Кафедра хореографії


Кафедра хореографії була створена на початку 2010 навчального року в результаті реорганізації кафедри музичного виховання і хореографії. Колектив кафедри очолює кандидат педагогічних наук, доцент, Заслужений працівник культури України Мартиненко Олена Володимирівна.

Horeo.jpg

На кафедрі працює  викладачів: 3 кандидати педагогічних наук, доценти (Мартиненко О. В., Сердюк Т. І., Бурназова В. В.), 3 старших викладача (Фурманова Т. І., Тараненко Ю. П., Ємельянова О. Ю.), 1 викладач (Павленко Р. В.), два концертмейстери (Ємельянова О. Ю., Соколовський Д. В.) та два акомпаніатори (Хохлов В. В., Лубенець О. В.), а також сумісник Черненко Т. В.

Викладачі кафедри працюють над науковою темою: «Інноваційні технології професійної підготовки майбутнього вчителя хореографії в вищому педагогічному навчальному закладі, за результатами якої друкують наукової статі та тези, випускають навчально-методичні посібники, приймають участь у конференціях, проводять майстер-класи та семінари для хореографів регіону.

При кафедрі активно діють студентські наукові гуртки, які розробляють такі теми: «Інноваційні підходи до організації навчально-виховного процесу в дитячих хореографічних колективах» (керівник – Мартиненко О. В.); «Мистецтво класичного танцю: пошуки та здобутки» (керівник – Фурманова Т. І.); «Теоретичні та методичні засади розвитку духовності майбутніх учителів хореографії засобами українського мистецтва» (керівник – Сердюк Т. І.). Діяльність наукових гуртків сприяє засвоєнню студентами загальних підходів та вимог до наукових досліджень; опануванню традиційних та нетрадиційних форм хореографічної роботи, методів активізації творчої активності дітей засобами танцю; формуванню вмінь моделювати зміст хореографічної роботи, обґрунтовувати його доцільність та використовувати в експериментальній роботі. За результатами дослідження студенти щорічно готують виступи на наукові конференції, статті та тези до наукових збірок. При кафедрі також засновано науково-творчі групи студентів: «Лабораторія народного танцю» (керівник – Павленко Р. В.); «Лабораторія сучасної хореографії» (керівник – Кривунь Н. С.); «Теоретичні підходи до аналізу музики в балетмейстерських роботах студентів» (керівник – Ємельянова О.Ю.).

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

 • Мистецтво балетмейстера;
 • Теорія і методика класичного танцю;
 • Теорія і методика народно-сценічного танцю;
 • Теорія і методика українського народного танцю;
 • Теорія і методика історико-побутового танцю;
 • Теорія і методика сучасного танцю;
 • Теорія і методика сучасного бального танцю;
 • Теорія і методика роботи з хореографічним колективом;
 • Теорія і методика викладання класичного танцю;
 • Теорія і методика викладання народно-сценічного танцю;
 • Теорія і методика викладання українського народного танцю;
 • Методика викладання народно-сценічного танцю у ВНЗ з практикумом;
 • Методика викладання сучасного танцю у ВНЗ з практикумом;
 • Основи теорії музики;
 • Історія музики;
 • Гра на музичному інструменті;
 • Аналіз музики в хореографії;
 • Дуетно-сценічний танок;
 • Гімнастика;
 • Партерна гімнастика;
 • Сучасна пластика;
 • Сучасні напрямки хореографії;
 • Сучасні підходи до класичного танцю;
 • Сучасні підходи до народно-сценічного танцю;
 • Шкільний курс з хореографії та методика викладання;
 • Ритміка та музичний рух;
 • Віртуозні рухи в хореографії;
 • Методика викладання віртуозних рухів;
 • Народознавство та хореографічний фольклор України;
 • Основи акторської майстерності;
 • Режисура театралізованих заходів;
 • Основи хореографічної критики;
 • Хореографічне оформлення вокальних номерів;
 • Біомеханіка фізичних рухів в хореографії;
 • Зразки та критика народно-сценічного танцю;
 • Зразки та критика сучасного танцю;
 • Психологія танцю;
 • Сценічний костюм та грим;
 • Танцювальна терапія.

