Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Педагогічні науки, 2019

Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 16 травня 2019 року. – Том 1. Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2019. – 222 с.

ПЕДАГОГІКА
Андрєєва Інна. Формування професiйного саморозвитку майбутнього вчителя початкової школи: теоретичний аспект
Варбанська Наталія. Формування рефлексивного мислення майбутнього вчителя початкової школи
Дресвянникова Анна. Колірні уявлення першокласників: сутність, механізм формування
Дресвянникова Анна. Формування компетентності в спілкуванні як наукова проблема
Закора Маргарита. Питання трудового виховання у педагогічній спадщині Г. Сковороди
Зоріна Олена. Формування професійної компетентності майбутніх учителів засобами інформаційних технологійЛихошва Юлія. Роль студентського самоврядування в організації патріотичного виховання в умовах розвитку демократичного суспільства

Мірошниченко Ганна. Організаційно-педагогічні умови розвитку творчого мислення майбутнього вчителя
Николаєва Надія. Особливості організації процесу навчання дорослих

Петренко Ірина. Мова, пісня і усна народна творчість як невичерпна скарбниця виховних засобів усної народної творчості учнів

Сафонова Віра. Формування критичного мислення у майбутніх учителів початкових класів: теоретичний аспект

Сафонова Віра. Формування мовленнєвої культури здобувачів початкової освіти в контексті впровадження ідей концепції нової української школи

Сичова Неля. Формування педагогічної майстерності вчителя початкової школи
Чернікова Марія. Психолого-педагогічні особливості творчого мислення молодших школярів
Філіппова Марина. Ціннісні орієнтації учнів початкової школи у творчому доробку В. О. Сухомлинського

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА
Білик Яна. Формування діалогічних умінь у дітей старшого дошкільного віку в іграх за сюжетами художніх творів
Булах Тетяна. Формування системи уявлень про об`єкти довкілля у дітей раннього віку
Власюк Тетяна. Виховання чесності у дітей старшого дошкільного віку засобами народної казки
Войнікова Маргарита. Формування уявлень про предметне довкілля у дітей середнього дошкільного віку
Костенко Надія. Національне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами опішнянського розпису
Метрушина Валерія. Формування музичної культури дітей сташого дошкільного віку
Нестерова Валерія. Розвиток зв’язної розповіді дітей старшого дошкільного віку за серією сюжетних картинок
Олійник Оксана. Розвиток хореографічної творчості у дітей старшого дошкільного віку в процесі гурткової роботи
Пейчева Вікторія. Розвиток творчого потенціалу дітей дошкільного віку засобами музичного мистецтва
Шершень Ірина. Розвиток творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку в процесі малювання пейзажу

ПОЧАТКОВА ОСВІТА
Барабаш Валерія. Ігрові технології на уроках літературного читання
Горохова Людмила. Комунікативна компетентність молодших школярів як дидактична проблема
Дресвянникова Анна. Соціально-педагогічна діяльність майбутнього вчителя початкової школи: загальні аспекти
Забігайло Ганна. До проблеми комунікативно-мовленнєвого розвитку молодших школярів
Замятіна Вікторія. Застосування казок на уроках навчння грамоти
Коваленко Анна. Предметна природознавча кометентність як особистісне утворення молодшого школяра
Морозова Юлія. Формування комунікативної компетентності молодших школярів: технологічний аспект
Морозова Анастасія. Сутність і нарями реалізації здоров’язберігаючого освітнього процесу
Пономаренко Діана. Методи формування медіакомпетентності в дітей молодшого шкільного віку
Пономаренко Діана. Особливості організація уроків англійської мови з елементами проблемного навчання в початковій школіСтельмах Марина. Особливості використання Lego-технологій (6 цеглинок) на уроках математики в умовах нової української школи

Хамула Вікторія. Особливості застосування ротаційної моделі «Щоденні 3» на уроках математики в умовах нової української школи

Чепижко Вікторія. Організація інтегрованого навчання в сучасному освітньому просторі
Шило Карина. Особливості пізнавальної діяльності у дітей з порушеннями інтелектуального розвитку помірного ступеня

ПРИКЛАДНА ПСИХОЛОГІЯ ТА ЛОГОПЕДІЯ

Анічхіна Вікторія. Про роль педагогічної культури батьків у процесі виховання, навчання та розвитку дитини з порушеннями мовлення

Бородавка Ольга. Мультиплікаційні засоби як чинник емоційного розвитку дітей з логопатологією
Васькова Дар`я. Виправлення порушень звуковимови при дитячому церебральному паралічі
Вербицька Олена. Психологія сну
Власюк Тетяна. Сімейне консультування
Дубовенко Анна. Ритміка в системі корекційного виховання дітей з вадами зору
Жмайло Анастасія. Психологічна адаптація до процесу навчання дітей 6-8 років із затримкою психічного розвитку
Кагадій Дарина. Терапевтична метафора в консультуванніКачар Тетяна. Використання полімерної глини як засобу розвитку зв’язного мовлення у дітей молодшого шкільного віку з загальним недорозвитком мовлення ІІІ рівня

Криворот Ольга. Методика логопедичної роботи з подолання органічної дислалії у дошкільників
Киргизова Алла. Особливості психологічного консультування підлітків
Липач Анастасія. Формування звуко-складової структури слова у дітей в умовах логопедичної групи закладу дошкільної освіти
Орлова Вікторія. Формування зв’язного мовлення у дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку Пашова Яна. Розвиток зв’язного монологічного мовлення дітей середнього дошкільного віку з знм ііі рівня засобом дидактичних ігор

