Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Філологічні науки, 2018

Збірник тез наукових доповідей студентів. Том 2. Філологічні науки

ІСТОРІЯ, ФІЛОСОФІЯ, ПРАВО
Бондаренко Вікторія. Інститут усиновлення в Україні: поняття та пропозиції щодо механізму вдосконалення
Гаман Юлія. Вплив багатонаціональності Південного регіону України на систему освітніх закладів другої половини XIX ст.
Голенко Альона. Духовність особистості як проблема суспільства
Єрьоміна Тетяна. Проблема цінностей в філософії
Капустєнко Юлія. Розвиток чоловічої проституції в ХІХ ст.
Кириченко Ілля. Історіографія періоду сталінських репресій щодо викладачів і студентів Бердянських педагогічних курсів та педагогічного інституту 1920 – 1953 рр.
Костюк Вікторія. Джерела українсько-польського протистояння на Західній Волині та Східній Галичині в період Другої Світової війни в об’єктиві української та польської історіографії
Костюк Владислава. Національна політика СРСР та її вплив на розвиток української мови в 1923-1991 рр.
Куртакова Катерина. Культурно-освітнє життя Катеринославщини ХІХ-поч. ХХ століття
Кучер Карина. Особливості міжнародних відносин європейських країн в 30-ті рр. ХХ ст.
Маляр Єлизавета. Недійсність правочинів, вчинених під впливом насильства
Михайлишина Ольга. Розвиток та поширення фольклористики у регіонах Східної Європи: України, Польщі та Литви
Михайлишина Ольга. Питання оцінки взаємовідносин церкви з нацистським урядом в німецькій та радянській історіографії
Мусафірова Олена. Віндикаційний позов як засіб захисту права власності
Нестеренко Аліна. До проблематики питання причин Пелопоннеської війни
Романченко Тетяна. Правове регулювання визнання шлюбу недійсним та його припинення
Руденко Ксенія. Становлення лютеранської церкви в XX cт. на теренах України: від занепаду до відродження
Сальнікова Дар’я. Формування образу «нової жінки» в УСРР (1920-1930 рр.)
Сальнікова Дар’я. Соціальний статус жінки (1920-1930 рр.)
Семенов Артур. Проблема вступу України в Європейський Союз
Сорокіна Олена. Коріння ідей російсько-української єдності та української окремішності в поглядах української еліти XVII – XVIII ст.
Старченко Ольга. Проблеми практичного застосування інституту примирення винного з потерпілим
Тохтамиш М.І. «Звіриний стиль» в ужитковому та ювелірному мистецтві скіфів
Чегринець Діана. Джерела формування національної інденичності в поглядах західних вчених
Якуніна Юлія. Правове регулювання заповіту подружжя

