Кафедра хореографії


Кафедра хореографії була створена на початку 2010 навчального року в результаті реорганізації кафедри музичного виховання і хореографії. Колектив кафедри очолює кандидат педагогічних наук, доцент, Заслужений працівник культури України Мартиненко Олена Володимирівна.

Horeo.jpg

На кафедрі працює  викладачів: 3 кандидати педагогічних наук, доценти (Мартиненко О. В., Сердюк Т. І., Бурназова В. В.), 3 старших викладача (Фурманова Т. І., Тараненко Ю. П., Ємельянова О. Ю.), 1 викладач (Павленко Р. В.), два концертмейстери (Ємельянова О. Ю., Соколовський Д. В.) та два акомпаніатори (Хохлов В. В., Лубенець О. В.), а також сумісник Черненко Т. В.

Викладачі кафедри працюють над науковою темою: «Інноваційні технології професійної підготовки майбутнього вчителя хореографії в вищому педагогічному навчальному закладі, за результатами якої друкують наукової статі та тези, випускають навчально-методичні посібники, приймають участь у конференціях, проводять майстер-класи та семінари для хореографів регіону.

При кафедрі активно діють студентські наукові гуртки, які розробляють такі теми: «Інноваційні підходи до організації навчально-виховного процесу в дитячих хореографічних колективах» (керівник – Мартиненко О. В.); «Мистецтво класичного танцю: пошуки та здобутки» (керівник – Фурманова Т. І.); «Теоретичні та методичні засади розвитку духовності майбутніх учителів хореографії засобами українського мистецтва» (керівник – Сердюк Т. І.). Діяльність наукових гуртків сприяє засвоєнню студентами загальних підходів та вимог до наукових досліджень; опануванню традиційних та нетрадиційних форм хореографічної роботи, методів активізації творчої активності дітей засобами танцю; формуванню вмінь моделювати зміст хореографічної роботи, обґрунтовувати його доцільність та використовувати в експериментальній роботі. За результатами дослідження студенти щорічно готують виступи на наукові конференції, статті та тези до наукових збірок. При кафедрі також засновано науково-творчі групи студентів: «Лабораторія народного танцю» (керівник – Павленко Р. В.); «Лабораторія сучасної хореографії» (керівник – Кривунь Н. С.); «Теоретичні підходи до аналізу музики в балетмейстерських роботах студентів» (керівник – Ємельянова О.Ю.).

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

 • Мистецтво балетмейстера;
 • Теорія і методика класичного танцю;
 • Теорія і методика народно-сценічного танцю;
 • Теорія і методика українського народного танцю;
 • Теорія і методика історико-побутового танцю;
 • Теорія і методика сучасного танцю;
 • Теорія і методика сучасного бального танцю;
 • Теорія і методика роботи з хореографічним колективом;
 • Теорія і методика викладання класичного танцю;
 • Теорія і методика викладання народно-сценічного танцю;
 • Теорія і методика викладання українського народного танцю;
 • Методика викладання народно-сценічного танцю у ВНЗ з практикумом;
 • Методика викладання сучасного танцю у ВНЗ з практикумом;
 • Основи теорії музики;
 • Історія музики;
 • Гра на музичному інструменті;
 • Аналіз музики в хореографії;
 • Дуетно-сценічний танок;
 • Гімнастика;
 • Партерна гімнастика;
 • Сучасна пластика;
 • Сучасні напрямки хореографії;
 • Сучасні підходи до класичного танцю;
 • Сучасні підходи до народно-сценічного танцю;
 • Шкільний курс з хореографії та методика викладання;
 • Ритміка та музичний рух;
 • Віртуозні рухи в хореографії;
 • Методика викладання віртуозних рухів;
 • Народознавство та хореографічний фольклор України;
 • Основи акторської майстерності;
 • Режисура театралізованих заходів;
 • Основи хореографічної критики;
 • Хореографічне оформлення вокальних номерів;
 • Біомеханіка фізичних рухів в хореографії;
 • Зразки та критика народно-сценічного танцю;
 • Зразки та критика сучасного танцю;
 • Психологія танцю;
 • Сценічний костюм та грим;
 • Танцювальна терапія.

