Наукові записки
Бердянського державного педагогічного університету
Серія: Філологічні науки

(Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України
збірник включений до Переліку наукових фахових видань України
(наказ МОН України №1279 від 6 листопада 2014 року)

ISSN 2412-933Х

У 2013 році засновано “Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету”.

Бердянський державний педагогічний університет – вищий навчальний заклад IV рівня акредитації.

Ректор– Богданов Ігор Тимофійович,доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

У збірнику “Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки” вміщено наукові статті, присвячені актуальним проблемам мовознавства та літературознавства. Висвітлено проблеми лінгвістики тексту, дискурсології, дискурс-аналізу, когнітивної лінгвістики, лексикології та фразеології. Досліджено проблеми часопросторових вимірів літератури, поетики художнього тексту, теорії літератури і порівняльного літературознавства.

Відповідно до рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України видання включено до Переліку наукових фахових видань України (наказ МОН України № 1279 від 6 листопада 2014 року), у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з галузі «Філологія (мовознавство та літературознавство)».

Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки. ISSN 2412-933Х

Збірник наукових праць видається українською, англійською, російською, болгарською, польською (змішаними) мовами.

Журнал відкритий для співробітництва як з українськими, так і з закордонними науковцями.

Усі серії наукового видання “Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету” видаються тричі на рік (квітень, серпень, грудень).

Статті приймаються до друку до 01 березня, 01 червня та 01 жовтня поточного року.

Матеріали, надіслані авторами пізніше зазначених термінів, приймаються до розгляду з метою публікації в наступному випуску, якщо автор не повідомить про своє бажання зняти матеріали з розгляду.