Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Наука ІІІ тисячоліття : пошуки, проблеми, перспективи розвитку (Ч. 2)

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
(25-26 квітня 2018 р., м. Бердянськ)

Зміст

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Бовбас О.
Інноваційні технології в освітньому процесі: модна тенденція чи вимога
часу? 10
Венцель Н.В.
Новітні виклики інформаційній безпеці суспільства у контексті
впровадження результатів четвертої індустріальної революції 12
Ковальова В.О., Красовська І.Г.
Аналіз виникнення метеопатичних реакцій людини із використанням
методів космічної метеорології 13
Ковтун Н. М.
Дегуманізація наукової парадигми у контексті розвитку новітніх
інформаційних технологій 15
Малихін В.А.
Безпека інформаційних систем в аспекті соціальної інженерії 17
Никифоров А.В.
Методология планирования деятельности иерархических организаций при
автоматизированном управлении 19
Алєксєєва Г.М., Кортез Хосе Італо, Мурзіна О.А., Разнатовська О.М.
Інформаційно-освітнє середовище вищого навчального закладу як складова
оптимізації навчального процесу студентів 21

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Бабич С.Ю., Глухов Ю.П., Дегтяр С.В.
Аналіз впливу початкових напружень при взаємодії системи двох однакових
штампів на півплощину під дією нормальної сили 23
Бабич С.Ю., Дегтярь С.В., Корниенко В.Ф.
Исследование на непрерывность ядер интегральных уравнений
Фредгольма II рода, к которым сводятся смешанные задачи для
предварительно напряженного слоя 24
Бєлова М.О., Гладка Ю.А., Мащенко Л.З.
Дослідження деяких аспектів оптимальності математичної моделі
інваріантної інформаційної системи зі зворотним зв’язком 26
Bohdanov I., Suchikova Y., Zubro T.
Correlation of chemical-formulating factors of synthesis of porous
semiconductors and its acquired properties 26
Білошапка В.Я., Піменов Д.О.
Пружні властивості металевого скла Ni 28
Глухов А.Ю.
Про дві математичні моделі для шаруватого композитного матеріалу 30
Зикова К.М.
Навчально-пізнавальна активність учнів як запорука вивчення розділів
фізики 31
Онуфрієнко О. Г., Ромашко О. О.Реалізація прикладної спрямованості навчання математики учнів старшої

3
Наука ІІІ тисячоліття:
пошуки, проблеми, перспективи розвитку

школи 32
Панова С.О., Циона А.А.
Активізація пошуково-дослідницької діяльності учнів з математики
засобами квест-технологій 34
Сторожук Є.А., Яцура А.В.
Напружено-деформований стан податливих на поперечний зсув
некругових циліндричних оболонок з криволінійним отвором 35

ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

Баришок Т. В.
Фізична реабілітація в Україні: історія та перспективи розвитку 37
Волкова С. С.
Основи геронтології – дисципліна навчального плану «Фізична терапія» 38
Гапонова Л. Ю., Павленко Ю. О.
Роль методу векторкардіографії в контролі за функціональним станом
спортсменів 39
Голуб Д.О.
Вплив занять з футболу на розвиток швидкісних здібностей юнаків 17-
18 років 40
Гончарук В. В.
Фізичне самовиховання і самовдосконалення — головні умови здоров’я
студентів 42
Демідова О. М., Єлісєєва Д. С., Бурлака Л. О.
Особливості формування інтересу та мотивації до занять фізичним
вихованням 44
Еременко Н. П.
Проблемы коррекции осанки у молодых гребцов на каноэ и у гребцов на
лодках дракон 49
Єфімова А. І.
Організаційні особливості використання елементів танцювальної аеробіки з
дітьми дошкільного віку у процесі фізичного виховання 51
Іваненко В.В.
Вплив занять баскетболом і фізичною культурою на процес формування
всебічно розвиненої особистості 52
Ковальчук О.В., Блощаневич Р. О.
Оцінка факторів ризику серцево-судинних захворювань 54
Ковальчук О.В., Кобзєва Д.О.
Глобалізація проблеми порушення маси тіла та її зв’язок зі станом здоров’я
жіночого населення 56
Ковальчук О.В., Чуб О.М.
Особливості застосування техніко-тактичного арсеналу спортсменів на
змаганнях в контактних розділах карате-до 58
Ковальчук О.В., Школяренко О.В.
До питання організації і проведення поетапного відбору в боксі 60
Кравченко Л.А., Кобзєва І.М.
Роль сексуальної освіти у зміцненні здоров’я підлітків 62

4
ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
(25-26 квітня 2018 р., м. Бердянськ)