Піддубна Юлія. Формування мотивації до навчання у здобувачів вищої освіти
Пічул Діана. Методика розвитку діалогічного мовлення у дітей з загальним недорозвитком мовлення ІІІ рівняМарюха Дар’я. Про роль дидактичних ігор у розвитку лексико-граматичного компоненту мовлення дітей з порушенням мовлення

Маринка Анастасія. Формування інтонаційної сторони мовлення заїкуватих дітей дошкільного віку

Свинаренко Ольга. Логопедична робота з формування засобів мовленнєвого спілкування у дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

Соснова Каміла. Методика розвитку дрібної моторики у дітей дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення
Сучок Дарина. Про зміст і методику логопедичної роботи з усунення порушень вимови звуків [Р], [Р’]
Тихонюк Мар’яна. Арт-терапія як засіб розвитку професійної креативності вихователів закладів дошкільної освіти
Топичканова Тетяна. Особливості міжособистісних відносин дітей дошкільного віку з затримкою психічного розвитку
Хаммерман Валерія. Зміст і методика логопедичної роботи з виправлення порушеної вимови звуків [Ш] [Ж] [Ч] [Щ] Хощенко Іванна. Використання дидактичних ігор як засобу лексико-граматичного оформлення мовлення дітей із порушеннями мовлення

Шамлі Вікторія. Використання дидактичних ігор як засобу фонетико–фонематичного розвитку мовлення дітей із порушенням мовленнєвого розвитку

Щиковська Олена. Система логопедичної роботи з корекції порушень мовленневого розвитку дітей з розумовою відсталістю

СОЦІАЛЬНА РОБОТА ТА ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА
Бут Марина. Роль сім’ї у соціалізації дитини с особливими потребами
Зленська Дар’я. Особливості організації неформальної освіти соціальних працівників у Швеції
Костенко Анастасія. Нормативно-правове забезпечення інклюзивної освіти
Лебедєва Анастасія. Соціальна інтеграція дітей з особливими потребами ресурсами лекотеки
Піддубна Юлія. Трансформація стереотипних уявлень про соціальні ролі жінки в українському суспільстві: гендерний аспект
Рибнікова Наталя. Соціальна робота з молоддю з особливими потребами в умовах інклюзивного соціального простору
Руденко Альона. Насильство – актуальна проблема сучасного суспільства
Тесленко Катерина. Функціонування мобільної лекотеки в умовах сільської територіальної громадиШалупня Євгеній. Соціально-педагогічні умови формування лідерських якостей обдарованої молоді в системі позашкільної освіти

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН

Акперова Єгьоне. Специфіка музично-теоретичної підготовки майбутніх викладачів музичного мистецтва у педагогічних закладах освіти

Андрющенко Яна. Хореографія як засіб розвитку уяви та фантазії дітей молодшого шкільного віку
Бережняк Марина. Застосування інноваційних методів навчання у процесі викладання сольфеджіо
Береговська Карина. Постмодернізм у інтерпретації класичного балетного театру
Дем’янець Ігор. Формування вокально-виконавської культури майбутнього вчителя музичного мистецтва Джупанов Олександр. Теоретичні засади організації навчання дітей з особливими потребами як складової професійної підготовки вчителя музичного мистецтва

Карлиханова Ірина. Хоровий театр як педагогічна форма художньо-творчої діяльності дитячого колективу

Карлиханова Ірина. Зміст інноваційних методів формування професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі фахової підготовки

Кійко Світлана. Компоненти фахової підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва
Корінь Анна. Особливості професійної підготовки викладача музичного мистецтва
Мар’єнко Світлана. Підготовка студентів педагогічних закладів вищої освіти до ролі диригента-хормейстера
Мар’єнко Світлана. Художньо-педагогічна інтерпретація мистецьких творів як психолого-педагогічне поняття
Онищук Тамара. Cучасний учитель музичного мистецтва в умовах нової школиОнищук Тамара. Умови формування навчальної взаємодії майбутнього вчителя музичного мистецтва під час освітнього процесу

Панькова Аліна. Формування творчої особистості засобами сучасної хореографії
Панькова Аліна. Формування дружніх взаємовідносин між дітьми засобами хореографічного мистецтва
Петренко Ірина. Музичне мистецтво як засіб естетичного виховання школярів
Пономарьова Анастасія. Українські народні ліричні пісні та їх виховне значення
Ростоцька Аліна. Шляхи розвитку уваги у дітей молодшого шкільного віку засобами хореографічного мистецтва
Свеженець Вікторія. Патріотичне виховання дітей засобами українського народного танцю
Туровєрова Юлія. Активізація творчої діяльності дітей на уроках сучасного танцю
Фоменко Єлизавета. Розвиток творчої індивідуальності підлітків засобами сучасної хореографії
Чорнобривець Яна. Методи танцювально-рухової терапії на уроках сучасного танцю

Шалімова Катерина. Значення навчальної дисципліни «теорія і методика сучасного танцю» в підготовці майбутнього вчителя хореографії в системі хореографічно-педагогічної освіти

Шокера Вікторія. Виховання вокально-інтонаційної культури школярів на уроках музики в загальноосвітній школі
Ярошенко Юлія. Освітній вплив репертуару дитячих хореографічних колективів