ГоловнаФакультет філології та соціальних комунікацій → Кафедра української мови та методики викладання фахових дисциплін


КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН


На фото: у першому ряду (зліва направо) – кандидат філологічних наук, доцент Еліна Вікторівна Олійник, кандидат філологічних наук, доцент Валентина Олександрівна Юносова, кандидат філологічних наук, доцент Неля Віленівна Павлик, кандидат філологічних наук, доцент Олена Анатоліївна Крижко, завідувач кафедри, доктор філологічних наук Раїса Олександрівна Христіанінова, доктор педагогічних наук Вікторія Федорівна Загороднова, старший лаборант Ірина Юріївна Ротару;

у другому ряду (зліва направо) – кандидат філологічних наук, доцент Вікторія Миколаївна Ліпич, кандидат педагогічних наук, доцент Володимир Анатолійович Нищета, кандидат філологічних наук, доцент Світлана Миколаївна Глазова.

Кафедра української мови та методики викладання фахових дисциплін створена 15 серпня 2012 року у складі Інституту філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету внаслідок реорганізації та об’єднання кафедр української мови і теорії та методики навчання мов. Очолила кафедру кандидат педагогічних наук, доцент В. Ф. Загороднова, з вересня 2013 року кафедру очолює доктор філологічних наук, професор Р. О. Христіанінова.

На кафедрі української мови та методики викладання фахових дисциплін працює 11 викладачів, із них 1 доктор філологічних наук (Р. О. Христіанінова), 1 доктор педагогічних наук (В. Ф. Загороднова), 7 кандидатів філологічних наук, доцентів (В. М. Ліпич, В. О. Юносова, О. А. Крижко, Н. В. Павлик, Е. В. Олійник, С. М. Глазова, М. М. Греб) та 1 кандидат педагогічних наук, доцент (В. А. Нищета), старший викладач (Н. В. Єрмак), старший лаборант (К. Ю. Комісаренко).

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА КАФЕДРИ

На сьогодні кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

 • сучасна українська літературна мова;
 • історична граматика української мови;
 • історія української мови;
 • практичний курс української мови;
 • ділова українська мова;
 • українська діалектологія;
 • актуальні проблеми граматики сучасної української мови;
 • актуальні проблеми сучасної мовознавчої науки;
 • стилістика української мови;
 • лінгвістика тексту;
 • культура української мови;
 • типологія складного речення;
 • методика впорядкування наукового тексту;
 • динаміка морфологічних змін;
 • основи комунікативної лінгвістики
 • основи лінгвокультурології;
 • словотвірна морфеміка української мови;
 • українська мова (за професійним спрямуванням);
 • методика навчання української мови;
 • методика викладання української мови у вищій школі;
 • риторика; методика вивчення риторики;
 • сучасні технології навчання української мови;
 • теорія і практика міжкультурної комунікації.

КОМПЛЕКСНІ НАУКОВІ ТЕМИ КАФЕДРИ

Кафедра працює над комплексною темою «Мовні одиниці та методика їх вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах» (керівник – доктор філологічних наук Р. О. Христіанінова).

Коло наукових зацікавлень членів кафедри широке: історичний словотвір (доцент В. М. Ліпич опрацьовує проблеми історичного словотворення іменників), сучасна граматика української мови (професор Р. О. Христіанінова досліджує типологію складних речень, доцент В. О. Юносова – динамічні процеси в морфології сучасної української мови, доцент Е. В. Олійник – складнопідрядні речення, доцент С. М. Глазова – семантико-синтаксичні відношення між компонентами складного речення), дискурсологія (доцент Н. В. Павлик вивчає епістолярний дискурс, доцент О. А. Крижко – типи зоонімних терміносистем у сучасному українському дискурсі), від компетентності студента – до професійної майстерності вчителя (професор В. Ф. Загороднова працює над проблемою крос-культурного навчання учнів-білінгвів української мови в умовах міжетнічної комунікації, доцент В. А. Нищета досліджує лінгводидактичні засади формування риторичної компетентності учнів основної школи у процесі навчання української мови, доцент М. М. Греб вивчає процеси формування культури професійного мовлення студентів-нефілологів, старший викладач Н. В. Єрмак розглядає питання наступності у формуванні текстотворчих умінь і навичок школярів під час вивчення української мови). Результати їхніх наукових розвідок оприлюднені у монографіях, статтях, доповідях на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях.

ЗАЛУЧЕННЯ ДО НАУКОВОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Навчально-виховний процес в Інституті філології та соціальних комунікацій БДПУ проходить згідно з освітньо-кваліфікаційними характеристиками, освітньо-професійними програмами та розробленою концепцією розвитку спеціальностей.

