Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Матеріали конференцій

2019

Матеріали IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні проблеми забезпечення якості життя в глобалізованому світі»

Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти програма, матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 18 вересня 2019 року Бердянськ – 2019

“НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ-ПЕДАГОГІВ У ПРИРОДНИЧІЙ, ТЕХНОЛОГІЧНІЙ І КОМП’ЮТЕРНІЙ ГАЛУЗЯХ” МАТЕРІАЛИ VІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ – 19-20 вересня 2019 року Бердянськ – 2019

ПРОГРАМА VІІ Міжнародної науково-практичної конференції “НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ-ПЕДАГОГІВ У ПРИРОДНИЧІЙ, ТЕХНОЛОГІЧНІЙ І КОМП’ЮТЕРНІЙ ГАЛУЗЯХ” – 19-20 вересня 2019 року
Бердянськ – 2019

Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти програма, ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 18 вересня 2019 року Бердянськ – 2019

Наукові засади підготовки фахівців природничого, інженернопедагогічного та технологічного напрямків: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (26-29 березня 2019 року) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2019. – 157 с.

Навчання, виховання та розвиток у контексті життєвих перспектив особистості: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (м. Бердянськ, Україна, 25 квітня 2019 року) / За заг. ред. О.В. Горецької. – Бердянськ6 БДПУ, 2019. – 364 с.

Наука ІІІ тисячоліття : пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (2526 квітня 2019 року) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2019. – 290 с.

Освіта і суспільство IV. Міжнародний збірник наукових праць. – Бердянський державний педагогічний університет, 2019; ISBN 978-83-952000-9-0. Видавництво Вищої технічної школи в Катовіце, Польща; 263 c.

2018

Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю. – Бердянськ, 2018. – 247 с.

Освіта і суспільство III. Міжнародний збірник наукових праць. – Бердянський державний педагогічний університет, 2018; ISBN 978-83-62683-26-0. Видавництво ВШУіА в Ополє, Польща; 416 c., іл., табл., бібл.

Наука ІІІ тисячоліття : пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25-26 квітня 2018 року) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – Ч. 1.– 333 с.

Наука ІІІ тисячоліття : пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25-26 квітня 2018 року) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – Ч. 2.– 194 с.

Мова і соціум: етнокультурний аспект : Матеріали VІІ Міжнародної наукової інтернет-конференції молодих учених (м. Бердянськ, 18–19 жовтня 2018 р.) : [збірник тез] / [гол. ред. М. М. Греб]. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – 118 с.

Троянди й виноград: феномени естетичного і прагматичного в літературі та культурі: [зб. наук. матеріалів конференції (Бердянськ, 27–28 вересня 2018 р.)] / [гол. ред. О.П. Новик]. – Бердянськ, 2018. – 180 с.

 

 

2017

Українська мова на порубіжжі ХХ–ХХІ сторіччя: мовознавчий та лінгводидактичний аспекти : Матеріали ІІ Всеукраїнської заочної науково-практичної студентської конференції до 85-річчя заснування Бердянського державного педагогічного університету (м. Бердянськ, 9 листопада 2017 р.) : [збірник тез] / [гол. ред. М. М. Греб]. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – 170 с.

Conference Proceedings of the ІІ International Scientific Internet-Conference Modern Problems of Improve Living Standards in a Globalized World (December 8, 2017, Opole – Berdyansk – Tbilisi – Slovyansk – Kropyvnytsky), 2017; ISBN 978-83- 62683-68-0 (Electronic edition); pp.499, illus., tabs., bibls.

Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях: матер. VI Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (13-15 вересня 2017 р., м. Бердянськ). – Бердянськ : БДПУ, 2017. – 260 с

Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освітиматеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції. – Бердянськ, 2017. – 484 с.  

Актуальні проблеми прогнозування розвитку економіки,  8-10 червня 2017 р.

Українська  мова  на  порубіжжі  ХХ–ХХІ  сторіччя:  мовознавчий  та  лінгводидактичний аспекти :  Матеріали  ІІ  Всеукраїнської  заочної  науково-практичної  студентської  конференції  до  85-річчя заснування  Бердянського  державного  педагогічного  університету  (м. Бердянськ,  9  листопада  2017 р.) :  [збірник тез] / [гол. ред. М. М. Греб]. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – 170 с.

Від смішного до великого: феномен комічного в літературі та культурі: [зб. наук. матеріалів конференції (Бердянськ, 28–29 вересня 2017 р.)] / [гол. ред. О.П. Новик]. – Бердянськ, 2017. – 155 с.

Медіакартина світу: формування особистості під впливом медіа: ІІ Міжрегіональна студентська конференція (збірник тез) – Бердянськ, 17–18 травня 2017 року