Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності “Дошкільна освіта”

Повідомляємо, що згідно з наказом Міністерства освіти і науки України «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 навчальному році» від 18.09.2018 р. за  №1010 на базі Бердянського державного педагогічного університету буде проведено ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Дошкільна освіта» (далі Конкурс) серед студентів закладів вищої освіти України.

Положення про конкурс

До участі в першому етапі Конкурсу (рецензування робіт) запрошуються студенти, які здобувають вищу освіту за освітнім ступенем бакалавра, магістра у закладах вищої освіти України незалежно від форм власності та підпорядкування.
Для участі у ІІ турі Конкурсу (за результатами проведення І туру на базі Вашого закладу вищої освіти) необхідно надіслати:
1. Зброшурований друкований варіант наукової роботи (інформація щодо вимог до оформлення міститься у додатку 1).
2. Анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи.
3. Копії наукових статей, довідок про впровадження результатів наукових досліджень тощо, де прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування закладу вищої освіти, найменування бази дослідження замінюються шифром (шифр – не більше двох слів).
4. В окремому запечатаному пакеті під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи (додаток 2) та копії наукових статей, довідок про впровадження результатів наукових досліджень тощо, де прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування закладу вищої освіти, найменування бази дослідження є реальними.
Усі зазначені матеріали просимо надсилати до 15 лютого 2019 року (за поштовим штемпелем) за адресою: 71100, м. Бердянськ, Бердянський державний педагогічний університет, вул. Шмідта 4

Просимо надсилати роботи Укрпоштою простим листом.
Електронний варіант наукової роботи потрібно надіслати на електронну пошту: kafdosh2018@gmail.com. (вказавши тему повідомлення «Конкурс студентських наукових робіт).
До 1 квітня 2019 року на веб-сайті Бердянського державного педагогічного університету буде оприлюднено інформацію про дату проведення другого етапу ІІ туру Конкурсу та рейтинговий список запрошених до участі у конференції, а також їх роботи. Одночасно на адресу закладів вищої освіти будуть надіслані листи-запрошення учасникам.
Детальніша інформація про Конкурс – на сайті університету: www.bdpu.org. .
Отримати додаткову інформацію щодо Конкурсу можна за телефонами:

+380508228041, +380679556247 (Улюкаєва Ірина Гереєвна – завідувач кафедри дошкільної освіти).

Проректор з науково-педагогічної В. М. Ліпич
роботи