Науково-дослідну діяльність студентів-філологів як одну із суттєвих форм навчального процесу у вищій школі забезпечує робота в проблемних групах, які працюють при кафедрі: «Семантична структура номінативних одиниць української мови» (науковий керівник – доц. О. А. Крижко); «Динамічні процеси у фонетичній та лексичній системах української мови» (науковий керівник –доц. В. О. Юносова). Результати своїх досліджень студенти виголошують на міжнародних та всеукраїнських студентських конференціях, публікують у збірнику наукових студентських праць «Філологічні студії», у збірнику тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету та ін.

Щорічно кафедра готує студентів до участі у Всеукраїнській олімпіаді з української мови, Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика, Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

Адреса кафедри:

5 корпус БДПУ

вул. Горького, 19, м. Бердянськ, Запорізька обл. 71110

Ауд. 5б205

Час роботи: 8.00-17.00

тел. 7-26-21, e-mail: kaf_um@ukr.net

Новини

Всі записи за рік: 2017

Трохи сонця в холодній воді

Одним з найдорожчих ресурсів сьогодення є час. І більшість з нас відхрещуються від соціальної відповідальності саме його відсутністю. Нам легше принести в жертву якісь матеріальні речі, чим витратити бодай кілька годин свого часу на допомогу…

Із поверненням, солдате!

Сьогодні, 22 березня, до рідного університетського колективу після 21 місяця мобілізаційної прикордонної служби повернувся працівник адміністративно-господарської частини Володимир Андрієвський. Захисника тепло, як героя, зустрічали на його робочому місці помічник ректора з адміністративно-господарської роботи Ольга Яланська,…

А канікули – близенько…

Як ми анонсували в своїх випусках новин, минулої п'ятниці в БДПУ відбулись дві зустрічі-презентації представників компанії "Selfinvest", яка пропонує нашим студентам невипускних курсів всіх факультетів можливості стажування і тимчасового працевлаштування (в канікулярний період) в Німеччині…

Заслужені привітання тривають…

Ми вже повідомляли, що недавно студентка 4 курсу факультету дошкільної спеціальної та соціальної освіти БДПУ Дарина Литвиченко стала перемодницею обласного конкурсу "Я – Українка! – 2017»! Дівчина й далі продовжує отримувати заслужені вітання. Сьогодні, 21…

Університетський День Щастя

Учора, 20 березня, в усьому світі відзначили  Міжнародний день щастя. Організація Об’єднаних Націй пропонувала всім людям незалежно від їх віку, а також всім навчальним закладам, компаніям та урядам відзначити цей день. Це свято не залишилось…

Заповідна справа у Степовій зоні

14-16 березня на базі національного природного парку «Меотида» у с. Урзуф (Мангушський р-н, Донецької обл.), проходила всеукраїнська науково-практична конференція «Заповідна справа у Степовій зоні України», присвячена 90-річчю створення Надморських заповідників. Основними напрямками роботи конференції були: обговорення…

«Я – люблю БДПУ!» –

колективно вигукнули студенти факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти, стали до світлин і кидають виклик усім факультетам БДПУ – «Я ♥ БДПУ!». Надсилайте фото, на яких демонструєте, що ви любите БДПУ! Будьте креативні! Чекаємо повідомлень…

Крок до світових стандартів науки

Минулої п’ятниці, 17 березня, в університеті відбувся семінар з основ наукометрії «Основні наукометричні показники». Ініціаторами та організаторами семінару виступили Науковий відділ університету та Рада молодих учених БДПУ. Семінар було присвячено основним показникам ефективності наукової роботи…

Творча майстерня майбутніх логопедів

Студенти факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти відомі не тільки старанністю та добрими успіхами в навчанні, а й активною участю в різноманітних видах позанавчальної діяльності університетського та факультетського рівня. Так студенти напряму «Корекційна (спеціальна) освіта»…

Зустріч із майбутніми абітурієнтами

Для проведення якісної вступної кампанії 2017 року в університеті проводиться ряд профорієнтаційних заходів серед випускників шкіл та коледжів Бердянська та Бердянського району. Так, учора, 16 березня, викладачі факультету фізико-математичної, комп'ютерної та технологічної освіти університету провели…

За ними – майбутнє

Минулої середи, 15 березня, на гуманітарно-економічному факультеті БДПУ відбулися урочистості з нагоди вручення дипломів випускникам-магістрам. У конференц-залі БДПУ зібралися рідні та близькі, викладачі факультету, гості та самі винуватці події. Шістдесят чотири магістри денної та заочної…

Наші в науці!

У Маріупольському державному університеті 10 березня 2017 р. проходив ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі соціальних комунікацій, у якому взяла участь наша студентка 5 курсу факультету філології та соціальних комунікацій Дар’я Карпенко.…


День зустрічі!

Оголошення!

УВАГА!

Оголошення

3d Архітектурна екскурсія

Конкурс із гендерних досліджень

Темпус 4

Erasmus+

Події


Національна дитяча гаряча лінія

Національна гаряча лінія