Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Спеціалізована вчена рада К 18.092.02


Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України (наказ № 515 від 16.05.2016 Міністерства освіти і науки України) утворено спеціалізовану вчену раду К 18.092.02 у Бердянському державному педагогічному університеті з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальностями:

10.01.01 – українська література;

10.01.05 – порівняльне літературознавство.

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради К 18.092.02: з 16.05.2016 р. до 16.05.2018 р.

Склад спеціалізованої вченої ради К 18.092.02

Голова ради:

1. Зарва Вікторія Анатоліївна, д.філол.н., професор, професор кафедри, Бердянський державний педагогічний університет, спеціальність 10.01.05.

Заступник голови:

2. Філоненко Софія Олегівна, д.філол.н., професор, професор кафедри, Бердянський державний педагогічний університет, спеціальність 10.01.01.

Вчений секретар:

3. Александрова Ганна Олександрівна, к.філол.н., доцент, доцент кафедри, Бердянський державний педагогічний університет, спеціальність 10.01.01.

Члени ради:

4. Новик Ольга Петрівна, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Бердянський державний педагогічний університет, 10.01.01;

5. Анісімова Ніна Павлівна, д.філол.н., професор, професор кафедри, Бердянський державний педагогічний університет, спеціальність 10.01.01;

6. Борзенко Олександр Іванович, д.філол.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 10.01.01;

7. Харлан Ольга Дмитрівна, д.філол.н., професор, професор кафедри, Бердянський державний педагогічний університет, спеціальність 10.01.05;

8. Колінько Ольга Петрівна, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Бердянський державний педагогічний університет, спеціальність 10.01.05;

9. Сухомлинов Олексій Миколайович, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Бердянський університет менеджменту і бізнесу, спеціальність 10.01.05;

10. Гребенюк Тетяна Володимирівна, д.філол.н., професор, професор кафедри, Запорізький державний медичний університет, спеціальність 10.01.01;

11. Богданова Марина Миколаївна, к.філол.н., доцент кафедри, Бердянський державний педагогічний університет, спеціальність 10.01.01;

12. Школа Валентина Миколаївна, к.філол.н., доцент, доцент кафедри, Бердянський державний педагогічний університет, спеціальність 10.01.01;

13. Городнюк Наталія Андріївна, к.філол.н., доцент, докторант кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 10.01.05;

14. Школа Ірина Вікторівна, к.філол.н., доцент, доцент кафедри, Бердянський державний педагогічний університет, спеціальність 10.01.05;

15. Бугрій Анастасія Сергіївна, к.філол.н., доцент кафедри, Київський університет імені Бориса Грінченка, спеціальність 10.01.05.

Адреса: Інститут філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету, вул. Шмідта, 4, корп. 5Б, ауд. 5б203а, м. Бердянськ, Запорізька обл., 71100.

Телефон: (099)707-15-61 (учений секретар Александрова Ганна Олександрівна).

E-mailk18.092.02bdpu@ukr.net


Спеціалізована вчена рада К 18.092.02

Інформація про захисти дисертацій

Поліщук Кирило Миколайович, «Поетика Івана Тобілевича (Карпенка-Карого): системний аналіз», 10.01.01 – українська література

Свиридюк Любов Анатоліївна, «Сучасний молодіжний роман в українській, німецькій і російській літературах (на матеріалі творчості Л. Дереша, С. Ушкалова, Б. Лєберта, В. Геррндорфа, Є. Альохіна)», 10.01.05 – порівняльне літературознавство

Нісевич Світлана Іванівна, «Образ художника в дискурсі української та англійської літератур кінця XIX – початку ХХ століття», 10.01.05 – порівняльне літературознавство

Шикиринська Ольга Борисівна, «Інтермедіальна парадигма філософської прози Д. Беньяна і Г. Сковороди», 10.01.05 – порівняльне літературознавство

Крушельницька Олена Ігорівна, «Опозиція свій/чужий в сучасній масовій літературі України та США (на матеріалі романів І. Карпи і Л. Вайсбергер)», 10.01.05 – порівняльне літературознавство

Калашникова Анастасія Вікторівна «Рецепція творчості Лі Цінчжао в Росії та Італії», 10.01.05 – порівняльне літературознавство

Брега Людмила Олександрівна «Гендерна природа психологізму у творах О. Забужко та О. Токарчук» , 10.01.05 – порівняльне літературознавство

Хорольська Тетяна Володимирівна «Поетика художньої прози Івана Білика», 10.01.01 – українська література

Кобилко Наталія Андріївна «Міфологема “дорога” в українському літературному дискурсі (на матеріалі творів химерної прози)», 10.01.01 – українська література

Смаглій Ілона Володимирівна «Авторська свідомість та своєрідність її поетичного вираження в поезії Світлани Йовенко», 10.01.01 – українська література

Федоренко Ольга Борисівна «Тип козака-характерника в художньому світі української романістики другої половини ХХ ст.», 10.01.01 – українська література

Ангеловська Катерина Владиславівна «Романи Т. Гарді “Тесс із роду д’Ербервіллів” і Панаса Мирного “Повія”: парадигма жанрово-стильової типології», 10.01.05 – порівняльне літературознавство

Васильєва Анастасія Миколаївна «Дискурс безумства в англійській та російській прозі 20–40-х років ХІХ століття», 10.01.05 – порівняльне літературознавство

Голуб Дарина Олександрівна «Герой-міф у шпигунському романі: Джеймс Бонд Ієна Флемінга та Штірліц Юліана Семенова», 10.01.05 – порівняльне літературознавство

Дмитрієва Валерія Володимирівна “Художній дискурс казки Шарля Перро про Синю Бороду в літературах Англії, Франції та України”, 10.01.05 – порівняльне літературознавство