Гордістю кафедри є хореографічні колективи: Народний ансамбль народного танцю «Калина» (керівник – викладач Павленко Р. В.), Народний (Зразковий) ансамбль естрадного танцю «МарЛен» (керівник – доцент Мартиненко О. В.). Творчі колективи кафедри є неодноразовими лауреатами та дипломантами конкурсів та фестивалів. Окрім концертних виступів у м. Бердянську та інших містах України, колективи були учасниками концертних програм у Туреччині (м. Бодрум), Польщі (м. Краків), Болгарії (м. Софія та м. Сілістра) та Росії (м. Санкт-Петербург). У 2016 році обидва колективи підтвердили почесне звання «Народний аматорський колектив профспілок України»

Частина викладачів кафедри керують провідними дитячими танцювальними колективами м. Бердянська. Понад двадцяти п’яти років керівником та балетмейстером Народного ансамблю естрадного танцю «МарЛен» Центру дитячої та юнацької творчості працює Мартиненко О.В. Тринадцять  років займає посаду педагога-репетитора у цьому колективі Тараненко Ю. П. та сім років – Кривунь Н. С. З 2016 року в ансамблі «МарЛен» заняття з народного танцю проводить викладач кафедри Павленко Р. В. У БК Райагропромстач керує танцювальним колективом «Міріданс» Фурманова Т. І., яка ще й займає посаду художнього керівника будинку культури. Під керівництвом Тетяни Ігорівни працюють випускники та студенти спеціальності «Хореографія». Ці колективи є не тільки творчою та науковою лабораторією для викладачів, керівників колективів, а й базою для проходження навчальних та виробничих практик студентів хореографів.

Викладачі кафедри є авторами навчально-методичних посібників з грифом МОН України, одноосібних і колективних монографій, рецензентами навчально-методичних посібників, членами журі міжнародних, регіональних та університетських конкурсів, активними учасниками міжнародних, всеукраїнських і міжвузівських науково-практичних конференцій, присвячених проблемам хореографічної освіти та професійної підготовки майбутніх учителів хореографії.

Щорічно кафедра хореографії організовує конкурс хореографічної майстерності «Танець – це життя», який проводиться з метою виявлення творчо обдарованої молоді, залучення випускників шкіл, які мають базову хореографічну підготовку, здобувати вищу освіту в БДПУ.

Вагомий труд викладачів кафедри неодноразово відзначався нагородами різного рівня. У 2015-16 навчальному році викладачі кафедри були нагороджені почесними нагородами: доцент О. В. Мартиненко – почесне звання «Заслужений працівник культури України» (указ Президента України від 21 серпня 2015 року № 4912015), старший викладач Ю. П. Тараненко – медаль «За вагомий внесок у розвиток міста Бердянськ», викладачі Т. І. Фурманова, О. Ю. Ємельянова, Т. І. Сердюк, Н. С. Кривунь, Р. В. Павленко – грамотами та подяками. Старший викладач Фурманова Т. І. була обрана депутатом в міську раду.

Викладачі кафедри постійно підвищують рівень своєї професійної майстерності. Так, у 2016 році планове підвищення кваліфікації на кафедрі музичного мистецтва і хореографії Херсонського державного університету пройшли О. В. Мартиненко та О. Ю. Ємельянова. У цьому ж році три викладачі кафедри вступили до вищих навчальних закладів України з метою отримання мистецької освіти: О. В. Мартиненко – Харківська державна академія культури (сучасна хореографія), Т. І. Сердюк та Р. В. Павленко – Рівненський державний гуманітарний університету (народна хореографія).

Увесь викладацький склад кафедри докладає чимало зусиль для підготовки висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців, які відповідають міжнародним стандартам, досконало володіють методикою викладання різних напрямів хореографії, мають високий рівень виконавської майстерності, значний творчий потенціал. Свідченням цього є діяльність випускників, які працюють керівниками танцювальних шкіл і студій, учителями хореографії в школах та дошкільних закладах, викладачами у закладах освіти різних рівнів акредитації, очолюють професійні та аматорські колективи. Багато випускників продовжують танцювальну кар’єру, удосконалюючи майстерність не тільки в Україні, а й за її межами.

За останні роки було видано таку навчальну та наукову літературу:

Мартиненко О.В.Методика хореографічної роботи з дітьми старшого дошкільного віку / ОленаМартиненко. – Донецьк: ТОВ “Юго-Восток, ЛТД“, 2008. – 156 с.

