Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Троянди й виноград

Акулова Н. Ю. .ОСТРІВ МЕРТВИХ. АРНОЛЬДА БЕКЛІНА І ПРОБЛЕМА ЕСТЕТИЧНОГО СМАКУ В РОМАНІ .ТАРР. ВІНДЕМА ЛЮЇСА

Аммон М. В. СПЕЦИФИКА ГРОТЕСКА В БЕЛОРУССКОЙ ФАНТАСТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Атаманчук В.П. ЕСТЕТИКА АБСУРДУ У П’ЄСІ Л. КОВАЛЕНКО .ГЕРОЇНЯ ПОМИРАЄ В ПЕРШІМ АКТІ.

Бабійчук Т.В. ВИХОВАННЯ ЕСТЕТИЧНИХ ПЕРЕКОНАНЬ НА ЗАНЯТТЯХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕДЖІ

Балабуха Н.В. КРАСА СТРУКТУРИ ЛІТЕРАТУРНОГО ТЕКСТУ: ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО СМАКУ

Бережний В.А. АНЕКДОТ В УКРАЇНСЬКОМУ ГУМОРИСТИЧНОМУ ТЕЛЕВІЗІЙНОМУ ДИСКУРСІ

Богданова М.І. ХУДОЖНЬО-ЗОБРАЖАЛЬНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЕКЗИСТЕНЦІЙ ГЕРОЇВ У МАЛІЙ ПРОЗІ МИХАЙЛА МОГИЛЯНСЬКОГО

Бокшань Г.І. ЕСТЕТИЧНІ АКЦЕНТИ В МІФОПОЕТИЦІ ЛІРИЧНИХ ЩОДЕННИКІВ ГАЛИНИ ПАГУТЯК І ТОНІНО ҐВЕРРИ

Бортнік Ж.І. СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА МОНОДРАМА В КОНТЕКСТІ ЕСТЕТИКИ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ТЕАТРУ

Бурлакова І.В. ЕКБАТАНА ІГОРЯ КОСТЕЦЬКОГО: ЛІТЕРАТУРА ЯК ПРОЕКТ І ЛІТЕРАТУРНІ ПРОЕКЦІЇ ЕСТЕТИЧНОГО В НОВЕЛІСТИЦІ ПИСЬМЕННИКА

Вальчак Д. ЖИВОПОДОБИЕ ИЛИ ИКОНОПОДОБИЕ? РАЗНОЕ ПОНИМАНИЕ КРАСОТЫ РЕЛИГИОЗНОГО ИСКУССТВА У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РУССКИХ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫХ ЭЛИТ ХІХ ВЕКА

Васильєв С.С. УКРАЇНСЬКІ ФІЛЬМИ У ВІТЧИЗНЯНОМУ КІНОПРОКАТІ В ОЦІНКАХ КІНОКРИТИКІВ (2015–2017)

Вісич О.А. ЛЕСЯ УКРАЇНКА В ЕСТЕТИЧНИХ КООРДИНАТАХ ІГОРЯ КОСТЕЦЬКОГО

Випасняк Г.О. МУЗИКА ЯК МАРКЕР ІДЕНТИЧНОСТІ У ПОСТРАДЯНСЬКОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ (НА МАТЕРІАЛІ ПРОЗИ Ю. АНДРУХОВИЧА, С. ЖАДАНА)

Галак І.П. МОВНІ ШТАМПИ ЯК ЗАСІБ ТВОРЕННЯ ОБРАЗУ ЗАГАРБНИКА (НА МАТЕРІАЛІ ПОВІСТІ ФЕДОРА ОДРАЧА .НА НЕПЕВНОМУ ҐРУНТІ.)

Герасименко Ю.А. ТІЛЕСНІ КОДИ В РОМАНІ Р. ДЕФОРЖ .АННА КИЇВСЬКА.

Годік К.О. КАТЕГОРІЯ .ПОТВОРНОГО. В ЗОБРАЖЕННІ .БІСІВ. В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ І ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ (НА ПРИКЛАДІ ТВОРУ Б. АНТОНЕНКА-ДАВИДОВИЧА .СМЕРТЬ.)

Горбач Н. В. ECCE HOMO: ГРАНІ ТАЛАНТУ І ТРАГІЗМ ДОЛІ В ТВОРІ .АПТЕ. НЕЗАКІНЧЕНА ПОВІСТЬ. П. ГЛУХОВСЬКОГО Й М. КОВАЛЬСЬКОГО

Горболіс Л.М. ХУДОЖНЄ ВІДОБРАЖЕННЯ ПРИРОДООХОРОННОЇ ЕСТЕТИКИ У ЗБІРЦІ ПЕТРА СОРОКИ .ДЕ СВИЩЕ ОВЛУР.

Даниленко Л.В. ЛІТЕРАТУРА І КІНО В ІНТЕРТЕКСТІ РОМАНУ С. ОКСЕНИКА .ВБИВСТВО П.ЯНОЇ ПІОНЕРКИ.: КОДИФІКАЦІЯ РЕТРОЧАСУ

Данилюк-Терещук Т.Я. РУСАЛКА В РОМАНТИЧНОМУ І МОДЕРНІСТСЬКОМУ ЕСТЕТИЗМІ

Дашко Н.С. НОВЕЛИ БОГДАНА МЕЛЬНИЧУКА: ГРАНІ ТРАГІЧНОГО

Девдюк І.В. АМБІВАЛЕНТНА СЕМАНТИКА УРБАНІСТИЧНОГО ПРОСТОРУ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ ПРОЗІ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ

Динниченко Т.А. ЕСТЕТИКА І ПОЛІТИКА В РОМАНІ А. ФРАНСА .БОГИ ЖАДАЮТЬ.

Динниченко А.О. ПРОБЛЕМА КРАСИ І ВЛАДИ У МІСТИЧНОМУ СВІТІ САГИ .ВІДЬМАК. А. САПКОВСЬКОГО

Дмитренко Н.В. .МЕДЕЯ ТА ЇЇ ДІТИ. Л. УЛІЦЬКОЇ: ЄДНІСТЬ ТВОРЧОГО І РУЙНІВНОГО НАЧАЛ ЯК ПРОЕКЦІЯ ДЕМІФОЛОГІЗАЦІЇ ЖІНОЧИХ ОБРАЗІВ

Дубініна К. А. ЕВОЛЮЦІЯ СТРУКТУРНОЇ ТОПІКИ: ВІД РЕЛІГІЙНОГО КАНОНУ ЧЕРЕЗ ЕСТЕТИКУ РИТОРИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ ДО ВНУТРІШНЬОЇ КУЛЬТУРИ АВТОРА (АНАЛІЗ ПИТАННЯ НА ОСНОВІ РИТОРИКИ ПОЛЕМІЧНОЇ ПРОЗИ XVII.XVIII СТ. ТА ЗБІРКИ .БАЙКИ ХАРКІВСЬКІ. ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ)

Ємець О.В. МЕТАФОРА КРАСИ ЛЮДИНИ І ПРИРОДИ У ТВОРАХ О. ВАЙЛДА, Д. ТОМАСА ТА У СУЧАСНІЙ ПРОЗІ

Журавська О.В. КОМУНІКАТИВНЕ ТРАНСЦЕНДУВАННЯ ДОСВІДУ ПЕРЕБУВАННЯ В ПОЛОНІ В УКРАЇНСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ ХХІ СТ.

Землянська А.В. КАТЕГОРІЇ ГЕРОЇЧНОГО / БРУТАЛЬНОГО В ШПИГУНСЬКОМУ РОМАНІ С. ПОСТОЛОВСЬКОГО .ВОРОГ, АБО ГНІВ БОЖИЙ.

