Павленко Максим Петрович

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні


Біографічні відомості

У 2000-2001 рр. працював вчителем інформатики у Бердянському вищому професійному училищі №9.

У 2002-2005 рр. працював вчителем інформатики у гімназії №1 «Надія» м. Бердянська.

З 2005 р. по теперішній час працює на кафедрі комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні Бердянського державного педагогічного університету на посаді доцента.

Освіта:

Бердянський державний педагогічний інститут ім. П.Д. Осипенко. 2002 р. Спеціальність: «Математика та основи інформатики» Кваліфікація: вчитель математики та основ інформатики

Кандидат педагогічних наук, спеціальність 13.00.02 - Теорія та методика навчання (технічні дисципліни) 2010 р. Тема дисертації: «Методика навчання мережевих технологій студентів інженерно-педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів»

Вчене звання доцент кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні присвоєно 10.10.2013 р.

У 2016 р. нагороджений нагрудним знаком "Відмінник освіти"

Наукова діяльність

1. Павленко Л.В. Інформаційний супровід готельного та туристичного бізнесу у мережі Інтернет / Л. В. Павленко, М. П. Павленко // Матеріали доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції "Форми і способи забезпечення сталого розвитку приморських територій", 31 травня – 2 червня 2012 р., м. Бердянськ / Відпов. Ред.. Ґудзь М.В. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – С. 249-251.

2. Павленко М. П. Використання поетапних дій з програмування для навчання мережевих технологій студентів інженерно-педагогічних спеціальностей / М. П. Павленко // Новітні комп’ютерні технології : матеріали Х Міжнародної науково-технічної конференції. – Севастополь 11-14 вересня 2012 р. – К. : Мінрегіон України, 2012. – С. 87-89.

3. Павленко М. П. Сучасні науково-педагогічні підходи до організації й змісту дослідницької діяльності студентів інженерно-педагогічних спеціальностей при курсовому проектуванні / М. П. Павленко // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2012. – №4. – С. 226-230.

4. Павленко Л. В. Розробка узагальненого методу аналізу експериментальних даних для адекватного вибору статистичного методу / Л. В. Павленко, М. П. Павленко // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво: науковий журнал Луцького державного технічного університету. №11. – Луцьк : ЛНТУ, 2013. – С. 113-120.

5. Павленко Л.В. Системний підхід у дослідженні та організації коригуючого контролю / Л. В. Павленко, М. П. Павленко // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць / Пед. кол.: Н.В.Гузій (відп. ред.). - Вип. 19 (29). - К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013. – С. 238-246

6. Павленко Л.В. Разработка тестовых заданий по дисциплине "Компьютерные сети" для студентов инженерно-педагогических спеціальностей / Л. В. Павленко, М. П. Павленко //  CollectionsofMaterialsoftheInternationalScientificConference‘Economics? HealthcareandEducationinModernWorld’ (October 3-8, 2013, Opole, Poland). In 2 volumes. Vol1. P.124-126

7. Павленко М. П. Організація корегуючого контролю в умовах використання системного підходу / М. П. Павленко // Розвиток інженерно-педагогічної освіти на засадах компетентністного підходу: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Бердянськ, 11-13 вересня 2013 р.). – Бердянськ : БДПУ, 2013. – С.122-124.

8. Теоретико-методичні аспекти підготовки майбутніх інженерів-педагогів : монографія / [І. О. Бардус, В. Г. Хоменко, Г. М. Алєксєєва та ін.] ;за заг. Ред. І. О. Бардус. - Донецьк : ЛАНДОН-XXI, 2013. - С. 246-256

9. Павленко М. П. Сучасний стан навчання мережевих технологій студентів інженерно-педагогічних спеціальностей комп'ютерного профілю / Л. В. Павленко, М. П. Павленко // Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. – 2013. Вип. 3/13 - Запоріжжя. – ISSN 2223-4551. URL: http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp11/4/pavlenki.pdf.

10. Павленко М. П. Розробка змісту навчання комп’ютерних мереж на основі інформаційних контурів графових моделей / М. П. Павленко // Інформаційні технології в професійній діяльності: Матеріали  VІІІ  Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Рівне: РВВ РДГУ. – 2014. – 81-82 с.

11. Павленко Л. В. Аналіз програмних засобів для здійснення статистичного опрацювання експериментальних даних майбутніми інженерами-педагогами / Л. В. Павленко, М. П. Павленко // Наука та сучасність: виклики ХХІ століття – Частина ІІІ (юридичні науки, педагогічні науки, політичні науки, державне управління): Міжнародна конференція, м. Київ, 31 січня 2014 р. Центр наукових публікацій. – C. 140-142.

12. Павленко М. П. Психолого-педагогічні основи розробки освітніх сайтів для навчання інженерів-педагогів / М. П. Павленко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. праць. – Х. : УІПА, 2014. – Вип. 42-43. – С. 93-99.

13. Павленко М. П. Психолого-педагогічні засади розробки освітніх сайтів в контексті навчання інженерів-педагогів / М. П. Павленко, О.О.Щербина // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференція молодих учених «Наукова молодь-2014, м. Київ, 12 грудня 2014 [режим доступу] – URL: http://conf.iitlt.gov.ua/Images/Files/_69_1417148260_file.docx.

14. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх інженерів-педагогів в галузі автоматизації та комп’ютерно-орієнтованих технологій / [В.Г. Хоменко, М.П. Павленко, Л.В. Павленко та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Хоменко. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2014. – С. 67-83, 176-194.