Гордістю кафедри є хореографічні колективи: Народний ансамбль народного танцю «Калина» (керівник – викладач Павленко Р. В.), Народний (Зразковий) ансамбль естрадного танцю «МарЛен» (керівник – доцент Мартиненко О. В.). Творчі колективи кафедри є неодноразовими лауреатами та дипломантами конкурсів та фестивалів. Окрім концертних виступів у м. Бердянську та інших містах України, колективи були учасниками концертних програм у Туреччині (м. Бодрум), Польщі (м. Краків), Болгарії (м. Софія та м. Сілістра) та Росії (м. Санкт-Петербург). У 2016 році обидва колективи підтвердили почесне звання «Народний аматорський колектив профспілок України»

Частина викладачів кафедри керують провідними дитячими танцювальними колективами м. Бердянська. Понад двадцяти п’яти років керівником та балетмейстером Народного ансамблю естрадного танцю «МарЛен» Центру дитячої та юнацької творчості працює Мартиненко О.В. Тринадцять  років займає посаду педагога-репетитора у цьому колективі Тараненко Ю. П. та сім років – Кривунь Н. С. З 2016 року в ансамблі «МарЛен» заняття з народного танцю проводить викладач кафедри Павленко Р. В. У БК Райагропромстач керує танцювальним колективом «Міріданс» Фурманова Т. І., яка ще й займає посаду художнього керівника будинку культури. Під керівництвом Тетяни Ігорівни працюють випускники та студенти спеціальності «Хореографія». Ці колективи є не тільки творчою та науковою лабораторією для викладачів, керівників колективів, а й базою для проходження навчальних та виробничих практик студентів хореографів.

Викладачі кафедри є авторами навчально-методичних посібників з грифом МОН України, одноосібних і колективних монографій, рецензентами навчально-методичних посібників, членами журі міжнародних, регіональних та університетських конкурсів, активними учасниками міжнародних, всеукраїнських і міжвузівських науково-практичних конференцій, присвячених проблемам хореографічної освіти та професійної підготовки майбутніх учителів хореографії.

Щорічно кафедра хореографії організовує конкурс хореографічної майстерності «Танець – це життя», який проводиться з метою виявлення творчо обдарованої молоді, залучення випускників шкіл, які мають базову хореографічну підготовку, здобувати вищу освіту в БДПУ.

Вагомий труд викладачів кафедри неодноразово відзначався нагородами різного рівня. У 2015-16 навчальному році викладачі кафедри були нагороджені почесними нагородами: доцент О. В. Мартиненко – почесне звання «Заслужений працівник культури України» (указ Президента України від 21 серпня 2015 року № 4912015), старший викладач Ю. П. Тараненко – медаль «За вагомий внесок у розвиток міста Бердянськ», викладачі Т. І. Фурманова, О. Ю. Ємельянова, Т. І. Сердюк, Н. С. Кривунь, Р. В. Павленко – грамотами та подяками. Старший викладач Фурманова Т. І. була обрана депутатом в міську раду.

Викладачі кафедри постійно підвищують рівень своєї професійної майстерності. Так, у 2016 році планове підвищення кваліфікації на кафедрі музичного мистецтва і хореографії Херсонського державного університету пройшли О. В. Мартиненко та О. Ю. Ємельянова. У цьому ж році три викладачі кафедри вступили до вищих навчальних закладів України з метою отримання мистецької освіти: О. В. Мартиненко – Харківська державна академія культури (сучасна хореографія), Т. І. Сердюк та Р. В. Павленко – Рівненський державний гуманітарний університету (народна хореографія).

Увесь викладацький склад кафедри докладає чимало зусиль для підготовки висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців, які відповідають міжнародним стандартам, досконало володіють методикою викладання різних напрямів хореографії, мають високий рівень виконавської майстерності, значний творчий потенціал. Свідченням цього є діяльність випускників, які працюють керівниками танцювальних шкіл і студій, учителями хореографії в школах та дошкільних закладах, викладачами у закладах освіти різних рівнів акредитації, очолюють професійні та аматорські колективи. Багато випускників продовжують танцювальну кар’єру, удосконалюючи майстерність не тільки в Україні, а й за її межами.

За останні роки було видано таку навчальну та наукову літературу:

Мартиненко О.В.Методика хореографічної роботи з дітьми старшого дошкільного віку / ОленаМартиненко. – Донецьк: ТОВ “Юго-Восток, ЛТД“, 2008. – 156 с.

У посібнику розкривається навчально-виховний аспект хореографічного мистецтва та доцільність його використання в системі дошкільної освіти, розглядаються психофізіологічні особливості розвитку дітей 5-6 років і їх урахування в хореографічній діяльності, види, структура, методика організації й проведення хореографічних занять в умовах дошкільного закладу, надається орієнтовний зміст хореографічної роботи з дітьми 5-6 років, вимоги до дитячого репертуару, зразки хореографічних занять.  Призначено для педагогів-хореографів дошкільної та позашкільної освіти, музичних керівників та вихователів дошкільних закладів, викладачів та студентів вузів дошкільного та педагогіко-хореографічного напрямку. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №1.4/18-Г-1799 від 15.07.2008 р.)

Мартиненко О.В. Теорія та методика роботи з дитячим хореографічним колективом : навчальний посібник/ Олена Володимирівна Мартиненко. –Донецьк :  ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 232 с.

У посібнику розриваються провідні теми курсу "Теорія та методика роботи з дитячим хореографічним колективом", який входить до нормативної частини циклу професійної підготовки студентів спеціальності 6.020202 Хореографія.

Автор визначає соціальні та художні функції дитячого хореографічного колективу, моделі хореографічного навчання, вимоги до керівника колективу, розглядає методичні аспекти роботи з дітьми молодшого шкільного віку, пропонує приклади навчальної програми колективу початкового рівня, конспекти різних видів хореографічних занять, зміст репертуарного плану, ескізи костюмів. Під час викладу матеріалу спирається на багаторічний досвід хореографічної роботи з дітьми і рекомендує навчально-методичний матеріал, який пройшов неодноразову апробацію на практиці.

Навчальний посібник призначено для викладачів та студентів навчальних закладів педагогіко-хореографічного напрямку, керівників дитячих хореографічних колективів та гуртків, а також усіх зацікавлених проблемами танцювального мистецтва. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №1/11 – 4817 від 10.04.2012 р.)

Мартиненко О. В. Хороводи : [навч.-метод. посіб. з дисципліни «Мистецтво балетмейстера» для студентів напряму підготовки6.020202 Хореографія] / ОленаВолодимирівнаМартиненко. – Бердянськ :Видавець Ткачук О. В., 2013. – 116 с.

У посібнику розривається одна з провідних тем курсу «Мистецтво балетмейстера», який входить до нормативної частини циклу професійної підготовки студентів напряму підготовки 6.020202 Хореографія*.

Автор розкриває історію виникнення та розвитку хороводу, як жанру народної творчості, на основі аналізу літератури визначає різні підходи до класифікації хороводів, розкриває їх тематику та зміст, надає характеристику танцювальній символіки хороводів, розглядає лексичний діапазон та композиційну основу хороводів та хороводних танців, особливості музичного супроводу, наводить зразки постановок хороводів (дитячих, природознавчого циклу, побутових хороводів, орнаментальних та хороводів на трудову тематику).        

Навчальний посібник призначено для викладачів та студентів навчальних закладів педагогіко-хореографічного напрямку, керівників хореографічних колективів та гуртків, а також усіх зацікавлених проблемами народного танцювального мистецтва.

Наскрізна програма практики студентів напряму підготовки 6.020202 

Наскрізна програма практики студентів напряму підготовки 6.020202 Хореографія*, спеціальностей 7.02020201, 8.02020201 Хореографія* (за видами) / за заг. ред. О.В.Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2014. – 252 с.

Збірник включає програми практик для студентів напряму підготовки 6.020202 Хореографія*, спеціальностей 7.02020201, 8.02020201 Хореографія* (за видами). Програми складено згідно з навчальними планами спеціальності, освітньо-кваліфікаційними характеристикамита освітньо-професійними програмами підготовки фахівцівз урахуванням основних принципів, окреслених у законі України «Про вищу освіту», Положенні про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України(наказ № 161 МОН України від 02 червня 1993 р.). Програма кожної практики містить вступ, мету і завдання практики, її інформаційний обсяг та зміст, вимоги до звіту про практику, форму підведення підсумків практики, літературу.

Діяльність відділення хореографії кафедри мистецьких дисциплін та методик їх навчання Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв БДПУ (2012-2013 навчальний рік) / [Відп. ред. О.В. Мартиненко, Н.С. Аветіс’янц]. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2013. – 124 с.

Видання присвячено звіту відділення хореографії кафедри мистецьких дисциплін та методик їх навчання Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету про виконану роботу за 2012-2013 навчальний рік. Відображено основні аспекти діяльності викладачів з навчально-методичної, наукової, виховної, міжнародної, профорієнтаційної та суспільної діяльності.

Мартыненко Е.В. Танец длиною в четверть века / Елена Мартыненко // 25-летию Народного ансамбля эстрадного танца «МарЛен» посвящается. – Мелитополь : Издательский дом Мелитопольской городской типографии, 2013. – 138 с.

Книга посвящается истории и современности Народного ансамбля эстрадного танца «Марлен», творческому коллективу педагогов, участникам, воспитанникам, выпускникам и родителям.

Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі»  (нова редакція). У 2 ч. Ч ІІ. Від тьох до шести (семи) років / Аксьонова О.П., Артемова Л.В., Мартиненко О.В. та ін.; наук.кер. О. Л. Кононко. – Київ : ТОВ «МЦФЕР Україна», 2014. – 452 с. (Освітня лінія «Хореографія» С. 332-342, 357-371, 443-449.

Сердюк Т.І. Художньо-естетична школа майбутніх учителів хореографії: формування досвіду : монографія / Тетяна Іванівна Сердюк. – Вид. 2-е, доп. – Донецьк:  ЛАНДОН-ХХІ, 2014. – 273 с.

Умонографіївикладенотеоретичнітаметодичніосновипідготовкимайбутніхучителів  хореографії. Концептуальнообґрунтованохудожньо-естетичне підґрунтя формування досвіду творчої особистості в умовах сучасного соціуму. Розкрито архітектоніку складових сутнісно-змістової структури художньо-естетичної основи особистості. Представлено специфіку професійної підготовки учителя хореографії, визначено передумови його самореалізації та становлення  в умовах освітнього простору.

Для учителів, науковців, викладачів педагогічних і мистецьких освітніх навчальних закладів різного типу, а також зацікавлених проблемами художньо-естетичного спрямування у хореографічній сфері.

Сердюк Т.І. Теорія та методика історико-побутового танцю: [навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.020202 Хореографія*] / Тетяна Іванівна сердюк. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2014 . – 192 с.

У навчально-методичному посібнику розкриваються провідні теми курсу «Теорія і методика історико-побутового танцю», який входить до нормативної частини циклу професійної підготовки студентів спеціальності Хореографія.

Автор посібника характеризує танцювальну культуру різних епох, розкриває найважливіші відомості про особливості стилю та манери виконання історико-побутових танців XIII – XIX століть, вплив костюму на характер і техніку виконання старовинних танців. В посібнику подано описи дванадцяти танцювальних композицій різних епох з методикою виконання рухів, а також нотний матеріал для їх супроводу. Навчальний матеріал викладений у хронологічній послідовності, гармонійно доповнюється ілюстраціями.

Посібник призначено для викладачів і студентів навчальних закладів художньо-педагогічного напрямку, балетмейстерів і керівників хореографічних колективів, а також усіх зацікавлених проблемами хореографічного мистецтва.

Мартиненко О.В.Теорія та методика роботи з дитячим хореографічним колективом (дошкільний вік): навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.020202 Хореографія* / Олена Володимирівна Мартиненко. – Бердянськ : Видавець БДПУ, 2014. – 301 с.

Навчальний посібник висвітлює частину нормативної дисципліни «Теорія і методика роботи з дитячим хореографічним колективом», яка розкриває специфіку хореографічної роботи з дітьми дошкільного віку. У посібнику автор розглядає психофізіологічні особливості розвитку дітей дошкільного віку, завдання, зміст та показники компетентностей (знання, уміння, базові якості) хореографічного навчання, методику організації та проведення хореографічних занять, вимоги до танцювального репертуару, надає зразки конспектів різних видів хореографічних занять, репертуарні плани, опис танців, фотоматеріали. Посібник призначено для викладачів та студентів спеціальності «Хореографія», керівників дитячих хореографічних колективів, хореографів та музичних керівників дошкільних установ.

Ємельянова О.Ю.Музичне оформлення уроку класичного танцю : [навч. посібник для студентів першого-другого курсів напряму підготовки 6.020202 Хореографія*] / Олена Юріївна Ємельянова. – Бердянськ : Видавець БДПУ, 2015. – 74 с.

