Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Положення БДПУ

Навантаження_БДПУ
Порядок відшкодування коштів БДПУ 2016
Платні послуги
Положення про ЕК БДПУ
Положення про диплом з відзнакою БДПУ
Положення про критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень студентів Бердянського державного педагогічного університету згідно з Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою (ЄКТС)
Положення про академічну мобільність студентів БДПУ
Положення про випускні кваліфікаційні роботи студентів (магістрантів)
Положення про відкритті заняття
Положення про кафедру
Положення про організацію самостійної роботи студентів БДПУ
Положення про проведення практики студентів
Положення про факультет
Положення про проведення першого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади
Положення про підвищення кваліфікації та стажування
Положення про стажування студентів