Купрєєнко М.В.
Особливості проведення фізкультурно-оздоровчої роботи в літніх дитячих
оздоровчих центрах 63
Курилюк Ю. І.
Здоров’язбереження рівня фізичного здоров’я як основна мета фізичної
культури 65
Літус І. Р.
Роль занять фітнесом силової спрямованості для студентської молоді 67
Літус Р. І.
Проведення позакласних занять силової спрямованості для учнів 15-17 років 69
Маєвський М.І., Бурдій К.М.
Проблема формування культури здоров’я молодших школярів у навчально-
виховному процесі 71
Маєвський М.І., Каганюк А.С.
Особливості розвитку фізичних якостей у підлітків 73
Маєвський М.І., Куліковський Р. С.
Особливості впливу занять волейболом на фізичну підготовленість учнів
середніх класів 75
Маєвський М.І., Савранчук Т.В.
Особливості музичного супроводу на уроках фізичної культури з
використанням комплексів аеробіки в школі 76
Маєвський М.І.
Види зайнятості студентів у вільний час 77
Маєвський М.І., Шевела А. С.
Розвиток координаційних здібностей юних волейболістів на етапі
початкової підготовки 79
Мандюк А.Б.
Функціональний стан відкритих спортивних майданчиків у м. Львові 80
Мироненко В. Л., Горянов С. В., Матлахов М. В.
Використання амортизаторів для покращення здоров’я та фізичної
підготовленості студентів 82
Некрасов Г.Г.
Вдосконалення сучасних фітнес-технологій на заняттях фізичного
виховання 83
Осадченко Т.М., Богуш К.І.
Дівчина-підліток на уроці фізичної культури 85
Осадченко Т.М., Петренко Ю.М.
Вплив витривалості на організм школярів 86
Осадченко Т.М., Самойленко І.О.
Використання хатха-йоги у початковій школі 88
Осадченко Т.М.
Використання нетрадиційних методів оздоровлення у початковій школі 90
Осадченко Т.М., Щербатенко К.А.
Морфо-соматичний розвиток юних спортсменів 91
Остополець І.Ю., Несторенко Т.П., Славомір Шліва
Аналіз способу життя і здоров’я українських студентів 93
Остополець І.Ю., Тадеуш Покуса, Ядвіга Ратайчак
Значення фізичної культури для економіки і суспільства 94

5
Наука ІІІ тисячоліття:
пошуки, проблеми, перспективи розвитку

Захлевська Т. В. , Павлюк О.В.
Сучасний погляд на оптимальну структуру інформаційного забезпечення
процесу фізичного виховання в вузі 96
Писаренко С.М.
Застосування фітнес-програм на заняттях фізичного виховання для
студентів вищих навчальних закладів 98
Самойленко В.Л.
Основи використання мультимедійних технологій у підготовці майбутніх
учителів фізичної культури 100
Сергєєва Т.П., Волкова Т.П.
Валеологічний підхід до пізнавальної діяльності майбутніх фахівців-
технологів з навчальної дисципліни —фізичне виховання” 101
Стельмашук Ж. Г., Лютовський В. О.
Вікові особливості підлітків як чинник формування мотивації до занять
фізичною культурою 104
Суханова Г.П.
Місце та значення засобів лікувальної фізичної культури на заняттях з
фізичного виховання зі студентами спеціальної медичної групи 106
Ушаков В.С.
Шляхи формування фізичної культури особистості студентів вищих
навчальних закладів 108
Халайджі С.В.
Визначення ризику серцево-судинних захворювань студентів на
початковому етапі занять фізичною культурою 110
Христова Т.Є., Лахно О.О.
Сучасні підходи до фізичного виховання старшокласників з артеріальною
гіпертонією 111
Христова Т.Є., Скільський І.М.
Відновлення рухової функції молодих людей після переломів верхніх
кінцівок 112
Цапенко Л.М., Болтоматіс Д.В.
Формування культури здорового способу життя студентів шляхом
впровадження здоров’язберегаючих технологій 114
Цибульська В.В., Бєлоконь В.С.
Теоретичні основи формування здорового способу життя школярів у
процесі фізичного виховання 116
Цибульська В.В., Колеснік С.О.
Розвиток рухової творчості в дітей дошкільного віку 117
Цибульська В.В., Кулібаба О.С.
Історичний аспект розвитку проблеми виховання здорового способу життя.. 119
Цибульська В.В., Плахтиняк І.О.
Організація фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку 121
Цибульська В.В.
Оцінка показників фізичної підготовленості студенток 123
Цибульська В.В., Чорна Н.О.
Особливості організації процесу фізичного виховання дітей дошкільного
віку 124

6
ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
(25-26 квітня 2018 р., м. Бердянськ)

Чекмарьова Н.Г., Максимов А. В.
Психологічні аспекти формування та розвитку спортивної команди 126

