Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти

Секція 1 ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ

Людмила Коваль. ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Любов Петухова. СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
Валентина Барановська, Галина Бучківська. ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНО-ІГРОВИХ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРОГРАМ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
Оксана Барліт, Антон Барліт.  НЕОБХІДНІСТЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ЕФЕКТИВНОЇ ПРОТИДІЇ БУЛІНГУ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Галина Борин. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ДО ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА
Олена Будник. ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО НАЛАГОДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ШКОЛИ І СІМ’Ї В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
Наталія Власенко.  ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСКУРСІЇ ДО ЛІСУ З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ
Тетяна Володько. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ЇХ КРЕАТИВНОСТІ
Олександр Голік.  ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ
Тетяна Запорожченко. ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У КОНТЕКСТІ НОВОЇ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ
Тетяна Зорочкіна. ДОСВІД ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ
Ольга Козинець. ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ І КОНКРЕТИЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ПОНЯТТЯ «ШКОЛА ПЕРЕДОВОГО ДОСВІДУ» В СИСТЕМІ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
Олена Колпакчи. ПРОФЕСІЙНІ ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ЯК ЧИННИК СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ПРОФЕСІОНАЛА
Ольга Комар. ІННОВАЦІЙНА ПІДГОТОВКА СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Алла Крамаренко.  УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОЛОГО ОРІЄНТОВАНОЇ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ В КОНТЕКСТІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
Олександр Кучай. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГА СУЧАСНОЇ ШКОЛИ
Лариса Лісіна.  ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Андрій Малихін. ВИКОРИСТАННЯ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 87
Олена Малицька. СТВОРЕННЯ КУЛЬТУРНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК АСПЕКТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
Тамара Марчій-Дмитраш. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ : СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ
Наталія Матвеєва. ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ПЕДАГОГА ДО ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ
Марина Нестеренко. ФЕНОМЕН ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ УРОКУ В СИСТЕМІ ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Юлія Павленко. МУЗЕЙНО-ПЕДАГОГІЧНА СКЛАДОВА У СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Ірина Пальшкова. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
Крістіна Петрик.  СТВОРЕННЯ ОСВІТНЬОГО СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА В ПРОЦЕСІ ДИДАКТИКО-МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Ольга Попова. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ
Раїса Пріма.  ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ – ВИМОГА ЧАСУ
Любов Прокопів. ПІДГОТОВКА УЧИТЕЛІВ МАЛИХ ШКІЛ: ДОСВІД УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖЖЯ
Яна Савченко. ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
Наталія Сердюк.  ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ РОБОТІ З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ
Світлана Смолюк. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ОСВІТНЬО-РОЗВИВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Лідія Чередник. ГОТОВНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ТОЛЕРАНТНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ЯК КРИТЕРІЙ ПОВЕДІНКОВОГО ВИМІРУ У СВІТЛІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Катерина Ткаченко. КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
Ольга Хом’як. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
Лада Чемоніна. КОМПЕТЕНТНЕ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ПИСЬМА В УЧНІВ ІЗ ДОМІНАНТНОЮ ЛІВОЮ РУКОЮ ЯК ПОКАЗНИК ЯКІСНОЇ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

 

Секція 2. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Марина Богдан. ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Олена Горецька. ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ТЕРПИМОГО СТАВЛЕННЯ ДО ДІТЕЙ У МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ
Олена Карапетрова. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІВ
Ольга Малихіна. ФОРМУВАННЯ САМОПОВАГИ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Тетяна Малихіна. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТРЕСОСТІЙКОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Ольга Фролова.  ОСОБЛИВОСТІ ПРОФІЛАКТИКИ ШКІЛЬНОГО БУЛІНГУ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Тетяна Цавалюк.  ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДЕСТРУКТИВНОЇ КОНФЛІКТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
Ірина Черезова.  КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК УМОВА УСПІШНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Віктор Чумак, Тетяна Афанасьєва.  ПРОБЛЕМА ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ СЕРЕД МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Тетяна Ляхор.  ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНІ ЯКОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

 

Секція 3. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

Олена Біда.  ЗАБЕЗПЕЧЕНЯ ПОТРЕБ СТУДЕНТІВ У ЗДОРОВОМУ СПОСОБІ ЖИТТЯ
Анатолій Кузьмінський.  ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ В УНІВЕРСИТЕТІ
Тетяна Кучай.  ІНТЕГРАЦІЯ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР
Тетяна Ніконенко.  СТВОРЕННЯ РЕФЛЕКСИВНО-ІННОВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА КОНТЕКСТНОГО ТИПУ В ПЕДАГОГІЧНІЙ МАГІСТРАТУРІ
Катерина Степанюк.  СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНО-ПРОЕКТУВАЛЬНИХ УМІНЬ МАГІСТРІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
Олександра Шиман.  ПЕДАГОГІЧНА ІНФОРМАТИКА ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 013 ПОЧАТКОВА ОСВІТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ІНФОРМАТИКА»
Надія Щербакова, Катерина Щербакова.  ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧА В УМОВАХ НАВЧАННЯ В МАГІСТРАТУРІ
Лілія Ярощук.  ПРАВИЛА СТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ КРИТЕРІАЛЬНО-ЗОРІЄНТОВАНИХ ТЕСТІВ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ МАГІСТРІВ

 

Секція 4. РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА НА ЕТАПІ СТВОРЕННЯ СТАНДАРТІВ НОВОГО ПОКОЛІННЯ

Вікторія Балакірєва.  ПРОБЛЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОДУКТИВНОЇ ПРАЦІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Олена Варецька.  ФОРМУВАННЯ ІНІЦІАТИВНОСТІ І ПІДПРИЄМЛИВОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Людмила Кашкарьова. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я УЧНІВ ШЕСТИРІЧНОГО ВІКУ
Коваленко А. В. ОСОБЛИВОСТІ РАННЬОГО ДИТИНСТВА ЯК ВІКОВОГО ПЕРІОДУ
Оксана Ковальова, Наталія Можаєва.  ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА У НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ
Ольга Коробова.  МЕТОД ПРОЕКТІВ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ 1–4 КЛАСІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В УМОВАХ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
Людмила Корольова. АМПЛІФІКАЦІЯ ЗМІСТУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Анжеліка Лесик. РОЛЬ ПОЗАУРОЧНОЇ РОБОТИ У ВИХОВАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗНЗ ІНТЕРНАТНОГО ТИПУ
Олеся Ляховець.  ТЕАТРАЛІЗВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Наталія Мельничук. РОЛЬ СУЧАСНОГО «БУКВАРЯ» В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ГРАМОТИ ПЕРШОКЛАСНИКІВ
Тетяна Мірошніченко.  ДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТ ВИКОРИСТАННЯ ЕСТЕТОТЕРАПІЇ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Валентина Мовчан. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ГРАФІЧНОЇ ГРАМОТИ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
Лариса Ніколаєнко. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ НАОЧНОСТІ НА ЗАНЯТТЯХ ГУРТКА «МУЗИЧНА АБЕТКА» З МЕТОЮ РОЗВИТКУ МУЗИЧНО-ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ 6-7 РОКІВ
Любов Назарук. ЕТНОСЕРЕДОВИЩЕ ЯК ЗАСІБ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ СТВОРЕННЯ СТАНДАРТІВ НОВОГО ПОКОЛІННЯ
Валентина Орєхова. РОДИННЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «МИСТЕЦТВО» В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Панченко О. О. РОЛЬ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У РОЗВИТКУ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Тетяна Пискун.  ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ МЕТОДІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Світлана Покрова.  ПИТАННЯ ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Лариса Попова. ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ
Вікторія Рокицька. ОГЛЯД ВАРІАТИВНИХ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ ДЛЯ ПОЧАТКОВОГО КУРСУ ІНФОРМАТИКИ
Ірина Романюк.  ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ У ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД ЕТНОПЕДАГОГІКИ
Вікторія Стинська. ПЕДАГОГІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ БАТЬКІВ – АКТИВНА ФОРМА ПОШИРЕННЯ ПОЗИТИВНОГО ДОСВІДУ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ В НАРОДНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗНАНЬ У ХХ СТ. В УКРАЇНІ
Аліна Стрілець.  ПРОБЛЕМА ФОРМ КОНТРОЛЮ ТА ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК
Людмила Сурженко. КУЛЬТУРОТВОРЧІСТЬ ЯК ФАКТОР ГАРМОНІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА В СУЧАСНІЙ ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Ганна Фільчакова. ГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ
Анжела Чайка.  ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА – ШЛЯХ ДО ПОВНОЦІННОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ УЧНІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
Юлія Чапюк.  ІГРОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Яна Шарова.  УРОК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ФОРМА РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

 

