Павленко Максим Петрович

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні


Біографічні відомості

У 2000-2001 рр. працював вчителем інформатики у Бердянському вищому професійному училищі №9.

У 2002-2005 рр. працював вчителем інформатики у гімназії №1 «Надія» м. Бердянська.

З 2005 р. по теперішній час працює на кафедрі комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні Бердянського державного педагогічного університету на посаді доцента.

Освіта:

Бердянський державний педагогічний інститут ім. П.Д. Осипенко. 2002 р. Спеціальність: «Математика та основи інформатики» Кваліфікація: вчитель математики та основ інформатики

Кандидат педагогічних наук, спеціальність 13.00.02 - Теорія та методика навчання (технічні дисципліни) 2010 р. Тема дисертації: «Методика навчання мережевих технологій студентів інженерно-педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів»

Вчене звання доцент кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні присвоєно 10.10.2013 р.

У 2016 р. нагороджений нагрудним знаком "Відмінник освіти"

Наукова діяльність

1. Павленко Л.В. Інформаційний супровід готельного та туристичного бізнесу у мережі Інтернет / Л. В. Павленко, М. П. Павленко // Матеріали доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції "Форми і способи забезпечення сталого розвитку приморських територій", 31 травня – 2 червня 2012 р., м. Бердянськ / Відпов. Ред.. Ґудзь М.В. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – С. 249-251.

2. Павленко М. П. Використання поетапних дій з програмування для навчання мережевих технологій студентів інженерно-педагогічних спеціальностей / М. П. Павленко // Новітні комп’ютерні технології : матеріали Х Міжнародної науково-технічної конференції. – Севастополь 11-14 вересня 2012 р. – К. : Мінрегіон України, 2012. – С. 87-89.

3. Павленко М. П. Сучасні науково-педагогічні підходи до організації й змісту дослідницької діяльності студентів інженерно-педагогічних спеціальностей при курсовому проектуванні / М. П. Павленко // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2012. – №4. – С. 226-230.

4. Павленко Л. В. Розробка узагальненого методу аналізу експериментальних даних для адекватного вибору статистичного методу / Л. В. Павленко, М. П. Павленко // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво: науковий журнал Луцького державного технічного університету. №11. – Луцьк : ЛНТУ, 2013. – С. 113-120.

5. Павленко Л.В. Системний підхід у дослідженні та організації коригуючого контролю / Л. В. Павленко, М. П. Павленко // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць / Пед. кол.: Н.В.Гузій (відп. ред.). - Вип. 19 (29). - К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013. – С. 238-246

6. Павленко Л.В. Разработка тестовых заданий по дисциплине "Компьютерные сети" для студентов инженерно-педагогических спеціальностей / Л. В. Павленко, М. П. Павленко //  CollectionsofMaterialsoftheInternationalScientificConference‘Economics? HealthcareandEducationinModernWorld’ (October 3-8, 2013, Opole, Poland). In 2 volumes. Vol1. P.124-126

7. Павленко М. П. Організація корегуючого контролю в умовах використання системного підходу / М. П. Павленко // Розвиток інженерно-педагогічної освіти на засадах компетентністного підходу: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Бердянськ, 11-13 вересня 2013 р.). – Бердянськ : БДПУ, 2013. – С.122-124.

8. Теоретико-методичні аспекти підготовки майбутніх інженерів-педагогів : монографія / [І. О. Бардус, В. Г. Хоменко, Г. М. Алєксєєва та ін.] ;за заг. Ред. І. О. Бардус. - Донецьк : ЛАНДОН-XXI, 2013. - С. 246-256

9. Павленко М. П. Сучасний стан навчання мережевих технологій студентів інженерно-педагогічних спеціальностей комп'ютерного профілю / Л. В. Павленко, М. П. Павленко // Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. – 2013. Вип. 3/13 - Запоріжжя. – ISSN 2223-4551. URL: http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp11/4/pavlenki.pdf.

10. Павленко М. П. Розробка змісту навчання комп’ютерних мереж на основі інформаційних контурів графових моделей / М. П. Павленко // Інформаційні технології в професійній діяльності: Матеріали  VІІІ  Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Рівне: РВВ РДГУ. – 2014. – 81-82 с.

11. Павленко Л. В. Аналіз програмних засобів для здійснення статистичного опрацювання експериментальних даних майбутніми інженерами-педагогами / Л. В. Павленко, М. П. Павленко // Наука та сучасність: виклики ХХІ століття – Частина ІІІ (юридичні науки, педагогічні науки, політичні науки, державне управління): Міжнародна конференція, м. Київ, 31 січня 2014 р. Центр наукових публікацій. – C. 140-142.

12. Павленко М. П. Психолого-педагогічні основи розробки освітніх сайтів для навчання інженерів-педагогів / М. П. Павленко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. праць. – Х. : УІПА, 2014. – Вип. 42-43. – С. 93-99.

13. Павленко М. П. Психолого-педагогічні засади розробки освітніх сайтів в контексті навчання інженерів-педагогів / М. П. Павленко, О.О.Щербина // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференція молодих учених «Наукова молодь-2014, м. Київ, 12 грудня 2014 [режим доступу] – URL: http://conf.iitlt.gov.ua/Images/Files/_69_1417148260_file.docx.

14. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх інженерів-педагогів в галузі автоматизації та комп’ютерно-орієнтованих технологій / [В.Г. Хоменко, М.П. Павленко, Л.В. Павленко та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Хоменко. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2014. – С. 67-83, 176-194.