ФІЛОЛОГІЯ ТА ЖУРНАЛІСТИКА

Гутнікова А.В., Абділлаєва Є.І.
Афіксація як засіб словотвору в німецькій мові 128
Сеник Г.І., Ванкевич О.В.
Перекладацькі трансформації в перекладі лірики Пауля Целана 129
Василенко М.К., Бакаржиєва Д.С.
Проблеми жанрової ідентифікації аналітичної статті 130
Вусик Г.Л., Савчук О.Ю.
Політичний дискурс у системі функціональних стилів 132
Вусик Г.Л.
Вербалізація психічних станів: лінгвістичний аспект 133
Gutnikowa A.W.
Antroponyme im heutigen deutschen Jargon 134
Девдюк І. В., Сав’юк А. М.
Міфопоетична семантика образів у творчості Леопольда фон Захер-Мазоха.. 136
Декастро В.С.
Реализация языкового сознания в речевом поведении личности 137
Денисова А. С.
Фразеологізми на позначення відчуття болю 138
Кобилко Н.А.
Міфема як найменший елемент міфу 139
Костромицький Р.І.
Специфічні особливості інтернет-медіа 141
Крижко О.А.
Особливості вживання паремійних зоосемізмів в українських казках про
тварин 142
Лалка Иванова Денчева
Празникът на Кирил и Методий (по данни от възрожденския печат) 144
Бруннер К., Литвинюк М.О.
Особливості дитячої літератури та її перекладу на прикладі книги «Лола
шукає подругу» Ізабель Абеді 146
Ліпич В.М.
Суфікс -ач у структурі композитів-інструментальних найменувань в
українській мові 147
Михайлюта В.П., Ліпич О.І.
Тематичне та жанров е наповнення журналу «Новое время» 149
Мітракова О.О.
Орфей і смерть у творі Томаса Манна “Смерть у Венеції” 150
Міщенко Т.М.
Тестування як ефективний метод контролю навчальних досягнень
студентів-медиків на заняттях англійської мови за професійним
спрямуванням 152
Назімова К. А.
Проблемне коло роману Тетяни Белімової «Вільний світ» 153

7
Наука ІІІ тисячоліття:
пошуки, проблеми, перспективи розвитку

Нікішина Т. І.
Смислове наповнення концепту СВОБОДА в українській картині світу 155
Обухович А.О., Ципоренко Л.Д.
Запозичення в італійській мові як відображення міжкультурних взаємодій … 157
Олійник Е.В.
Семантика з’ясувальних складнопідрядних речень буття та виявлення 158
Павлик Н.В., Гречко Н.М.
Функціювання експресивно забарвленої лексики у сучасній газетній
публіцистиці 160
Павлик Н.В.
Жанрово-стильові параметри епістолярного тексту 161
Рула Н.В.
До проблеми виокремлення складносурядних градаційно-приєднувальних
речень у сучасній українській мові 162
Топалова Т. В., Ципоренко Л. Д.
Семантична класифікація італійських фразеологізмів, які характеризують
людину 164
Ципоренко Л.Д., Філіппова А.С.
Італійська метафора бароко на прикладі поезії Джамбаттіста Маріно 166
Чеверда Н.А.
Факторы и причины языкового заимствования 167
Юносова В.О.
Специфіка вживання варіантних закінчень місцевого відмінка іменників
чоловічого роду в мові сучасних ЗМІ 168
Якобчук-Чирва Ю. О.
Факт і вигадка: проблема визначення межі (на матеріалі американської
літератури попАсіюп ХХ ст.) 169

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Мовчанюк О.М., Березанський Д.В.
Вплив вибіленої хіміко-термомеханічної маси на механічну міцність паперу 172
Бондар О.І., Машков О.А., Пашков Д.П., Шевченко Р.Ю.
Наукові основи геоінформаційного моделювання екологічної безпеки 173
Горбунович І.В.
Математичне моделювання біфуркаційного випинання наддовгих стрижнів 175
Кондрук Н.Е.
Використання узагальненої функції Харрінгтона в нечіткій кластеризації … 176
Кузьміна В.П.
Вплив дублюючих маршрутів на швидкість їх сполучення на сумісних
ділянках 177
Кузьмін В.С.
Вплив відхилень від нормативної трудомісткості на якість послуг
автосервісу 179
Левківська Л.В., Левківський С.А.
Перспективи споживання альтернативних джерел енергії 180
Машков О.А., Мамчур Ю.В.
Особливості синтезу тренажерного комплексу керування безпілотним
8
ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
(25-26 квітня 2018 р., м. Бердянськ)

літальним апаратом екологічного моніторингу на основі вирішення
зворотних задач динаміки 182
Мейш В.Ф., Мейш Ю.А., Мельник В.М.
До визначення впливу коефіцієнту неортогональності на динамічну
поведінку конічних оболонок еліптичного перерізу 183
Мейш В.Ф., Мейш Ю.А.
К постановке динамических задач теории грунтовых сред в
неортогональной системе координат 184
Posternak I.M., Posternak S.A.
About repairability floors exploit buildings of historical building the city of
odessa from the position of organizational structure “CSTC T-PPR” 185
Радовенчик В.М., Нещерет Т.С.
Результати фільтрування стічних вод через завантаження із шматків
карбонату кальцію 187
Триснюк В.М., Сметанін К.В.
Розробка системи оперативного моніторингу терірорій з використанням
ДПЛА 187
Babakova L.M., Khalaimova A.N.
Development of methods forecasting of upwelling with remote sensing based on
the analysis of the reasons for the manifestations of upwelling in the Black sea …. 189
Хливнюк М. Г.
Комплексний алгоритм вибору мікроконтролерів в умовах
багатокритеріальності 191
Ясінська Л.Р., Косинська І.Е.
Кінематична структура рівномірного водного потоку на передгірських
ділянках річок 192