Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Спеціалізована вчена рада Д 18.092.01

Наказом Вищої атестаційної комісії України від «06» червня 2011 року № 532 в Бердянському державному педагогічному університеті створено спеціалізовану вчену раду К 18.092.01, наказом МОН України від «16» липня 2018 року № 775 перереєстровано спеціалізовану вчену раду Д 18.092.01 і надано право приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата педагогічних наук за спеціальностями:

13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика);

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

СКЛАД СПЕЦРАДИ:

Голова ради:

 1. Богданов Ігор Тимофійович, д. пед. н., професор, ректор, Бердянський державний педагогічний університет, спеціальність 13.00.02 “Теорія та методика навчання (фізика)”.

Заступник голови:

 1. Коваль Людмила Вікторівна, д. пед. н., професор, декан факультету, Бердянський державний педагогічний університет, спеціальність 13.00.04.

Вчений секретар:

 1. Жигірь Вікторія Іванівна, д. пед. н., професор, декан факультету, Бердянський державний педагогічний університет, спеціальність 13.00.04.

Члени ради:

 1. Гуренко Ольга Іванівна, д. пед. н., професор, перший проректор, Бердянський державний педагогічний університет, спеціальність 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти”;
 2. Шут Микола Іванович, д. ф.-м. н., професор, академік НАПН України, завідувач кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 13.00.02 “Теорія та методика навчання (фізика)”;
 3. Баханов Костянтин Олексійович, д. пед. н., професор, професор кафедри, Бердянський державний педагогічний університет, спеціальність 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти”;
 4. Касперський Анатолій Володимирович, д. пед. н., професор, завідувач кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 13.00.02 “Теорія та методика навчання (фізика)”;
 5. Благодаренко Людмила Юріївна, д. пед. н., професор, професор кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 13.00.02 “Теорія та методика навчання (фізика)”;
 6. Крамаренко Алла Миколаївна, д. пед. н., професор, завідувач кафедри, Бердянський державний педагогічний університет, спеціальність 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти”;
 7. Петухова Любов Євгенівна, д.пед.н., професор, декан факультету, Херсонський державний університет, спеціальність 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти”;
 8. Кідалов Валерій Віталійович, д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри, Бердянський державний педагогічний університет, спеціальність 13.00.02 “Теорія та методика навчання (фізика)”;
 9. Глазкова Ірина Яківна, д. пед. н., професор, декан факультету, Бердянський державний педагогічний університет, спеціальність 13.00.04;
 10. Соколова Ірина Володимирівна, д.пед.н., професор, професор кафедри, Маріупольський державний університет, спеціальність 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти”;
 11. Шишкін Геннадій Олександрович, д. пед. н., доцент, професор кафедри, Бердянський державний педагогічний університет, спеціальність 13.00.02 “Теорія та методика навчання (фізика)”;
 12. Школа Олександр Васильович, д. пед. н., доцент, професор кафедри, Бердянський державний педагогічний університет, спеціальність 13.00.02 “Теорія та методика навчання (фізика)”.
Email: k18.092.01bdpu@ukr.net

Спеціалізована вчена рада К 18.092.01

Інформація про захисти дисертацій

Алєксєєва Ганна Миколаївна, “Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до застосування комп’ютерних технологій у професійній діяльності”, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Анастасова Ольга Юріївна “Підготовка майбутніх учителів фізичної культури  до  впровадження здоров’яформувальних технологій у навчально-виховний процес загальноосвітньої школи”,13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Бардус Ірина Олександрівна, “Професійно орієнтоване навчання фізики студентів інженерно-педагогічних спеціальностей комп’ютерного профілю”, 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика)
Єфименко Юрій Олександрович, “Методичні засади використання інформаційних технологій у процесі вивчення фізичних основ електротехніки майбутніми вчителями фізики” 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика)

 

Хатько Алла Вікторівна, “Формування інформатичної компетентності майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю”, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Казачкова Наталія Олександрівна, “Методика використання нестандартного обладнання в навчальному фізичному експерименті основної школи”, 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика)
Ковальов Сергій Григорович, “Методичні засади розроблення та використання навчального обладнання для дослідження оптичного випромінювання у навчальному процесі з фізики в університетах”, 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика)
Лебідь Ольга Валеріївна, “Формування професійної культури майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу в умовах магістратури” 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Роздобудько Максим Олегович, “Формування проектно-дослідницької компетентності студентів аграрних коледжів у процесі навчання фізики”, 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика)
Розумна Тетяна Сергіївна, “Підготовка майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей до організації інтерактивної взаємодії з учнями”, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Шерстньова Ірина Володимирівна, “Професійна підготовка майбутніх економістів засобами дидактичних системно-імітаційних ігор”, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Сивак Оксана Анатоліївна, “Формування професійних компетентностей майбутніх документознавців у процесі навчання інформатичних дисциплін”, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Степанюк Катерина Іванівна, “Формування дослідницьких умінь майбутніх  учителів початкової школи у процесі проектної діяльності”, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Умєрова Леніє Джалілівна, “Підготовка інженерів з охорони праці до використання інформаційних технологій у професійній діяльності”, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Панова Світлана Олегівна, “Формування фахової компетентності майбутніх учителів математики на засадах акмеологічного підходу”, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Онищенко Сергій Вікторович «Формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій в процесі вивчення дисциплін циклу машинознавства», 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Лук’янчиков Максим Ігорович на тему «Формування проектувальних умінь у майбутнього вчителя музики в процесі фахової підготовки», 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Тараненко Юлія Петрівна на тему “Підготовка майбутніх учителів хореографії до розвитку художньо-творчих здібностей молодших школярів”, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти


Спеціалізована вчена рада Д 18.092.01

Інформація про захисти дисертацій

Смаковський Юрій Васильович «Формування педагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва засобами духовної музики», 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Ніконенко Тетяна Володимирівна «Підготовка магістрів початкової освіти до застосування технології контекстного навчання», 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Глікман Світлана Валеріївна «Формування професійних якостей майбутніх судноводіїв у процесі фахової підготовки», 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти