Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Конференції

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ

                                                                                                                                                               


ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ, НАУКОВІ СПІВРОБІТНИКИ, АСПІРАНТИ, СТУДЕНТИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку», яка відбудеться 20-21 квітня 2017 року.

Основні напрямки роботи конференції:

 • Біологічні науки. Екологія.
 • Державне управління та економіка.
 • Менеджмент і маркетинг.
 • Журналістика.
 • Актуальні питання історичних наук.
 • Політологія.
 • Юридичні науки.
 • Мистецтвознавство.
 • Педагогіка.
 • Психологія.
 • Сучасні інформаційні технології.
 • Фізико-математичні науки.
 • Фізична культура і професійний спорт.
 • Філологічні науки.
 • Охорона праці та безпека життєдіяльності.
 • Технічні науки.
 • Нанотехнології.

ФОРМА УЧАСТІ В ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ

Форма участі – заочна (дистанційна). Заочна участь в інтернет-конференції передбачає публікацію тез в електронному збірнику матеріалів конференції.

Мови конференції – українська, російська, англійська.

За необхідності учасники конференції можуть отримати в pdf-форматі сертифікат і збірник матеріалів конференції, які будуть надіслані разом на зазначену у відомостях про авторів електронну адресу.

УМОВИ УЧАСТІ В ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ

Щоб взяти участь у науковій інтернет-конференції необхідно:

1. Заповнити заявку учасника.

2. Оформити тези доповіді відповідно до вимог.

3. Надіслати до 1 квітня 2017 року заявку учасника та тези доповіді на електронну адресу rmu.bdpu.conf2017@gmail.com

Участь у інтернет-конференції – БЕЗКОШТОВНА!!!

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 • обсяг 2 або 4 повні сторінки;
 • шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5;
 • параметри сторінки: формат А4 (210х297 мм), орієнтація – книжна, поля – 2,5 см з усіх боків. Сторінки без нумерації. Параметри абзацу: перший рядок – відступ 1,25 мм.
 • текст набирається без переносів, на всю ширину сторінки. Необхідно використовувати однотипні лапки; здійснюючи набір тесту, варто розрізняти символи дефісу (-), тире (–);
 • у лівому куті – шифр УДК. У правому – ініціали та прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання, у дужках – навчальний заклад. Через інтервал великими літерами напівжирним шрифтом по центру подається назва тез. Через інтервал – текст.
 • література оформляється згідно з вимогами ВАК (бюлетень ВАК 2009, №5).

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА

Для викладачів і наукових співробітників

Прізвище, ім’я, по батькові автора
Науковий ступінь і вчене звання (за наявності)
Повна назва вищого навчального закладу (наукової установи), у якому працює учасник конференції
Назва кафедри (відділу) і посада
Контактний телефон
Електронна адреса
Зазначити, чи потрібен сертифікат учасника конференції (так/ні)
Зазначити, звідки Ви дізналися про проведення конференції

 

Для аспірантів

Прізвище, ім’я, по батькові автора
Повна назва вищого навчального закладу (наукової установи), у якому навчається учасник конференції
Назва кафедри і рік навчання
Контактний телефон
Електронна адреса
Зазначити, чи потрібен сертифікат учасника конференції (так/ні)
Зазначити, звідки Ви дізналися про проведення конференції

 

Для студентів

Прізвище, ім’я, по батькові автора
Повна назва вищого навчального закладу, у якому навчається учасник конференції
Назва факультету і курс навчання
Контактний телефон
Електронна адреса
Відомості про наукового керівника (П.І.П., науковий ступінь, вчене звання)
Зазначити, чи потрібен сертифікат учасника конференції (так/ні)
Зазначити, звідки Ви дізналися про проведення конференції

 

Контактна інформація

Теl. +38-066-537-63-68 Онищенко Сергій Вікторович

+38-095-335-68-64 Степанюк Катерина Іванівна

E-mail: rmu.bdpu.conf2017@gmail.com

Перелік

міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій здобувачів вищої освіти і молодих учених у 2017 році