Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Дисертації, автореферати, відгуки опонентів

Спеціалізована вчена рада К 18.092.01

Інформація про захисти дисертацій

Алєксєєва Ганна Миколаївна, “Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до застосування комп’ютерних технологій у професійній діяльності”, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Анастасова Ольга Юріївна “Підготовка майбутніх учителів фізичної культури  до  впровадження здоров’яформувальних технологій у навчально-виховний процес загальноосвітньої школи”,13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Бардус Ірина Олександрівна, “Професійно орієнтоване навчання фізики студентів інженерно-педагогічних спеціальностей комп’ютерного профілю”, 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика)
Єфименко Юрій Олександрович, “Методичні засади використання інформаційних технологій у процесі вивчення фізичних основ електротехніки майбутніми вчителями фізики” 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика)

 

Хатько Алла Вікторівна, “Формування інформатичної компетентності майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю”, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Казачкова Наталія Олександрівна, “Методика використання нестандартного обладнання в навчальному фізичному експерименті основної школи”, 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика)
Ковальов Сергій Григорович, “Методичні засади розроблення та використання навчального обладнання для дослідження оптичного випромінювання у навчальному процесі з фізики в університетах”, 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика)
Лебідь Ольга Валеріївна, “Формування професійної культури майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу в умовах магістратури” 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Роздобудько Максим Олегович, “Формування проектно-дослідницької компетентності студентів аграрних коледжів у процесі навчання фізики”, 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика)
Розумна Тетяна Сергіївна, “Підготовка майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей до організації інтерактивної взаємодії з учнями”, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Шерстньова Ірина Володимирівна, “Професійна підготовка майбутніх економістів засобами дидактичних системно-імітаційних ігор”, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Сивак Оксана Анатоліївна, “Формування професійних компетентностей майбутніх документознавців у процесі навчання інформатичних дисциплін”, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Степанюк Катерина Іванівна, “Формування дослідницьких умінь майбутніх  учителів початкової школи у процесі проектної діяльності”, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Умєрова Леніє Джалілівна, “Підготовка інженерів з охорони праці до використання інформаційних технологій у професійній діяльності”, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Панова Світлана Олегівна, “Формування фахової компетентності майбутніх учителів математики на засадах акмеологічного підходу”, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Онищенко Сергій Вікторович «Формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій в процесі вивчення дисциплін циклу машинознавства», 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Лук’янчиков Максим Ігорович на тему «Формування проектувальних умінь у майбутнього вчителя музики в процесі фахової підготовки», 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Тараненко Юлія Петрівна на тему “Підготовка майбутніх учителів хореографії до розвитку художньо-творчих здібностей молодших школярів”, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти


Спеціалізована вчена рада Д 18.092.01

Інформація про захисти дисертацій

Смаковський Юрій Васильович «Формування педагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва засобами духовної музики», 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Ніконенко Тетяна Володимирівна «Підготовка магістрів початкової освіти до застосування технології контекстного навчання», 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Глікман Світлана Валеріївна «Формування професійних якостей майбутніх судноводіїв у процесі фахової підготовки», 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Нестеренко Марина Миколаївна “Підготовка майбутніх учителів до моделювання уроку в умовах варіативності початкової освіти”, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Чередник Лідія Миколаївна, “Формування у майбутніх учителів готовності до толерантного виховання молодших школярів”, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Керекеша-Попова Олена Володимирівна, “Формування управлінської компетентності майбутніх інженерів-педагогів у процесі професійно-педагогічної підготовки”, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Петрик Крістіна Юріївна, “Підготовка майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів”, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Дяченко Оксана Федорівна, “Інтеграція математичних і спеціальних інформатичних дисциплін у професійній підготовці бакалаврів із системного аналізу”, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Мороз-Рекотова Леся Вікторівна, “Формування професійно-комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів”, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти