Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

ФФМКТО

Інформація про студентські наукові гуртки

на факультет фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти

 

Кафедра комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні й інформатики

На кафедрі функціонують чотири наукові гуртки:

 1. «Застосування мікропроцесорних систем в управлінні»

Керівник: д.п.н., проф. Хоменко В. Г.

 1. «Комп’ютерні мережі»

Керівник к.п.н. доц. Павленко М. П.

 1. «Захист та ремонт комп’ютерів»

Керівник к.т.н., доц. Антоненко О. В.

«Спортивне програмування»

Керівник асистент Лаврик В. В.

Серед проектів, які виконують студенти під час роботи в гуртках, хотілося б відмітити тривимірні графічні розробки.

Є й значні науково-професійні досягнення за напрямом програмування. Студенті отримують сертифікати та займають призові.

В процесі роботи наукових гуртків для студентів організовуються зустрічі з відомими науковцями, практиками, роботодавцями. Гуртківці зі спортивного програмування та комп’ютерних мереж зустрічаються з представниками компанії «WebCase», яка займається комплексною розробкою сайтів «під ключ», створює інтернет-магазини та індивідуальні веб-сервіси.

 


 

Кафедри математики та методики навчання математики

У 2017-2018 н.р. при кафедрі математики та методики навчання математики функціонуватимуть:

 • студентський науковий гурток «Математичне краєзнавство», керівник канд. пед. наук, старший викладач Панова С.О.;
 • тренінгова група з підготовки до математичної олімпіади студентів педагогічних вишів, керівники канд. техн. наук, доцент Онуфрієнко О.Г., канд. фіз.-мат. наук, старший викладач Коваленко В.М.

За підсумками 2016-2017 н.р. продовжено роботу студентського гуртка «Математичне краєзнавство», науковий консультант ст. викл. Панова С.О.

Гуртківцями проводяться дослідження історико-математичної тематики, результати яких оприлюднюються через виступи на студентських науково-практичних конференціях, публікації, математичні читання, відеолекції, тематичні зустрічі для студентів різних факультетів БДПУ та учнів загальноосвітніх навчальних закладів як на базі ФФМКТО, так і під час виїзних профтурів. Загальна аудиторія школярів, залучена до участі у вище зазначених заходах, станом на кінець навчального року складала понад 500 осіб. Найбільш активними учасниками наукового гуртка є студенти групи 3ма Якубенко Оксана, Мінакова Вікторія, М’ягченко Наталя; групи 7ма Опара Світлана, Бєляєв Володимир, Салій Катерина.

Для студентів 1-3 курсів працював науковий гурток «Тренінг із розв’язування задач математичних олімпіад». Тренери: доценти Онуфрієнко О.Г. (керівник), Красножон О.Б., ст. викладач Коваленко В.М.

 

 

Кафедра фізики та методики навчання фізики

На базі кафедри діє два гуртки:

 1. «Студентське конструкторське бюро»

Керівник: д.п.н., проф. Шишкін Г.О.

Анотація діяльності: займаються розробкою навчального обладнання для кабінетів фізики загальноосвітніх та вищих навчальних закладів.

 1. «Оптоелектронні прилади»

Керівник: д.ф-м.н., проф.  під керівництвом Кідалова В.В.

Анотація діяльності: займаються розробкою оптоелектронних приладів.

(Напилення тонких плівок на вакуумній установці– ВУП- 5)

  

(Робота з вакуумною технікою у науковій лабораторії)

 

 


 

Кафедра професійної освіти, трудового навчання та технологій

На базі кафедри діє одна проблемна група, наукова-дослідна лабораторія та гри гуртка:

1.Проблемна група «Управління якістю».

Керівник: к.п.н., доцент  Перегудова В.І.

Анотація діяльності: Розглядаються основні досягнення теорії та практики в області менеджменту якості, застосовування статистичних методів управління якістю в операційній діяльності у процесі забезпечення якості виконання технологічних операцій.

 1. Наукова-дослідна лабораторія «Прикладні проблеми технологічної освіти учнів загальноосвітньої школи»,

Керівник: к.п.н., доцент Даннік Л.А.

Анотація діяльності: Робота лабораторії спрямована на поглиблення навчання та самоосвіти в галузі проблем трудового навчання майбутніх вчителів технологій, на формування  професійної компетентності.

 1. Науковий гурток «Історія розвитку науки і техніки»

Керівник: к.п.н., доцент Бєлова Ю.Ю.

Анотація діяльності: студенти виконують науково-пошукову роботу з питань вивчення закономірностей та особливостей розвитку науки і техніки, готуються до майбутньої професійної діяльності, яка пов’язана з інженерним проектуванням технічних об’єктів.

 1. Науковий гурток «Підготовка компетентного фахівця»

Керівник: к.п.н., доцент Чернєги О.А.

 1. «Економічні ігрові методики та їх використання у навчальному процесі»

Керівник: к.п.н., доцент Хоменко С.В.

Робота наукових гуртків спрямована на підвищення якості професійної підготовки з орієнтацією її на державні стандарти, підготовку фахівця з високим рівнем творчого потенціалу і якісно новою інноваційною культурою, здатного соціально адаптуватися в будь-яких умовах, до потреб місцевого ринку праці. У навчальному процесі особливе місце в розвитку пізнавальної активності студентів відводиться економічним ігровим методикам.