У посібнику розкривається навчально-виховний аспект хореографічного мистецтва та доцільність його використання в системі дошкільної освіти, розглядаються психофізіологічні особливості розвитку дітей 5-6 років і їх урахування в хореографічній діяльності, види, структура, методика організації й проведення хореографічних занять в умовах дошкільного закладу, надається орієнтовний зміст хореографічної роботи з дітьми 5-6 років, вимоги до дитячого репертуару, зразки хореографічних занять.  Призначено для педагогів-хореографів дошкільної та позашкільної освіти, музичних керівників та вихователів дошкільних закладів, викладачів та студентів вузів дошкільного та педагогіко-хореографічного напрямку. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №1.4/18-Г-1799 від 15.07.2008 р.)

Мартиненко О.В. Теорія та методика роботи з дитячим хореографічним колективом : навчальний посібник/ Олена Володимирівна Мартиненко. –Донецьк :  ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 232 с.

У посібнику розриваються провідні теми курсу "Теорія та методика роботи з дитячим хореографічним колективом", який входить до нормативної частини циклу професійної підготовки студентів спеціальності 6.020202 Хореографія.

Автор визначає соціальні та художні функції дитячого хореографічного колективу, моделі хореографічного навчання, вимоги до керівника колективу, розглядає методичні аспекти роботи з дітьми молодшого шкільного віку, пропонує приклади навчальної програми колективу початкового рівня, конспекти різних видів хореографічних занять, зміст репертуарного плану, ескізи костюмів. Під час викладу матеріалу спирається на багаторічний досвід хореографічної роботи з дітьми і рекомендує навчально-методичний матеріал, який пройшов неодноразову апробацію на практиці.

Навчальний посібник призначено для викладачів та студентів навчальних закладів педагогіко-хореографічного напрямку, керівників дитячих хореографічних колективів та гуртків, а також усіх зацікавлених проблемами танцювального мистецтва. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №1/11 – 4817 від 10.04.2012 р.)

Мартиненко О. В. Хороводи : [навч.-метод. посіб. з дисципліни «Мистецтво балетмейстера» для студентів напряму підготовки6.020202 Хореографія] / ОленаВолодимирівнаМартиненко. – Бердянськ :Видавець Ткачук О. В., 2013. – 116 с.

У посібнику розривається одна з провідних тем курсу «Мистецтво балетмейстера», який входить до нормативної частини циклу професійної підготовки студентів напряму підготовки 6.020202 Хореографія*.

Автор розкриває історію виникнення та розвитку хороводу, як жанру народної творчості, на основі аналізу літератури визначає різні підходи до класифікації хороводів, розкриває їх тематику та зміст, надає характеристику танцювальній символіки хороводів, розглядає лексичний діапазон та композиційну основу хороводів та хороводних танців, особливості музичного супроводу, наводить зразки постановок хороводів (дитячих, природознавчого циклу, побутових хороводів, орнаментальних та хороводів на трудову тематику).        

Навчальний посібник призначено для викладачів та студентів навчальних закладів педагогіко-хореографічного напрямку, керівників хореографічних колективів та гуртків, а також усіх зацікавлених проблемами народного танцювального мистецтва.

Наскрізна програма практики студентів напряму підготовки 6.020202 

Наскрізна програма практики студентів напряму підготовки 6.020202 Хореографія*, спеціальностей 7.02020201, 8.02020201 Хореографія* (за видами) / за заг. ред. О.В.Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2014. – 252 с.

Збірник включає програми практик для студентів напряму підготовки 6.020202 Хореографія*, спеціальностей 7.02020201, 8.02020201 Хореографія* (за видами). Програми складено згідно з навчальними планами спеціальності, освітньо-кваліфікаційними характеристикамита освітньо-професійними програмами підготовки фахівцівз урахуванням основних принципів, окреслених у законі України «Про вищу освіту», Положенні про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України(наказ № 161 МОН України від 02 червня 1993 р.). Програма кожної практики містить вступ, мету і завдання практики, її інформаційний обсяг та зміст, вимоги до звіту про практику, форму підведення підсумків практики, літературу.

Діяльність відділення хореографії кафедри мистецьких дисциплін та методик їх навчання Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв БДПУ (2012-2013 навчальний рік) / [Відп. ред. О.В. Мартиненко, Н.С. Аветіс’янц]. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2013. – 124 с.

Видання присвячено звіту відділення хореографії кафедри мистецьких дисциплін та методик їх навчання Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету про виконану роботу за 2012-2013 навчальний рік. Відображено основні аспекти діяльності викладачів з навчально-методичної, наукової, виховної, міжнародної, профорієнтаційної та суспільної діяльності.

Мартыненко Е.В. Танец длиною в четверть века / Елена Мартыненко // 25-летию Народного ансамбля эстрадного танца «МарЛен» посвящается. – Мелитополь : Издательский дом Мелитопольской городской типографии, 2013. – 138 с.

Книга посвящается истории и современности Народного ансамбля эстрадного танца «Марлен», творческому коллективу педагогов, участникам, воспитанникам, выпускникам и родителям.

Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі»  (нова редакція). У 2 ч. Ч ІІ. Від тьох до шести (семи) років / Аксьонова О.П., Артемова Л.В., Мартиненко О.В. та ін.; наук.кер. О. Л. Кононко. – Київ : ТОВ «МЦФЕР Україна», 2014. – 452 с. (Освітня лінія «Хореографія» С. 332-342, 357-371, 443-449.

Сердюк Т.І. Художньо-естетична школа майбутніх учителів хореографії: формування досвіду : монографія / Тетяна Іванівна Сердюк. – Вид. 2-е, доп. – Донецьк:  ЛАНДОН-ХХІ, 2014. – 273 с.

Умонографіївикладенотеоретичнітаметодичніосновипідготовкимайбутніхучителів  хореографії. Концептуальнообґрунтованохудожньо-естетичне підґрунтя формування досвіду творчої особистості в умовах сучасного соціуму. Розкрито архітектоніку складових сутнісно-змістової структури художньо-естетичної основи особистості. Представлено специфіку професійної підготовки учителя хореографії, визначено передумови його самореалізації та становлення  в умовах освітнього простору.

Для учителів, науковців, викладачів педагогічних і мистецьких освітніх навчальних закладів різного типу, а також зацікавлених проблемами художньо-естетичного спрямування у хореографічній сфері.

Сердюк Т.І. Теорія та методика історико-побутового танцю: [навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.020202 Хореографія*] / Тетяна Іванівна сердюк. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2014 . – 192 с.

У навчально-методичному посібнику розкриваються провідні теми курсу «Теорія і методика історико-побутового танцю», який входить до нормативної частини циклу професійної підготовки студентів спеціальності Хореографія.

Автор посібника характеризує танцювальну культуру різних епох, розкриває найважливіші відомості про особливості стилю та манери виконання історико-побутових танців XIII – XIX століть, вплив костюму на характер і техніку виконання старовинних танців. В посібнику подано описи дванадцяти танцювальних композицій різних епох з методикою виконання рухів, а також нотний матеріал для їх супроводу. Навчальний матеріал викладений у хронологічній послідовності, гармонійно доповнюється ілюстраціями.

Посібник призначено для викладачів і студентів навчальних закладів художньо-педагогічного напрямку, балетмейстерів і керівників хореографічних колективів, а також усіх зацікавлених проблемами хореографічного мистецтва.

Мартиненко О.В.Теорія та методика роботи з дитячим хореографічним колективом (дошкільний вік): навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.020202 Хореографія* / Олена Володимирівна Мартиненко. – Бердянськ : Видавець БДПУ, 2014. – 301 с.

Навчальний посібник висвітлює частину нормативної дисципліни «Теорія і методика роботи з дитячим хореографічним колективом», яка розкриває специфіку хореографічної роботи з дітьми дошкільного віку. У посібнику автор розглядає психофізіологічні особливості розвитку дітей дошкільного віку, завдання, зміст та показники компетентностей (знання, уміння, базові якості) хореографічного навчання, методику організації та проведення хореографічних занять, вимоги до танцювального репертуару, надає зразки конспектів різних видів хореографічних занять, репертуарні плани, опис танців, фотоматеріали. Посібник призначено для викладачів та студентів спеціальності «Хореографія», керівників дитячих хореографічних колективів, хореографів та музичних керівників дошкільних установ.

Ємельянова О.Ю.Музичне оформлення уроку класичного танцю : [навч. посібник для студентів першого-другого курсів напряму підготовки 6.020202 Хореографія*] / Олена Юріївна Ємельянова. – Бердянськ : Видавець БДПУ, 2015. – 74 с.