Землянський А.М. ЕСТЕТИКА МИСТЕЦТВА У ФЕНОМЕНОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

Ільницька Л.В. ДУХОВНО-ЕСТЕТИЧНИЙ ОБРАЗ МАКСИМА РИЛЬСЬКОГО НА ПОРТРЕТАХ ОЛЕКСІЯ ШОВКУНЕНКА ТА ВАЛЕНТИНИ ВИРОДОВОЇ- ГОТЬЄ

Іщенко О.А. ХУДОЖНЄ ОСМИСЛЕННЯ ФЕНОМЕНУ КРАСИ В РОМАНАХ МИРОСЛАВА ДОЧИНЦЯ: ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ

Кирюшкина М.И. ТЕЛЕСНОСТЬ КАК ФОРМА ПРЕЗЕНТАЦИИ ЖЕНСКОЙ СУБЪЕКТИВНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ БЕЛОРУССКОЙ ПОЭЗИИ АВТОРОВ-ЖЕНЩИН

Кицак Л.В. ЕСТЕТИЧНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ У РОМАНІ .КАТЕРИНА. ДАРИНИ ГНАТКО

Кобилко Н.А. ЕСТЕТИЧНИЙ ІДЕАЛ У ТВОРАХ МИТЦІВ ХИМЕРНОЇ ПРОЗИ

Колінько О.П. КРАСИВЕ І КОРИСНЕ В СУЧАСНІЙ МАЛІЙ ПРОЗІ

Колісник Г.М. HOMO CREANS ЯК ЕСТЕТИЧНА КАТЕГОРІЯ У ТВОРАХ ДІНИ РУБІНОЇ ТА ЄВГЕНІЇ КОНОНЕНКО

Коркішко В.О. НЕЕТИЧНЕ ЕСТЕТИЧНЕ, АБО ПРО .КАЦАПІЗМ. ПРИНЦА ДАНСЬКОГО (НА МАТЕРІАЛІ П.ЄСИ ЛЕСЯ ПОДЕРВ.ЯНСЬКОГО .ГАМЛЄТ, АБО ФЕНОМЕН ДАТСЬКОГО КАЦАПІЗМА.)

Корнелюк Б.В. .I AM SUBTLE, FALSE AND TREACHEROUS. – РІЧАРД ІІІ В. ШЕКСПІРА ЯК ВТІЛЕННЯ ЛЮДИНИ-ПРАГМАТИКА

Кочерга С.О. КОНТРОВЕРСІЙНИЙ ДІАПАЗОН ОБРАЗУ ЯЛТИ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ

Кулакевич Л.М. КОЛЬОРОВИЙ КОД ПОЕЗІЇ НАТАЛКИ НІКУЛІНОЇ

Кучеренко С.В. ЮРІЙ ЛИПА ПРО ЗНАЧЕННЯ РИТМУ

Левчук Т.П. МИСТЕЦЬКІ ПОШУКИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЕСТЕТИЧНИХ РУХІВ

Ліпницька І.М. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР СИМВОЛІСТСЬКОЇ ЛІРИКИ .УКРАЇНСЬКОЇ ХАТИ. В КОНТЕКСТІ ЕСТЕТИЧНИХ ДЕКЛАРАЦІЙ РАННЬОГО УКРАЇНСЬКОГО МОДЕРНІЗМУ

Лиденкова О.А. ГАРМОНИЯ И ХАОС: МОТИВ ВЛАСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРОЗЕ БЕЛАРУСИ И БРИТАНИИ

Лисанець Ю.В. ОНТОЛОГІЯ ТІЛЕСНОСТІ У ЛІТЕРАТУРНО-МЕДИЧНОМУ
ДИСКУРСІ ПРОЗИ США

Ляшенко О.А. ПРИВАТНІСТЬ ЯК ВИРАЖАЛЬНИЙ ЗАСІБ ТВОРЕННЯ ГАРМОНІЇ РОДИННОГО СВІТУ У ЗБІРЦІ Г. ЧУБАЧ .ЖУРАВКА.

