ГоловнаФакультет філології та соціальних комунікацій → Кафедра української мови та методики викладання фахових дисциплін


КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН


На фото: у першому ряду (зліва направо) – кандидат філологічних наук, доцент Еліна Вікторівна Олійник, кандидат філологічних наук, доцент Валентина Олександрівна Юносова, кандидат філологічних наук, доцент Неля Віленівна Павлик, кандидат філологічних наук, доцент Олена Анатоліївна Крижко, завідувач кафедри, доктор філологічних наук Раїса Олександрівна Христіанінова, доктор педагогічних наук Вікторія Федорівна Загороднова, старший лаборант Ірина Юріївна Ротару;

у другому ряду (зліва направо) – кандидат філологічних наук, доцент Вікторія Миколаївна Ліпич, кандидат педагогічних наук, доцент Володимир Анатолійович Нищета, кандидат філологічних наук, доцент Світлана Миколаївна Глазова.

Кафедра української мови та методики викладання фахових дисциплін створена 15 серпня 2012 року у складі Інституту філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету внаслідок реорганізації та об’єднання кафедр української мови і теорії та методики навчання мов. Очолила кафедру кандидат педагогічних наук, доцент В. Ф. Загороднова, з вересня 2013 року кафедру очолює доктор філологічних наук, професор Р. О. Христіанінова.

На кафедрі української мови та методики викладання фахових дисциплін працює 11 викладачів, із них 1 доктор філологічних наук (Р. О. Христіанінова), 1 доктор педагогічних наук (В. Ф. Загороднова), 7 кандидатів філологічних наук, доцентів (В. М. Ліпич, В. О. Юносова, О. А. Крижко, Н. В. Павлик, Е. В. Олійник, С. М. Глазова, М. М. Греб) та 1 кандидат педагогічних наук, доцент (В. А. Нищета), старший викладач (Н. В. Єрмак), старший лаборант (К. Ю. Комісаренко).

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА КАФЕДРИ

На сьогодні кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

 • сучасна українська літературна мова;
 • історична граматика української мови;
 • історія української мови;
 • практичний курс української мови;
 • ділова українська мова;
 • українська діалектологія;
 • актуальні проблеми граматики сучасної української мови;
 • актуальні проблеми сучасної мовознавчої науки;
 • стилістика української мови;
 • лінгвістика тексту;
 • культура української мови;
 • типологія складного речення;
 • методика впорядкування наукового тексту;
 • динаміка морфологічних змін;
 • основи комунікативної лінгвістики
 • основи лінгвокультурології;
 • словотвірна морфеміка української мови;
 • українська мова (за професійним спрямуванням);
 • методика навчання української мови;
 • методика викладання української мови у вищій школі;
 • риторика; методика вивчення риторики;
 • сучасні технології навчання української мови;
 • теорія і практика міжкультурної комунікації.

КОМПЛЕКСНІ НАУКОВІ ТЕМИ КАФЕДРИ

Кафедра працює над комплексною темою «Мовні одиниці та методика їх вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах» (керівник – доктор філологічних наук Р. О. Христіанінова).

Коло наукових зацікавлень членів кафедри широке: історичний словотвір (доцент В. М. Ліпич опрацьовує проблеми історичного словотворення іменників), сучасна граматика української мови (професор Р. О. Христіанінова досліджує типологію складних речень, доцент В. О. Юносова – динамічні процеси в морфології сучасної української мови, доцент Е. В. Олійник – складнопідрядні речення, доцент С. М. Глазова – семантико-синтаксичні відношення між компонентами складного речення), дискурсологія (доцент Н. В. Павлик вивчає епістолярний дискурс, доцент О. А. Крижко – типи зоонімних терміносистем у сучасному українському дискурсі), від компетентності студента – до професійної майстерності вчителя (професор В. Ф. Загороднова працює над проблемою крос-культурного навчання учнів-білінгвів української мови в умовах міжетнічної комунікації, доцент В. А. Нищета досліджує лінгводидактичні засади формування риторичної компетентності учнів основної школи у процесі навчання української мови, доцент М. М. Греб вивчає процеси формування культури професійного мовлення студентів-нефілологів, старший викладач Н. В. Єрмак розглядає питання наступності у формуванні текстотворчих умінь і навичок школярів під час вивчення української мови). Результати їхніх наукових розвідок оприлюднені у монографіях, статтях, доповідях на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях.

ЗАЛУЧЕННЯ ДО НАУКОВОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Навчально-виховний процес в Інституті філології та соціальних комунікацій БДПУ проходить згідно з освітньо-кваліфікаційними характеристиками, освітньо-професійними програмами та розробленою концепцією розвитку спеціальностей.

Науково-дослідну діяльність студентів-філологів як одну із суттєвих форм навчального процесу у вищій школі забезпечує робота в проблемних групах, які працюють при кафедрі: «Семантична структура номінативних одиниць української мови» (науковий керівник – доц. О. А. Крижко); «Динамічні процеси у фонетичній та лексичній системах української мови» (науковий керівник –доц. В. О. Юносова). Результати своїх досліджень студенти виголошують на міжнародних та всеукраїнських студентських конференціях, публікують у збірнику наукових студентських праць «Філологічні студії», у збірнику тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету та ін.

Щорічно кафедра готує студентів до участі у Всеукраїнській олімпіаді з української мови, Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика, Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

Адреса кафедри:

5 корпус БДПУ

вул. Горького, 19, м. Бердянськ, Запорізька обл. 71110

Ауд. 5б205

Час роботи: 8.00-17.00

тел. 7-26-21, e-mail: kaf_um@ukr.net

Новини

Всі записи за рік: 2017

America House is speaking

Американський Дім гудить вуликом. Звісно, він так гудить постійно, бо тут завжди багато відвідувачів, які цікавляться культурою та життям Сполучених Штатів і беруть участь у різноманітних просвітницьких, культурних і освітніх заходах, спілкуються англійською та про…

Любити професію в собі, а не себе в професії

   Як ми повідомляли учора, сьогодні, 27 червня, у корпусі БДПУ, що  на вул. Центральній, студенти-журналісти знову захищали власні бакалаврські роботи (2-а підгрупа 43-ї групи), більшість з яких отримала відмінні оцінки. Привітати через якийсь невеличкий…

Мить прощання…

23 червня цього року в актовій залі головного корпусу БДПУ панувала атмосфера свята. Дівчата у вишуканих сукнях, юнаки в білосніжних сорочках, схвильовані батьки, викладачі – усе це свідчило, що сьогодні студенти факультету психолого-педагогічної освіти та…

Відмінний захист студентів-журналістів

Сьогодні, 26 червня, у корпусі БДПУ, що знаходиться на вул. Центральній, студенти-журналісти захищали власні бакалаврські роботи. Перша підгрупа 43-ї групи представила на розсуд державної екзаменаційної комісії (голова – доцент БДПУ Руслан Вербовий) концепції друкованих, мережевих…

Студенти наші вразили журі…

Із 8 по 12 червня ц. р. в Бердянську проходив XII Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «ЗІРКИ ПЕКТОРАЛІ» Національної Всеукраїнської музичної спілки Культурного центру «Пектораль». Він мав на меті виявити та підтримати обдарованих дітей і молоді; встановити…

Знову зраділи гостям з фронту!

Університетські «нашоатлантівці» завжди приємно радіють хлопцям-захисникам – чи там, на передовій, чи тоді, коли хтось із них навідується до них у гості. І, звичайно, ніколи не обходиться без гостинців для них від імені небайдужих бердянців.…

Привітання з Ювілеєм

Ювілей – це чудова подія, Це – досягнення щастя в житті Тож здійсняться нехай усі мрії, І живеться у щасті й красі. У всіх справах хай успіх ведеться, Сил, здоров’я – з роси і з…

Ода Університету (в очікуванні ювілею)

Урочисті заходи з нагоди 85-річчя Бердянського державного педагогічного університету заплановані на початок нового навчального року. Та вже сьогодні відчувається піднесений настрій студентсько-педагогічного колективу – очікування визначної події збуджує фантазію, спонукає до креативних дій. За прикладом…

Мексиканські “Дискурси пам’яті в часи забуття”: запрошуємо до участі

Інститут соціальних і гуманітарних наук «Альфонсо Велес Плієго» Заслуженого Автономного Університету Пуебла (Мексика) і Науково-дослідний інститут Історичної урбаністики БДПУ розпочали підготовку Шостого Міжнародного Симпозіуму з Мультидисциплінарного Вивчення Пам’яті "Дискурси пам’яті в часи забуття". REQUIREMENTS FOR…

ЗАСПІВАЄМО, ДРУЗІ?

Передучора, пропонуючи увазі читачів фоторепортаж із відкриття в нашому дорогенькому університеті арт-об`єкта «Я люблю БДПУ» , я мимоволі вмістив експромтні два куплети на мелодію відомої пісні «Як тебе не любити, Києве мій». Посипались прохання дописати пісню.…

Як тебе не любити, БеДеПеУ?!!

…Уже з перших хвилин сьогоднішнього урочистя в мені проснулась мелодія, ні – пісня: Грає море зелене, Тихий день догора. Дорогими для мене Стали схили Дніпра, Де колишуться віти Закоханих мрій… Як тебе не любити, Києве…

Зважаючи на складність теми

У видавництві «Освіта України» вийшла друком монографія «Провідництво в освіті. Від ідеї до вічності». Колектив монографії згуртовано ректором БДПУ, доктором педагогічних наук, професором І. Т. Богдановим. Зважаючи на складність теми дослідження, до колективу авторів монографії…


Оголошення!

Заявка-пропозиція

УВАГА!

КОНКУРС на заміщення посад

3d Архітектурна екскурсія

Конкурс із гендерних досліджень

Темпус 4

Erasmus+

Події


Національна дитяча гаряча лінія

Національна гаряча лінія