ГоловнаФакультет філології та соціальних комунікацій → Кафедра соціальних комунікацій


Кафедра соціальних комунікацій


Історія розвитку кафедри

Кафедру соціальних комунікацій (до 14.05.2010 р. – кафедра журналістики та видавничої справи) засновано 1 лютого 2008 року шляхом реорганізації кафедр української мови, загального мовознавства та слов’янської філології, української та зарубіжної літератури Інституту філології. Завідувачем кафедри було призначено кандидата філологічних наук В. М. Гвоздєва. У 2009–2015 роках кафедру очолювала кандидат філологічних наук, доцент Ю. О. Мельнікова, з 2015 року завідувачем кафедри є кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент А. М. Носко.

Нині на кафедрі соціальних комунікацій працює 8 викладачів:

Штатні:

кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, завідувач кафедри Носко Анастасія Михайлівна,

кандидат філологічних наук, доцент Мельнікова Юлія Олександрівна;

кандидат філологічних наук, доцент Кондакова Людмила Олександрівна;

кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент Вербовий Руслан Миколайович,

старший викладач Лукач Ксенія Валентинівна;

асистент Бабак Вероніка Анатоліївна,

Сумісники:

асистент Денисова Анжеліка Сергіївна,

асистент Камаєв Тімур Євгенович.

Науково-дослідницька робота кафедри

Науково-дослідницьку роботу новоствореної кафедри було спрямовано комплексною темою «Соціальні комунікації як вид соціальної взаємодії» (протокол №1 від 1 лютого 2008 року). Починаючи з 2013 року пріоритетним напрямом науково-дослідницької діяльності кафедри є робота над комплексною темою – «Медіакартина світу: структура, семіотика, канали трансляції» (протокол №6 від 10 грудня 2013 року). Керує виконанням комплексної теми кафедри її завідувач – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент А. М. Носко. Виконавці – доценти Ю. О. Мельнікова, Л. О. Кондакова, Р. М. Вербовий, ст. викладач К. В. Лукач, асистенти В. А. Бабак, А. С. Денисова та Т. Є. Камаєв.

На кафедрі функціонує наукова секція: «Теорія та історія соціальних комунікацій» (керівник: канд. філол. наук, доц. Ю. О. Мельнікова, члени секції: канд. наук. із соц. ком., доц. А. М. Носко, канд. наук. із соц. ком., доц. Р. М. Вербовий, ст. викладач К. В. Лукач, ас. В. А. Бабак, ас. А. С. Денисова, ас. Т. Є. Камаєв).

Викладачі кафедри є авторами наукових праць, публікують наукові статті у виданнях, в т.ч. затверджених ВАК України як фахові, розробляють навчально-методичні матеріали, працюють над монографіями та навчальними посібниками.

З 15 квітня по 15 травня 2013 року на базі Інституту філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету спільно з Інститутом журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інститутом філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету, Автономного університету Пуебло (Мексика), Сумським державним університетом в Інтернет-режимі проводилася Міжнародна Інтернет-конференція «Медіакартина світу: структура, семіотика, канали трансляції».

Технічне забезпечення кафедри

На кафедрі постійно відбувається системне оновлення технічних засобів навчання, поповнення та оновлення комп’ютерних програм та програмного забезпечення з метою підготовки справжніх спеціалістів. Це програми для:

 • верстки QuarkXPress, Adobe PageMaker, Adobe InDesign;
 • обробки та монтування відео-файлів Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, Pinnacle Studio, Sony Vegas Pro, VirtualDub;
 • обробки та монтування аудіо-файлів, радіопрограм та передач Adobe Audition, Steinberg Cubase, Sony Sound Forge Pro;
 • оброки фотоматеріалів, графічного дизайну Adobe Photoshop, CorelDRAW Graphics Suite X4, Adobe Illustrator, Corel Procreate plug-ins;
 • розробки веб-дизайну Adobe Dreamweaver, Macromedia Flash;
 • створення та редагування електронних видань CMS Made Simple, Danneo, ExpressionEngine, Nucleus CMS, Plone, Joomla;
 • створення мультимедійних презентацій Camtasia Studio, TeX, OpenOffice Impress, Microsoft PowerPoint.

Окрім того за останній рік у розпорядженні студентів з’явилось декілька нових сучасних потужних комп’ютерів, які дозволяють обробляти широкоформатні фотоматеріали та зображення, відеофайли та моделювати трьохвимірні проекції; диктофони.

На кафедрі соціальних комунікацій є фахова електронна бібліотека, у якій наявні українські та зарубіжні видання з журналістики та видавничої справи.

У травні 2011 р. на кафедрі соціальних комунікацій було відкрито лабораторію студентського радіо. Основним продуктом студентської навчальної радіостудії є новини, репортажі про життя університету, освітні радіопрограми, радіонариси, радіоінсценізації. До роботи у студії залучаються студенти І–V курсів, які навчаються за спеціальністю «Журналістика».

При кафедрі функціонує редакційно-видавничий відділ, метою якого є випуск газети «Університетське слово» (головний редактор С. М. Герилів).

Науково-дослідна робота зі студентами

При кафедрі функціонує студентська проблемна група «Медіа в Україні», проводяться засідання наукового гуртка «Сучасні проблеми масової комунікації».

Кафедра соціальних комунікацій організовує навчальні зустрічі, тренінги для студентів-журналістів. Майстер-класи проводять не тільки вітчизняні тренери (В. Ф. Іванов, Т. В. Іванова, Г. Г. Почепцов, В. В. Різун), а й закордонні (Мімі Чакарова).

Дисципліни та спецкурси

Викладачі кафедри соціальних комунікацій викладають фундаментальні фахові та професійні практичні дисципліни:

 • Авторське редагування
 • Агенційна журналістика
 • Архітектоніка та режисура видання
 • Веб-дизайн та HTML-програмування
 • Газетно-журнальне виробництво
 • Газетно-журнальні жанри
 • Журналістикознавство (теорія журналістики)
 • Журналістикознавство (теорія і методика журналістики)
 • Журналістикознавство (теорія твору і тексту)
 • Журналістська етика
 • Журналістське розслідування
 • Журналістські посади
 • Зв’язки з громадськістю
 • Історія зарубіжної журналістики
 • Комп’ютерне редагування
 • Коректура
 • Літературне редагування
 • Літературний стиль
 • Масова комунікація та інформація (теорія масової комунікації, теорія масової інформації, комунікаційні технології)
 • Медіакритика
 • Медіаправо
 • Міжнародна журналістика
 • Новітні медіа
 • Основи журналістики (вступ до спеціальності, технічні засоби виробництва)
 • Основи наукових досліджень
 • Постановка голосу
 • Практична стилістика
 • Прямоефірне радіомовлення
 • Прямоефірне телемовлення
 • Публіцистика
 • Радіовиробництво
 • Радіожанри
 • Радіожурналістика
 • Редагування
 • Реклама
 • Системи управління контентом
 • Соціологія масової комунікації
 • Теорія видавничої справи
 • Телевиробництво
 • Телевізійні жанри
 • Теорія та історія журналістики
 • Теорія та історія соціальних комунікацій
 • Українська мова у професійному спілкуванні
 • Фотожурналістика

 

Контактна інформація

Адреса: вул. Грецька (Рози Люксембург), 18/53, м. Бердянськ,

Запорізька обл., Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації

E-mail: kafskom@gmail.com

Новини

Всі записи за рік: 2017

Привітання з Ювілеєм

Ювілей – це чудова подія, Це – досягнення щастя в житті Тож здійсняться нехай усі мрії, І живеться у щасті й красі. У всіх справах хай успіх ведеться, Сил, здоров’я – з роси і з…

Ода Університету (в очікуванні ювілею)