У посібнику пропонуються нотні зразки музичних творів, словники хореографічних та музичних термінів, які може використовувати в своїй практичній діяльності концертмейстери, педагоги-початківці, а також студенти хореографи для самостійної роботи.

Автор розкриває вимоги до музичного супроводу вправ екзерсису класичного танцю біля палки та на середині зали. Надані музичні приклади можуть служити зразками для підбору інших творів, відповідних до навчального матеріалу змісту уроку класичного танцю.

Мартыненко Е.В. Педагогические условия формирования педагогических умений детей 5-6 летнего возраста в дошкольных учреждениях: [монография] / Елена Владимировна Мартыненко. – Германия: LambertAcademicPublishing, 2015. – 213 с.

У монографії розкриваються теоретичні та методичні аспекти формування педагогічних умінь дітей старшого дошкільного віку в умовах роботи дитячого садка.  Автором дається характеристика танцю як основи хореографічної діяльності, висвітлюються історико-педагогічні та сучасні підходи до організації дитячої танцювальної діяльності, передумови формування хореографічних умінь у дітей. В монографії визначено методики та критерії визначення готовності дошкільнят до хореографічної діяльності та розкрито методику формування танцювальних вмінь та навичок.

Засоби діагностики навчальних досягнень студентів напряму підготовки 6.020202 Хореографія / За редакцією О. В. Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – 288 с.

Засоби діагностики навчальних досягнень студентів включають тестові завдання закритої та відкритої форм з фахових дисциплін хореографічного циклу, що складені згідно з Галузевими державними стандартами вищої педагогічної освіти та за вимогами кредитно-трансферної системи навчання.В зміст збірки включено програми двох державних екзаменів: комплексного кваліфікаційного випробування з фаху та державного випробування «Теорія і методика викладання хореографічних дисциплін»

Діяльність кафедри хореографії Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв БДПУ (2014-2015 навчальний рік) / [Відп. ред. О.В. Мартиненко]. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – 128 с.

Видання присвячено звіту кафедри хореографії Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету про виконану роботу за 2014-2015 навчальний рік. Відображено основні аспекти діяльності викладачів з навчально-методичної, наукової, виховної, міжнародної, профорієнтаційної та суспільної діяльності.

Розвиток художньо-естетичного світогляду майбутніх вчителів хореографії на основі інтегративного підходу : колективна монографія / за заг. ред. О. В. Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – 256 с.

У монографії висвітлюються традиційні та нові підходи до вирішення актуальних проблем підготовки майбутнього вчителя хореографії, виховання та розвитку особистості в сучасному освітньому просторі, що забезпечує збагачення інноваційного потенціалу вищої педагогічної освіти України.

Матеріал розрахований на науковців у галузі хореографічної педагогіки та мистецтва, викладачів та студентів вищої школи, працівників системи освіти та культури.

Збірник програм нормативних навчальних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки студентів напряму 6.020202 Хореографія* / за заг. ред. О. В. Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – 308 с.

Збірник включає навчальні програми професійно-орієнтованих дисциплін напряму підготовки 6.020202 Хореографія*. Усі програми складено згідно з галузевими стандартами вищої освіти за кредитно-трансферною системою. Програма кожної дисципліни містить вступну частину, мету і завдання навчальної дисципліни, її інформаційний обсяг, рекомендовану літературу, форму підсумкового контролю успішності та засоби діагностики навчання.

Павленко Р.В. Теорія та методика народно-сценічного танцю: [Навчально-методичний посібник для студентів першого курсу напрямку підготовки 6.020202 Хореографія] / Руслан Валентинович Павленко. – Бердянськ, 2015. – 109 с.

Процесформування висококваліфікованих керівників дитячих хореографічних колективів передбачає глибоке знання спеціальних дисциплін, серед яких одне з провідних місць належить народно-сценічному танцю.

У навчально-методичному посібнику викладено теоретичні засади методики народно-сценічного танцю та надані методичні рекомендації щодо виконання вправ біля опори на уроці народно-сценічного танцю для студентів перших курсів вищих педагогічних навчальних закладів.

Contemporary issues of culture and art / Сучасні проблеми культури та мистецтва

Колективна монографія присвячена науковому аналізу теоретичних і практичних досліджень у галузі мистецтвознавства, дизайну, образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, мистецької освіти, а також інтеграції культури й мистецтва у європейському просторі.

