновано 2-х тижневий курс української мови.

 

Довідка

Студенти та викладачі Erasmus отримують будь-яку допомогу від співробітників Міжнародного офісу, який відкривається з понеділка по п’ятницю (8.00 – 17.00). Міжнародний офіс надає інформаційну підтримку щодо мобільності студентів та персоналу.

Іноземні студенти та викладачі під час перебування в університеті-партнері мають права та обов’язки персоналу приймаючого університету. Університет надає можливість використовувати освітню, наукову, спортивну базу БДПУ. Житло: гуртожиток №2 Бердянського державного педагогічного університету.

Співробітники університету визнають педагогічну діяльність іноземних викладачів. Після закінчення періоду мобільності іноземний студент і викладач отримують відповідний сертифікат BSPU.

Університет допомагає в отриманні віз, коли це необхідно, для вхідних і вихідних мобільних учасників.

Робоче навантаження, спричинене мобільністю, визнається в річних ресурсах. Мобільність є частиною професійного розвитку, вирішеної в щорічних дискусіях щодо розвитку.

 

Результати мобільності

Результати проекту мобільності розповсюджуються на веб-сайті університету, у місцевих та державних ЗМІ, на науково-практичних конференціях, засіданнях Наукової ради БДПУ тощо. на.

 

 Система оцінювання

Сума балів за всі види навчальної діяльності Оцінка шкалою ЄКТС
Для всіх видів підсумкового контролю
90-100 A ( відмінно)
65-89 BС (добре)
50-64 DE (задовільно)
35-49 FX (незадовільно)

з можливістю

повторного складання

1-34 F (незадовільно)

з обов’язковим

повторним вивченням

дисципліни

Контакти

Координатор міжнародних відносин – проф. Ігор Лиман

Адреса: Бердянський державний педагогічний університет

Вул. Шмідт, 4

Бердянськ, 71112

Україна

Тел .: + 38-06153-3-63-81

Факс: + 38-06153-3-62-44

Е-mail: bdpumv@ukr.netLyman@ukr.net