Урочисті заходи з нагоди 85-річчя Бердянського державного педагогічного університету заплановані на початок нового навчального року. Та вже сьогодні відчувається піднесений настрій студентсько-педагогічного колективу – очікування визначної події збуджує фантазію, спонукає до креативних дій. За прикладом…

Мексиканські “Дискурси пам’яті в часи забуття”: запрошуємо до участі

Інститут соціальних і гуманітарних наук «Альфонсо Велес Плієго» Заслуженого Автономного Університету Пуебла (Мексика) і Науково-дослідний інститут Історичної урбаністики БДПУ розпочали підготовку Шостого Міжнародного Симпозіуму з Мультидисциплінарного Вивчення Пам’яті "Дискурси пам’яті в часи забуття". REQUIREMENTS FOR…

ЗАСПІВАЄМО, ДРУЗІ?

Передучора, пропонуючи увазі читачів фоторепортаж із відкриття в нашому дорогенькому університеті арт-об`єкта «Я люблю БДПУ» , я мимоволі вмістив експромтні два куплети на мелодію відомої пісні «Як тебе не любити, Києве мій». Посипались прохання дописати пісню.…

Як тебе не любити, БеДеПеУ?!!

…Уже з перших хвилин сьогоднішнього урочистя в мені проснулась мелодія, ні – пісня: Грає море зелене, Тихий день догора. Дорогими для мене Стали схили Дніпра, Де колишуться віти Закоханих мрій… Як тебе не любити, Києве…

Зважаючи на складність теми

У видавництві «Освіта України» вийшла друком монографія «Провідництво в освіті. Від ідеї до вічності». Колектив монографії згуртовано ректором БДПУ, доктором педагогічних наук, професором І. Т. Богдановим. Зважаючи на складність теми дослідження, до колективу авторів монографії…

Teaching American Culture: тренінг для викладачів англійської мови в Одесі

15-17 червня кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов і методики викладання Тетяна Розумна відвідала в Одесі тренінг для вчителів англійської мови “Teaching American Culture”, який організували і провели представники RELO та U.S. Embassy Kyiv.…

Професор БДПУ Костянтин Баханов – на Міжнародному симпозіумі

Протягом 5–6 червня ц. р.  столичному Києві проходив Міжнародний публічний симпозіум «Імперії, колонії та голод в історико-порівняльній перспективі», організований Науково-освітнім консорціумом вивчення Голодомору при Канадському інституті українських студій (HREC) на чолі з професором Френком Сисиним…

«Коронація слова – 2017»

Цього року в Україні в сімнадцятий раз проходив престижний літературний конкурс «Коронація слова», який ініціювало подружжя благодійників – Тетяна і Юрій Логуші. Він націлений на відкриття українських бестселерів і популяризацію національного письменства. За ці роки…

Захищаючи спортивну честь міста та району

Ще одні вихідні не минули без спортивних досягнень студентів БДПУ. 17-18 червня у Приморську відбулась обласна Спартакіада серед міст та районів із пляжного волейболу серед чоловічих та жіночих команд. На базі відпочинку «Орбіта» два дні…

Представляючи БДПУ на світовій науковій арені

У рамках реалізації держбюджетного дослідження молодих учених «Наноструктуровані напівпровідники для енергоефективних екологічно безпечних технологій, що підвищують рівень енергозбереження та екологічної безпеки урбосистеми» (керівник – доцент кафедри професійної освіти БДПУ Яна Сичікова) виконавці проекту постійно презентують…

Два автографи

   Сьогодні, 16 червня, редактор газети БДПУ «Університетське Слово», журналіст Степан Герилів на кафедрі  соціальних комунікацій ФФСК вручив її завідувачці – кандидату наук із соціальних комунікацій, доценту Анастасії Носко для кафедральної бібліотеки книгу львівського журналіста…


Оголошення!

Заявка-пропозиція

УВАГА!

КОНКУРС на заміщення посад

3d Архітектурна екскурсія

Конкурс із гендерних досліджень

Темпус 4

Erasmus+

Події


Національна дитяча гаряча лінія

Національна гаряча лінія