Секція 5. ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

Тетяна Алексінцева. ІНТЕГРАЦІЯ МИСТЕЦТВ У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ МУЗИЧНИХ ШКІЛ
Віра Бурназова.  МИСТЕЦЬКА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕНДЕНЦІЙ
Оксана Вільхова.  ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ НАРОДНОЇ ХОРЕОГРАФІЇ
Сергій Горбенко.  ПРИНЦИП ГУМАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ УЧНІВ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
Вікторія Григор’єва. МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «МИСТЕЦТВО»
Ірина Дубінець. МУЗИЧНО-ТВОРЧИЙ РОЗВИТОК МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕТЦВА НА ЗАНЯТТЯХ З ГАРМОНІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ МОДЕЛЮВАННЯ
Олена Ємельянова. ВЗАЄМОДІЯ МУЗИКИ ТА ХОРЕОГРАФІЇ У БАЛЕТМЕЙСТЕРСКІЙ ТВОРЧОСТІ
Павло Косенко. СКЛАДНИКИ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
Максим Лук’янчиков. МЕТОДИ ВИЯВЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТУВАЛЬНИХ УМІНЬ У МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Олена Мартиненко. ТВОРЧА СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ХОРЕОГРАФІЇ
Юрій Олійник. ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ЗАГАЛЬНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ
Руслан Павленко.  ОСНОВНІ СПОСОБИ СТИЛІЗАЦІЇ НАРОДНОГО ТАНЦЮ
Інна Пащенко. СУЧАСНІ МУЗИЧНО-КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
Ганна Проскуріна.  ДИТЯЧІ ХОРЕОГРАФІЧНІ КОЛЕКТИВИ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ У СИСТЕМІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Тетяна Сердюк. ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ІСТОРИКО-ПОБУТОВОГО ТАНЦЮ»
Юрій Смаковський.  КУЛЬТУРОТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ МИСТЕЦТВА РЕЛІГІЙНОГО ЗМІСТУ
Світлана Соломаха.  ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА З РОЗВИТКУ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО СВІТОГЛЯДУ ВИКЛАДАЧІВ МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН У ПРОЦЕСІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ: ФОРМУВАЛЬНИЙ ЕТАП
Юлія Тараненко. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХОРЕОГРАФІЇ ДО РОЗВИТКУ ХУДОЖНЬО-ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Олена Тарасова. ВИКОРИСТАННЯ СТИЛІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ ХОРЕОГРАФІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Ткаченко А.В. ОСОБЛИВОСТІ ПОНЯТТЯ ХУДОЖНІЙ ОБРАЗ
Севастяна Федоренко. ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕЛІ ТВОРЧОЇ ШКОЛИ ХУДОЖНИКА
Лілія Червонська. ЗНАЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ХОРЕОГРАФІЇ
Людмила Черкес. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ-ХОРЕОГРАФІВ У ВНЗ
Юніта Юдіна.  СТВОРЕННЯ АКОМПАНЕМЕНТУ НА ЗАНЯТТЯХ ГАРМОНІЇ ЯК ДІЄВИЙ ЗАСІБ ВИХОВАННЯ МУЗИЧНОГО СЛУХУ КОМПЕТЕНТНИХ МУЗИКАНТІВ

Секція 6. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ПЕРШОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Наталія Байдюк. РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ГАРМОНІЗАЦІЇ ГЕНДЕРНИХ ВЗАЄМИН У МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Мирослава Вовк.  МОВНОКОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА
Віталій Гончарук. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Валентина Гончарук.  САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА
Т. С. Дехтяренко. ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛУ ОХОРОНИ
Наталія Денисенко.  КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Марія Замелюк.  ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ
В. А. Колос.  ЗАСОБИ РОЗУМОВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Юлія Косенко.  ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ З ПИТАНЬ НАСТУПНОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
Мехмет Еніс Озчелік.  ОСОБЛИВОСТІ ПОНЯТТЯ «МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ»
Дмитро Пріма. ПРАВОВА КУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО ЗНАЧУЩИХ АКСІОЛОГІЧНИХ ОРІЄНТИРІВ
Олена Тищенко.  ВПРОВАДЖЕНННЯ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
Вадим Ткаченко.  ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Антоніна Чичук.  ПІДХОДИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У США
Дмитро Крамаренко. ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ
Любов Крамаренко.  ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ
Юлія Грищенко.  НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ШКОЛИ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ СУЧАСНОЇ НАУКИ Й ОСВІТНЬОЇ ПРАКТИКИ