Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Наукові засади підготовки фахівців природничого, інженернопедагогічного та технологічного напрямків

Вовк Б.І., Меліков Р.М. Застосування проектної технології навчання у процесі навчання учнів ЗП(ПТ)О
Ігнатенко О.В., Ігнатенко К.В. Шляхи впровадження технології case-study у процес підготовки педагогів
Ковальчук В.І., Бірюк М.В. Методичні основи розвитку педагогічної майстерності педагогів професійного навчання
Малаков О.І. Інженерно-педагогічна освіта як частина системи освіти
Мельник Т., Онищенко С.В. Обробка металів тиском у гарячому стані
Смолін А.С., Ігнатенко Г.В. Місце інноваційних педагогічних технологій в освітньому процесі підготовки майбутніх педагогів професійного навчання
Лемківська Л.В. Активізація навчально–пізнавальної діяльності студентів з вищої математики
Лукаш І.О., Опанасенко В.П. Програмний пакет Blender як засіб створення 3D моделей для дисципліни «Сільськогосподарські та меліоративні машини»
Ляшенко Т.А., Франчук Н.П. Деякі особливості методики інтерактивного навчання на уроках інформатики
Савченко Л.Л., Спринь І.Г. Формування інформаційної компетентності майбутнього фахівця
Строітєлєва Н.І. Методика викладання фізики твердого тіла для студентів, що вивчають електроніку
Goliadkina Iryna, Pet’ko Lyudmila The Plant Species in Kew‘s Princess of Wales Conservatory
Kucheruk Maryna, Kugai Kseniia Vocational Training for Future Teachers
Leskovets Yevheniia, Pet’ko Lyudmila Cactie AT London’s Royal Botanic Gardens Kew
Nedbaylo Marianna, Semchuk Bogdana, Pet’ko Lyudmila The Problem of Landslides in the Forests of Western Ukraine
Sharpilo Dariya, Pet’ko Lyudmila Exploring the World’s Tropical Plants in THE Palm House at Kew
Shevchenko Viktoriya Serhiyivna, Pet’ko Lyudmila Rosarium at Kew Royal Botanic Gardens
Skorokhod Daryna, Pet’ko Lyudmila The Rare Species of Cacti at the Royal Botanic Gardens, Kew: Pitaya
Slipchenko Polina, Kugai Kseniia Brief Overview of Ukrainian Educational System
Stepanchenko Daryna, Pet’ko Lyudmila The Royal Botanic Gardens, Kew as a Unique Cultural Landscape of Outstanding Universal Value
Афанасьєв І.В., Самусь Т.В. Професійне самовдосконалення як умова формування здоров‘язбережувальної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання
Гірник А.В., Волкова Т.В. До проблеми автоматізації виробничої діяльності БТІ
Горбатюк К.Ю., Кравець Н.П. Збереження здоров‘я учнів з порушеннями інтелекту – важливе завдання учителя на уроках літератури
Гук Г.Г., Кравець Н.П. Роль ілюстративного матеріалу підручника літератури у збереженні здоров‘я п‘ятикласників з інтелектуальними порушеннями
Гуменюк Ю.В. Вдосконалення практичної підготовки майбутніх інженерів-педагогів в умовах безперервної освіти
Зімовець А.О., Кравець Н.П. Дидактичні ігри на уроках літературного читання з метою подолання страху в другокласників з інтелектуальними порушеннями
Зябкіна О.Г., Кравець Н.П. Евристичний метод та оптимізація санітарно-гігієнічних знань і навичок в учнів з інтелектуальними порушеннями
Ковташ О.В., Петько Л.В. Вивчення рослин у королівських садах Кью Лондона
Конопацька О.С. Формування здоров‘язбережувальної компетентності в корекційних педагогів у процесі підвищення кваліфікації в закладах післядипломної педагогічної освіти
Маринченко Є.О., Баранов Д.С. Роль педагога професійного навчання у впровадженні сучасних інноваційних технологій у галузі сільськогосподарського виробництва
Онищенко С.В. Проблеми використання інформаційних технологій в діяльності вчителя трудового навчання та технологій
Самусь Т.В., Олех А.О. Особливості здоров‘язбереження здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти
Турчинова Г.В. Залучення до англомовної дискусії майбутніх екологів на матеріалі проблемних ситуацій східнокартпатського регіону
Ivanova Olena, Kugai Kseniia Information Technologies Advantages for Specialists Training

Zaletska Anna, Kugai Kseniia Educational Competitions as a Component of Teaching Methods for Technical Disciplines
Бабич П.М., Алексєєва Г.М. Використання платформи Arduino для професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів
Бурлака С.А. Методика навчання інженерів-механіків комп‘ютерними засобами шляхом візуалізації природніх процесів та явищ
Єрмоленко Є.І., Шевцов А.О. Схематична наочність як засіб підготовки фахівців с.-г. профілю
Каблуков А.О., Мурзіна О.А. Практичні питанн використання хмарних технологій в вузах
Павленко Л.В., Павленко М.П., Венецький Д.С. Застосування мови R для аналізу статистичних показників навчальної успішності студентів
Райковська Г.О., Козяр М.М. Інформаційні технології та їх роль в підготовці інженерно-технічних фахівців
Романюк М.О., Храпач О.С., Щетиніна О.С. Візуалізація квантових процесів засобами комп‘ютерного моделювання при навчанні фізики
Строітєлєва Н.І., Вуколова А.І. Програмування платформ arduino при викладанні основ інформаційних систем
Хосе Італо Кортес, Алексєєва Г.М. Використання засобів електронного навчання в умовах інклюзії ВНЗ
Domashenko Daria, Kugai Kseniia Industrial Environment and its Impact on Man and Efficiency
Imshenetska Anna, Kugai Kseniia Occupational Safety Discipline Importance
Волкова С.С., Виндюк А.В. Опыт инклюзивного подхода к обучению студентов
Нагайчук О.В. Формування загальних та фахових компетентностей у майбутніх інженерів-педагогів в процесі вивчення курсу«Безпека життєдіяльності та охорона праці»