МОВА ТА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ
Баркова Дар’я. З’ясувальні конструкції з опорними словами зі значенням знання / незнання в текстах сучасної української преси
Березина Ирина. Семантико-стилистическая функция прилагательных по разрядам (на материале поэзии М. Ю. Лермонтова)
Билыч Екатерина. Специфика ономастического пространства волшебных сказок
Божко Анастасія. Синонімічні одиниці у творах Ігоря Муратова
Болотова Влада. Репрезентація поняття «Інтелект» фразеологічними засобами англійської та української мови (на матеріалі новелі Енн Райс «Мейфейрські відьми»
Боровська Марія. Особливості пеpеклaду англійських топонімів українською мовою
Брова Світлана. Фразеологизмы с противопоставлением: особенности семантики
Вертегел Валерия. Специфика использования лексических заимствований в пьесах А. П. Чехова
Видря Аліна. Дієслівна синоніміка та специфікиа її реалізації в прозі Ольги Кобилянської
Вітер Юлія. Вивчення англійської мови у контексті інформаційно-освітнього середовища
Вовк Аліна. Структурні та функціональні особливості розмовного стилю англійської мови
Воробйова Маргарита. Жаргонізми в сучасній художній літературі
Врубель Олександр. Взаємодія семантичного й комунікативного рівнів у творенні зіставної семантики
Декастро Валерія. Ділове спілкування як соціокультурний феномен
Дресвянникова Анна. Топоніми в лексичнoму склaдi aнглiйськoї мови
Іванова Марія. Провідні теми пісенної лірики альбому “EVOLVE” гурту Imagine Dragons
Калиниченко Аркадій. Сучасні засоби наочності у навчанні іноземної мови
Кальма Марія. Лінгвістичні і структурно-семантичні особливості збірки авторських казок О. Уайльда «Щасливий принц та інші казки»
Капустіна Катерина. Вводные и вставные конструкции в поэтической речи Марины Цветаевой
Кириліна Аліна. Особливості вербалізації кількісних відношень в англійській мові
Кокоріна Лариса. Семантичні особливості колірної метафори в англійських фразеологізмах
Коновал Вікторія. Структура та функції вокатива в поезії Лесі Українки
Котляр Марина. Текстоцентризм як лінгводидактичне поняття
Мельник Виктория. Лингвокогнитивные и лингвопрагматические механизмы комического в политическом дискурсе на материале русскоязычной прессы)
Омельчак Світлана. Принципи номінації персонажів у художніх творах М. Хвильового
Онасенко Любов. Лексичні новотвори у сучасних ЗМІ
Псарьова Марина. Семантичні та стилістичні особливості домінантних образів поезії О. Олеся, П. Тичини, М. Рильського
Рудик Ольга. Сучасні напрями дослідження мови українських газет
Саліонов Андрій. Особистісно-діяльнісний підхід у формуванні культури логічного мислення майбутнього спеціаліста в умовах інформатизації освіти
Сапронова Валерія. Функційні види безособових речень у художньому мовленні Миколи Хвильового
Семенова Вероніка. Стилістичні функції вторинних іменників у новелах О. Гончара
Сластёнова Дарья. Жаргон как процесс вторичной номинации
Тунік Ганна. Принципи номінації персонажів у художніх творах М. Хвильового
Тунік Ганна. Лексикографічна робота щодо виявлення старослов`янських лексичних елементів в болгарських говірках
Турченкова Олена. Англійські евфемізми в сучасному політичному дискурсі
Фірсова Марина. Біблеїзми у художньому тексті: лінгвостилістичні та функціональні особливості
Черница Виктория. Способы образования неологизмов в русском рекламном тексте
Шахмина Анастасия. Специфика использования слов с эмоциональными оттенками значений (на материале произведения М. Е. Салтыкова-Щедрина “Господа Головлевы”)
Шубна Вікторія. Особенности функционирования сложных синтаксических конструкций в идеостиле Ивана Бунина
Ющук Ганна. Формування міжкультурної комунікації в контексті професійної педагогічної підготовки

ЛІТЕРАТУРА ТА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ
Богдан Альона. «Мандрівний замок Хаула» Діани Уінн Джонс як епічне фентезі
Варьєва Єлизавета. Леся Українка у світлі нових прочитань
Дєдушева Ірина. Прийом ретроспекції як елемент психологічної прози Ірен Роздобудько
Євсіков Дмитро. Розкриття дитячої психології в повісті «Том Сойєр» Марка Твена
Зайцева Валентина. Методика вивчення образної системи твору (на матеріалі повісті “Тарас Бульба” Миколи Гоголя)
Колеснікова Ольга. Образ «Маленької людини» у традиції російської літератури XIX – початку XX ст.
Колеснікова Ольга. Російський детектив як явище сучасної культури
Молочко Аліна. Елементи літературної гри в романі Джона Фаулза «Колекціонер»
Наволокіна Лариса. Роман Дж. Орвелла «1984» як літературна модель тоталітарного суспільства
Осипчук Єлізавета. Поетика повсякденного простору в романі Галини Вдовиченко «Пів’яблука», «Інші пів’яблука»
Пилипенко Лілія. Порівняльна характеристика системи персонажів однойменних повісті і п’єси «Щира любов» Григорія Квітки-Основ’яненка
Пузанова Ганна. Сюжетно-мотивна основа поеми й повісті «Наймичка» Тараса Шевченка у шкільному вивченні
Сластьонова Дар’я. Вербальне вираження оцінки дійсності у казках О.Вайльда «Щасливий принц» та «Вірний друг»
Усманова О.М. Казкові елементи в драмі Івана Кочерги «Фея гіркого мигдалю»
Шиян Катерина. Жанрова парадигма романістики Василя Шкляра
Шило Вєроніка. Мова, література й математика

