Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Удовиченко Ганна Андріївна

старший викладач

Наукометрика

Google Scholar

44HI_iUAAAAJ

Scopus iD

ResearchGate iD

Ganna_Udovichenko

Біографія

У 2003 р. закінчила філологічний факультет Бердянського державного педагогічного університету зі спеціальності «Мова та література (російська, англійська або німецька)» та здобула кваліфікацію вчителя, російської мови та літератури, англійської мови та зарубіжної літератури в загальноосвітній школі. У 2006 р. отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Початкове навчання», кваліфікація – вчитель початкових класів, організатор початкового навчання.

З 2006 до 2010 р. навчалася в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова на заочному відділенні зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти). З 2004 до 2005 року працювала вчителем англійської мови в ЗОШ І-ІІ ступеня № 18  м, а з 2005-2007 р. у ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 Бердянська за сумісництвом.

З 2007 працює на кафедрі теорії та методики навчання мов Інституту філології та соціальних комунікацій  на посаді викладача, 1 жовтня 2010 року переведена на посаду старшого викладача, з 1 вересня 2012 року працювала на кафедрі іноземних мов і та методики її викладання, з 5 вересня 2017 року на кафедрі початкової освіти .

Нагороджена грамотою управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації.

Г.А. Удовиченко бере участь у міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях, працює над кандидатською дисертацією.

2013

 1. Удовиченко Г.А. Розвиток суб’єктної позиції майбутнього вчителя початкової школи у процесі застосування імітаційних технологій. / Ганна Удовиченко. / Науковий часопис НПУ іменіМ. П. Драгоманова. – Серія 17. – Вип. 6. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – с.17-20.
 2. Удовиченко Г. Особливості використання тренінгових технологій у процесі фахової підготовки майбутніх учителів початкової школи / Ганна Удовиченко / Збірник тез «Традиції та інновації у підготовці вчителя початкової школи». – Умань : ФОП Жовтий ОО, 2013. – С. 86-89.
 3. Богдан В.В., Удовиченко Г.А. Методичні рекомендації до написання випускних кваліфікаційних робіт для студентів напряму підготовки 020303 Філологія, спеціальностей 7.02030302  «Мова та література (англійська, болгарська,)» 7.02030302  «Мова та література (німецька,болгарська)». / Богдан В.В., Удовиченко Г.А Богдан В.В., Удовиченко Г.А – Бердянськ., 2013. – 66 с.
 4. Наскрізна програма практики напряму підготовки 020303 «Філологія», спеціальностей 7.02030302 «Мова та література (англійська, болгарська)», 7.02030302 «Мова та література (німецька, болгарська)» / Укл. О.Б. Ярова, Г.А. Удовиченко, О.Б. Червенко. ─ Бердянськ: БДПУ, 2013. – 40 с.

2014

 1. Удовиченко Г.А. Практико-орієнтований  підхід у фаховій підготовці майбутніх учителів іноземної мови в початковій школі  / Удовиченко Г.А. «Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку» : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (22–23 травня 2014 р.) : збірник тез  / упорядники : О.Б. Ярова, В.В. Богдан. – Бердянск, ФО-П Ткачук О.В., 2014 р. – С. 222–225.
 2. Г.Удовиченко Сучасні технології навчання іноземних мов: навч. посіб. [для студентів вищ. пед. навч. закладів спец. 02030302  «Мова та література (англійська, болгарська)», 7.02030301  «Українська мова та література»,7.02030302  «Мова та література (російська)»] / Ганна Удовиченко. – Бердянск, ФО-П Ткачук О.В., 2014 р.  –  138 с.
 3. Udovichenko A. Practice oriented approach in the training of future primary school teachers / Udovichenko Anna Andreevna // European Applied Sciences – – № 7. – р. 24–25.
 4. Удовиченко Г.А. Педагогічні умови застосування імітаційних технологій у фаховій підготовці майбутніх учителів початкової школи / Г. А. Удовиченко // «Традиції та інновації у підготовці вчителя початкової школи». – Умань : ФОП Жовтий ОО, 2014. – №  – С. 89–91.
 5. Удовиченко Г.А. Методика навчання іноземної мови. / Удовиченко Г.А. / Засоби діагностики навчальних досягнень студентів напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта» / за ред. д.пед.н., проф. Л. В. Коваль, ст. викл. Т.В. Ніконенко. ─ Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2014. – С. 189–195.

2015

 1. Удовиченко Г.А. Ігрове проектування як засіб формування фахової компетентності майбутніх  учителів іноземної мови початкової школи / Удовиченко Г.А. «Сучасні германістика та романістика : мова в контексті культури» : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (21-22 травня 2015 р.) : збірник тез / упорядники : І.Я. Глазкова, В.В. Богдан, О.О. Каліберда . –  Бердянськ : Видавець Ткачук О.В. , 2015. – 246 с.
 2. Удовиченко Г.А. Етапи формування фахової компетентності у процесі підготовки майбутнього вчителя початкової школи / Г.А Удовиченко. / Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету Педагогічні науки : зб.наук.пр. Бердянск, ФО-П Ткачук О.В., 2015, Вип. №2. –С. 250–255.

2018

 1. Удовиченко Г. Особливості формування екологічної компетентності молодших школярів у процесі вивчення англійської мови Наука ІІІ тисячоліття : пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25-26 квітня 2018 року) : збірник тез. Бердянськ : БДПУ, 2018. Ч. 1. – С. 312-313.
 2. Удовиченко Г. Формування мовної особистості молодшого школяра засобами англійської мови в умовах нової української школи Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (Бердянськ, 14 вересня 2018)   Бердянськ : БДПУ, 2018. – С. 197-199.