Маланій О.О. ЕСТЕТИКА МУЛЬТИМЕДІАЛЬНОГО ПРОСТОРУ ЕММИ АНДІЄВСЬКОЇ

Маценка С.П. ЕСТЕТИЧНИЙ РЕЖИМ СУЧАСНОСТІ: ПОНЯТТЯ КРАСИ В НОВІТНЬОМУ НІМЕЦЬКОМУ ФІЛОСОФСЬКО-ЛІТЕРАТУРНОМУ ДИСКУРСІ

Мітракова О.О. ПРАГМАТИЧНІСТЬ ПРОТИ ЕСТЕТИКИ У ТВОРІ ГАЛИНИ ПАГУТЯК .ВИДІННЯ ОРФЕЯ. ТА ІВАНА ДАВИДКОВА .ЛОДКАТА НА ХАРОН.

Микитин І.Я. ГЕНДЕРНІ ВИМІРИ КУЛЬТУРНОГО ПОГРАНИЧЧЯ КАЄТАНА АБГАРОВИЧА: ІДЕАЛИ ТА ІДОЛИ

Моклиця М.В. КРАСИВЕ І КОРИСНЕ В ПРОЕКЦІЇ НА ЕСТЕТИКУ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Мчеладзе И.Р., Амирэджиби Н.М. ЭКСПЛИКАЦИЯ .ЧУЖОГО.: НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ГРУЗИНСКО-УКРАИНСКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ПОСТКОЛОНИАЛЬНОГО ПЕРИОДА

Назімова К.А. ЖІНОЧІ ОБРАЗИ РОМАНУ МАРИНИ ЛЕВИЦЬКОЇ .КОРОТКА ІСТОРІЯ ТРАКТОРІВ ПО-УКРАЇНСЬКИ.: ЕСТЕТИЧНЕ Й ПРАГМАТИЧНЕ

Новик О.П. БАЧЕННЯ СВІТУ В ОПОВІДАННІ ПЕТЕРА БОНЕВА .ЖИТТЯ В ПРОСТОМУ ОБЧИСЛЕННІ.

Оноприенко А.Д. ТОСКА ПО ИДЕАЛУ В СТИХОТВОРЕНИИ Ш. БОДЛЕРА .С ЕВРЕЙКОЙ БЕШЕНОЙ ПРОСТЕРТЫЙ НА ПОСТЕЛИ…. (.UNE NUIT QUE J.ETAIS PRES D.UNE AFFREUSE JUIVE….)

Остапчук А.С. ЕСТЕТИЗМ ЯК ХУДОЖНЯ ДОМІНАНТА МОДЕЛЮВАННЯ ІТАЛІЙСЬКОГО ТЕКСТУ В ПОЕЗІЯХ ОСКАРА ВАЙЛДА

Петренко О.І. ПРАГМАТИЧНІ МОТИВИ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО ОБРАЗУ МІСТА У БАРОКОВОМУ .КИЇВСЬКОМУ ТЕКСТІ.

Петровская Т.М. ТОЧКИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И СОВРЕМЕННОЙ ДЕТСКОЙ СУБКУЛЬТУРЫ

Пустовіт В.Ю. ЕСТЕТИЧНИЙ ІДЕАЛ ПИСЬМЕННИКА В ЕПІСТОЛЯРНОМУ ДИСКУРСІ ХІХ СТ.

Романенко Л.В. ЕСТЕТИЧНА ЦІННІСТЬ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ДІТЕЙ

Романов С.М. ЛЕСЯ УКРАЇНКА ТА О. КОБИЛЯНСЬКА: ЖІНОЧА ДРУЖБА У ЧОЛОВІЧОМУ СВІТІ

Росінська О.А. ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ КАТЕГОРІЙ БУДЕННОЇ СВІДОМОСТІ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Савченко І.В. ЕВОЛЮЦІЯ АГІОГРАФІЧНОГО КАНОНУ У ЧЕТЬЯХ МІНЕЯХ ДИМИТРІЯ РОСТОВСЬКОГО (ТУПТАЛА) (НА МАТЕРІАЛІ ЖИТІЯ СИМЕОНА СТОВПНИКА)

Салова О.В. ДИХОТОМІЯ ФОРМИ І ЗМІСТУ В РОМАНІ ОЛЕСЯ ДОСВІТНЬОГО .КВАРЦИТ.