 

ПУБЛІКАЦІЇ КАФЕДРИ ЗА 2016 р.:

 

 – НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

1. Мартиненко О.В. Теорія і методика роботи з хореографічним колективом : навч. посіб. для студентів спеціальності 024 Хореографія / Олена Володимирівна Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2016. – 363 с.

2. Ємельянова О.Ю. Музичне оформлення уроку класичного танцю : [навч.-метод. посіб. для роботи зі студентами третього - четвертого курсів напряму підготовки 6.020202 Хореографія*] / Олена Юріївна Ємельянова. – Бердянськ : Видавець БДПУ, 2016 р. – 98 с.

– МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ:

1. Мартиненко О.В. Методичні рекомендації до написання та захисту курсової роботи з дисципліни «Теорія і методика роботи з дитячим хореографічним колективом» для студентів напряму підготовки 6.020202 Хореографія* / Олена Мартиненко. – Бердянськ: БДПУ, 2016. – 32 с.

2. Мартиненко О.В. Методичні рекомендації до написання магістерських робіт з хореографії для студентів спеціальності 8.02020201 Хореографія*, 024 Хореографія / Олена Мартиненко. – Бердянськ: БДПУ, 2016. – 48 с.

3. Мартиненко О.В. Методичні рекомендації до написання та захисту випускної кваліфікаційної роботи з дисципліни «Мистецтво балетмейстера» для студентів спеціальності 024 Хореографія / уклад. О. В. Мартиненко. – Бердянськ : Бердянський державний педагогічний університет, 2016. – 70 с.

 – публікації в зарубіжних виданнях:

1. OlenaMartynenko. Professional Training of Future Teachers of Choreography in Practical Use of Folklore // Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology Monograph 7. – Сontemporary issues of culture and ART Wydawnictwo Wyїszej Szkoіy Technicznej w Katowicach, 2016. – 332с.  (С. 288-299).

2. Олена Мартиненко. Інноваційні підходи до соціалізації дітей засобами хореографії в умовах позашкільної освіти // International Scientific-Practical : Conference Actual questions and problem of development of social sciences Conference Proceedings, June 28-30, 2016. Kielce: Holy Cross Unіversity. – 200 pages (Р. 195-198).

3. Олена Мартиненко. Сучасні підходи до застосування хореографії в практиці дошкільних установ// Vzdelávaniea spoločnosť medzinárodný nekonferenčný zborník. – Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2016; ISBN 978-80-555-1712-4; 509 pages (Р. 457-458).

4. ПавленкоР.В. Залучення студентів педагогічних вузів до здорового способу життя засобами хореографії // Conference Proceedings of the International Scientific Internet-Conference Modern Problems of Improve Living Standards in a Globalized World (December 8, 2016, Opole – Berdyansk – Slavyansk), 2016; ISBN 978-83-62683-871 (Electronic edition); pp.534 (Р. 287-291).

 – НАУКОВІ СТАТТІ:

А) У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ УКРАЇНИ:

1.      Мартиненко О. В. Проблема підготовки майбутніх учителів хореографії до роботи з дітьми дошкільного віку//Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – Випуск 135. – Серія : Педагогічні науки /гол. ред. М. О. Носко. – Чернігів : ЧНПУ, 2016.– 284 с. (С. 108-112).

2.     Фурманова Т.І. Формування професійної компетентності майбутніх вчителів хореографії // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету «Серія: Педагогічні науки». Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 2016. – С. 139-144.

 1. Тараненко Ю. П. Модель підготовки майбутніх учителів хореографії до розвитку художньо-творчих здібностей молодших школярів // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / ред. кол.: Безлюдний О. І. (гол. ред.) та інші. – Умань : ФОП Жовтий., 2015. – Випуск 53. – 434 с. – С.63-71.

4. Тараненко Ю. П. Структурні компоненти художньо-творчих здібностей молодших школярів // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». – Херсон : Видавничій дім «Гельветика», 2016. – Випуск LXX. Том 1. – 135 с. – С.59-64.

Б) У НЕФАХОВИХ ВИДАННЯХ УКРАЇНИ:

1. Мартиненко О. В. Використання потішок у хореографічній роботі з дітьми дошкільного віку // Київський науково-педагогічний вісник. – К. : Київська наукова організація педагогіки та психології. - # 7 (07) 2016. – 213 ( С. 127-131).