ЖУРНАЛІСТИКА
Бойко Анна. Візуальний контент сучасного журналу
Демченко Дар’я. Своєрідність розважальних програм на радіостанції «Громадське радіо»
Євдокимов Олександр. Хіт-парад як один із видів радіопрограм про музику
Єрьоменко Альона. Соціальні мережі як інструмент інформування аудиторії ЗМІ
Забітчук Олена. Журналістське розслідування як жанр і метод (на прикладі аналізу проекту «Схеми: корупція в деталях»)
Зюзіна Дарина. Своєрідність українських фешн-журналів
Ковальов Артем. Місце лонгріду серед публікацій «Укрінформу»
Котляр Наталя. Соціальна журналістика у регіональному вимірі
Міленко Анастасія. Проблеми функціонування аналітичних телевізійних жанрів в українському медіапросторі
Солодченко Анна. Своєрідність літературно-мистецьких періодичних видань в Україні

ПСИХОЛОГІЯ
Андріяшина Вікторія. Копінг-стратегії у поведінці вчителів з різним рівнем емоційного вигоряння
Бандуров Сергій. Розвиток візуального мислення студентів-фізиків у процесі їх професійної підготовки
Білоножко Аліна. Прояви депресивних станів у людей похилого віку
Брегеда Олена. Психологічні особливості розвитку творчих здібностей у підлітковому віці
Варбанська Наталія. Психологічні фактори становлення статево-рольової ідентичності підлітків
Гладких Тетяна. Особливості та розвиток пам’яті в підлітковому віці
Карацупа Владислав. Гендер як соціально-психологічна категорія
Клішко Юлія. Проблема деліквентної поведінки підлітків: психологічний аспект та шляхи подолання
Клішко Юлія. Проблема академічної прокрастинації у студентів ВНЗ та шляхи її вирішення
Кононович Андрій. Правова свідомість як складова фахової підготовки студентів юридичних та неюридичних спеціальностей вищих начальних закладів
Кривицька Владислава. Інтуїція як особистісний феномен психічного життя людини
Литвиненко Анастасія. Давні уявлення про конфліктність буття
Нестеренко Аліна. Психологічні особливості тривожності студентів ВНЗ
Нікітіна Вікторія. Вплив індивідуальних відмінностей мислення молодших школярів на їх навчальну діяльність
Нікітіна Вікторія. Дитячі страхи: види, причини, корекція
Павленко Наталя. Проблема самотності в похилому віці
Проценко Владислава. Гендерні особливості прояву лідерства у студентів
Сафонова Віра. Особливості міжособистісних стосунків у підлітковому віці
Сафонова Віра. До питання проблеми впевненості у підлітковому віці
Силка Катерина. До питання діагностики акцентуацій характеру підлітків
Силка Катерина. Вплив мультфільмів на формування особистості дошкільника
Силка Катерина. Проблема залежності від соціальних мереж серед студентської молоді
Силка Катерина. Активність та творчість – як запорука здоров’я в період геронтогенезу
Склярова Ольга. Ігрова терапія як метод формування вольових якостей дітей молодшого шкільного віку
Склярова Ольга. Самовиховання як фактор розвитку особистості підлітка
Тіпакова Поліна. Особливості міжособистісного спілкування підлітків
Тітаренко Аліна. Проблема психодіагностики дезадаптації дітей молодшого шкільного віку на першому році навчання у школі
Тягнирядно Анастасія. Психологічні особливості розвитку щасливої особистості
Філіп’єва Діана. Конфліктогени як чинники виникнення конфлікту
Фоміна Надія. Соціально-психологічні основи інтернет-залежності
Чекушкіна Світлана. Психологічні аспекти прогнозування та профілактики конфліктів