ГоловнаГуманітарно-економічний факультет → Кафедра економіки підприємства та економічної теорії


Кафедра економіки підприємства та економічної теорії

Economics of Enterprises and Economic Theory Department


КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Історія кафедри економіки підприємства розпочинається з 1932 року, з часу створення педагогічного інституту. На той час вона мала назву «Кафедра історичних і економічних дисциплін», об'єднувала всіх викладачів історичних, економічних та філософських дисциплін. У такому вигляді вона проіснувала аж до грудня 1985 року, доки на її базі не було організовано три суспільнознавчі кафедри: історії, філософії та політичної економії.

З 1985 року кафедра політичної економії була загальноінститутською, очолював кандидат економічних наук, професор Дергаль Анатолій Васильович.

У зв'язку зі специфікою педагогічного навчального закладу та скороченням навчальних курсів (1991р.) ліквідується кафедра політекономії організовується  нова кафедра філософії та економічних дисциплін, яку очолив кандидат філософських наук, доцент  Вакуленко Володимир Васильович.

У жовтні 1992 року відбувається нова реорганізація: до кафедри історії приєднується  частина кафедри філософії та економічних дисциплін, а саме викладачі  основ економічних теорій, а викладачі філософських дисциплін вузу об’єднуються в єдиний кафедральний колектив. На той час, на кафедрі історичних та економічних  дисциплін ( керівник кандидат історичних наук, доцент Анатолій Васильович  Мороз) працюють видатні викладачі, а саме Трикозенко С.В., Рубан С.Т., а окрім них професор Лизогуб Ю.М., доценти Чупашкін В.М., Тер-Унанян Б.А., Юхно Ю.М., Міхов Л.І., Могильний А.П., Зубковський В.М., ветерани педагогічної праці Ведін К.І., Добросердов В.К., їх молоді колеги Федорик В.М., Могильний С.А., а також Гудзь М.В., Гудзь П.В., Макаренко Т.П., Макаревич Т.І. та Харченко І.М. Вони створювали на кафедрі атмосферу творчого неспокою, безупинних пошуків оригінальних ідей, активної діяльності над їх втіленням у практику навчально-виховного процесу.

У 1999 році починає працювати предметно-методична комісія з  економічних дисциплін, головою якої був старший викладач Скорик Вадим Анатольович. Побудова розвинутої держави європейського рівня вимагала підвищення рівня самосвідомості та загальної освіти у громадян. Тому, перед суспільством постало питання належного економічного  виховання молодого покоління. Основний тягар вирішення проблеми було покладено на заклади освіти, зокрема, на вищі навчальні заклади. З їх стін повинна була виходити зріла, свідома молодь, яка розуміє своє місце в країні, яка хоче, щоб країна зайняла  належну позицію у світовому співтоваристві. Молоді люди повинні бути готові до праці і життя в нових умовах господарювання, професійної орієнтації та зовнішніх обставин.

І тому  у 2000 році  на базі існуючих кафедр було створено окрему  кафедру економічних дисциплін під керівництвом старшого викладача Чепуренко Ніни  Георгіївни.

З вересня 2002 р. кандидат економічних наук, доцент Беніамін  Амазаспович Тер-Унанян очолює  кафедру економіки та менеджменту.

Активна позиція Тер-Унанян Б.А. та Шило Д.Д. дала змогу в БДПУ відкрити актуальний напрям підготовки – «Економіка підприємств».

Враховуючи нагальну потребу щодо підготовки фахівців у галузі економіки підприємств,  відповідно рішення Вченої ради університету з 2003 був створений  економічний факультет. З дня заснування факультету в його структурі функціонує кафедра економіки підприємства.  На той час її очолює,  доктор економічних наук, професор Олексій Феодосійович Савченко З 2009 р. завідуючою кафедрою була доктор економічних наук, професор Тетяна Павлівна Галушкіна, яка очолювала в університеті наукову школу з п’яти аспірантів (Бужениця В.В., Кравцова О.А., Ліпанова О.А., Макарова І.А., Фурса С.П.) та одного докторанта (к.е.н., доцент Сидорченко Т.Ф.).

За 80 років свого існування кафедра створила власні традиції і винятковий творчий мікроклімат, сформовано творчий колектив активних, зацікавлених у результатах своєї справи висококваліфікованих викладачів, які постійно оновлюють змістове наповнення дисциплін, готують оригінальні авторські курси, впроваджують нові технології навчання, реалізують освітні інноваційні проекти.

З 01.03.2012 р. кафедра входить до складу факультету економіки та управління під назвою «Економіки підприємства та економічної теорії» під керівництвом доктора економічних наук, професора Саєнка Григорія Васильовича, з травня 2012 р. кафедру очолював доктор економічних наук, доцент Саєнко Владислав Григорович.

З 2014 р. по 2016 р. кафедру економіки підприємства та економіної теорії очолювала кандидат економічних наук, доцент Сидорченко Тетяна Федорівна.

З 2016 року завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Жигірь Анатолій Анатолійович.

Кафедра здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», і «магістр» денної та заочної форми навчання зі спеціальностями «Економіка підприємства», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Метою її діяльності є підготовка висококваліфікованих фахівців Європейської орієнтації та здійснення процесу підготовки студентів, які були б конкурентноспроможними, адаптованих до ринкових умов.

Випускники цих спеціальностей опановують функції: економіста, керівника служб маркетингу чи бухгалтера підприємства, організації чи установи, керівника інших підрозділів і служб.