Скляр І.О. ПСИХОТИП МАНКУРТА В РОМАНІ ЯРОСЛАВА МЕЛЬНИКА .МАША, АБО ПОСТФАШИЗМ.

Cлижук О.А. ПОШУКИ ГАРМОНІЇ ЗІ СВІТОМ У ФАНТАСТИЧНІЙ ПОВІСТІ ДЛЯ ПІДЛІТКІВ В. АРЄНЄВА .ДУШНИЦЯ.

Смаглій І.В. АКСІОЛОГІЧНА ІЄРАРХІЯ ЗЕМНОГО І КОСМІЧНОГО У ТВОРАХ ОЛЕСЯ БЕРДНИКА

Смольницька О.О. ПРЕКРАСНЕ І ПОТВОРНЕ У РАННІЙ ЛІРИЦІ МАКСИМА РИЛЬСЬКОГО: ПОРІВНЯННЯ З ВИБРАНОЮ ПОЕЗІЄЮ ДЖОНАТАНА СВІФТА

Соколова В.А. .ВОЛЯ ДО ЖИТТЯ. ТА .ВОЛЯ ДО ВЛАДИ. В ЛІТЕРАТУРНИХ ВЕРСІЯХ АНТИЧНОСТІ ХХ СТОЛІТТЯ

Соколовська Ю.С. МЕТАФОРИЗАЦІЯ ОБРАЗУ ОСЕНІ У ТВОРЧОСТІ ІРЕН РОЗДОБУДЬКО В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ МАСОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Староста О.І. КОНЦЕПЦІЯ МИТЦЯ У ФІЛОСОФСЬКІЙ ЛІРИЦІ ВОЛОДИМИРА САМІЙЛЕНКА

Федоренко О.Б. ВНУТРІШНЯ І ЗОВНІШНЯ КРАСА СЕВЕРИНА НАЛИВАЙКА – ГЕРОЯ УКРАЇНСЬКИХ РОМАНІВ ХХ СТОЛІТТЯ

Філоненко С.О. ВІКТОРІАНСЬКА КРАСА З СОБАЧОГО ПОГЛЯДУ: ЕСТЕТИКА В ПОВІСТІ .ФЛАШ. ВІРДЖИНІЇ ВУЛФ

Харіна О.І. .КРАСА ДУШІ, КРАСА ЛЮБОВІ. (ЗА ПОВІСТЮ О. ОГУЛЬЧАНСЬКОГО .СТЕПОВА ПРИНЦЕСА.): МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ

Харлан О.Д. ТАЄМНИЦЯ ЯК (НЕ)ПАМ.ЯТЬ У ПРОЗІ ПРО МИСТЕЦТВО (РОМАНИ ЄВГЕНІЇ КОНОНЕНКО .ЖЕРТВА ЗАБУТОГО МАЙСТРА. І ТРЕЙСІ ШЕВАЛЬЄ .ДІВЧИНА З ПЕРЛОВОЮ СЕРЕЖКОЮ.)

Чуй К.І. ЖАНР ЗАПИСОК У МАСОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ: .ЗАРУЧНИК СПОКУСИ, АБО ЗАПИСКИ ГЛАМУРНОГО КОХАНЦЯ. ОЛЕКСАНДРА ГОРОБЦЯ

Шама И.Н. О КОМИЧЕСКОМ В КЛЕРИХЬЮ

Шапошникова О.О. ДИСКУРС ПРЕКРАСНОГО Й ПОТВОРНОГО У РОМАНАХ ІВАНА БАГРЯНОГО

Шеховцова Т.А. ПЛЕНИРЫ, МИЛЕНЫ И ДРУГИЕ (ТИПЫ ЖЕНСКОЙ КРАСОТЫ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ТРАДИЦИИ)

Школа В.М. ОСМИСЛЕННЯ ФЕНОМЕНУ КРАСИ УКРАЇНСЬКИМИ ДРАМАТУРГАМИ 20–30-Х РР. ХХ СТ.

Яструбецька Г.І. ЕСТЕТИЧНЕ ЯК ЕНЕРГЕМАТИЧНЕ (НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ І В.СТУСА)