У посібнику пропонуються нотні зразки музичних творів, словники хореографічних та музичних термінів, які може використовувати в своїй практичній діяльності концертмейстери, педагоги-початківці, а також студенти хореографи для самостійної роботи.

Автор розкриває вимоги до музичного супроводу вправ екзерсису класичного танцю біля палки та на середині зали. Надані музичні приклади можуть служити зразками для підбору інших творів, відповідних до навчального матеріалу змісту уроку класичного танцю.

Мартыненко Е.В. Педагогические условия формирования педагогических умений детей 5-6 летнего возраста в дошкольных учреждениях: [монография] / Елена Владимировна Мартыненко. – Германия: LambertAcademicPublishing, 2015. – 213 с.

У монографії розкриваються теоретичні та методичні аспекти формування педагогічних умінь дітей старшого дошкільного віку в умовах роботи дитячого садка.  Автором дається характеристика танцю як основи хореографічної діяльності, висвітлюються історико-педагогічні та сучасні підходи до організації дитячої танцювальної діяльності, передумови формування хореографічних умінь у дітей. В монографії визначено методики та критерії визначення готовності дошкільнят до хореографічної діяльності та розкрито методику формування танцювальних вмінь та навичок.

Засоби діагностики навчальних досягнень студентів напряму підготовки 6.020202 Хореографія / За редакцією О. В. Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – 288 с.

Засоби діагностики навчальних досягнень студентів включають тестові завдання закритої та відкритої форм з фахових дисциплін хореографічного циклу, що складені згідно з Галузевими державними стандартами вищої педагогічної освіти та за вимогами кредитно-трансферної системи навчання.В зміст збірки включено програми двох державних екзаменів: комплексного кваліфікаційного випробування з фаху та державного випробування «Теорія і методика викладання хореографічних дисциплін»

Діяльність кафедри хореографії Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв БДПУ (2014-2015 навчальний рік) / [Відп. ред. О.В. Мартиненко]. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – 128 с.

Видання присвячено звіту кафедри хореографії Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету про виконану роботу за 2014-2015 навчальний рік. Відображено основні аспекти діяльності викладачів з навчально-методичної, наукової, виховної, міжнародної, профорієнтаційної та суспільної діяльності.

Розвиток художньо-естетичного світогляду майбутніх вчителів хореографії на основі інтегративного підходу : колективна монографія / за заг. ред. О. В. Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – 256 с.

У монографії висвітлюються традиційні та нові підходи до вирішення актуальних проблем підготовки майбутнього вчителя хореографії, виховання та розвитку особистості в сучасному освітньому просторі, що забезпечує збагачення інноваційного потенціалу вищої педагогічної освіти України.

Матеріал розрахований на науковців у галузі хореографічної педагогіки та мистецтва, викладачів та студентів вищої школи, працівників системи освіти та культури.

Збірник програм нормативних навчальних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки студентів напряму 6.020202 Хореографія* / за заг. ред. О. В. Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – 308 с.

Збірник включає навчальні програми професійно-орієнтованих дисциплін напряму підготовки 6.020202 Хореографія*. Усі програми складено згідно з галузевими стандартами вищої освіти за кредитно-трансферною системою. Програма кожної дисципліни містить вступну частину, мету і завдання навчальної дисципліни, її інформаційний обсяг, рекомендовану літературу, форму підсумкового контролю успішності та засоби діагностики навчання.

Павленко Р.В. Теорія та методика народно-сценічного танцю: [Навчально-методичний посібник для студентів першого курсу напрямку підготовки 6.020202 Хореографія] / Руслан Валентинович Павленко. – Бердянськ, 2015. – 109 с.

Процесформування висококваліфікованих керівників дитячих хореографічних колективів передбачає глибоке знання спеціальних дисциплін, серед яких одне з провідних місць належить народно-сценічному танцю.

У навчально-методичному посібнику викладено теоретичні засади методики народно-сценічного танцю та надані методичні рекомендації щодо виконання вправ біля опори на уроці народно-сценічного танцю для студентів перших курсів вищих педагогічних навчальних закладів.

Contemporary issues of culture and art / Сучасні проблеми культури та мистецтва

Колективна монографія присвячена науковому аналізу теоретичних і практичних досліджень у галузі мистецтвознавства, дизайну, образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, мистецької освіти, а також інтеграції культури й мистецтва у європейському просторі.