Кафедра підтримує тісні наукові зв'язки з провідними вищими навчальними закладами науково-дослідними інститутами, підприємствами та органами державної адміністрації областей України.

Науково-дослідна теми кафедри економіки підприємств та економічної теорії на період 2017-2021 р.р. «Розвиток підприємництва в умовах децентралізації економічних відносин в Україні»

Сучасний склад кафедри представлений висококваліфікованими, досвідченими викладачами:

Зав. кафедрою, д.е.н, проф. Жигірь Анатолій Анатолійович

к.е.н., доцент Сидорченко Тетяна Федорівна

к.е.н., доцент Кучер Станіслав Федорович

к.е.н., доцент Несторенко Тетяна Петрівна

к.е.н., доцент Ладунка Ілона Сергіївна

ст. викладач Задворна Олена Василівна

лаборант Голик Валентина Ігорівна

За сумісництвом на кафедрі працюють:

к.е.н., доцент Марченко Катерина Валентинівна

к.е.н., доцент Макарова Ірина Антонівна

ст. викладач  Ліпанова Олена  Анатоліївна

асистент Бужениця Валерія Володимирівна

 Вільний вибір студентів

Контакти:

ауд. 135

econom.teoriya@mail.ru

Новини

Всі записи за рік: 2017

Вітаємо ювіляра

Сьогодні, 26 травня, святкує свій ювілейний день народження доктор економічних наук, професор Павло Васильович Захарченко. Павло Васильович  народився в Бердянську. Вищу освіту здобув у Харківському інституті радіоелектроніки (Харківський національний університет радіолектроніки). Трудова діяльність професора П.…

У рамках Днів науки ..

Минулого тижня, у рамках Днів науки викладачі кафедри початкової освіти традиційно долучаються до загальноуніверситетських заходів, організовують цікаві зустрічі для майбутніх учителів початкової школи та підводять підсумки наукової та творчої діяльності.   Напередодні днів науки, 11…

Керівник «Золотого гомону» Олена Бузова: «Найголовніше – те, що студенти заряджають молодістю та радістю»

У п’ятницю, 26 травня, свій ювілей святкуватиме кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музичного виховання, керівник народного фольклорного ансамблю «Золотий гомін» Олена Бузова. Вона вже майже 30 років працює зі студентами нашого університету, які відгукуються про…

Чарівні звуки вічного романсу

  У рамках Днів науки БДПУ 23 травня студенти спеціальності «Музичне мистецтво» підготували концерт «Звучить романсу звук чарівний», мета якого – залучити студентів-музикантів до вокальної концертної діяльності, яка є традиційним педагогічно доцільним засобом адаптації студентів мистецьких…

Гідно представили Запорізьку область

Із 16 по 19 травня ц. р.  в Рівному проходив Всеукраїнський  конкурс фахової майстерності з робітничої професії «Кондитер» серед учнів ПТНЗ. Конкурсні завдання передбачали рівень знань і умінь для професії «Кондитер» 5 розряду. А оскільки,…

Запрошуємо на V студентський фестиваль «Театральна палітра»

25 травня у Бердянському художньому музеї імені І. Бродського відбудеться п’ятий студентський фестиваль «Театральна палітра». О 15.30 фестиваль запрошує всіх театралів на вистави, у виконанні студентів спеціальності «Дошкільна освіта»: «Запечный сверчок» (виконавці: 402 група); «Ніч на…

Тиждень Японії в БДПУ

Цього року виповнюється 25-річчя з часу визнання Японією незалежності України та встановлення дипломатичних стосунків між цими країнами. Наказом Президента України № 1 від 11 січня 2017 року з метою активізації двостороннього співробітництва, зміцнення зв'язків між…

«Захищаються» хореографи

   О цій травневій порі сцену головної університетської актової зали традиційно «полонять» студенти-хореографи найстарших курсів – розпочалися захисти  випускних хореографічних робіт студентів заочної форми навчання 5го курсу. Сьогодні, 24 травня, свої дипломі роботи демонстрували студенти…

Щодо збереження біорізноманіття

22 травня в аудиторії 145 пройшов науковий брифінг «Біорізноманіття Північного Приазов’я та його збереження», присвячений «Міжнародному дню біорізноманіття» та «Європейському дню парків». Ініціаторами організації наукового брифінгу стали Рада молодих учених БДПУ за підтримки ректорату, деканатів…

Наукова подорож

19 травня в Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова пройшла Міжнародна наукова конференція “Young Researchers in Globalized World: Vistas and Challenges”, яка відбулась за підтримки Міністерства освіти і науки України, Канадського коледжу…

На території творчої лабораторії

У рамках Всеукраїнського фестивалю науки викладачі кафедри початкової освіти професор Алла Крамаренко та доцент Катерина Степанюк вже традиційно продовжували роботу творчої лабораторії майбутнього вчителя початкової школи. Тематична зустріч “Листівка для матусі” відбулася 11 травня у Бердянській…

Переможницю радо стрічали, вітали…

Студентка 3 курсу факультет дошкільної, спеціальної та соціальної освіти Ірина Шершень повернулася з ІІ туру Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Дошкільна освіта» з чудовим результатом – посіла ІІІ місце! Це дійсно чудовий результат, бо ІІ тур…


Оголошення!

Заявка-пропозиція

УВАГА!

КОНКУРС на заміщення посад

3d Архітектурна екскурсія

Конкурс із гендерних досліджень

Темпус 4

Erasmus+

Події


Національна дитяча гаряча лінія

Національна гаряча лінія