Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Конференції

Про Перелік проведення  наукових  конференцій з проблем  вищої освіти і науки у 2020 році

Перелік міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій здобувачів вищої освіти і молодих учених

Оголошення щодо публікації Збірки наукових праць “Освіта і суспільство”

Перелік проведення наукових конференцій у Бердянському державному педагогічному університеті на 2019 рік

25-27 березня 2019 р. Всеукраїнська конференція з міжнародною участю «Наукові засади підготовки фахівців природничого, інженерно-педагогічного та технологічного напрямків»
25-26 квітня 2019 р.

 

ІІІ Міжнародна  науково-практична інтернет-конференція «Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку»
24-25 травня 2019 р.

 

VІІІ Міжнародний науково-методичний семінар з болгарської мови, літератури, культури та історії
13-14 червня 2019 р.

 

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні підходи в освіті дітей із особливими освітніми потребами»
19-20 вересня 2019 р.

 

VІІІ Міжнародна наукова конференція «Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях»

VII International Scientific Conference “Scientific and research work in the system of teacher training in natural, technological and computer spheres”

12-14 вересня 2019 р.

 

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді»
18 вересня 2019 р.

 

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти»
26-27 вересня 2019 р.

 

Міжнародна наукова конференція «Мариністика в художній літературі
23-24 жовтня 2019 р.

 

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти
08 листопада 2019 р. IІІ Всеукраїнська студентська інтернет-конференція «Українська мова на порубіжжі ХХ–ХХІ сторіччя: мовознавчий та лінгводидактичний аспекти»

 

 

Перелік проведення наукових конференцій у Бердянському державному педагогічному університеті на 2020 рік

 

24–25 вересня 2020 року Міжнародна наукова конференція «Citius, Altius, Fortius!»: феномен спорту в літературі та культурі»
30-31 березня 2020 року Міжнародна конференція “РОЛЬ НАУКИ ТА ОСВІТИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ”