Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Українська мова на порубіжжі ХХ–ХХІ сторіччя: мовознавчий та лінгводидактичний аспекти

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЛЕКСИЧНІЙ ТА ГРАМАТИЧНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ………. 5
Атаманюк Марина Володимирівна (Мелітополь) Семантико-стилістичні особливості використання абстрактної лексики у творах В. Нестайка……….  5
Білоус Софія Ігорівна (Львів) Етимологія назв лікарських препаратів.……….. 7
Божко Анастасія Сергіївна (Бердянськ) Лексичні синоніми в поетичній тканині творів І. Муратова……….. 8
Гешева Ганна Валеріївна (Мелітополь) Структурно-семантичні особливості термінологічної лексики комп‘ютерної сфери ………. 11
Гурик Віра Анатоліївна (Прилуки) Проблема запозичення наукових термінів з чужих мов………. 13
Дикса Тетяна Василівна (Мелітополь) Експресивність дієслівних синонімів у художньому мовленні (на матеріалі творчості Ольги Кобилянської)……….. 15
Живогляд Тетяна Сергіївна (Бердянськ) Семантика фразем із компонентом заперечення в сучасній українській мові………… 17
Зайцева Влада Ігорівна (Бердянськ) Мовностилістичні функції тропів в ідіостилі Василя Стефаника……….. 19
Зуб Ірина Олександрівна (Мелітополь) Особливості організації лексичних мікросистем у ліриці Василя Симоненка……….. 22
Казновська Яна Михайлівна (Бердянськ) Структурно-семантичний аналіз фразеологічних одиниць з компонентом “власне ім`я”………… 24
Кучерявець Марія Едуардівна (Прилуки) Репрезентація концепту “Життя” у поетичному доробку Ліни Костенко……….. 27
Лісова Ольга Олександрівна (Бердянськ) Семантико-функціональний аналіз власних назв в українській поезії другої половини ХХ століття……….. 29
Лухтура Валентина Іванівна (Бердянськ) Народно-розмовна фразеологія у мовній тканині романів Юрія Покальчука “Озерний Вітер” та “Шабля І Стріла”………… 33
Мандич Тамара Михайлівна (Херсон) Народно-розмовна фразеологія у мовній тканині романів Юрія Покальчука “Озерний Вітер” та “Шабля І Стріла”…………….. 36
Мацнєва Ярослава Ігорівна (Старобільськ). Евфемізми і мовна етика на позначення смерті людини…………. 39
Пилипченко Тетяна Миколаївна (Прилуки) Особливості функціонування фразеологізмів в епістолярних текстах О. Довженка………… 41
Спасенко Оксана Володимирівна (Мелітополь) Семантичне поле концепту краса в українській художній картині світу. ………. 43
Стародубець Вікторія Сергіївна (Запоріжжя) Перифраз у сучасній рекламі……….  46
Ткаченко Анастасія Валеріївна (Херсон) Концепти на позначення руху в романі Р. Іваничука “Рівне-Ровно”…………. 49
Тішкевич Катерина Анатоліївна (Харків) Номінації спортивного жаргону (на прикладі семантичних модифікацій)………. 53
Шатіло Дар’я Олександрівна (Бердянськ) Функціювання складносурядних синтаксичних конструкцій у прозі Сергія Жадана………… 55
Шубна Вікторія Валеріївна (Бердянськ) Однорідність членів речення як структурно-семантична категорія синтаксису………… 58

ФУНКЦІЮВАННЯ МОВНИХ ОДИНИЦЬ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ДИСКУРСІ………… 61
Баркова Дар’я Сергіївна (Бердянськ) Функціювання з‘ясувальних конструкцій зі значенням волевиявлення в газетній публіцистиці…………. 61
Видря Аліна Сергіївна (Бердянськ) Дієслівні квазісиноніми як засіб вираження мовної картини світу Ольги Кобилянської………… 63
Глазова Надія Олексіївна (Бердянськ) Первинні та вторинні антропоніми у романі В. Шкляра “Чорний ворон. Залишенець”………… 64
Жигула Катерина Олександрівна (Бердянськ) Жіночі образи у творчості Михайля Семенка……….. 66
Капустіна Катерна Андріївна (Бердянськ) Текстоутворюючий потенціал номінативних речень ……….. 69
Ленець Єлизавета Ігорівна (Одеса) Виняткові стани як складник сучасного комунікативного простору………… 72
Попович Ангеліна Ярославівна (Прилуки) Полісемія та омонімія перифраз (на прикладі публіцистичних текстів)………… 75
Поповиченко Катерина Олегівна (Бердянськ) Ономастикон роману П. Загребельного “Диво”………….. 76
Савчук Олексій Юрійович (Бердянськ) Структура неолексем у сучасній публіцистиці……………. 79
Тарабарова Юлія Валеріївна (Мелітополь) Метафора як мовний та когнітивний феномен……….. 82
Похітун Анастасія Русланівна (Одеса) Молодіжна мовленнєва субкультура як аспект комунікації. 84

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ………… 87
Бєловолова Дар’я Ігорівна (Старобільськ), Види роботи з вивчення словникових слів на уроках української мови в початкових класах……….. 87
Ковальова Валентина Ігорівна (Маріуполь) Сучасні технології викладання української мови………… . 90
Косолап Інна Віталіївна (Старобільськ) Фразеологізми як засіб формування національних цінностей учнів……….. 91
Котляр Марина Русланівна (Бердянськ) Лінгвокультурологічна робота в контексті розвитку мовлення учнів основної школи………… 94
Кривенко Тетяна Іванівна (Київ) Виховання інтересу до уроків української мови та літератури в учнів з порушеним інтелектом. ………. 96
Лазаренко Світлана Петрівна (Бердянськ) Застосування методу міжмовного порівняння на етапі практичного засвоєння лексичних знань учнів………… 98
Марченко Ольга Геннадіївна (Бердянськ) Роль словників у підвищенні мовної культури студентів 100
Морнєва Галина Федорівна (Старобільськ) Мовна підготовка дітей дошкільного віку до навчання грамоти як проблема сучасної лінгводидактики…………. 102
Палагнюк Ольга Ігорівна (Київ) До питання формування патріотичних почуттів у розумово відсталих семикласників на уроках української мови та літератури……….. 105
Продан Мар’яна Михайлівна (Київ) Стан технічної складової навички читання у розумово відсталих учнів третього класу……….. 108
Ярич Ярослава Ярославівна (Київ) Формування навички письма у дітей з порушеннями мовлення в умовах інклюзивного навчання………… 110

УКРАЇНСЬКА МОВА У ВЗАЄМОЗВ`ЯЗКАХ З ІНШИМИ МОВАМИ………… 114
Броскова Олена Віталіївна (Бердянськ) Типи та стилістична роль синонімів у казках О. С. Пушкіна та І. Я. Франка……….. 114
Вовк Аліна Вікторівна (Бердянськ) Болгарська діаспора в Україні: формування юриспруденції……….. 115
Годлевська Ірина Віталіївна (Бердянськ) Доля одного нездійсненого проекту щодо колонізації болгар Криму……….. 119
Горбач Марина Миколаївна (Київ) Multimedia sources in language teaching …………………………….. 122
Кулабухова Поліна Євгенівна (Харків) Теоретичні питання словотвору префіксів і суфіксів в англійській та українській мовах………… 124
Кальма Марія Михайлівна (Бердянськ) Особливості перекладу вірша “Заповіт” Т. Г. Шевченка англійською мовою……….. 127
Курочка Євгенія Геннадіївна (Бердянськ) Предмети болгарської культури як джерело вивчення етнографії болгар Криму (на матеріалах колекції Кримського етнографічного музею)……….. . 129
Леонова Олеся Русланівна (Бердянськ) Англіцизми в сленгу української студентської молоді. ………. 131
Ломова Юлія Валеріївна (Бердянськ) Бита на кримските българи. ………. 133
Решетнікова Дар’я Олександрівна (Бердянськ) Дириваційні особливості антонімії в українських та російських загадках (зіставний аспект)……….. 135
Фірсова Марина Євгеніївна (Бердянськ) Болгари в Криму: історія, адаптація, випробування……….  138

Шевчук Юлія Олександрівна (Бердянськ) Права національних меншин за Конституцією 1992 року………… 140
Шиян Анастасія Миколаївна (Мелітополь) Назви рис характеру людини в праслов‘янській мові. ………. 142

УКРАЇНСЬКА МОВА І СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ПОДІЇ СЬОГОДЕННЯ…………. 145
Дзюба Максим Олександрович (Запоріжжя) Українська мова: шлях до визнання (історія до правового закріплення)…………. 145
Капленко Марія Іванівна (Запоріжжя) Явище білінгвізму: шляхи подолання ………. 148
Котляр Ілля Сергійович (Запоріжжя) Сучасне правове поле функціонування української мови………. 150
Лазуренко Владислав Григорович (Запоріжжя) Українська мова в мережі інтернет ……….  153
Романюк Максим Юрійович, Ткаченко Владислав Ігорович (Запоріжжя) Мова освіти в україні: правові колізії………. 156
Шмигля Анастасія Сергіївна (Запоріжжя) Складносурядні речення з формально різнотипними предикативними частинами в романі І. Роздобудько ―Шості двері‖……….. . 159
Греб Наталія Володимирівна (Київ) Стилістичні функції зіставних конструкцій у синтаксисі творів І. Франка……….. 161
Федорук Максим Павлович (Луцьк) Мовний жарт у структурі оповідання ―Слон‖ Славоміра Мрожека……….. 163