15. Павленко М. П. Використання технологій віртуалізації для навчання інженерів-педагогів IP-телефонії в комп’ютерних мережах / М. П. Павленко, Л. В. Павленко // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету серія : педагогіка : зб. наук. статей. Ред. кол. : І.П. Аносов (голов. ред.) та ін. – Мелітополь. – 2015. – Вип. 1(14). – С. 277-282.

16. Павленко М. П. Поетапне виконання дій з програмування для навчання мережевих технологій / М. П. Павленко // Інформаційні технології в професійній діяльності : Матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції. - Рівне: РВВ РДГУ. - 2015. – С. 209-210.

17. Павленко М. П. Психолого-педагогічні основи змістового наповнення освітніх сайтів / М. П. Павленко // Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції. – Черкаси, 2015. – С.197-199.

18. Павленко М.П. Організація самостійної роботи майбутніх інженерів-педагогів з використанням масових відкритих онлайн-курсів /Павленко М.П., Григор’ян Ю.В. // Автоматизація  та  комп’ютерно-інтегровані технології  у  виробництві  та  освіті: стан, досягнення,  перспективи  розвитку:  матеріали  Всеукраїнської  науково-практичної Internet-конференції. – Черкаси, 2016. – С. 215-216.

Наукові інтереси

Використання телекомунікаційних технологій в навчальному процесі. Розробка впровадження та експлуатація комп’ютерних мереж.

Контакти

Email: Pavlenko.2277@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Pavlenko.Maksim

Новини

Всі записи за рік: 2017

Вітаємо ювіляра

Сьогодні, 26 травня, святкує свій ювілейний день народження доктор економічних наук, професор Павло Васильович Захарченко. Павло Васильович  народився в Бердянську. Вищу освіту здобув у Харківському інституті радіоелектроніки (Харківський національний університет радіолектроніки). Трудова діяльність професора П.…

У рамках Днів науки ..

Минулого тижня, у рамках Днів науки викладачі кафедри початкової освіти традиційно долучаються до загальноуніверситетських заходів, організовують цікаві зустрічі для майбутніх учителів початкової школи та підводять підсумки наукової та творчої діяльності.   Напередодні днів науки, 11…

Керівник «Золотого гомону» Олена Бузова: «Найголовніше – те, що студенти заряджають молодістю та радістю»

У п’ятницю, 26 травня, свій ювілей святкуватиме кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музичного виховання, керівник народного фольклорного ансамблю «Золотий гомін» Олена Бузова. Вона вже майже 30 років працює зі студентами нашого університету, які відгукуються про…

Чарівні звуки вічного романсу

  У рамках Днів науки БДПУ 23 травня студенти спеціальності «Музичне мистецтво» підготували концерт «Звучить романсу звук чарівний», мета якого – залучити студентів-музикантів до вокальної концертної діяльності, яка є традиційним педагогічно доцільним засобом адаптації студентів мистецьких…

Гідно представили Запорізьку область

Із 16 по 19 травня ц. р.  в Рівному проходив Всеукраїнський  конкурс фахової майстерності з робітничої професії «Кондитер» серед учнів ПТНЗ. Конкурсні завдання передбачали рівень знань і умінь для професії «Кондитер» 5 розряду. А оскільки,…

Запрошуємо на V студентський фестиваль «Театральна палітра»

25 травня у Бердянському художньому музеї імені І. Бродського відбудеться п’ятий студентський фестиваль «Театральна палітра». О 15.30 фестиваль запрошує всіх театралів на вистави, у виконанні студентів спеціальності «Дошкільна освіта»: «Запечный сверчок» (виконавці: 402 група); «Ніч на…

Тиждень Японії в БДПУ

Цього року виповнюється 25-річчя з часу визнання Японією незалежності України та встановлення дипломатичних стосунків між цими країнами. Наказом Президента України № 1 від 11 січня 2017 року з метою активізації двостороннього співробітництва, зміцнення зв'язків між…

«Захищаються» хореографи

   О цій травневій порі сцену головної університетської актової зали традиційно «полонять» студенти-хореографи найстарших курсів – розпочалися захисти  випускних хореографічних робіт студентів заочної форми навчання 5го курсу. Сьогодні, 24 травня, свої дипломі роботи демонстрували студенти…

Щодо збереження біорізноманіття

22 травня в аудиторії 145 пройшов науковий брифінг «Біорізноманіття Північного Приазов’я та його збереження», присвячений «Міжнародному дню біорізноманіття» та «Європейському дню парків». Ініціаторами організації наукового брифінгу стали Рада молодих учених БДПУ за підтримки ректорату, деканатів…

Наукова подорож

19 травня в Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова пройшла Міжнародна наукова конференція “Young Researchers in Globalized World: Vistas and Challenges”, яка відбулась за підтримки Міністерства освіти і науки України, Канадського коледжу…

На території творчої лабораторії

У рамках Всеукраїнського фестивалю науки викладачі кафедри початкової освіти професор Алла Крамаренко та доцент Катерина Степанюк вже традиційно продовжували роботу творчої лабораторії майбутнього вчителя початкової школи. Тематична зустріч “Листівка для матусі” відбулася 11 травня у Бердянській…

Переможницю радо стрічали, вітали…

Студентка 3 курсу факультет дошкільної, спеціальної та соціальної освіти Ірина Шершень повернулася з ІІ туру Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Дошкільна освіта» з чудовим результатом – посіла ІІІ місце! Це дійсно чудовий результат, бо ІІ тур…


Оголошення!

Заявка-пропозиція

УВАГА!

КОНКУРС на заміщення посад

3d Архітектурна екскурсія

Конкурс із гендерних досліджень

Темпус 4

Erasmus+

Події


Національна дитяча гаряча лінія

Національна гаряча лінія