2. Мартиненко О.В. Гімнастична палиця як допоміжний засіб формування правильної постави у дітей на уроках хореографії //Теоретико-методологічні, медико-біологічні аспекти в хореографії та спорті : метод. посіб / упоряд. О. А. Плахотнюк // О. Плахотнюк, О. Мартиненко, Т. Сердюк та ін. – Львів : СПОЛОМ, 2016. – 180 с. (С. 74-82).

3. Ємельянова О.Ю. Особливості музичного змісту в хороводах і хороводних танцях: «Наукова дискусія: питання педагогіки та психології» Київська наукова організація педагогіки та психології , міжнародна науково-практична конференція ,  грудень, 2016 р., Київ. – С. 26-31.

4. Сердюк Т.І. Значення та особливості використання музики на заняттях з фізичного виховання // Теоретико-методологічні, медико-біологічні аспекти в хореографії та спорті: методичній посібник / Упорядник О.А. Плахотнюк / О. Плахотнюк, І. Аксьонова, Л. Андрощук та ін. – Львів : СПОЛОМ, 2016. – 180 с. (С.127-136).

в) у виданнях, що входять до наукометричних баз даних;

 – тези наукових повідомлень:

1.  Тараненко Ю. П. Підготовка майбутніх учителів хореографії до роботи з дітьми молодшого шкільного віку // Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва в системі вищої освіти: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – Херсон. : МПП «Издательство «ІТ», 2016. – 220 с. – С.180-192.

2. Тараненко Ю. П. Креативний підхід у професійній підготовці майбутніх учителів хореографії до розвитку художньо-творчих здібностей молодших школярів // Матеріали ХХVІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип.27. – 463 с. – С.326-328.

3. Сердюк Т.І. Виховний потенціал українського народного танцю у становленні особистості сучасної молоді Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва в системі вищої освіти» (25-26 березня 2016 року). – м. Херсон: Херсонський державний університет, 2016. – 220 с. (С. 165-173)

4. Мартиненко О.В., Кулигіна М.В. Розвиток танцювальної творчості дошкільників засобами української народної казки // Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 5-6 лютого 2016 року). – К. : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 206. – 148 с. (С. 103-105).

5. Мартиненко О. В. Застосування інноваційних навчальних технологій під час викладання дисципліни «Теорія і методика роботи в дитячому хореографічному колективі» // Хореографія ХХІ століття : мистецький та освітній потенціал : зб. матеріалів Всеукр. наук. - практ. конф. [упор. А. М. Підлипська, ред. Ю. В. Трач], м. Київ, 15-16 квітня 2016 р. – Київ : КНУКіМ, 2016. – 304 с. (С. 253-258)

6. Мартиненко О. В. Сучасні стратегії підготовки вчителя до викладання хореографії у початковій школі // Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти : матеріали ІІІ всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Умань, 25 червня 2016 року ) / ред. кол. : Л. М. Андрощук (гол. ред.), Л. П. Ятло, С. В. Куценко. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. – 123 с. (С. 49-54).

7. Мартиненко О. В. Особливості роботи керівника дитячого хореографічного колективу з батьками // Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва в системі вищої освіти : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Херсон, Україна, 2-3 жовтня 2016 року). – Х. : МПП «Видавництво ІТ», 2016. – 220 с. (С. 77-90).

8. Мартиненко О. В. Підготовка майбутнього вчителя хореографії до роботи з фольклорним матеріалом // Творчі пошуки в галузі мистецтва та художньої освіти: сучасність та перспективи : Збірник матеріалів XI регіональної науково-практичної конференції (22 квітня 2016 року). – Збірник наукових праць викладачів, студентів та магістрантів. – Луганськ : ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2016. –  126 с.  (С. 27-36).

9. Педан А., Мартиненко О. Вклад видатного балетмейстера бердянщини А К. Саркісянц у розвиток самодіяльного хореографічного мистецтва // матеріали ХХVІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2016. ‒ Вип. 26. ‒ 328 с. (С. 87-88).

10. Фурманова Т.І. Запис комбінацій класичного екзерсису в контексті професійної підготовки майбутнього вчителя хореографії // Наукова дискусія: питання педагогіки та психології: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К. : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2016. – С. 59-62.

11. Ємельянова О.Ю. Особливості музичного змісту в хороводах і хороводних танцях // Київський науково-педагогічний вісник. – К. :Київська наукова організація педагогіки та психології. - # 7 (11) 2016. – 224 ( С. 146-150).

Новини

Всі записи за рік: 2017

Вітаємо ювіляра

Сьогодні, 26 травня, святкує свій ювілейний день народження доктор економічних наук, професор Павло Васильович Захарченко. Павло Васильович  народився в Бердянську. Вищу освіту здобув у Харківському інституті радіоелектроніки (Харківський національний університет радіолектроніки). Трудова діяльність професора П.…

У рамках Днів науки ..

Минулого тижня, у рамках Днів науки викладачі кафедри початкової освіти традиційно долучаються до загальноуніверситетських заходів, організовують цікаві зустрічі для майбутніх учителів початкової школи та підводять підсумки наукової та творчої діяльності.   Напередодні днів науки, 11…

Керівник «Золотого гомону» Олена Бузова: «Найголовніше – те, що студенти заряджають молодістю та радістю»

У п’ятницю, 26 травня, свій ювілей святкуватиме кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музичного виховання, керівник народного фольклорного ансамблю «Золотий гомін» Олена Бузова. Вона вже майже 30 років працює зі студентами нашого університету, які відгукуються про…

Чарівні звуки вічного романсу

  У рамках Днів науки БДПУ 23 травня студенти спеціальності «Музичне мистецтво» підготували концерт «Звучить романсу звук чарівний», мета якого – залучити студентів-музикантів до вокальної концертної діяльності, яка є традиційним педагогічно доцільним засобом адаптації студентів мистецьких…

Гідно представили Запорізьку область

Із 16 по 19 травня ц. р.  в Рівному проходив Всеукраїнський  конкурс фахової майстерності з робітничої професії «Кондитер» серед учнів ПТНЗ. Конкурсні завдання передбачали рівень знань і умінь для професії «Кондитер» 5 розряду. А оскільки,…

Запрошуємо на V студентський фестиваль «Театральна палітра»

25 травня у Бердянському художньому музеї імені І. Бродського відбудеться п’ятий студентський фестиваль «Театральна палітра». О 15.30 фестиваль запрошує всіх театралів на вистави, у виконанні студентів спеціальності «Дошкільна освіта»: «Запечный сверчок» (виконавці: 402 група); «Ніч на…

Тиждень Японії в БДПУ

Цього року виповнюється 25-річчя з часу визнання Японією незалежності України та встановлення дипломатичних стосунків між цими країнами. Наказом Президента України № 1 від 11 січня 2017 року з метою активізації двостороннього співробітництва, зміцнення зв'язків між…

«Захищаються» хореографи

   О цій травневій порі сцену головної університетської актової зали традиційно «полонять» студенти-хореографи найстарших курсів – розпочалися захисти  випускних хореографічних робіт студентів заочної форми навчання 5го курсу. Сьогодні, 24 травня, свої дипломі роботи демонстрували студенти…

Щодо збереження біорізноманіття

22 травня в аудиторії 145 пройшов науковий брифінг «Біорізноманіття Північного Приазов’я та його збереження», присвячений «Міжнародному дню біорізноманіття» та «Європейському дню парків». Ініціаторами організації наукового брифінгу стали Рада молодих учених БДПУ за підтримки ректорату, деканатів…

Наукова подорож

19 травня в Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова пройшла Міжнародна наукова конференція “Young Researchers in Globalized World: Vistas and Challenges”, яка відбулась за підтримки Міністерства освіти і науки України, Канадського коледжу…

На території творчої лабораторії

У рамках Всеукраїнського фестивалю науки викладачі кафедри початкової освіти професор Алла Крамаренко та доцент Катерина Степанюк вже традиційно продовжували роботу творчої лабораторії майбутнього вчителя початкової школи. Тематична зустріч “Листівка для матусі” відбулася 11 травня у Бердянській…

Переможницю радо стрічали, вітали…

Студентка 3 курсу факультет дошкільної, спеціальної та соціальної освіти Ірина Шершень повернулася з ІІ туру Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Дошкільна освіта» з чудовим результатом – посіла ІІІ місце! Це дійсно чудовий результат, бо ІІ тур…


Оголошення!

Заявка-пропозиція

УВАГА!

КОНКУРС на заміщення посад

3d Архітектурна екскурсія

Конкурс із гендерних досліджень

Темпус 4

Erasmus+

Події


Національна дитяча гаряча лінія

Національна гаряча лінія