15. Павленко М. П. Використання технологій віртуалізації для навчання інженерів-педагогів IP-телефонії в комп’ютерних мережах / М. П. Павленко, Л. В. Павленко // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету серія : педагогіка : зб. наук. статей. Ред. кол. : І.П. Аносов (голов. ред.) та ін. – Мелітополь. – 2015. – Вип. 1(14). – С. 277-282.

16. Павленко М. П. Поетапне виконання дій з програмування для навчання мережевих технологій / М. П. Павленко // Інформаційні технології в професійній діяльності : Матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції. - Рівне: РВВ РДГУ. - 2015. – С. 209-210.

17. Павленко М. П. Психолого-педагогічні основи змістового наповнення освітніх сайтів / М. П. Павленко // Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції. – Черкаси, 2015. – С.197-199.

18. Павленко М.П. Організація самостійної роботи майбутніх інженерів-педагогів з використанням масових відкритих онлайн-курсів /Павленко М.П., Григор’ян Ю.В. // Автоматизація  та  комп’ютерно-інтегровані технології  у  виробництві  та  освіті: стан, досягнення,  перспективи  розвитку:  матеріали  Всеукраїнської  науково-практичної Internet-конференції. – Черкаси, 2016. – С. 215-216.

Наукові інтереси

Використання телекомунікаційних технологій в навчальному процесі. Розробка впровадження та експлуатація комп’ютерних мереж.

Контакти

Email: Pavlenko.2277@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Pavlenko.Maksim

Новини

Всі записи за рік: 2017

Наш черговий фронтовий вантаж

Минулого тижня університетські «нашоатлантівці» на чолі з невтомною Анеттою Омельченко знову побували в зоні бойових дій. Анетта Іванівна ділиться враженнями: «Цього разу ми побували в трьох підрозділах і бачили усю картину отого нещасного"перемир'я". Насправді війна…

Довгий шлях педагога

З нагоди 80-річного ювілею професора Чулкової Людмили Опанасівни 20 липня 2017 року – це справді знакова дата для Бердянського державного педагогічного університету. У цей день святкує свій 80-річний ювілей доктор педагогічних наук, професор кафедри іноземних…

Новинна грамотність у Познані

Майже тиждень у період з 9 по 14 липня 2017 року мені пощастило провести в мальовничому місті Познані, що знаходиться у центрі західної частини Польщі. Мета поїздки – навчання та освіта в Університеті Адама Міцкевича…

Красуні родом із БДПУ

Минулої суботи, 15-го липня, на сцені бердянської Приморської площі проходив традиційний літній конкурс краси «Перлина Азовського узбережжя».  Впевнену перемогу в конкурсі здобула студентка факультету фізико-математичної, комп'ютерної та технологічної освіти БДПУ Олеся Щербина! А першою віце-міс…

Третій день – все нові лиця…

…Приємно знову побувати в скверику, де так цікаво спостерігати за новими лицями тих, хто вже у вересні пишатиметься поважним званням студента БДПУ, та таких зосереджених й трохи стривожених супроводжуючих їх осіб… Цікаво погомоніти з кожним,…

БДПУ увійшов до ще одного напряму Програми Еразмус+, що фінансується Європейським Союзом

Тільки-но стало відомо, що Бердянський державний педагогічний університет відібраний для участі у Програмі Еразмус+ за напрямом КА1: Навчальна (академічна) мобільність. «Спрацювала» спільна заявка БДПУ із Шауляйським університетом (Литва). Участь у напрямку КА1 дає можливість вищим…

Другий день приємного «штурму»

Сьогодні, 13 липня, другий день, як майбутні філологи, психологи, юристи, журналісти та ще десятки претендентів на здобуття інших спеціальностей разом із своїми батьками-бабусями-друзями-коханими приємно «штурмують» кабінети та аудиторії приймальної комісії та її працівників (див. світлини).…

Вступна кампанія – стартувала!

Сьогодні, 12 липня, о дев'ятій ранку в Україні стартувала вступна кампанія до вищих навчальних закладів, в тому числі й до БДПУ (див. світлини). Абітурієнти розпочали подавати свої заявки на вступ до вишів на бакалаврів.  …

Науковці БДПУ – на львівських літніх студіях

Протягом 3–7 липня ц. р. відбулися Літні студії для вчителів історії «Вивчення історії Другої світової війни та Голокосту: методика та практика», організовані Українським інститутом вивчення Голокосту «Ткума» та Музеєм «Пам’ять єврейського народу та Голокост в…

Щоби пам’ятати і правильно викладати

Із 25 по 30 червня ц. р. в Очакові (Миколаївська область) проходив Міжнародний Освітній семінар-школа з історії Голокосту в Україні та викладання цієї тематики в школах України, в якому мав можливість взяти участь студент 4…

Студент БДПУ Олег Бондаренко – абсолютний чемпіон світу!

У столиці Сербії – місті Белграді наприкінці цьогорічного червня проходив 12 чемпіонат світу з карате WKC. До складу національної збірної команди України увійшло п'ять бердянських вихованців, три представники Дніпропетровської області і один – Одеської. Всього…

Не забувайте про есе…

Звертаюся до тих студентів БДПУ, що вже мали можливість ставати стипендіатами американського Фонду ім. Катерини Ковшевич і до тих, хто мріє в майбутньому отримувати піврічну чи річну оплату за навчання в університеті: участь в оголошеному…


Оголошення!

Заявка-пропозиція

УВАГА!

КОНКУРС на заміщення посад

3d Архітектурна екскурсія

Конкурс із гендерних досліджень

Темпус 4

Erasmus+

Події


Національна дитяча гаряча лінія

Національна гаряча лінія