 

ПУБЛІКАЦІЇ КАФЕДРИ ЗА 2016 р.:

 

 – НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

1. Мартиненко О.В. Теорія і методика роботи з хореографічним колективом : навч. посіб. для студентів спеціальності 024 Хореографія / Олена Володимирівна Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2016. – 363 с.

2. Ємельянова О.Ю. Музичне оформлення уроку класичного танцю : [навч.-метод. посіб. для роботи зі студентами третього - четвертого курсів напряму підготовки 6.020202 Хореографія*] / Олена Юріївна Ємельянова. – Бердянськ : Видавець БДПУ, 2016 р. – 98 с.

– МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ:

1. Мартиненко О.В. Методичні рекомендації до написання та захисту курсової роботи з дисципліни «Теорія і методика роботи з дитячим хореографічним колективом» для студентів напряму підготовки 6.020202 Хореографія* / Олена Мартиненко. – Бердянськ: БДПУ, 2016. – 32 с.

2. Мартиненко О.В. Методичні рекомендації до написання магістерських робіт з хореографії для студентів спеціальності 8.02020201 Хореографія*, 024 Хореографія / Олена Мартиненко. – Бердянськ: БДПУ, 2016. – 48 с.

3. Мартиненко О.В. Методичні рекомендації до написання та захисту випускної кваліфікаційної роботи з дисципліни «Мистецтво балетмейстера» для студентів спеціальності 024 Хореографія / уклад. О. В. Мартиненко. – Бердянськ : Бердянський державний педагогічний університет, 2016. – 70 с.

 – публікації в зарубіжних виданнях:

1. OlenaMartynenko. Professional Training of Future Teachers of Choreography in Practical Use of Folklore // Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology Monograph 7. – Сontemporary issues of culture and ART Wydawnictwo Wyїszej Szkoіy Technicznej w Katowicach, 2016. – 332с.  (С. 288-299).

2. Олена Мартиненко. Інноваційні підходи до соціалізації дітей засобами хореографії в умовах позашкільної освіти // International Scientific-Practical : Conference Actual questions and problem of development of social sciences Conference Proceedings, June 28-30, 2016. Kielce: Holy Cross Unіversity. – 200 pages (Р. 195-198).

3. Олена Мартиненко. Сучасні підходи до застосування хореографії в практиці дошкільних установ// Vzdelávaniea spoločnosť medzinárodný nekonferenčný zborník. – Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2016; ISBN 978-80-555-1712-4; 509 pages (Р. 457-458).

4. ПавленкоР.В. Залучення студентів педагогічних вузів до здорового способу життя засобами хореографії // Conference Proceedings of the International Scientific Internet-Conference Modern Problems of Improve Living Standards in a Globalized World (December 8, 2016, Opole – Berdyansk – Slavyansk), 2016; ISBN 978-83-62683-871 (Electronic edition); pp.534 (Р. 287-291).

 – НАУКОВІ СТАТТІ:

А) У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ УКРАЇНИ:

1.      Мартиненко О. В. Проблема підготовки майбутніх учителів хореографії до роботи з дітьми дошкільного віку//Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – Випуск 135. – Серія : Педагогічні науки /гол. ред. М. О. Носко. – Чернігів : ЧНПУ, 2016.– 284 с. (С. 108-112).

2.     Фурманова Т.І. Формування професійної компетентності майбутніх вчителів хореографії // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету «Серія: Педагогічні науки». Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 2016. – С. 139-144.

 1. Тараненко Ю. П. Модель підготовки майбутніх учителів хореографії до розвитку художньо-творчих здібностей молодших школярів // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / ред. кол.: Безлюдний О. І. (гол. ред.) та інші. – Умань : ФОП Жовтий., 2015. – Випуск 53. – 434 с. – С.63-71.

4. Тараненко Ю. П. Структурні компоненти художньо-творчих здібностей молодших школярів // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». – Херсон : Видавничій дім «Гельветика», 2016. – Випуск LXX. Том 1. – 135 с. – С.59-64.

Б) У НЕФАХОВИХ ВИДАННЯХ УКРАЇНИ:

1. Мартиненко О. В. Використання потішок у хореографічній роботі з дітьми дошкільного віку // Київський науково-педагогічний вісник. – К. : Київська наукова організація педагогіки та психології. - # 7 (07) 2016. – 213 ( С. 127-131).

2. Мартиненко О.В. Гімнастична палиця як допоміжний засіб формування правильної постави у дітей на уроках хореографії //Теоретико-методологічні, медико-біологічні аспекти в хореографії та спорті : метод. посіб / упоряд. О. А. Плахотнюк // О. Плахотнюк, О. Мартиненко, Т. Сердюк та ін. – Львів : СПОЛОМ, 2016. – 180 с. (С. 74-82).

3. Ємельянова О.Ю. Особливості музичного змісту в хороводах і хороводних танцях: «Наукова дискусія: питання педагогіки та психології» Київська наукова організація педагогіки та психології , міжнародна науково-практична конференція ,  грудень, 2016 р., Київ. – С. 26-31.

4. Сердюк Т.І. Значення та особливості використання музики на заняттях з фізичного виховання // Теоретико-методологічні, медико-біологічні аспекти в хореографії та спорті: методичній посібник / Упорядник О.А. Плахотнюк / О. Плахотнюк, І. Аксьонова, Л. Андрощук та ін. – Львів : СПОЛОМ, 2016. – 180 с. (С.127-136).

в) у виданнях, що входять до наукометричних баз даних;

 – тези наукових повідомлень:

1.  Тараненко Ю. П. Підготовка майбутніх учителів хореографії до роботи з дітьми молодшого шкільного віку // Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва в системі вищої освіти: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – Херсон. : МПП «Издательство «ІТ», 2016. – 220 с. – С.180-192.

2. Тараненко Ю. П. Креативний підхід у професійній підготовці майбутніх учителів хореографії до розвитку художньо-творчих здібностей молодших школярів // Матеріали ХХVІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип.27. – 463 с. – С.326-328.

3. Сердюк Т.І. Виховний потенціал українського народного танцю у становленні особистості сучасної молоді Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва в системі вищої освіти» (25-26 березня 2016 року). – м. Херсон: Херсонський державний університет, 2016. – 220 с. (С. 165-173)

4. Мартиненко О.В., Кулигіна М.В. Розвиток танцювальної творчості дошкільників засобами української народної казки // Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 5-6 лютого 2016 року). – К. : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 206. – 148 с. (С. 103-105).

5. Мартиненко О. В. Застосування інноваційних навчальних технологій під час викладання дисципліни «Теорія і методика роботи в дитячому хореографічному колективі» // Хореографія ХХІ століття : мистецький та освітній потенціал : зб. матеріалів Всеукр. наук. - практ. конф. [упор. А. М. Підлипська, ред. Ю. В. Трач], м. Київ, 15-16 квітня 2016 р. – Київ : КНУКіМ, 2016. – 304 с. (С. 253-258)

6. Мартиненко О. В. Сучасні стратегії підготовки вчителя до викладання хореографії у початковій школі // Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти : матеріали ІІІ всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Умань, 25 червня 2016 року ) / ред. кол. : Л. М. Андрощук (гол. ред.), Л. П. Ятло, С. В. Куценко. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. – 123 с. (С. 49-54).

7. Мартиненко О. В. Особливості роботи керівника дитячого хореографічного колективу з батьками // Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва в системі вищої освіти : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Херсон, Україна, 2-3 жовтня 2016 року). – Х. : МПП «Видавництво ІТ», 2016. – 220 с. (С. 77-90).

8. Мартиненко О. В. Підготовка майбутнього вчителя хореографії до роботи з фольклорним матеріалом // Творчі пошуки в галузі мистецтва та художньої освіти: сучасність та перспективи : Збірник матеріалів XI регіональної науково-практичної конференції (22 квітня 2016 року). – Збірник наукових праць викладачів, студентів та магістрантів. – Луганськ : ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2016. –  126 с.  (С. 27-36).

9. Педан А., Мартиненко О. Вклад видатного балетмейстера бердянщини А К. Саркісянц у розвиток самодіяльного хореографічного мистецтва // матеріали ХХVІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2016. ‒ Вип. 26. ‒ 328 с. (С. 87-88).

10. Фурманова Т.І. Запис комбінацій класичного екзерсису в контексті професійної підготовки майбутнього вчителя хореографії // Наукова дискусія: питання педагогіки та психології: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К. : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2016. – С. 59-62.

