Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Спеціалізована вчена рада К 18.092.01

Наказом Вищої атестаційної комісії України від «06» червня 2011 року № 532 в Бердянському державному педагогічному університеті створено спеціалізовану вчену раду К 18.092.01, наказом МОН України від «16» травня 2016 року № 515 перереєстровано спеціалізовану вчену раду та надано право на період до «16» травня 2018 року приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями:

13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика);

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

СКЛАД СПЕЦРАДИ:

Голова ради:

 1. Богданов Ігор Тимофійович, д. пед. н., професор, ректор, Бердянський державний педагогічний університет, спеціальність 13.00.02 “Теорія та методика навчання (фізика)”.

Заступник голови:

 1. Коваль Людмила Вікторівна, д. пед. н., професор, декан факультету, Бердянський державний педагогічний університет, спеціальність 13.00.04.

Вчений секретар:

 1. Жигірь Вікторія Іванівна, д. пед. н., професор, декан факультету, Бердянський державний педагогічний університет, спеціальність 13.00.04.

Члени ради:

 1. Гуренко Ольга Іванівна, д. пед. н., професор, перший проректор, Бердянський державний педагогічний університет, спеціальність 13.00.04;
 2. Шут Микола Іванович, д. ф.-м. н., професор, академік НАПН України, завідувач кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 13.00.02 “Теорія та методика навчання (фізика)”;
 3. Баханов Костянтин Олексійович, д. пед. н., професор, професор кафедри, Бердянський державний педагогічний університет, спеціальність 13.00.04;
 4. Касперський Анатолій Володимирович, д. пед. н., професор, завідувач кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 13.00.02 “Теорія та методика навчання (фізика)”;
 5. Благодаренко Людмила Юріївна, д. пед. н., професор, професор кафедри, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність 13.00.02 “Теорія та методика навчання (фізика)”;
 6. Чулкова Людмила Опанасівна, д. пед. н., професор, професор кафедри, Бердянський державний педагогічний університет, спеціальність 13.00.04;
 7. Петухова Любов Євгенівна, д.пед.н., професор, декан факультету, Херсонський державний університет, спеціальність 13.00.04;
 8. Кідалов Валерій Віталійович, д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри, Бердянський державний педагогічний університет, спеціальність 13.00.02 “Теорія та методика навчання (фізика)”;
 9. Глазкова Ірина Яківна, д. пед. н., доцент, декан факультету, Бердянський державний педагогічний університет, спеціальність 13.00.04;
 10. Соколова Ірина Володимирівна, д.пед.н., професор, декан факультету, Маріупольський державний університет, спеціальність 13.00.04;
 11. Шишкін Геннадій Олександрович, д. пед. н., доцент, професор кафедри, Бердянський державний педагогічний університет, спеціальність 13.00.02 “Теорія та методика навчання (фізика)”;
 12. Школа Олександр Васильович, д. пед. н., доцент, доцент кафедри, Бердянський державний педагогічний університет, спеціальність 13.00.02 “Теорія та методика навчання (фізика)”.
Email: k18.092.01bdpu@ukr.net

Спеціалізована вчена рада К 18.092.01

Інформація про захисти дисертацій

Алєксєєва Ганна Миколаївна, “Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до застосування комп’ютерних технологій у професійній діяльності”, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Анастасова Ольга Юріївна “Підготовка майбутніх учителів фізичної культури  до  впровадження здоров’яформувальних технологій у навчально-виховний процес загальноосвітньої школи”,13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Бардус Ірина Олександрівна, “Професійно орієнтоване навчання фізики студентів інженерно-педагогічних спеціальностей комп’ютерного профілю”, 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика)
Єфименко Юрій Олександрович, “Методичні засади використання інформаційних технологій у процесі вивчення фізичних основ електротехніки майбутніми вчителями фізики” 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика)

 

Хатько Алла Вікторівна, “Формування інформатичної компетентності майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю”, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Казачкова Наталія Олександрівна, “Методика використання нестандартного обладнання в навчальному фізичному експерименті основної школи”, 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика)
Ковальов Сергій Григорович, “Методичні засади розроблення та використання навчального обладнання для дослідження оптичного випромінювання у навчальному процесі з фізики в університетах”, 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика)
Лебідь Ольга Валеріївна, “Формування професійної культури майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу в умовах магістратури” 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Роздобудько Максим Олегович, “Формування проектно-дослідницької компетентності студентів аграрних коледжів у процесі навчання фізики”, 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика)
Розумна Тетяна Сергіївна, “Підготовка майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей до організації інтерактивної взаємодії з учнями”, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Шерстньова Ірина Володимирівна, “Професійна підготовка майбутніх економістів засобами дидактичних системно-імітаційних ігор”, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Сивак Оксана Анатоліївна, “Формування професійних компетентностей майбутніх документознавців у процесі навчання інформатичних дисциплін”, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Степанюк Катерина Іванівна, “Формування дослідницьких умінь майбутніх  учителів початкової школи у процесі проектної діяльності”, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Умєрова Леніє Джалілівна, “Підготовка інженерів з охорони праці до використання інформаційних технологій у професійній діяльності”, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Панова Світлана Олегівна, “Формування фахової компетентності майбутніх учителів математики на засадах акмеологічного підходу”, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Онищенко Сергій Вікторович «Формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій в процесі вивчення дисциплін циклу машинознавства», 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Лук’янчиков Максим Ігорович на тему «Формування проектувальних умінь у майбутнього вчителя музики в процесі фахової підготовки», 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Тараненко Юлія Петрівна на тему “Підготовка майбутніх учителів хореографії до розвитку художньо-творчих здібностей молодших школярів”, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти