Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

ФППОМ

 

Степанюк Катерина Іванівна

Голова Ради факультету, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти

e-mail: katerinastepanyk@gmail.com

 

 

 

Радіонова Марина Сергіївна

Заступник голови Ради молодих учених факультету, завідувач навчальної психолого-консультативної лабораторії

 

e-mail: appapsyxology@gmail.com

 

 

Тімченко Каріна Сергіївна

Секретар Ради молодих учених факультету, здобувач І рівня ВО факультету

психолого-педагогічної освіти та мистецтв

e-mail:  timchenkokarina2000@gmail.com

 

Склад Ради молодих учених факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв

 

Прізвище, імя,

по-батькові

Сфера наукових інтересів Посада
Професорсько-викладацький склад
Кафедра початкової освіти
Степанюк Катерина Іванівна

 

Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи в процесі проектної діяльності; формування предметно-перетворювальних умінь молодших школярів. канд. пед.н., доцентка кафедри початкової освіти
Качерова Ольга Георгіївна – творчість як основа розвитку особистості студента;

– мистецтво на шляху формування творчої особистості майбутнього вчителя образотворчого мистецтва;

–декоративно-прикладне мистецтво як засіб формування творчого потенціалу майбутнього педагога

старша викладачка кафедри початкової освіти
Нестеренко Марина Миколаївна Підготовка майбутніх учителів до професійної діяльності в умовах варіативності початкової освіти; формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх учителів початкової школи старша викладачка кафедри початкової освіти
Кафедра теорії і методики навчання мистецьких дициплін
Тараненко Юлія Петрівна

 

Підготовка майбутніх учителів хореографії до розвитку художньо-творчих здібностей молодших школярів канд. пед.н., ст.викладачка кафедри теорії і методики навчання мистецьких дициплін
Павленко Руслан Валентинович

 

Використання сучасних технології в процесі навчання народно-сценічному танцю викладач кафедри теорії і методики навчання мистецьких дициплін
Кривунь Наталя Сергіївна

 

Інноваційний аспект підготовки майбутніх учителів хореографії у процесі вивчення сучасного танцю викладачка кафедри теорії і методики навчання мистецьких дициплін
Кафедра психології
Федорик Вікторія Володимирівна,

 

Психологія:

– проблеми мотивації самовиховання в молодшому шкільному віці;

– арт-терапія в роботі з дітьми та дорослими

асистентка

кафедри психології

Сердюк Наталія Іванівна, Психологія:

– атракція в міжособистісних стосунках;

– арт-терапія в роботі з дітьми та дорослими

кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології
Радіонова Марина Сергіївна Психологія:

– особистісне зростання здобувачів вищої освіти;

– застосування методів арт-терапії при психологічному супроводі особистості;

– професійне становлення майбутніх фахівців

Завідувачка навчальної психолого-консультативної лабораторії
Здобувачі вищої освіти
Тімченко Карина Початкова освіта Здобувач І рівня вищої освіти
Пономаренко Діана Початкова освіта Здобувач ІІ рівня вищої освіти
Дресвянникова Анна Початкова освіта Здобувач ІІ рівня вищої освіти