11. Ємельянова О.Ю. Особливості музичного змісту в хороводах і хороводних танцях // Київський науково-педагогічний вісник. – К. :Київська наукова організація педагогіки та психології. - # 7 (11) 2016. – 224 ( С. 146-150).

Новини

Всі записи за рік: 2017

Наш черговий фронтовий вантаж

Минулого тижня університетські «нашоатлантівці» на чолі з невтомною Анеттою Омельченко знову побували в зоні бойових дій. Анетта Іванівна ділиться враженнями: «Цього разу ми побували в трьох підрозділах і бачили усю картину отого нещасного"перемир'я". Насправді війна…

Довгий шлях педагога

З нагоди 80-річного ювілею професора Чулкової Людмили Опанасівни 20 липня 2017 року – це справді знакова дата для Бердянського державного педагогічного університету. У цей день святкує свій 80-річний ювілей доктор педагогічних наук, професор кафедри іноземних…

Новинна грамотність у Познані

Майже тиждень у період з 9 по 14 липня 2017 року мені пощастило провести в мальовничому місті Познані, що знаходиться у центрі західної частини Польщі. Мета поїздки – навчання та освіта в Університеті Адама Міцкевича…

Красуні родом із БДПУ

Минулої суботи, 15-го липня, на сцені бердянської Приморської площі проходив традиційний літній конкурс краси «Перлина Азовського узбережжя».  Впевнену перемогу в конкурсі здобула студентка факультету фізико-математичної, комп'ютерної та технологічної освіти БДПУ Олеся Щербина! А першою віце-міс…

Третій день – все нові лиця…

…Приємно знову побувати в скверику, де так цікаво спостерігати за новими лицями тих, хто вже у вересні пишатиметься поважним званням студента БДПУ, та таких зосереджених й трохи стривожених супроводжуючих їх осіб… Цікаво погомоніти з кожним,…

БДПУ увійшов до ще одного напряму Програми Еразмус+, що фінансується Європейським Союзом

Тільки-но стало відомо, що Бердянський державний педагогічний університет відібраний для участі у Програмі Еразмус+ за напрямом КА1: Навчальна (академічна) мобільність. «Спрацювала» спільна заявка БДПУ із Шауляйським університетом (Литва). Участь у напрямку КА1 дає можливість вищим…

Другий день приємного «штурму»

Сьогодні, 13 липня, другий день, як майбутні філологи, психологи, юристи, журналісти та ще десятки претендентів на здобуття інших спеціальностей разом із своїми батьками-бабусями-друзями-коханими приємно «штурмують» кабінети та аудиторії приймальної комісії та її працівників (див. світлини).…

Вступна кампанія – стартувала!

Сьогодні, 12 липня, о дев'ятій ранку в Україні стартувала вступна кампанія до вищих навчальних закладів, в тому числі й до БДПУ (див. світлини). Абітурієнти розпочали подавати свої заявки на вступ до вишів на бакалаврів.  …

Науковці БДПУ – на львівських літніх студіях

Протягом 3–7 липня ц. р. відбулися Літні студії для вчителів історії «Вивчення історії Другої світової війни та Голокосту: методика та практика», організовані Українським інститутом вивчення Голокосту «Ткума» та Музеєм «Пам’ять єврейського народу та Голокост в…

Щоби пам’ятати і правильно викладати

Із 25 по 30 червня ц. р. в Очакові (Миколаївська область) проходив Міжнародний Освітній семінар-школа з історії Голокосту в Україні та викладання цієї тематики в школах України, в якому мав можливість взяти участь студент 4…

Студент БДПУ Олег Бондаренко – абсолютний чемпіон світу!

У столиці Сербії – місті Белграді наприкінці цьогорічного червня проходив 12 чемпіонат світу з карате WKC. До складу національної збірної команди України увійшло п'ять бердянських вихованців, три представники Дніпропетровської області і один – Одеської. Всього…

Не забувайте про есе…

Звертаюся до тих студентів БДПУ, що вже мали можливість ставати стипендіатами американського Фонду ім. Катерини Ковшевич і до тих, хто мріє в майбутньому отримувати піврічну чи річну оплату за навчання в університеті: участь в оголошеному…


Оголошення!

Заявка-пропозиція

УВАГА!

КОНКУРС на заміщення посад

3d Архітектурна екскурсія

Конкурс із гендерних досліджень

Темпус 4

Erasmus+

Події


Національна дитяча гаряча лінія

Національна гаряча лінія