Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Спеціалізована вчена рада Д 18.092.01

Спеціалізована вчена рада Д 18.092.01

 

Перша каденція (2011-2013 рр.)

Наказом Вищої атестаційної комісії України від «06» червня 2011 року № 532 створено спеціалізовану вчену раду К 18.092.01 у Бердянському державному педагогічному університеті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  та надано право на період до «05» червня 2013 р. приймати до розгляду і проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями:

13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика);

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

За цей період спеціалізована вчена рада провела 18 засідань, на яких проведено захист 3 кандидатських (зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика)) та 6 кандидатських (зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) дисертацій.

Друга каденція (2013-2015 рр.)

Наказом Вищої атестаційної комісії України від «21» листопада 2013 року № 1609 створено спеціалізовану вчену раду К 18.092.01 у Бердянському державному педагогічному університеті Міністерства освіти і науки України  та надано право на період до «21» листопада 2015 року приймати до розгляду і проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями:

13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика);

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

За цей період спеціалізована вчена рада провела 12 засідань, на яких проведено захист 2 кандидатських (зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика)) та  4 кандидатських (зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) дисертацій.

5 дисертацій написано  та захищено державною українською мовою, 1 – написана українською мовою, захищена – російською мовою (Умєрова Лєніє).

Третя каденція (2016-2018 рр.)

Наказом Вищої атестаційної комісії України від «16» травня 2016 року № 515 створено спеціалізовану вчену раду К 18.092.01 у Бердянському державному педагогічному університеті Міністерства освіти і науки України  та надано право на період до «16» травня 2018 року приймати до розгляду і проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями:

13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика);

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

За цей період спеціалізована вчена рада провела 7 засідань, на яких проведено захист 0 кандидатських (зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика)) та  3 кандидатських (зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) дисертацій.

Усі дисертації написано  та захищено державною українською мовою.

Четверта каденція (2018-2013 рр.)

Наказом Вищої атестаційної комісії України від «16» липня 2018 року № 775 створено спеціалізовану вчену раду Д 18.092.01 у Бердянському державному педагогічному університеті Міністерства освіти і науки України  та надано право на період до «16» липня 2020 року приймати до розгляду і проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук та доктора педагогічних наук за спеціальностями:

13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика);

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

За цей період спеціалізована вчена рада провела 7 засідань, на яких проведено захист 0 кандидатських (зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика)) та  3 кандидатських (зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) дисертацій.

Хронологія захистів

 1. «Професійно орієнтоване навчання фізики студентів інженерно-педагогічних спеціальностей комп’ютерного профілю». Спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика). Бардус Ірина Олександрівна.
 2. «Методичні засади використання інформаційних технологій у процесі вивчення фізичних основ електротехніки майбутніми вчителями фізики». Спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика). Єфименко Юрій Олександрович
 3. «Підготовка майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей до організації інтерактивної взаємодії з учнями». Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Розумна Тетяна Сергіївна.
 4. «Формування інформатичної компетентності майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю». Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Хатько Алла Вікторівна.
 5. «Формування професійної культури майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу в умовах магістратури». Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Лебідь Ольга Валеріївна.
 6. «Професійна підготовка майбутніх економістів засобами дидактичних системно-імітаційних ігор». Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Шерстньова Ірина Володимирівна.
 7. «Методика використання нестандартного обладнання в навчальному фізичному експерименті основної школи». Спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика). Казачкова Наталія Олександрівна.
 8. «Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до застосування комп’ютерних технологій у професійній діяльності». Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Алєксєєва Ганна Миколаївна
 9. «Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи у процесі проектної діяльності». Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Степанюк Катерина Іванівна.
 10. «Формування проектно-дослідницької компетентності студентів аграрних коледжів у процесі навчання фізики». Спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика). Роздобудько Максим Олегович.
 11. «Методичні засади розроблення та використання навчального обладнання для дослідження оптичного випромінювання у навчальному процесі з фізики в університетах». Спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика). Ковальов Сергій Григорович.
 12. «Формування професійних компетентностей майбутніх документознавців у процесі навчання інформатичних дисциплін». Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Сивак Оксана Анатоліївна.
 13. «Підготовка інженерів з охорони праці до використання інформаційних технологій у професійній діяльності». Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Умєрова Леніє Джалілівна.
 14. «Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до  впровадження здоров’яформувальних технологій у навчально-виховний процес загальноосвітньої школи». Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Анастасова Ольга Юріївна.
 15. «Формування фахової компетентності майбутніх учителів математики на засадах акмеологічного підходу». Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Панова Світлана Олегівна.
 16. «Формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій в процесі вивчення дисциплін циклу машинознавства». Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Онищенко Сергій Вікторович
 17. «Формування проектувальних умінь у майбутнього вчителя музики в процесі фахової підготовки». Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Лук’янчиков Максим Ігорович
 18. «Підготовка майбутніх учителів хореографії до розвитку художньо-творчих здібностей молодших школярів». Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Тараненко Юлія Петрівна
 19. «Підготовка магістрів початкової освіти до застосування технології контекстного навчання». Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Ніконенко Тетяна Володимирівна
 20. «Формування педагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва засобами духовної музики». Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Смаковський Юрій Васильович
 21. «Формування професійних якостей майбутніх судноводіїв у процесі фахової підготовки». Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Глікман Світлана Валеріївна