Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Оголошення

ОГОЛОШЕННЯ

20 червня  2019 року о 1320 в аудиторії 141 відбудеться засідання №8 методичної ради університету.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 1. Внутрішня система забезпечення якості вищої освіти в університеті: результати, проблеми, перспективи
  Доповідає: Начальник навчального відділу.
 2. Про методичне забезпечення дисциплін нормативної та варіативної складової освітньо-професійних програм на 2019-2020 н.р
  Доповідає: член методичної ради Новик О.П.
 3. Різне.

 

Секретар методичної ради


ОГОЛОШЕННЯ

17 травня  2019 року о 1320 в аудиторії 140 відбудеться засідання №7 методичної ради університету.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 1. Використання в освітньому процесі сучасних інформаційно-комунікаційних засобів та технологій
  Доповідає: член методичної ради Антоненко О.В.
 2.  Про підвищення кваліфікації на базі університету
  Доповідає: методист з підвищення кваліфікації Костенко Л.М.
 3. Різне.Секретар методичної ради

ОГОЛОШЕННЯ

18 квітня  2019 року о 1300 в конференцзалі відбудеться засідання №6 методичної ради університету

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 1. Стан інформаційного забезпечення провадження освітньої діяльності в університеті
  Доповідає: завідувач бібліотеки
 2. Використання в освітньому процесі сучасних інформаційно-комунікаційних засобів та технологій
  Доповідає: член методичної ради Антоненко О.В.
 3. Про підвищення кваліфікації на базі університету
  Доповідає: методист з підвищення кваліфікації Костенко Л.М.
 4.  Різне.

Секретар методичної ради


ОГОЛОШЕННЯ

21 лютого  2019 року о 1330 в конференцзалі відбудеться засідання №4 методичної ради університету.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 1. Практична підготовка здобувачів вищої освіти в університеті: стан, проблеми, перспективи
  Доповідає: керівник практики
 2. Особливості діяльності факультетських  комітетів працедавців
  Доповідають: декани факультетів
 3. Про перелік дисциплін вільного вибору студентів на 2019-2020 н.р.
  Доповідають: декани факультетів
 4. Різне.

ОГОЛОШЕННЯ

22 листопада  2018 року о 13:30 в конференцзалі відбудеться засідання №3 методичної ради університету.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 1. Якість підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти: рівень сформованості загальних і фахових компетентностей
  Доповідають: голови методичних комісій
 2. Про підсумки ректорського контролю рівня залишкових знань студентів за 2017-2018 н.р.
  Доповідає: начальник навчального відділу
 3. Різне.

Секретар методичної ради


ОГОЛОШЕННЯ

25 жовтня  2018 року о 14:20 в конференцзалі відбудеться засідання №2 методичної ради університету.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 1. Моніторинг готовності справ щодо акредитації освітніх програм другого (магістерського) рівня вищої освіти
  Доповідає: голова методичної ради
 2. Підсумки перевірки готовності кафедр до нового 2018-2019 н.р.
  Доповідають: голови методичних комісій факультетів
 3.  Різне.

Секретар методичної ради


ОГОЛОШЕННЯ

20 вересня  2018 року о 13:00 в конференцзалі відбудеться засідання №1 методичної ради університету.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 1. Підсумки діяльності методичної ради університету в 2017-2018 навчальному році та пріоритетні напрямки роботи у 2018-2019 навчальному році

Доповідає: голова методичної ради

 1. Профорієнтаційна робота: досвід, проблеми, перспективи

Доповідають: декани факультетів

 1. Різне.

Секретар методичної ради


ОГОЛОШЕННЯ

07 червня 2018 року о 13:00 в конференцзалі відбудеться засідання №9 методичної ради університету.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Результати моніторингу якості вищої освіти в університеті

Доповідають: голови методичних рад факультетів

2. Про методичне забезпечення дисциплін нормативної та варіативної складової освітньо-професійних програм на 2018-2019 н.р.

Доповідає: член методичної ради Степанюк К.І.

3. Різне.

Секретар методичної ради


ОГОЛОШЕННЯ

19 квітня 2018 року о 13:00 в конференцзалі відбудеться засідання №8 методичної ради університету.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.Результати впровадження в освітній процес університету здобутків національних та міжнародних грантових програм

Доповідає: член методичної ради Лиман І.І.

2. Про виконання рішень методичної ради університету в 2016-17 н.р., 2017-18 н.р.

Доповідає: начальник навчального відділу Шубіна О.В.

3. Різне.

Секретар методичної ради


ОГОЛОШЕННЯ

26 березня 2018 року о 1330 в конференцзалі відбудеться засідання №7 методичної ради університету.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 1. Аналіз навчальних планів та робочих навчальних планів спеціальностей
  Доповідає: голова методичної ради
 2. Формування та розвиток інформаційного середовища навчальних дисциплін у БДПУ: підсумки й перспективи
  Доповідає: член методичної ради Кравченко Н.В.
 3. Різне.

Секретар методичної ради


ОГОЛОШЕННЯ

13 лютого 2018 року о 1330 в конференцзалі відбудеться засідання №6 методичної ради університету.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 1. Практична підготовка здобувачів вищої освіти в університеті: стан, проблеми, перспективи
  Доповідає: керівник практики
 2. Аналіз змісту курсових і кваліфікаційних робіт в університеті
  Доповідають: декани факультетів
 3. Різне.

Секретар методичної ради


ОГОЛОШЕННЯ

20 грудня 2017 року о 1330 в конференцзалі відбудеться засідання №5 методичної ради університету.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 1. Про перелік дисциплін вільного вибору студентів на 2018-2019 н.р.
  Доповідають: декани факультетів
 2. Про формування робочих навчальних планів на 2018-2019 н.р.
  Доповідає: начальник навчального відділу
 3. Різне.

Секретар методичної ради


 ОГОЛОШЕННЯ

16 листопада 2017 року о 1300 в конференцзалі відбудеться засідання №4 методичної ради університету.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 1. Якість підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти: рівень сформованості загальних і фахових компетентностейДоповідають: голови методичних комісій
 2. Про підсумки ректорського контролю рівня залишкових знань студентів за 2016-2017 н.р.Доповідає: начальник навчального відділу
 3.  Різне.

Секретар методичної ради

 


 

ОГОЛОШЕННЯ

19 жовтня 2017 року о 1300 в конференцзалі відбудеться засідання №3 методичної ради університету.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 1. Аналіз освітньої діяльності в університеті у 2016-17 н.р.: викладання навчальних дисциплін, організація самостійної роботи студентів. Доповідають: декани факультетів
 2. Підсумки перевірки готовності кафедр до нового 2017-2018 н.р. Доповідають: голови методичних комісій факультетів
 3. Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та Всеукраїнських олімпіад з навчальних дисциплін та спеціальностей у 2016-17 н.р. Рекомендації щодо поліпшення науково-методичної підготовки здобувачів вищої освіти Доповідає: голова методичної ради
 4. Різне

 

Секретар методичної ради