Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Організація освітньої діяльності

Положення Затверджено, введено в дію
Про організацію освітньої діяльності в БДПУ

вченою

радою БДПУ

25.06.2015 (протокол № 13)

наказ №115 від 31.08.2015 (зі змінами)

Про критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень студентів БДПУ згідно з Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою (ЄКТС) Вченою радою університету 01.02.2013 (протокол № 9)

наказ  №41 від 07.03.2013

Інструкція про порядок поновлення та переведення студентів у БДПУ

Вченою радою університету 27.11.2014 (протокол №4)

Наказ №165 від 27.11.2014

Про переведення студентів БДПУ на вакантні місця державного замовлення Вченою радою університету 24.11.2011 (протокол №5)
Про проведення практики студентів БДПУ Наказ №198 від 26.12.2013
Про організацію самостійної роботи студентів БДПУ Вченою радою БДПУ

29.03.2012 (протокол №9)

Про випускні кваліфікаційні роботи студентів (магістрантів) БДПУ

Вченою радою БДПУ

29.03.2012 (протокол №9)

Про проведення першого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади Вченою радою університету 05.03.2014 (протокол № 7)
Про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у Бердянському державному педагогічному університеті

Вченою радою університету 26.02.2015

(протокол №8)

Наказ №37 від 27.02.2015

Про диплом з відзнакою Бердянського державного педагогічного університету

Вченою радою університету 26.02.2015

(протокол №8)

Наказ №37 від 27.02.2015